Методична розробкаСторінка1/2
Дата конвертації06.02.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипПротокол
  1   2

Методична розробка відкритого заняття

« Правопис слів із подвоєнням і подовженням приголосних»|МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ

«ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05020201 МОНТАЖ , ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

2013

Методична розробка відкритого заняття за темою : «Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних» з предмета « Українська мова» (для викладачів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації )Гученко В.О. , Єнакієвський металургійний технікум .- Є.:ЄМТ, 2013 р.- 17 с.

Викладено методику проведення практичного заняття з використанням елементів етнопедагогіки, мультимедійних та інтерактивних технологій.


Автор: викладач В.О. Гученко спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Рецензенти : О.В.Леонова – викладач вищої кваліфікаційної категорії ,

голова регіонального методичного об’єднання

викладачів української мови та літератури , УМПС

вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації

Н.М.Каленська – викладач української мови та літератури,

УМПС, спеціаліст вищої кваліфікаційної

категорії

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 1 від 30.08.2013 р.

ЗМІСТ


1.Передмова

2.План відкритого заняття

3. Хід заняття

4. Післямова

5Література

6. Додатки

Додаток №1

Додаток №2

Фрагменти мультимедійного практикуму з української мови

ПЕРЕДМОВА

Основне завдання навчального процесу - сприяти осмисленому сприйняттю і засвоєнню навчального матеріалу та його трансформації у знаннях.

Призначенням предмета „Українська мова” для студентів усіх спеціальностей є формування національно-мовної особистості , ознайомлення студентів з нормами сучасної української мови , збагачення словникового запасу, формування практичних навичок, розвиток комунікативних здібностей.

Вивчення визначеної теми в рамка усього предмета сприяє формуванню навичок грамотного писемного мовлення, формує уміння застосовувати знання в комплексі .

Заняття проводиться як практичне із застосуванням елементів етнопедагогіки, мультимедійних технологій з метою підвищення інтересу у студентів до вивчення теми. Для здійснення зворотного зв’язку на занятті передбачається використання таких етапів роботи : заповнення таблиці (пошуковий метод), робота з електронним посібником, мікроситуації із дотриманням лінгвістичних норм, складання діалогів , опрацювання додаткової інформації з метою визначення типових помилок.

Отже, головним завданням проведення практичних занять є залучення студентів до активної пошуково – творчої діяльності , мобілізація їх творчого потенціалу. Необхідно так організувати навчальний процес , щоб вони засвоїли суть предмета , відчули пізнання нового і цікавого. Академік А.М. Калмогоров говорив : «Звичайно , не кожний учень стає вченим. Але необхідно , щоб кожному була знайома радість творчого усвідомлення життя».

У ході проведення практичного заняття студенти повинні продемонструвати уміння висловлювати й аргументувати власні думки , критично оцінювати відповіді своїх співгрупників , що також допоможе глибокому засвоєнню фундаментальних знань , формуванню переконань , виробленню життєвої позиції.

Під час заняття заплановано формування таких компетенцій :


  • кожний студент ставить перед собою ціль , організовує свою роботу;

  • студенти практично застосовують набуті знання щодо порушеної теми;

  • формуються уміння логічно і послідовно викладати свою думку.

Зміст заняття відповідає робочій програмі та розрахований на студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

ПЛАН ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

ВИКЛАДАЧ : Гученко В.О.

ПРЕДМЕТ « Українська мова»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ : 5.05020201 Монтаж , обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

ГРУПА: ЕАС-13-1/9

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ : 25

ДАТА : 6.11.2013р.

АУДИТОРІЯ № 212

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Правопис слів із подвоєнням і подовженням приголосних»

Форма проведення заняття: практичне заняття з використанням елементів етнопедагогіки , мультимедійних та інтерактивних технологій.

МЕТА :

методична : удосконалення методики активізації розумової діяльності студентів, методики проведення практичного заняття з використанням мультимедійних технологій;дидактична : формування правописних вмінь , удосконалення уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні , закріплення знань про подвоєння й подовження приголосних;

виховна : за допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у студентів повагу до рідної мови , а також відчуття її краси як основи духовного й естетичного виховання.

МЕТОДИ: ігрове дослідження –відновлення; опрацювання теми за матеріалами електронного посібника , робота в групах, випереджувальне завдання, складання діалогів з використанням методу « Карусель».

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ :  • забезпечуючі: народознавство, українська література

  • забезпечувані : українська мова ( за професійним спрямуванням)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ . НАОЧНІСТЬ : електронний посібник , слайди, презентації, таблиці.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ : комп’ютер , мультимедійний проектор , демонстраційна дошка.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

1.Бєляєв О., Симоненкова Л. Українська мова: Підручник для 10 – 11 класу шкіл з українською та російською мовами навчання, - К.: Освіта, 1997

2.Мацько Л., Мацько О., Сидоренко О. Українська мова: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1998

ДОДАТКОВА:

1.Сучасна українська мова ( за ред. Пономарьова О. )- К.: Либідь, 2001

2.Українська мова . Практикум : Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2001

3. Ющук І. Українська мова .- К.: Либідь , 2004

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ :

http://ukrainskamova.at.ua/ Офіційний сайт української мови. повна збірка правил української мови, та ще багато цікавої інформації

http://school.xvatit.com Гіпермаркет знань — це повна матриця всіх уроків і тестів. Тепер вся школа в одному місці.

http://golovina-helen.ucoz.ru/ персональний сайт учителя-мовника

http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=61 Сайт інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка

http://www.glazova.org.ua/ Для вчителів української мови. Сайт веде Олександра Глазова. Цим все сказано.

СТРУКТУРА І ХІД ЗАНЯТТЯ

1.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 2 хв

1.1.ПРИВІТАННЯ СТУДЕНТІВ

1.2.ПЕРЕВІРКА ГОТОВНОСТІ ДО ЗАНЯТЬ, НАЯВНОСТІ СТУДЕНТІВ. 3 хв

2.ВСТУПНЕ СЛОВО ВИКЛАДАЧА 2 хв

Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття.

Тема заняття : «Правопис слів із подвоєнням і подовженням приголосних»

Мета заняття : закріпити та систематизувати базові знання з вище означеної теми, формувати правописні вміння студентів , удосконалювати вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні.

ВИКЛАДАЧ:

На сьогоднішньому занятті ми продовжуємо роботу над розділом

« Орфографія» , тобто роботу з вироблення навичок правильного писемного мовлення. Ми з’ясували тему заняття, а для того, щоб розпочати роботу, я прошу подати варіанти в випереджувального домашнього завдання. Надайте,будь ласка,знайдені народні вислови, прислів’я, приказки, прикмети, які охарактеризували б місяць листопад .

3.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 8 хв

(Опрацювання домашнього завдання шляхом заповнення таблиці, спроектованої на дошку)

(Орієнтовна відповідь студентів)

Листопад вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат.

Листопад стелить землю листям, а грудень снігом.

Листопад уриває дня, а накликає ночі.

У листопаді сонця, як у старої баби чепуріння.

Хмари висять низько – чекай вітру і снігу.Блимання зірок у листопаді – ознака погіршення погоди з посиленням вітру.

Якщо осінь багата на гриби – зима буде тепла.Ранній сніг на ранню весну.

Від першого снігу до санного шляху – півтора місяця.

Яка погода в листопаді , така і в квітні.

4.ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОГО ПИТАННЯ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- Знайдіть і випишіть в зошити ті вислови та приказки з наведених прикладів, де є слова із подвоєнням та подовженням приголосних . Виходячи з цього, ще раз сформулюйте тему сьогоднішнього заняття.

Знання правил правопису, грамотне і доцільне мовлення (не тільки усне) є характеристикою сучасної людини. Тому опанування такого розділу як «Орфографія»

є невід’ємною частиною мовленнєвих знань. Ці знання стануть у пригоді не тільки у вашій навчальній діяльності, а і в подальшому житті.

5.ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1.Ігрове дослідження – відновлення.

2. Усвідомлення теоретичного матеріалу ( робота з електронним посібником)

3.Орфографічний практикум .Виконання вправ

4.Виконавчо-діяльнісний етап (Робота в парах )

6. ХІД ЗАНЯТТЯ ПОЕТАПНО.

6.1.АКТУАЛІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ ІЗ ТЕМИ 10 хв

Ігрове дослідження – відновлення

*Записати слова у дві колонки : у першу у першу з подвоєнням букв , у другу – без подвоєння.

Мит..ю, огнен…ий, скажен..ий, височен…ий, антен..ий, тьмян…ий, вроджен…ий, ден…ий, орлин…ий, узбіч…я, Хмельнич…ина, неждан…ий, адресован…ий, одно змін…ий, вікон…ий, роз’єднан…ий, олов’ян…ий, нескінчен…ий, електрон…ий, дерев’ян…ий, умотивован…сть, без…ахисний, аграрно – сировин…ий, гіл…я, антропоген…ий, туман…ий.

Ключ .Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитаєте вислів

В. Сухомлинського.

6.2. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ( Робота з електронним посібником) 10 хв

6.3.ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ.

Завдання 1.Переписати текст і вставити замість крапок потрібні букви , пояснити їх правопис. 10 хв

ПОДОРОЖ ПО РІДНОМУ МІСТУ

Ви їдете в місто Єнакієве. Незабаром переїдете через гребінь невеликої висоти , і перед вашим зором відкриється широка панорама індустріального міста. З розкішного зеленого вбран…я житлових кварталів витягли свої шиї будівельні крани. Неподалік задумливо стоять терикони , що нагадують шоломи древніх богатирів.

Проїжджаючи проспектом 50 років Жовтня , ви звернете увагу на величезну споруду . Це повністю механізований хлібокомбінат Праворуч міститься загальноосвітня середня школа №3 і металургійний технікум . За технікумом височіє монументальна арка – центральний вхід в міський парк відпочинку імені Вознесенського . Ошатні ал…еї приведуть у числен…і місця відпочинку. Тут є


читальні зали, літній кінотеатр , тир, естрада, а також дитячі і спортивні майданчики, бас…ейн для плавн…я.

*Які за походженням слова алея, басейн?Поясніть їх правопис.*Зважаючи на відповідь , сформулюйте тему наступного заняття.
Завдання 2. Перекласти слова українською мовою . Пояснити особливості їх написання в обох мовах. 15 хв

Бессердечный , матросский, тбилисский, соломенный, нежданный, Полесье, Прикарпатье, судья, болью, артелью, статья, смертью, взаимностью, счастье, Припятью, убеждение, мазью, льют, упразднение, злоупотребление, верфью, здоровье, знание, гордостью, Приднепровье, чувство, скатертью, ночью, бесчестье.


6.4 ВИКОНАВЧО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП 15 хв
Прочитайте текст , спроектований на дошці , чи згодні ви з тим розумінням щастя , про яке йдеться в тексті ?Чи змінилася ваша думка після прочитання тексту?

Усі на світі шукають щастя , й існує один вірний спосіб знайти його . Для цього ви повинні навчитись керувати своїми думками . Щастя не залежить від зовнішніх умов . Воно залежить від умов внутрішнього порядку.

Ви щасливі або нещасливі не завдяки тому , що ви маєте , і не у зв’язку з тим , ким є , де знаходитесь або що робите ; ваш стан визначається тим , що ви про це думаєте . Наприклад , дві особи можуть знаходитися в одному і тому ж місці й займатися одним і тим же ; обидві можуть мати приблизну кількість грошей і однакове становище – все ж одна може бути нещасливою , а інша щасливою. Чому? Через різницю в настрої .Я зустрічав не менше щасливих облич серед китайських кулі , що не покладаючи рук працювали в спекотливу погоду в Китаї за сім центів у день , ніж зустрічаю на Парк-авеню у Нью-Йорку.

За твердженням Шекспіра , ніщо не є гарним чи поганим ,- усе залежить від того , як ми дивимося на речі .Ейб Лінкольн одного разу відзначив , що «більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими».

( За Дейлом Корнегі)
Обєднайтесь у пари , обговоріть проблему . Побудуйте діалог на тему « Як бути щасливим», скориставшись таблицею , утвореною методом «Гронування», намагайтеся використати опорні слова таблиці, усно поясніть їхній правопис.Досягненн7.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ (рефлексія) 5 хв

Сьогодні на занятті ми з вами поглибили і систематизували знання з теми «Правопис слів із подовженням та подвоєнням приголосних». Дайте відповіді на запитання :


  1. У чому різниця між подовженням і подвоєнням приголосних?

  2. У яких випадках відбувається подовження ?

  3. У яких випадках наявне подвоєння?

8. ОГОЛОШЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ ТА ОЦІНОК , ОТРИМАНИХ СТУДЕНТАМИ. 2 хв

9. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: навести п’ять прикладів народної мудрості зі словами, в яких відбувається подовження або подвоєння приголосних. 3 хв


ПІСЛЯМОВА

У даній методичній розробці пропонується форма проведення практичного заняття з використанням елементів етноедагогіки та мультимедійних технологій.

Мета заняття : сформувати уміння застосовувати знання в комплексі під час виконання практичних вправ , прищеплювати уміння і навички працювати з дидактичним матеріалом , дотримуватися лінгвістичних норм ( лексико – стилістичних , орфографічних , морфологічних ).

Необхідною умовою для успішного здійснення поставленої мети на занятті є зворотний зв'язок. Тому викладачем передбачені такі форми роботи як : робота з фрагментами електронного посібника , виконання випереджувальних завдань , заповнення таблиці ( пошуковий метод) , ігрове дослідження – відновлення , складання діалогів , робота з таблицею методом « Ґронування» тощо.

Здавалося б , теми , що вивчалися в школі у розділі «Орфографія» , не повинні викликати у студентів труднощів, зважаючи на те, що ці знання є базовими. Але на практиці виявляється зовсім інше. Тому відповідні методи навчання максимально допомагають відновити раніше отримані базові знання. Завдання рівнозначні за своєю складністю і вимагають ґрунтовних знань з української мови.

Подібні форми проведення навчальних занять активізують пізнавальну діяльність студентів , вчать їх логічно мислити , самостійно робити висновки. Під час проведення подібних занять усі студенти зайняті серйозною роботою , активізуються навчальні здібності , творчий потенціал. Досвід свідчить, що така робота подобається студентам : вона надає широкий простір для самовираження , є добрим засобом активного комплексного повторення базових знань та вивченого матеріалу, удосконалює вміння студентів виступати перед одногрупниками та слухати їх.

Різноманітні форми й методи роботи , вміщені у даній методичній розробці сприяють підвищенню знань студентів , активізації їх розумової діяльності.

Наданий матеріал може стати у пригоді викладачам української мови вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

1.Бєляєв О., Симоненкова Л. Українська мова: Підручник для 10 – 11 класу шкіл з українською та російською мовами навчання, - К.: Освіта, 1997

2.Мацько Л., Мацько О., Сидоренко О. Українська мова: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1998

3.Сучасна українська мова( за редакцією Пономарьова О.) – К.: Либідь, 2001

4.Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001

Ющук І. Українська мова. – К.: Либідь, 200
ДОДАТКОВА:

1.Сучасна українська мова ( за ред. Пономарьова О. )- К.: Либідь, 2001

2.Українська мова . Практикум : Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2001

3. Ющук І. Українська мова .- К.: Либідь , 2004

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

http://ukrainskamova.at.ua/ Офіційний сайт української мови. повна збірка правил української мови, та ще багато цікавої інформації

http://school.xvatit.com Гіпермаркет знань — це повна матриця всіх уроків і тестів. Тепер вся школа в одному місці.

http://golovina-helen.ucoz.ru/ персональний сайт учителя-мовника

http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=61 Сайт інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка

http://www.glazova.org.ua/ Для вчителів української мови. Сайт веде Олександра Глазова. Цим все сказано.


Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал