Мета: поглибити знання школярів про життя і творчість Л. Костенко, навчити аналізувати поезії «Чайка на крижині»Скачати 204,24 Kb.
Дата конвертації23.02.2017
Розмір204,24 Kb.
ТЕМА. Л. КОСТЕНКО. КОРОТКО ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ. «ЧАЙКА НА КРИЖИНІ», « Крила». Розгорнута притчова метафора про духовність людини—її неповторну крилатість

Мета: поглибити знання школярів про життя і творчість

Л. Костенко, навчити аналізувати поезії «Чайка на крижині» та « Крила», на прикладі цих творів дослідити різницю між матеріальним і духовним; розвивати вміння виразно читати поетичні твори, гра­мотно висловлювати свої думки, почуття, спостереження, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості Л. Костенко, прищеплю­вати високі моральні якості учням, прагнення духовно збагачу­ватися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Л. Костенко, бібліотечка її творів, ілюстрації, дидактичний мате­ріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Літературна вікторина «Життя і творчість Л. Костенко»

 • Дата народження Л. Костенко. (19.03.1930)

 • В якому віці Ліна Костенко оселяється в Києві? (Шестирічному)

 • Через неординарний хист батько поетеси був... (Репресованим)

 • Яку студію ще школяркою відвідувала Л. Костенко? (Літературну)

Навчальний заклад, по закінченні якого Ліна Василівна отримала вищу освіту (Київський педагогічний університет)

 • 3 1952-1956 рр. поетеса навчалася в... (Літературному інституті в м. Мо­сква)

 • Назва першої поетичної збірки Л. Костенко. («Проміння землі» (1957)).

 • Найвищою цінністю у художніх роздумах Ліни Василівни є... (Лю­дина).

 • Книга, за яку Л. Костенко присуджено премію Франческа Петрарки. («Ін­крустації»)

 • У якому році поетеса стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги? (2000р.)

 • Яким поетом постала Л. Костенко у перших своїх книгах? (Безкомпро­місним, чесним, самобутнім)

 • Твори, за які Ліна Василівна отримала Державну премію України ім. Т. Шев­ченка. (Роман у віршах «Маруся Чурай», збірка «Неповторність»)

 • Більшість її творів — це... (Поезії)

 • Дайте визначення поезії як літератур­ному жанру. (Поезія — невеликий художній твір у віршах)

 • Які проблеми порушує Л. Костенко у своїх творах? (Добро і зло; береж­ливе ставлення до природи; дружба і зрада; індивідуальність, її переслі­дування...)

 • Назвіть риси характеру, які, на ваш погляд, цінує Л. Костенко в людині. Відповідь вмотивуйте.

 • Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

ІV.Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Всі народи рівні. А земля

Там найкраща, де вродився ти.

Д. Павличко

Що доля нелегка — в цім користь і своя є Блаженний сон душі мистецтву не сприяє.

Л. Костенко

1. Вступне слово вчителя про творчість Л. В. Костенко

Ліна Костенко — поетеса виняткового таланту, яка в найтяжчих умовах не пішла на компроміс із совістю, не продала свого таланту, не кривила ду­шею, залишилася стійкою у своїх переконаннях.

Уже в перших книгах Ліна Костенко постала перед читачами поетом без­компромісним, чесним і самобутнім. Читачі й критика сприйняли її твори прихильно. Усі переконалися, що в українську поезію прийшов справжній майстер слова.

В епіцентрі художніх роздумів Ліни Костенко як найвища оцінка — Людина.

Найбільше гармонійної і душевної злагоди у тих віршах Ліни Василівни, де домінує мотив єднання людини з природою.

У 1998 р. у То­ронто Світовий конгрес українців нагородив

Л. Костенко найвищою своєю відзнакою — медаллю Святого Володимира.

У 2000 році Ліна Костенко стала першим лауреатом Міжнародної літера­турно-мистецької премії ім. Олени Теліги.

На одній з прес-конференцій Ліна Костенко нагадала, що поклик пись­менника — писати, а останнім часом вона мріє писати вірші не з політичним забарвленням, а «малювати птиць срібним олівцем на лляному полотні»:

Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність.

2.Конкурс « Ти—мені , я—тобі». Теорія літератури. Дати визначення художніх засобів.

Ліричний твір, ліричний герой, притча, анафора, гіпербола, епітет, метафора, паралелізм, персоніфікація, риторичне запитання.

Диптих (за тлумачним словником): 1)3аст. двостулковий складень з живописним або рельєфним зображенням на стулка

2) Два твори мистецтва, пов'язані одним задумом.

3. Робота над творами Л. Костенко «Чайка на крижині», « Крило».

 1. Виразне і вдумливе читання творів.

 2. Тема: відтворення роздумів поетеси про смисл життя людини.

 3. Ідея: возвеличення любові до рідного краю, до всього, що з ним пов'язано, перебуваючи далеко за його межами.

 4. Основна думка:

а) «Нащо крилатим ґрунт під ногами»?

б) «Для мене ж той край найкращий, де виросли крила мої».

 1. Жанр: поема.

 2. Композиція.

Твір складається з п'яти частин: «Надбережжя», «Крига на Одрі», «Крила», «Ґрунт», «Усміх», кожна з яких має свій зміст, закінчену думку, але в той же час пов'язані з перебуванням Л. Костенко у Польщі, зокрема у порту міста Щецін, та міркуваннями про смисл життя людини, її призна­чення на землі, любові до рідного краю.

3.7. Сюжет.

Лірична героїня, перебуваючи у Польщі, зокрема у морському порту Ще­ціна, спостерігає за красою Одри, кораблями біля причалів.

Наступала весна, ламалася крига. На одній з крижин вона побачила чайку. Це підштовхнуло її до роздумів про смисл життя людини. Людина має крила, але як птах не літає, бо людські крила зроблені не з пуху, а з правди, чес­ності, довір'я, вірності у коханні, з вічного поривання, з щирості до роботи, з щедрості та турботи, з пісні, з надії, з поезії, з мрії.

Героїня твору любить Польщу за її легенди, мову, звичаї, дружбу, щи­рість, але для неї рідний край — наймиліший.

Одного разу вона побачила корабель з прапором рідного краю, який збен­тежив її душу і серце. І лірична героїня остаточно зрозуміла, що де б ти не був, але батьківська земля, рідний край для кожної людини є наймилішим, дорогим.

3.9. Обговорення змісту поеми. Робота в групах .

Літературне дослідження.

 • 1 група.

 • Де відбувається дія , про враження від перебування в якій країні пише поетеса?

 • Яка пора року описується?

 • Поясніть, як ви розумієте відповідь чайки людині.

2 група. Доведіть :

 • Якою була зима під час перебування героїні твору в Щецині?

 • Дослідіть, які зміни відбулися на Одрі з приходом весни.

 • Чому героїня поеми звернула увагу на самотню чайку? Які думки вини­кли у неї з цього приводу?

3група. Простежте:

 • Як поводить себе самотня чайка? Чи є щось спільне між цим морським птахом і героїнею твору

* Чим пояснити те, що, на думку поетеси, «...крилатим ґрунту не треба.

4.Слово вчителя. Читаючи поезію «Крила» Л. Костенко, кожний із вас, мабуть, звернув увагу на символічне значення людських крил. Чим дорослішою стає людина, тим і крила її стають більшими.

Для чого людині потрібні крила? Хіба вона літає? Так. Людина літає не тільки уві сні. Крила для кожного є тим глибоким духовним наповненням, що проявляється індивідуально.

Чому людина має крила, а не може полетіти? Це залежить у більшій мірі від неї самої, її прагнення, бажання, цілеспрямованості, наполегливості, ста­ранності. Тому кожен повинен прагнути до самоствердження, подолання життєвих труднощів у сучасному житті, а цьому допоможуть наші крила.

4.1. Робота над поезією Л. Костенко «Крила»

1 група .

 • Назвіть істот в природі, які мають крила. (Птахи, мухи, бджоли, ко­ники...). Для чого вони їм потрібні?

 • Коли говорять людині, що у неї виросли крила за плечима?

 • Чому, на ваш погляд, Л. Костенко зазначає, що людина має крила?

2 група.

 • Чим людські крила відрізняються від пташиних? Як про це говориться в поезії?

 • Які риси характеру Л. Костенко цінує в людині. А чи має крила сама поетеса? Якщо так, то які? Власну думку обґрунтуйте.

 • Як, на вашу думку, мати крила людині — це обов'язок чи довільне ба­жання?

Яку людину вважають духовно багатою?

3 група. Поміркуйте:

* Які рядки вірша « Крила» переконують вас утому, що він є логічним продовженням теми попередньої поезії?

* Що потрібно в житті для птаха, а що для людини?

Чи є у вас крила? Якщо так, то з чого вони зроблені? Свою думку проко­ментуйте.

4.2. Коментар учителя. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
Образ крил у віршах Ліни Костенко «Чайка на крижині» й «Крила» — алегоричний. Пригадай, що таке алегорія. Алегорія — це інакомовлення; наділення тварин, птахів, рослин, предметів рисами характеру людини. Із цим визначенням ти ознайомився в 6 класі, коли з'ясовував, які жанрові особливості має байка. Проте таке визначення алегорії вузьке. Поглиб свої знання. У ширшому розумінні алегорія — це спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями. У вірші Ліни Костенко «Крила» конкретним художнім образом є крила (один план художнього зображення), а прихованим реальним явищем є такі людські якості, як піднесення, натхнення, упевненість, незалежність (другий план художнього зображення). Отже, образ крил в однойменному творі Ліни Костенко алегоричний.4.3. Конкурс « Хто швидше». Знайти відповідні фразеологізми.

До речі...
В українській мові є чимало фразеологізмів зі словами крила:
•    ростуть (виростають) крила — хто-небудь відчуває приплив сили, енергії, натхнення;
•    як на крилах — у доброму настрої, на піднесенні; дуже швидко;
•    під своє крило — для захисту, опікування;
•    давати крила — викликати в кого-небудь піднесення, натхнення, почуття впевненості у собі, у своїх силах, здібностях;
•    обламувати крила — позбавити кого-небудь високих прагнень, поривань, мрій;
•    опустити крила — утратити впевненість у собі, примиритися з чимось, зневіритися у своїх силах;
•    обпалювати собі крила — зазнавати невдачі в чому-небудь; не досягати чогось бажаного;
•    складати крильця — відмовлятися від будь-яких дій, від боротьби; скорятися;
•    підрізати крила — позбавити кого-небудь можливості здійснювати щось; підірвати міць, знесилити когось або обмежити поле діяльності.Зауваж
Крила — це символ духовності, багатства думки, емоційного піднесення, могутності, незалежності й впевненості. У греків крила символізували любов і перемогу. Давньогрецький філософ Платон вважав крила символом розуму.

Їх зображують на взутті (як у Меркурія), що означає здатність до величезного духовного піднесення (Словник символів).
4.2 Робота в групах.

1 група «Мікрофон».

Відповідь на питання: «Як би ви скористалися крилами, якщо мали б їх?»

2 група.

Складіть інформаційне ґроно про людські крила.

Правда

Чесність

Довіря

Людські крила

Вірність у коханні

Вічне поривання

Щирість до роботи

Щедрість на турботи

Пісні, надії, поезії, мрії

 1. група.

Застосовуючи метод кубування, визначте призначення крила як частини організму.

Крило:

 • рівновага;

 • захист від негоди;

 • подати крило — вияв дружніх стосунків;

 • засіб для здобування їжі.

4.3. Художні особливості поезій.

Гра « Найрозумніші й найактивніші.

Клас поділено на групи.

Заповнити таблицю. Кожна з груп заповнює певну частину таблиці. Перемагає та група, яка швидше за іншу справиться із завданням.

Як коли лютувала, стелила рядно ожеледиць .

Метафора, персоніфікація

-- Дивна людино!

Звертання

І, нарешті, по Одрі - , широкій – на останній крижині самотня чайка пливе.

Епітети

Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки.

Метафора

-- Нащо крилатим грунт під ногами ?

Риторичне питання

Землі не має, то буде небо.

Антитеза, антоніми, протиставлення

А крила має.

А крила має!

Повтор, анафора, окличне речення


4.4. Закріплення знань, умінь та навичок

Конкурс «Знайка» .Розгадайте кросворд за твором Л. Костенко «Чайка на крижині».

1

8
23


4

5
67По вертикалі. 1. На думку Л.Костенко « …дівчата й чайки в далекому плаванні – це …( Екзотика). 2. Річка, на якій можна було побачити, як ломається лід навесні

( Одра). 3. Кораблі до причалів… ( прихилились). 4. Перша частина поеми

( «Надбережжя).5. З чого зроблені крила людські? (Правди) 6. Назва портового міста. (Щецин) 7. Кра­їна, у якій поетеса гостювала. (Польща)

По вертикалі: 1. Місце перебування самотньої чайки. (Крижина)V. Закріплення знань, умінь та навичок

Розв'язування тестових завдань та робота за картками

І варіант

1. Кораблі бортами до причалів:

а) підперлися; б) прихилились; в) прилягли.

2. В далі можна було побачити, як вливається:

а) протока з крижинами; б) дельта Одри; в) затока Оки.

3. Що відбувається вранці у морському порту?

а) Злітають бурульки з дахів;

б) матроси миють палуби на кораблях;

в) зграї чайок літають над морем.

4.Над чим кигичуть розгублені чайки?

а) Валами Хробрею; б) розбурханим морем; в) старими скелями.

5. Голос у корабельних прощальних гудків, що залишають Щецін:

а) б) в)

6.Якою зображена погода:

а) дощовою; б) малосніжною; в) вітряною.

7. Описуючи Одру, Л. Костенко зазначила, що вона:

а) темна і широка; б) голуба і глибока; в) мутна і мілка.

8. Побачивши чайку, лірична героїня здивувалася тим, пташина:


а) самотньо плила на крижині; б) не встигла відлетіти у вирій;

в) не змогла спіймати рибу.

9. «Нащо крилатим під ногами...»:
а) крижина; б) ґрунт; в)деревина.

10.Людина хоча і не літає та має:

а) велике бажання злетіти; б) крила; в) практичні навички.


 1. До якої країни прибула лірична героїня? а) Канади; б) Польщі; в) Угорщини.

 2. Чим завдячує гостя країни, до якої вона приплила? а) Любов'ю; б) щирістю; в) добрим словом.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

ІІ варіант

1.3 чого, на думку поетеси, зроблені крила у людини?

а) Зі сміливості; б) з пуху; в) з чесності.

2. За що з повагою ставиться героїня твору до країни, де вона гостює

(Л. Костенко «Чайка на крижині»)?

а) Звичаї давні; б) увагу і шану;

в)душевність і доброту.

З.Той край є найкращим для поетеси, де:

а) виросли у неї крила; б) найкращі люди; в) відбулося багато історичних подій. 4.Перебуваючи в гостях, поетеса сумує за рідним краєм і часто дивиться на...:

а) північ; б) схід; в) захід. 5. Тільки тоді можна вирушати в політ, як вважає поетеса, коли маєш...:

а) освіту і досвід; б) ґрунт під ногами; в) батьківське благословення. 6.Зазначаючи про портові кораблі, письменниця говорить, що треті з них:

а) втомлені, працьовиті; б) швидкі, неспокійні, хвацькі; в) величезні, охайні і гордовиті.

7. Між кораблями можна було побачити:

а) безліч крижинок; б) суденця рибальські; в) маленькі хвилі морські.


 1. Казку про мандри шепочуть зорі...: а) мові; б) чайки; в) прапори;

 2. Прапора якого кольору не було на кораблях, що перебували у порту: а) Фіолетового; б) зеленого; в) жовтого.

10.Корабель, який мав червоний прапор, плив, наче

а) велетень; б)айсберг; в) казковий.II. Рід ний корабель для поетеси асоціюється з:

а) шматком рідної землі; б) традиціями українського народу; в) батьківською домівкою.

12.Лірична героїня сповнена великого бажання кинути матросу-земляку, який перебував на кораблі з рідного краю:

а) поцілунок; б) квітку троянди; в) серце своє.


Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.
Інтерактивна вправа « Мікрофон»

Доповніть речення: «Мені поезія Л.Костенко запам’яталася тим…» або

« Крилатість—це…»

VI.Підсумок уроку.

Сенкан.

Оголошення результатів навчальної діяльності школярів.

VII. Домашнє завдання. Вивчити вірш напам'ять; підготувати усний міні-твір на тему «Людські крила».


Каталог: ukr mova
ukr mova -> Урок узагальнення й систематизації вивченого
ukr mova -> Диктанти-вікторини
ukr mova -> Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
ukr mova -> Вчитель: 119 годин
ukr mova -> № уроку Тема уроку №№ завдань Дата
ukr mova -> Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
ukr mova -> Завдання з вибором однієї правильної відповіді
ukr mova -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
ukr mova -> Урок №1 мовленняяк предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення, їх
ukr mova -> Програма для середніх загальноосвітніх шкіл Миколаївщини література рідного краю 5-12 класи 2008 Затверджено Вченою радою моіппо


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал