Методична рада школи: основні завдання та функціїСкачати 285,52 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.02.2017
Розмір285,52 Kb.
  1   2
Методична рада школи: основні завдання та функції

Учитель школи – ключова постать у сучасному освітньому процесі, наставник школярів. Від його підготовки залежить якість шкільної освіти, рівен культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів. Сьогодні головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальному закладі належних умов для дослідницької, науково- експериментальної роботи вчителя та здійснення його самоосвітньої діяльності.

Ефективність організації та проведення методичної роботи у школі залежить від чіткого планування роботи методичної ради, яка є першим помічником адміністрації школи.

До складу методичної ради, як правило, входять учителі вищої категорії, адміністрація школи, голови методичних об’єднань, керівники творчих і динамічних груп, психолог школи. Таким чином, методична рада, застосовуючи колективні, групові та індивідуальні форми роботи з учителями, розв’язує наступні завдання методичної роботи школи: • забезпечення професійного зростання учителів та підвищення їх наукового рівня;

 • дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

 • надання консультаційної допомоги з питань впровадження особистісно зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та виховання;

 • вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів школи;

 • проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій.

Для того, щоб учитель забезпечував особистий професійний ріст, досліджував, практично осмислював, вносив свої корективи, методична рада проводить таку роботу:

 • забезпечує вчителя необхідною методичною літературою;

 • визначає час для організації методичної роботи вчителів;

 • напрацьовує систему підпорядкування та делегування повноважень у рамках організації науково-методичної роботи.

 • допомагає методичним об’єднанням, творчим групам в процесі добору необхідних матеріалів і координує роботу проектів, програм;

 • створює умови до самовдосконалення вчителя.

Така система роботи передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору вчителя. Учитель працює ефективніше, бо вмотивований своїм бажанням та особистим зобов’язанням. Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працює протягом року:

 1. Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи . Через модель методичної роботи здійснюється:

 • пізнавальна діяльність (формування свідомості педагогів, вивчення педагогічних ідей) у формі педагогічних читань, методичних «оперативок», самоосвіти, теоретичних і практичних семінарів, консультацій);

 • тематична діяльність (визнання шляхів вирішення актуальних проблем, розробка нових педагогічних ідей, технологій) у формі тематичних педагогічних рад, роботи творчих груп, тимчасових творчих модулів, роботи школи педагогічної майстерності);

 • узагальнююча діяльність (упровадження нових педагогічних технологій) у вигляді методичних тижнів, творчих звітів учителів, роботи методичного кабінету, підсумкових проблемних семінарів, конференцій).

 1. Формування основних завдань підвищення кваліфікації педагогів школи.

 2. Узагальнення системи роботи школи з педагогічними кадрами.

 3. Моральне стимулювання професійного зростання вчителів.

 4. Популяризація активних форм методичної роботи .

 5. Проведення методичних рад із використанням активних форм (управлінських: майстер-клас, проект, консиліум, анонс, прогноз, калейдоскоп, експертиза, ескіз, дослідження, портфоліо;

методичних: аукціон методичних ідей, панорама управлінських ідей, управлінські монологи, лабораторії, експертизи, скарбнички, вітальні, дослідження, огляди).

 1. Популяризація інноваційного досвіду шляхом публікацій у методичних виданнях.

 2. Розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів.

 3. Організація й активізація роботи творчих груп.

 4. Організація співпраці з ВНЗ, вирішення спільних проблем, участь учителів, викладачів у семінарах, конференціях.

 5. Організація науково-дослідної роботи з проблеми «Впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес»

 6. Створення консультативно-методичної школи молодого вчителя з призначенням наставника.

 7. Затвердження тематики засідань педагогічних рад.

 8. Затвердження вчителів школи за структурними підрозділами та визначення їх основних завдань.

 9. Затвердження методичних тем роботи методичних об’єднань, вчителів, творчих груп.

 10. Формування педагогічної культури вчителя у процесі переходу від традиційної школи до школи, що працює в інноваційному режимі:

- новизни ідей, підходів, педагогічних технологій;

цінність та актуальність отриманих результатів;- доцільність їх практичного застосування.

18. Допомога вчителям, які атестуються, в підготовці презентації власних методичних фахових напрацювань.

19. Організація шкільних курсів з основ комп’ютерної грамоти вчителів.

20. Визначення методики і технології проведення та оцінювання діагностичних контрольних робіт, зрізів знань з метою вдосконалення результатів моніторингу.

21. Організація консультативно-методичної роботи з адаптивного впровадження інноваційних технологій, зокрема, інтерактивних, технологій створення ситуацій успіху та технологій використання творчих завдань.

Методична рада школи у процесі здійснення методичної роботи з учителями формує й розвиває вміння педагогів аналізувати особисту діяльність; концентрувати волю для досягнення поставленої мети; бачити, розуміти й усвідомлювати проблеми, визначати конкретну мету; оптимально добирати зміст, необхідні форми і методи педагогічної діяльності; проектувати й планувати власну роботу; володіти методами педагогічної діагностики; організувати власну діяльність; взаємодіяти з оточуючими.

Необхідно окремо зупинитись на питанні організації роботи над науково-методичною проблемою.

Слід зазначити, що першою вимогою до обрання проблеми є актуальність теми для діяльності педагогічного колективу. Другою вимогою має бути співзвучність теми сучасним педагогічним ідеям. Третьою є вибір теми, який проводиться колегіально. Четвертою вимогою є діалектичний зв’язок загальношкільної проблеми з темою, над якою працюють педагогічні колективи міста. П’ятою – науково-методична проблема має охоплювати як навчальну, так і виховну роботу. Шостою – науково-методична проблема має пронизувати всі форми внутрішньо шкільної методичної роботи. Зауважимо, що технологія роботи над проблемою школи складається з - підготовчого етапу; обговорення та затвердження науково-методичної проблеми; проведення інформаційно-аналітичної роботи; застосування запозиченого досвіду роботи та аналіз можливостей його використання.Таким чином, методична рада школи спрямовує зміст форм методичної роботи на виконання чинних законів і нормативно-правових актів про освіту, сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу, створює умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції, сприяє науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчає та популяризує досвід творчих педагогів закладу, знайомить із передовими педагогічними досягненнями вчителів регіону, України, світу.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Городова Н.М. Планування роботи закладу освіти. – Харків: Вид.гр. «Основа», 2005. – 204 с.

 2. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Вид.гр. «Основа», 2005. – 240 с.

 3. Завучу на кожен день / упоряд.: Т.Борзенкова. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Шк..світ, 2010. – 360 с.

 4. Методична робота школи / Упоряд. Н.Мурашко. – Ред.загальнопед.газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк..світу»).

 5. Методична робота у школі: теоретичні засади; система роботи;досвід/ Укл. Григораш В.В.-Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 304 с.

 6. Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуски 1-4 / Укладачі: Ю.В.Буган, Г.Г.Свінних, В.І.Уруський. – Тернопіль: «Астон», 2003. -286 с.

 7. Планування методичної роботи / упоряд. М.Голубенко. – К.: Шк..світ, 2008. – 128 с.- (Б-ка «Шк..світу»)


Додаток 1 Організаційні форми науково-методичної роботи


Додаток 2 Модель методичної роботи школиДодаток 3 Основні завдання підвищення кваліфікації педагогів школи


Додаток 4 Узагальнення системи роботи школи з педагогічними кадрами


Додаток 5 Моральне стимулювання професійного зростання вчителівДодаток 6 Популяризація активних форм методичної роботи


Для узагальнення

Для розповсюдження

- творчий захист;

- методичний фестиваль;

- методична сесія;

- методичний ринг;

- педагогічний консиліум;

- методичний міст;

- педагогічний ескіз;

- методичний аукціон;

- «круглий стіл»;

- методичний калейдоскоп;

- «проблемний стіл»;

- методичний вернісаж;

- педагогічний конкурс;

- методичний діалог;

- зустріч із колегами;

- методичний полілог;

- виставки й огляди;

- педагогічний турнір;

- конференції

- панорама ідей;
- педагогічний КВК;
- ярмарок педагогічної творчості


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал