Метод проектів останнім часом метод проектів набуває дедалі більшої популярності. Однак під проектом іноді розуміють будь-яку діяльність учнів, результатом якої є той або інший продуктСкачати 46,51 Kb.
Дата конвертації13.01.2017
Розмір46,51 Kb.
Організація проектної діяльності учителями

природничого циклу


МЕТОД ПРОЕКТІВ

Останнім часом метод проектів набуває дедалі більшої популярності. Однак під проектом іноді розуміють будь-яку діяльність учнів, результатом якої є той або інший продукт. Метод проектів передбачає використання широкого спектру проблемних, дослідницьких, пошукових методів, зорієнтованих на реальний практичний результат, значущий для учня, з одного боку, та цілісну розробку проблем, з другого.


Основні вимоги до використання методу проектів

1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми (задачі, що вимагає інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її рішення);

2. Практична, теоретична значущість передбачуваних результатів (наприклад, повідомлення у відповідні служби, сумісний випуск газети і ін.);

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроці або в позаурочний час.

4. Структуризація змістовної частини проекту (з зазначенням поетапних результатів і розподілом ролей).

5. Використання дослідницьких методів, що передбачає:

- визначення проблеми, та дослідницьких завдань, необхідних для її вирішення;

- висунення гіпотези їх рішення;

- обговорення методів дослідження;

- оформлення кінцевих результатів;

- аналіз отриманих даних;

- підведення підсумків;

- коректування;

- висновки (використання в ході сумісного дослідження методу "мозкової атаки", "круглого столу", творчих звітів, захисту проекту, ін.).


Етапи розробки і реалізації проекту (структура проекту):

1. Презентація ситуацій, що дозволяють виявити одну або декілька проблем з обговорюваної тематики.

2. Висунення гіпотез вирішення виявленої проблеми (мозковий штурм). Обговорення і обґрунтування кожної гіпотези.

3. Обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез в малих групах (у кожній групі по гіпотезі), обговорення можливих джерел інформації для перевірки висунутої гіпотези. Обговорення оформлення результатів.

4. Робота в групах над пошуком фактів, аргументів, що підтверджують або спростовують гіпотезу.

5. Захист проектів (гіпотез вирішення проблеми) кожної групи, інші групи – у ролі опонентів (“білого” та “чорного”).

6. Висунення нових проблем.
Типологія проектів

1. Домінуючий в проекті метод або вид діяльності: дослідження, творчий, ролево-ігровий, практично-зорієнтований, ін.Дослідницькі

Такі проекти повністю підпорядковані логіці невеликого дослідження і мають структуру, наближену або повністю співпадаючу із справжнім науковим дослідженням (аргументація актуальності вибраної для дослідження теми, визначення проблеми дослідження, його предмету і об'єкту, конкретизація дослідницьких завдань, визначення методів дослідження, джерел інформації, висунення гіпотез вирішення вибраної проблеми, визначення шляхів її вирішення, обговорення отриманих результатів, висновки, оформлення результатів дослідження, окреслення нових проблем для подальших досліджень).Творчі

Творчі проекти передбачають відповідне оформлення результатів. Такі проекти, як правило, не мають детально розробленої структури спільної діяльності учасників. Проект може біти оформлений у вигляді сценарію відеофільму, вистави, програми свята, плану твору, статті, репортажу, дизайну і рубрик газети, альманаху, альбому, ін.Ролево- ігрові

У таких проектах учасники відіграють певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту, особливістю зазначеної проблеми. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані герої, що імітують соціальні або ділові відносини, які ускладнюються придуманими учасниками ситуаціями. Результати таких проектів можуть окреслюватись на початку проекту, а можуть вимальовуватися лише наприкінці. Ступінь творчості дуже висока, домінуючим видом діяльності є ролево-ігрова, пригодницька.Інформаційні

Цей тип проектів спочатку спрямований на збір інформації про якийсь об'єкт чи явище та ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Такі проекти, так само, як і дослідницькі, вимагають добре продуманої структури, можливості систематичної корекції в ході роботи над проектом.

Структура інформаційного проекту

- мета


- предмет інформаційного пошуку

- джерела інформації (засоби ЗМІ, ІНТЕРНЕТ, бази даних, зокрема електронні, інтерв'ю, анкетування, у тому числі і зарубіжних партнерів, проведення "мозкової атаки", ін.)

- способи обробки інформації (аналіз, узагальнення, порівняння з відомими фактами, аргументовані висновки)

- результат інформаційного пошуку (стаття, анотація, реферат, доповідь, відео, ін.)

- презентація (публікація, зокрема в мережі, обговорення в телеконференції, ін.).

- практична спрямованість

Ці проекти характеризуються чітко визначеним на початку результатом діяльності учасників проекту. Цей результат обов'язково має бути зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників (документ, створений на основі отриманих результатів дослідження, – з екології, біології, фізики, географії, агрохімії, історії, літературознавства, ін. характеру, програма дій, рекомендації щодо ліквідації виявлених невідповідностей в природі, суспільстві, проект закону, довідковий матеріал, словник, наприклад, повсякденної шкільної лексики, дизайн будинку, квартири, учбового кабінету, проект зимового саду школи, озеленення подвір’я ін.).

2. Наочно-змістовна область: монопроект (в рамках однієї області знань); міжпредметний проект.

3. Характер координації проекту: безпосередній (жорсткий, гнучкий), прихований (неявний, імітуючи учасника проекту).

4. Характер контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, регіону, країни, різних країн світу): внутрішкільний, регіональний, міжнародний.

5. Кількість учасників проекту: особові (між двома партнерами, що знаходяться в різних школах, регіонах, країнах):

— парні (між парами учасників);

— групові (між групами учасників).

6. Тривалість проекту: короткотермінові (невеликі проекти можуть бути розроблені на декількох уроках (3-6) за програмою одного предмету або міждисциплінарні);

— середній тривалості (один — два місяці);

— довгострокові (до року).

Проекти середньої і значної тривалості зазвичай або телекомунікаційні, внутрішні або міжнародні, міждисциплінарні, охоплюють серйозну проблеми або декілька взаємозв'язаних проблем і можуть бути цілісною програмою (сукупністю декількох проектів). Такі проекти, як правило, проводяться в позаурочний час, хоча відстежуватися можуть і на уроках.
Література

Нові педагогічні і інформаційні технології в системі освіти /Під ред Е.С. Полат – М., 1999.Лущик М.Ф., Одинцова Н.І. “Робота над проектами” – Газета “Фізика”, № 44, 1998.

Третьякова С.В. “Теми природничонаукових проектів” – Газета “Фізика”, №3, 2000.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал