Майстер-клас в системі методичної роботи


Додаток 12 Посібники С.П.ЛогачевськоїСторінка8/10
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток 12

Посібники С.П.Логачевської

1. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня: Методичний посібник (за ред. Савченко О.Я. К, Радянська школа, 1990 р.)

2. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі. Посібник для вчителя (за ред. Савченко О.Я. - „Центр підготовки абітурієнтів" Донецьк, 1998 р).

3. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі. Посібник для вчителя. Видання друге, доповнене. К. „Заповіт", 1998 р.

4. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 1 класу. Мій помічник з математики. Донецьк „ЦПА", 1998 р.

5. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 2 класу. Мій помічник з математики. Донецьк „ЦПА", 1999 рік.

6. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 3 класу. Донецьк. 1999. – „ЦПА".

7. С.Логачевська, Т. Каганець. Практичний посібник для 2 (1) класу. Вчись розв'язувати задачі. - Київ. Початкова школа, 2000 р.

8. С.Логачевська, Т. Каганець. Практичний посібник для 3 (2) класу. Вчись розв'язувати задачі. - Київ. Початкова школа, 2000 р.

9. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 4 (3) класу. Вчись розв'язувати задачі. - Київ. Початкова школа, 2001 р.

10. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 1 класу. „Мій посібник математики". Друге видання, доповнене і перероблене. - Київ. „А.С.К.", 2001 р.

11. С.Логачевська. Т.Каганець. Практичний посібник для 2 класу. „Мій посібник математики". Друге видання, доповнене і перероблене. Київ „А.С.К.", 2001 р.

12. С.Логачевська. Т.Каганець. Практичний посібник для 3 класу. Частина 1. „Мій посібник з математики", Друге видання, доповнене і перероблене. Київ „А.С.К.", 2001 р.

13. С.Логачевська , Т.Каганець. Практичний посібник для 3 класу. Частина 2. ..Мій посібник з математики". Друге видання, доповнене і перероблене. Київ „А.С.К.", 2001 р.

14. С.Логачевська, Т.Каганець. Практичний посібник для 4 класу. Частина 1. “Мій помічник з математики". Друге видання, доповнене і перероблене. Київ „А.С.К.", 2003 р.

15. С.Логачевська, Т.Каганець. Практичний посібник для 4 класу. Частина 2. “Мій помічник з математики". Друге видання, доповнене і перероблене. Київ „А.С.К.", 2003 р.Додаток 13

Публікації з досвіду С.Логачевської в журналі “Початкова школа”

    1. Диференційований підхід до навчання, № 5. – 1987.

    2. Можливості розвитку для кожного, № 4. – 1989 р.

    3. Індивідуалізація завдань для шестиліток, № 2, 1990 р.

    4. Використання матеріалу підручника з рідної мови для диференційованих завдань, № 8, 1990 р.

    5. Таблиці з диференційованими завданнями з математики для 1, 2 класу чотирирічної школи № 8, 1993 р.

    6. Прийоми і способи диференціації на уроках математики в межах одного класу, № 1. 1993 р.

    7. Диференційоване навчання на уроках математики в 1 класі, № 12, 1994 р.

    8. Самостійна робота над задачами, № 1, 1998 р.

    9. Індивідуалізація завдань на етапі закріплення знань з математики, № 4, 1998 р.

    10. Тренувальні вправи з математики, № 12, 1999 р.

    11. Взаємозворотний зв’язок, № 3, 1999 р.

    12. Методичні рекомендації до посібника “Вчимося розв’язувати задачі” для 1-2 класу, № 11, 2000 р.

    13. Диференційоване навчання на уроках математики, № 5, 2001 р.

    14. Методичні рекомендації до посібника “Вчимося розв’язувати задачі” для 3 класу, № 10, 2003 р.

    15. Диференціація домашніх завдань з математики, № 7, 2003 р.

    16. Методичні рекомендації до посібника “Вчимося розв’язувати задачі” для 2 класу, № 5, 2003 р.

    17. Методичні рекомендації до посібника “Вчимося розв’язувати задачі” для 1 класу, № 3, 2003 р.

    18. Повторення простих задач у 2 класі, № 11, 2003 р.

    19. Диференціація завдань на уроках розвитку мовлення, № 5, 2004 р.

    20. Критичне мислення і диференціація на уроках читання, № 7, 2004 р.

    21. Диференціація на уроках природознавства в 3 класі, № 9, 2005 р.

    22. Індивідуалізація на уроках навчання грамоти, № 2, 2006 р.

    23. Диференціація – одна із форм інтерактивного навчання молодших школярів, № 10, 2006 р.

Посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України

(Нові, перероблені і доповнені посібники)

    1. Мій помічник на уроках математики. Вид-во “А.С.К.”, Київ, для 1,2,3 класу (2 частини), 4 класу (2 частини).

    2. Вчимося розв’язувати задачі для 1,2,3,4 класу. Вид-во “Початкова школа”, Київ.

    3. Мій помічник на уроках розвитку мови для 1,2,3,4 класу. Вид-во “Абетка”, Кам’янець-Подільський.

    4. Диференціація у звичайному класі. За ред. О.Я.Савченко. Вид-во “Заповіт”, Київ.

Посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом “Відродження”.

    1. Методика диференційованого навчання. 150 фрагментів уроків мови і математики в 1-4 класах з елементами диференціації. Вид-во “Абетка”, 240 с.

Додаток 14

Програма авторських курсів

С.П.Логачевської,

Тема: Методологічні основи диференційованого підходу до навчальної діяльності школярів.

Актуальність проблеми диференційованого навчання.

Порівняльне визначення понять “диференційоване навчання”, “диференційований підхід до навчальної діяльності учнів”.

Педагогічна та фізіолого-гігієнічна оцінка диференційованого підходу до навчальної діяльності молодших школярів.

Види диференційованого підходу до навчальної діяльності учнів.

Тема: Активізація пізнавальної діяльності учнів різних рівнів розумового розвитку.

Пізнавальний інтерес молодших школярів та його врахування на уроці.

Цілеспрямований вплив педагога на зону найближчого розвитку кожного учня.

Опора на досвід дітей. Зв’язок навчання з життям.

Особистісно орієнтоване навчання: сутнісні аспекти.

Бачити кожного учня – допомогти кожному адекватно його рівня.

Тема: Засоби ефективного використання диференційованого підходу до навчання молодших школярів.

Навчально-матеріальна база як одна з умов здійснення диференційованого підходу до навчальної діяльності учнів.

Клас-кабінет С.П.Логачевської, НОП учителя і учнів.

Систематизація і класифікація дидактичних матеріалів класу-кабінету.

Творче використання засобів навчання для диференційованої роботи з учнями.

Засоби взаємозворотного зв’язку учнів з учителем.

Тема: Організація диференціації школярів класу за рівнем готовності до сприймання навчального матеріалу.

Готовність учнів до сприймання навчального матеріалу як необхідна умова успішного навчання.

Експрес-контроль готовності всіх учнів класу до сприймання навчального матеріалу.

Організація вчителем розподілу учнів на групи відповідно до рівня їх підготовки. Використання з цією метою засобів взаємозворотного зв’язку.

Тема: Система диференційованих завдань.

Система завдань для учнів заниженого рівня розумового розвитку.

Система завдань для учнів середнього рівня розумового розвитку.

Система завдань для учнів високого розумового розвитку.

Взаємозв’язок диференційованих завдань та їх поступове ускладнення з відповідним зменшенням міри допомоги учням.

Особливості підбору диференційованих завдань з математики, української мови, читання.

Тема: Диференціація навчальної роботи на етапі сприймання та осмислення нового матеріалу.

Підготовка учнів до сприймання нового матеріалу.

Створення проблемної ситуації.

Пошукова робота учнів щодо розв'язання поставленої проблеми.

Взаємозворотний зв’язок учителя з учнями з метою визначення готовності дітей до засвоєння нового матеріалу.

Диференційована робота з учнями щодо поетапного засвоєння кожним учнем нового матеріалу.

Розвиток творчого мислення школярів.

Тема: Диференціація на етапі закріплення.

Підготовка учнів до самостійної роботи на уроці.

Види допомоги учням при самостійній роботі. Поступове зменшення міри допомоги.

Поетапна самостійна диференційована робота учнів з закріплення і поглиблення одержаних знань, формування умінь і навичок.

Тема: Диференційований підхід до роботи з підручником.

Аналітична робота вчителя щодо використання завдань підручника.

Організація диференційованої роботи учнів над завданнями підручника.

Цілісний підхід до використання підручника.

Тема: Диференціація домашніх завдань.

Види домашніх завдань.

Врахування індивідуальних особливостей учнів при розподілі домашніх завдань.

Диференційовані домашні завдання.

Контроль за виконанням домашніх завдань. Облік знань учнів.

Тема: Умови, необхідні для ефективного застосування диференційованого підходу.

Гуманізація навчально-виховного процесу.

Психічний розвиток дітей.

Особистісно орієнтоване навчання.

Навчально-матеріальна база.

Системне мислення педагога, його перспективне бачення.

Додаток 15

План заняття

майстер-класу С.П.Логачевської, проведеного в Луганську

Проблема: Гуманізація навчання молодших школярів на основі диференційованого підходу до навчальної діяльності
1.Психолого-педагогічні особливості диференційованого підходу до навчальної діяльності молодших школярів.
2.Науково-методичне забезпечення авторської системи диференційованогопідходу до навчання.
3. Необхідні умови для застосування внутрішкільної диференціації.
4. Організація диференціації за рівнем готовності до сприймання навчального матеріалу.
5. Структурно-логічні схеми застосування диференційованих завдань.
6. Конструювання системи диференційованих завдань для учнів з різними навчальними можливостями.
7. Практичне заняття. Моделювання фрагментів уроків з використанням різних способів застосування диференційованих завдань.
Додаток 16

Програма Всеукраїнського семінару

Відкриття семінару:

Вступне слово заступника директора КОІППО кандидата педагогічних наук, А.С.Бика
Проблеми гуманізації освіти та шляхи їх вирішення на сучасному етапі розбудови і розвитку громадянської освіти

Міністерство освіти і науки України

Авторська технологія диференційованого підходу до навчальної діяльності молодших школярів С.П.Логачевської у контексті Закону України “Про загальну середню освіту”

С.Г.Мельничук, завідувач кафедрою педагогіки психолого-педагогічного факультету Кіровоград-ського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, професор, доктор педагогічних наукОсобливості творчої педагогічної лабораторії С.П.Логачевської:

Дидактичні аспекти диференційованого підходу до навчальної діяльності молодших школярів

С.П.Логачевська, вчителька Балахівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району, заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук

Технологічні особливості диференційованого підходу до навчальної діяльності молодших школярів.

С.П.Логачевська

Науково-методичне забезпечення авторської системи диференційованого підходу до навчальної діяльності молодших школярів (огляд публікацій, друкованої продукції, відеоматеріалів).

С.П. Логачевська

6 жовтня 2000 року

(Балахівська ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району)

Роль та значення творчого доробку С.П.Логачевської для розбудови і розвитку освіти в районі.

Г.Л.Москалець, завідуючий відділом освіти Петрівської райдержадміністрації

Система диференційованих завдань для учнів з різними навчальними можливостями.

С.П.Логачевська

Дидактична сутність і структура способів використання диференційованих завдань.

С.П.Логачевська

Відвідування й аналіз уроків С.П.Логачевської.

С.С. Савельєва.


Каталог: file -> osvityanka
file -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
file -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
file -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
file -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
file -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
file -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
file -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна
osvityanka -> Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
osvityanka -> Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал