М. Зубков Сучасна українськаСторінка27/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Вправа 28. Запишіть подані чоловічі імена українською мовою.

/. Артем, Филипп, Александр, Савва, Геннадий, Алексей, Ви-талий, Святослав, Кирилл, Ипполит, Елизар, Прокоп, Петр, Фадей, Тихон, Клим, Кондрат, Яков, Фома, Игорь, Ефим, Илья, Никита, Сидор, Аверьян, Влас, Евсей, Тимур.

2. Афанасий, Евгений, Архип, Василий, Михаил, Федор, Еме-льян, Павел, Даниил, Гелий, Гордей, Николай, Лев, Егор, Осип, Семен, Виссарион, Лазарь, Сергей, Дмитрий, Вячеслав, Глеб, Зммануил, Пантелеймон, Здуард, Гаврил, Тимофей, Андрей.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які жіночі імена пишуться українською мовою без подвоє-


ння приголосних?

2. У написанні яких жіночих імен діє правило «дев'ятки»?Вправа 29. Запишіть подані жіночі імена українською мовою.

/. Магдалина, Ольга, Азлита, Матильда, Здита, Василиса, Томила, Сусанна, Ядвига, Анисия, Диана, Валентина, Люсьена, Инна, Кира, Раина, Людмила, Мечислава, Алевтина, Майя.

 1. Виолетта, Калина, Анжелика, Анфиса, Жозефина, Лукья-на, Мстислава, Лидия, Мария, Беатриса, Евдокия, Инга, Вла-дислава, Нонна, Каролина, Галина, Ираида, Агафья, Клариса.

 2. Змма, Фаина, Надежда, Таисия, Зинаида, Екатерина, Раиса, Вера, Елена, Луиза, Ирина, Жанна, Татьяна, Валерия, Евгения, Юлия, Ульяна, Софья, Сарра, Юдифь, Стелла, Альбина, Светлана.

 3. Ревекка, Наталья, Васса, Любовь, Мариетта, Матрена, Лу-керья, Зсфирь, Инесса, Дарья, Кориш, Вячеслава, Елизавета, Агнес-са, Анна, Александра, Белла, Марина, Виргиния, Лариса, Полиш.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «підпис»:

а) не персоніфікований (колективний);

б) завжди персоніфікований;

в) потребує засвідчення?

Вправа ЗО. Запишіть українською мовою десять прізвищ відо­мих російських науковців, письменників і митців.

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. Які прізвища українською мовою пишуться з подвоєними приголосними й чому?

 2. Як у написанні українською мовою російських прізвищ та географічних власних назв передаються:

а) російська е;

б) російська е.Вправа 31. Запишіть подані прізвища українською мовою. 1. Алешна,Ткачев,ВолобуевЯичигова,Свечкарев,Расцветаев, Грачев, Баранцевич, Гршорьев, Бабич, Дергачева, Дремова, Кочеев,

Секешев, Белов, Каменева, Меньшиков, Репин, Евдокимова, Бессо-нов, Бестужев, Румянцев, Одесский, Лисицин, Филиппов, Воробьев' ская, Калачев, Слесаренко, Пенкин, Ильинский, Бесов, Бездетко, Октябрева, Литварь, Рассоха, Погорелов, Китаин, Зверев.

 1. Хлебодаров, Вячеславова, Ветрова, Тихонов, Вяльцева, Ки-риллов, Парфенов, Воробьева, Всеволожский, Хоролец, Григорь-ев, Любич, Грабарь, Киселева, Козинец, Козирев, Комиссар, Ко-щеева, Седелкин, Снегов, Алябьев, Соломяник, Местковский, Ску-фьин, Соловьева, Суббота, Помяловский, Куницин, Фадеев, Ко-миссаренко, Ильин, Водопьянов, Сукачев, Рижский.

 2. Артеменко, Звягинцев, Николаев, Хлебодаров, Лесникова, Меньшов, Рассипкин, Виноградов, Вяземский, Веткин, Донской, Пономарев, Водолажский, Мотрич, Бессонов, Бондарев, Пирож-ков, Малинин, Царьков, Лебедев, Семенов, Подгорний, Евгеньев, Синицин, Подлейкин, Артемов, Твердохлебов, Кирпичев, Крох-малева, Твердохлеб, Свечкарь, Тринеева, Зоин.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які прізвища в українській мові не відмінюються?

2. За яких умов і в якому відмінку можливі рівнозначні
паралельні закінчення прізвищ, імен та імен по батькові?

Вправа 32. Провідміняйте подані прізвища, імена та імена по батькові, попередньо записавши їх українською мовою.

/. Мотрич Ольга Ильинична, Гречко Федор Моисеевич, Бес-палько Илья Филиппович, Гречуха Таисия Игнатовна, Зорьки-на Вера Прокоповна, Хмелев Геннадий Фомич.

2. Гречка Инга Вячеславовна, Лукьянов Филипп Глебович, Пескова Раиса Артемовна, Мажуга Кирилл Васильевич, Ко-марь Ольга Прокофьевна, Костенко Виктор Анатольевич.

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. За яким правилом у словах іншомовного походження пи­шеться буква «?

 2. Якими українськими буквами передається російська літе­ра її для написання власних назв?

 3. За яким правилом відбувається подвоєння приголосних у словах іншомовного походження (крім власних назв та винятків)?

Вправа 33. Запишіть подані імена та прізвища державною мовою.

Йогами Гете, Архимед, Мария Аньези, Исаак Ньютон, Зжен Ионеско, Юрті Шевелев, Жан Батист Фурье, Стьюдент, Джордж Вашингтон, Владимир Винниченко, Рудольф Дизель, Вильгельм Рентген, Адам Мицкевич, Дмитрий Менделєєв, Абрам Иоффе, Вик-тор Гюго, Климент Тимирязев, Фернан Магеллан, Леонид Кантпо-рович, Фридрих Шиллер, Александр Меньшиков, Игорь Ильинский, Зсхил, Петпр Капица, Йван Тургенев, Леонардо да Винчи, Зиновий-Богдан Хмельницкий, Тимур Тамерлан, Филипп Красивий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. У яких видах документів ім'я та ім'я по батькові осіб:

а) пишеться повністю;

б) пишуться лише ініціали?2. У випадку^оли прізвище, ім'я чи ім'я по батькові записано
в документі з порушенням норм чинного правопису, слід... (закінчіть
речення з обгрунтуванням відповідного запису в документі).

Вправа 34. Серед поданих варіантів імен і прізвиськ назвіть ті, що можна використати в ОДС.

/. Івась — Івашко — Ванько —Ваня — Іван — Іванко — Ванюша;

Євгеній - Женька — Геня — Євгенко — Женько — Євген — Євкр;

Ясько — Яша — Яків — Яць — Яшко; Митя — Дмитрик — Дмитрусь — Діма — Дмитро — Митько;

Сергуня — Сергій — Серьога — Сергійко — Сірий — Се-рьожа;

Даня — Данилко — Данило — Донько — Дан;

Сашко — Лесь — Саша — Олександр — Саня — Лесик — Олесь — Шура;

Дениска — Денис — Ден — Дениско;

Григір — Гриша — Грунь — Гришко — Грицько — Гриць — Ригір — Грицик — Ригірко — Григорій.

2. Маша — Мура — Марічка — Мар'я — Марійка — Марусина — Марія — Маня — Муся;

Нюта —Танка — Анна — Гандзя — Анничка — Анюта — Нюра — Ганька — Нуся — Ганя — Ну ця — Ганна;

Ася — Стася — Наста — Настася — Ната — Стаська — Настасія — Настя — Наця — Настка — Анастасія — Туся;

Малашка — Міла — Маланя — Мелана — Мелашка — Меля — Меланія — Меланя — Малася;

Гаша — Гафія — Гашка — Гапа — Гафа — Гася — Гафій-ка — Агафія;

Наташа — Наталія — Тала — Наталя — Наташка — Ната — Таля — Наталка — Тата;

Іванночка — Янка — Іванка — Яся — Іванна — Ясочка — Янінка — Яна — Іванця;

Лора — Леся —Лариска — Ларіка — Лара — Лариса — Ляля — Рися;

Ксана — Ксюта — Ксеня — Ксенія — Оксюта — Оксана — Аксенія — Аксиня — Оксенія — Аксюта — Оксена;

Соля — Люня — Солощка — Саломея — Мія — Соломія — Солоха — Ія.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які географічні назви пишуться українською мовою, на відміну від російської, без подвоєння приголосних і чому?

 2. У написанні яких географічних назв правило «дев'ятки» не діє?

 3. Назвіть географічні назви, написання яких українською мо­вою докорінно відрізняється від їхніх російських відповідників?

Вправа 35. Запишіть подані географічні назви державною мовою.

/. Приморье, Иордания, Пермь, Турция, Пятигорск, Сирия, Плоешти, Магнитогорск, Харьков, Ривьера, Приднестровье, Кре-менчуг, Диксон, Тверь, Запорожье, Корсика, Израиль, ПерсиЬ-ский залив, Иерусалим, Одесса, Россия, Рижский залив, Йемен, Железногорск, Джибути, Польша, Винница, Восточно-Китай-скоеморе, Хельсинки, Днепр, Верхотурье, Кишинев, Венгрия, Гу-рьев,Черкесск, Псел, Хайдарабад, Рибачье, Красная площадь.

2. Заволжье, Ионическое море, Мичиган, Рейкьявик, Онеж-ское озеро, Могилев-Подольский, Лиссабон,№огилев, Приуралье, Вавилон, Измаил, Вена.Черкасси, Львов,Чугуев, Скандинавия, Аддис-Абеба, Крижополь, Гималаи, Виктория, Йена, Луизиана, Иерихон, Мозамбикский пролив, Нью-Йорк, Обь, Охотское море, Германия, Таганрогский залив, Змиев, Волжск, Новочеркасск, Подолия, Порт-Саид, Хайфа, Владимирский спуск.

3. Датский пролив, Артемовск, Руминия, Филиппини, Ровно, Тибр, Владимир, Александрия (Україна), Заир, Николаевск-на-Амуре, Таллинн, Екатеринослав, Нежин, Южний Буг, Норвеж-скоє море, Тибет, Руминия, Сингапур, Николаев, Рица, Хоккайдо, Тирана, Зауралье, Великобритания, Йордан, Канев, Белгород-Днестровский, Старобельск, Мадрид, Кижи, Владимир-Волин-ский, Тетерев, площадь Независимости.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Як у написанні українською мовою російських прізвищ та географічних власних назв передаються:а) російські буквосполучення -ск-, -зк-, -цк-, -жск-; в) російське буквосполучення -ьеі

Вправа 36. Напишіть з великої чи з малої літери подані слова й словосполучення.

/. (вЯнницька область, (мексиканські (с)получені (шУта-ти, (о)стрів (с)вятої(є)лени, (о)б'єднані (а)рабські (е)міра-ти, (л)івобережна Україна, (з)акерзоння, (бМизький (с)хід, (є)врейська (а)втономна (о)бласть, (Подністрянщина, (хо­лодна )ора, (п)івнічний (п)олюс, (б)ермудські (о)строви, (с)півдружність (б)агамських (о)стровів, (к)риворіжжя.

 1. (п)івострів (ю)катан, (м)аґдебурзьке (п)раво, (б)урсаць-кий (у)звіз, (в)елика (м)аґелланова (х)мара, (я)сна (пУоляна, )ові (сУанжари, (т)унґуський (мУетеорит, (к)арські (в)орота, (у)олл-(с)трит, (кУрайня (пУівніч, (м)иколаївські (ч)аси, (по­чесний (з)нак (пУрезидента (уУкраїни, (дУруга (с)вітова (вУійна, (пУриморський ( кУрай, (н)ародний (а)ртист України.

 2. (з)бройні (с)или (уУкраїни, )аціональне (агентство )орських (дУосліджень та (технологій, (а)кт (пУроголошення (незалежності України, (с)лужба (б)езпеки України, (ра­дянська (в)лада, (б)удинок (у)чених (н)аціональної (аУкадемії )аук України, (м)арсове (п)оле, (б)ожа (м)ати, (в)еликий (п)іст, (харківська (а)строномічна (о)бсерваторія.

 3. (м)узей (Осторичних (кУоштовностей України, (всесвіт­ня (р)ада (мУиру, (ц)ентральна (р)ада, (мУіжнародна (молоді­жна (лУіґа, (с)лово (бУоже, (гУромадянська (вУійнаХжУовтневий (п)ереворот, (кУоран, (н)ародний (р)ух Су України, (х)арківський

(Національний (університет, (лУиса (г)ора, (сМятий (дух), (ор ганізація (об'єднаних (н)ацій, (д)оба (р)уїни, (д)амоклів (н)еч.

 1. (у)спення (б)ожої (м)атері, (д)ень (працівників (н)аср-тової та (г)азової (промисловості, (в)осьме (б)ерезня, (Но­белівська (п)ремія, (ю)дині (срібники, )евченківська (сти­пендія, (н)ароди (пУівночі, (б)агаліївські (ч)итання, (б)укови-на, (франківські (традиції, (європейське (е)кономічне (то­вариство, (е)зопівська (м)ова, (д)епутат (в)ерховної(р)ади, (б)ухта (з)олотий (р)іг.

 2. (у)сесвітня (с)лужба (п)огоди, (конотопська (бУитва, (р)уїна, (мУіжнародний (в)алютний (ф)онд, (з)елені (с)вята, (сУтародубський (п)олк, )поха (п)росвітництва, (к)иєво-(п)е-черський (з)аповідник, (вУисокі (дОговірні )торони, )оре )ощів, )евченківська )ірика, )енілюкс, )айнозойська (ера, )лов'янські )оги, )ола (пристань, )ень (уУчителя.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. У попередній вправі назвіть неофіційні назви територій


і регіонів.

2. Запишіть по п'ять міст, сіл і районів Вашої області.

3. Наведіть п'ять прикладів назв та понять однакового звучан-
ня, які пишуться з малої та з великої букви.

Вправа 37. Прямою лінією поділіть подані слова та словоспо­лучення для можливих варіантів переносу на інший рядок.Харків, Іван Пулюй, заїжджати, 17 листопада 2003 р., над­звуковий, комп'ютер, передсвятковий, 570 кг, видзвонювати, відрядження, дія, М. С. Грушевський, 1 000 652 грн, тримотор­ний, проф. Іван Огієнко, мільйонер, адміністрація, Семипала­тинськ, підприємство, експлуатація, фінансування, інновації, п. Лебединський, Хмельницька обл., їжа, дев'ятитисячний, захід, студія, безстроковий, дев'ятсот вісімдесят четвертий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. За якими правилами слід переносити на інший рядок слова?

 2. Які знаки пунктуації дозволено переносити на інший рядок?

 3. Які існують правила технічного перенесення слів, словоспо­лучень та абревіатур?

Вправа 38. Запишіть 10 слів і словосполучень, які не можна переносити на інший рядок.

Вправа 39. Запишіть подані слова українською мовою. Підкресліть слова, які зазнали змін у написанні після 1991 року.

/. Филиппини, оппонент, диффузия, контрразведка, целлулоид, грамм, гроссмейстер, коммерц-коллегия, финн, барокко, мадонна, ваттп, белладонна, кросе, территпория, бонна, коттедж, вилла, опос-сум, гамма-лучи, сюрреализм, корригировать, масса нетто, канна, интермеццо, аттестация, дилемма, бюллетень, алло, каприччио, одиссея, инновация, брависсимо, зллин, коммунар, иммиграция.

2. Лиссабон, аннали, тонна, миллион, зкецесе, берилл, шоссе, атташе, оппортунизм, ванна, ирреальний, группетто, гроесбух, дифференциал, бассейн, коррида, массажист, пресс-релиз, метал-лооптика, массаж, мирра, коммандос, булла, компресе, террор, иллюминатор, баллон, либретто, граммофон, панно, иммигра­ция, хоккей, телеграмма, мадонна, профессия, беллетристика.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які іменники найчастіше використовуються в ОДС? 1. Які іменники використовують в ОДС на позначення су­купності однакових або подібних понять?

 2. Яке закінчення мають іменники Чоловічого роду II відміни множини в Ор. відмінку?

 3. Яке закінчення мають іменники середнього роду II відміни множини в Ор. відмінку?

Вправа 40. Запишіть подані слова українською мовою. Підкресліть слова, які зазнали правописних змін у написаннГ після 1991 р.

/. Керчь, трельяж, кутюрье, барьер, Мольер, фьючерсний, адигеец, каньон, ательє, виньетка, крупье, пюре, Кордильерьі, фей-ерверк, жюри, Тьер, конвейєр, бельзтаж, курьер, Вьетнам, фюзе­ляж, медальон, кондотьєр, Йена, холокост, грильяж, рюш, Нью-Йорк, гравюра, бюст, кальян, гетман, иньекция, Поволжье, пре-мьер-министр, маньяк, фюрер, парашют, дезинформация, єпит­рахиль, лейпцигский, Румянцев, Восточно-Китайское море.

2. Залучье, терьер, марсельеза, компьютер, Женевьева, бюд­жет, шампиньон, кольє, Фурье, модельєр, сеньор, донья, гильоти-на, коньяк, секвойя, ерельетон, адьютант, Обь, мюзикл, мишьяк, брошюра, кинжал, карабахский, портьєра, дезинфекция, бюро­крат, шансоньє, кабальєро, Пьемонт, бильярд, курьез, компаньон, Иемен, Донахью, аЬельдьегерь, гравюра, ревю, хинди, плейер, Вя­чеслав, зигзаг, полями, данцигский.

3. Диксон, змбрион, диез, парфюмерия, дирижабль, президи-ум,Чикаго, диапазон, стоик, Тибет, принцип, графин, дирижер, инквизиция, пцрузт, абитуриент, Ватикан, кардиология, Гаи-ти, превентивний, аудиенция, кредитор, арахис, пол-апельсина, Сицилия, инцидент, приоритет, Каир, архивариус, диаметр, Скандинавия, азазтон, миля, гризли, тирания, Жигули, Сибирь, миллион, паранойя, зпитимья, Козерог.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке публічний виступ?

 2. Як підготувати публічний виступ?

 3. Які основні частини публічного виступу?

Вправа 41. Уставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки в поданих словах та словосполученнях.

Р...зограф, мон.,.тор, д...сплей, ауд...т, пр...ц...дент, д...с...дент, в...ртуал...ний, др...ж...і, комп...ют...р, в...з...тка, пр...з...дент, пс.холог, кр...хмал..., д...р...кт...ва, к...н...жал, гет...ман, ім...ґран...с...кий, д...спе...чер, болон...я, дж...нси, він...єтка, мант...л...я, іна...ґурація, яку...с...кий, к...пар...с.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які основні правила ведення публічного виступу? 1. Назвіть функції оратора, способи їх утілення під час пуб­лічного виступу.

 2. Обґрунтуйте доцільність використання невербальних за­собів під час публічного виступу.

Вправа 42.1. Перекладіть поданий текст.

2. Підкресліть іншомовні слова.

3. До якого стилю української літературної мови належить


поданий текст?

Утверждения, содержащиеся в аЬормулировках основних свойств простейших фигур, не доказиваются и називаются аксиомами. Слово аксиома происходит от греческого слова <ак-сиос* и означает утверждение, не визиваюгцее сомнений.

При доказательстве теорем разрешается пользоваться ос-новнгями свойствами простейших фигур, то єсть аксиомами, а также свойствами уже доказанними, то єсть доказанними теоремами. Никаними другими свойствами фигур, даже если они нам кажутся очевидними, пользоваться нельзя.

При доказательстве теорем разрешается пользоваться чертежом как геометрической записью того, что ми виража­єм словами. Не разрешается использовать в рассуждении свой-ства фигури, видние на чертеже, если ми не можем обосно-вать их, опираясь на аксиоми и теореми, доказанние ранее.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Як слід узгоджувати іменник із числівником, займенни-
ком чи прикметником, указуючи час (рік, місяць, тиждень, день,
годину й под.)?

2. Як слід уникаїи двозначності при використанні іменників?

3. Які особливості використання іменників — назв звань, посад,
ступенів, осіб тощо в — ОДС?

Вправа 43. Поставте подані іменники в Ор. відмінку однини.

/. Керч, мул, кір, сіль, подорож, слиз, насип, присосок, путь, дріб, посуд, мати, степ, молодь, свиня, білль, туш, заздрість, корінь, оболонь, пристань, шампунь, ступінь, нехворощ, біль, смерть, мо­золь, суддя, ніч, ртуть.

2. Галич, вісь, лінія, стать, вуаль, фальш, лють, жовч, верф, паперть, сім'я, сажень, суть, повість, міць, зав'язь, тінь, річ, вер­мішель, сім'я, чверть, паморозь, запис, полин, стаття, папороть, кутя, купіль, мідь.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Назвіть числівники, форми яких не можна вживати в на-
уковому та офіційно-діловому стилях?

 1. Як відмінюються складні числівники?

 2. Які числівники мають форму роду?

 3. Як відмінюються дробові числівники?

Вправа 44. Провідміняйте подані числівники та словоспо­лучення, попередньо узгодивши їх. Цифри запишіть буквами, а скорочення — повністю.

А. 1000, 71, 8, 22, 16, 395, 1000 000.

Б. 1784 / зірка, 7-ро / студент, 267 / рік, півтораста га. В. 2/3 г, кількадесят / грн, півтора / кг, 43 / т.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Як відмінюються складені кількісні числівники? 1. Як відмінюються порядкові числівники (прості, складні та складені)?

 2. Як записуються числівники в документах з управлінської та спеціалізованої діяльності?

Вправа 45. Запишіть числівники буквами, попередньо узго­дивши їх з іменниками, перші два провідміняйте.

90 / комп'ютерами, 174 / метровий, З / студент, 60 / екологами, 50 / річний, 86 / кілометрам, 3 / колісний, 7 / водія­ми, на 98 / свердловинах, 17 / добами, 140 / зірками.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Як записуються складні слова, до складу яких увіходять


числівники?

2. До яких числівників можна дописувати букви?

3. За допомогою яких слів записується приблизна кількість
чого-небудь в ОДС?

Вправа 46. Запишіть числівники буквами. 4-річна дитина; від 276 відняти 68; до 2 192 837 додати 84; заввишки 3 1/2 м; до 750 додати 7; шафа, яка має 3 секції.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Як слід узгоджувати географічні власні назви в ОДС:

а) із пояснювальною родовою назвою;

б) за відсутності слів «місто*, «село*, «річка* й под;

в) при творенні прикметникових форм складних назв, у яких
перша частина є прикметником, числівником чи іменником;

г) на означування назв майданів, вулиць, провулків і под.?Вправа 47. Перекладіть українською мовою, утворіть прик­метникове словосполучення, записавши числівники буквами, перше та останнє провідміняйте.

784 / секция / стеллаж, 67 / зтаж / небоскреб, 2 / ствол / винтовка, 3 / молекула / кислота, 16 / процент / прибьіль.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Прочитайте поданий текст, визначіть його основну тему.

 2. Визначіть основну інформацію кожного абзацу.

 3. Які приклади зовнішньої культури поведінки Ви можете навести?

Культура спілкування в колективі

Культура управління ставить високі вимоги до культури поведінки, до оформлення управлінської документації, до ети­ки в процесі управління, зокрема висувається низка лінгвістич­них вимог, що полягають у використанні у сфері управління державної мови, у дотриманні правил правопису, стилістич­них та інших мовних правил.

Етичні норми культури управління — це своєрідні амор­тизатори, які допомагають створити в колективі товарись­ку атмосферу, взаєморозуміння і взаємну повагу. Щоб пра­вильно поводитися, кожен працівник повинен усвідомлювати свою реальну роль і місце у конкретному колективі, критично самооцінювати себе й на цій підставі будувати правильні взає­мини з іншими членами колективу.

Досвідчений керівник повинен намагатися створити в колек­тиві належну атмосферу стосунків і потрібний тон спілкуван­ня — як у прямому, так і в переносному значенні цього слова.

У прямому - це значить, що співробітники звикають роз­мовляти спокійно, коректно, увічливо. На жаль, у деяких ко­лективах стають нормою крик, лайка, цинічні, грубі, двозначні характеристики, зауваження. Ця образлива манера розмовля­ти з часом уже не викликає протесту: грубощі та лайку про­сто пропускають повз вуха.

У переносному - це значить, що в колективі панує атмос­фера доброзичливості та взаємоповаги. За свідченням соціо­логів, в ображеної, виведеної з рівноваги людини продуктивність праці знижується на 50 відсотків.

Травмує працівників манера керівника багатозначним то­ном викликати їх до себе, не попередивши навіть про тему майбутньої розмови.

Окрему групу етичних правил становлять норми зовніш­ньої культури поведінки: культура мови, особистої культури, виробничої культури, взаємної ввічливості.

Так, правила ввічливості вимагають, щоб службова особа, зайшовши до кабінету керівника, не сідала без запрошення. Але, у свою чергу, посадовець не повинен зустрічати відвідувача, си­дячи, а мусить підвестися, привітатися, запросити його сісти. Не можна курити в кабінеті начальника без його дозволу, але й керівникові не слід приймати відвідувача з цигаркою в роті.

Таким чином, правила існують не лише для членів колективу, а й для керівника.

Вправа 48. 1. Запишіть подані числівники буквами, поперед­ньо узгодивши з ними іменники й розшифрувавши скорочен­ня в Н. відмінку.

2. Утворені словосполучення запишіть в Ор. відмінку.А. 62 т, 84 м, чверть кг, 78 / дискета, 40 / грн, півтори / год;

Б. 46 /файл, 5,2 / відсоток, півтори / тижня, 1003 / мікроб, 504/слово, 1 000 000/житель, 10-ро/малюк, третина/путь, півтораста / га, кількадесят / раз.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як відмінюються збірні числівники?

 2. Як відмінюються неозначено-кількісні числівники?

 3. Які числівники не відмінюються?

Вправа 49. Запишіть подані словосполучення буквами, уста­вивши, де потрібно, пропущені букви, скорочення розшифруйте.

531 студент... присутн..., Зважлив... закон..., у 4розбит... вікна, за півтор... місяц..., 4 тиж...н..., від 78-х депутат..., 67міл...нам т, 2 конкретн... план..., 5 1 /2 г, через півтор... р., 84 стільц..., 56-ма грн, до 2-х із половиною га, на півтор... раз...

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як відмінюються числові назви?

 2. У яких випадках слово «раз> має закінчення:

а) -у;

б) -а;

в) -м?

3. У чому полягає специфіка відмінювання іменників із чис-


лівником півтора (и)7

Вправа 50. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу й уведіть їх до речень.

00. ЗО; 8. 45; 00. 00; 17. 27; 5. 00; 22. 15; 13. 10; 10. 05; 3.18.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «дата» пишеться:

а) лише буквами;

б) лише цифрами;

в) комбіновано — цифрами й буквами?

Вправа 51. Запишіть подані словосполучешія державною мовою.

/. Двух мячей, восьмидесята трех детей, меньше в полтора раза, тридцатью четирьмя станками, на миллиардах звезд, семьюстами шестью долларами, семьюдесятью дискетами, не-сколько сот деревьев, шестнадцатью тоннами, восьмерих про-фессоров, сорока иллюстрациям, четвертью часа, около десят­ка кирпичей, миллиона атомов.

2. Пятьюдесятью двумя яблоками, к семистам шестидеся-ти шести шагам, полутора тоннами, на трех файлах, восемью четьіре, восьмью граммами, девяноста двум акциям, четирьмя миллионами жителей, двумстам семидесяти двум гривням, не-скольким миллиардам микробов, сорока трем птицам, оба раза, тисячей километров.

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. Які види лекцій ви знаєте?

 2. Яку структуру має класична лекція?

 3. У чому полягає різниця між лекцією та бесідою?Вправа 52. Запишіть подані числа й умовні позначки словами.

7,5 млрд грн; 8,2 млн т; 5,3 м/сек; 4,2 кет; 20,5 км; 0,9 мг; 10,7 га; 250,3 %; 2,5 хв; 5,8 ц; 0,9 м; 8,7 млрд; 12,4 г; 10 379 млн $; 6,9 кг/см2; 1,5 %.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Напишіть по п'ять прислівників, які пишуться окремо з прийменниками:

а) без;

б) до;

в) на;

г) по.Вправа 53. Запишіть подані слова та словосполучення як прислівники, уставивши, де потрібно, букви та знаки.

 1. По/ домашн... ому, у /ві/ сні, до / реч..., у / гору, хоч... / не/хоч..., з/роду/віку, на/жаль, по/праву, на/зло, з/заду, без/віст..., на/зустр...ч..., на/сторожі, у/ногу, по/дво..., на / гора, кінець / кінцем, тю / троє, по / част..., за / на... / то, .../ під / лоба.

 2. По / годин...о, по / дурному, по /латині, по /мо..му, по / можливості, по / пам...яті, по / осін...ому, по / трет..., по / тім, по /під /руки, по / одинці, по / пох...дному, по / пояс, по / тиху, по / рівну, по / тиж...нево, по / холостя...ки, по / різному, по / щ...рості.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Напишіть п'ять речень із прийменниками та частками у сполученні з іншими частинами мови й п'ять речень, де ці самі словосполучення є складними прислівниками.Вправа 54. Уведіть до речень подані словосполучення. Визначте, до якої частини мови вони належать у тому чи іншому випадку.

/. Закордон - за кордон, насміх — на сміх, укупі — у купі, навіки — на віки, ізсередини — із середини, напам'ять — на пам'ять, по-якому — по якому, убрід — у брід, збоку — з боку.

2. По-друге — по друге, уранці — у ранці, набагато — на
багато, угору — у гору, надвоє — на двоє, зате — за те, удень —
у день, доволі — до волі.


*

3. Набік - на бік, зрештою — з рештою, потому — по тому,
настав — на став, зранку — з ранку, наприклад — на приклад,
додому — до дому, нагорі — на горі, надворі — на дворі.


Запитання та завдання для самоконтролю.

Напишіть по п'ять складних прислівників із прийменником по, коли вони пишуться разом і через дефіс.Вправа 55. Перекладіть подані словосполучення українсь­кою мовою, звертаючи увагу на вживання або не вживання прий­менника по.

Отсутствовать по болезни, по мере формирования, нахо­диться по зтому адресу, по крайней мере, работать по новой схеме, прием по личним вопросам, с января по март, племянник по отцу, младший по возрасту, поговорить по душам, прорек­тор по науке, бюро по трудоустройству, комиссия по состав-лению резолюции, по недоразумению, називать по имени (от-честву), по поручению, по окончании, бить по сему.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які вимоги висуваються до синтаксису усного ділового спілкування?

2. У чому полягає специфіка синтаксису писемного ділового


спілкування?

3. Яке стилістичне значення порядку слів у реченні?4. Яке смислове навантаження першого й останнього слова
в реченні?

Вправа 56. Перекладіть подані словосполучення українсь­кою мовою, звертаючи увагу на вживання або не вживання прий­менників. Складіть із цими словосполученнями речення.

Принятпь вовнимание, принять срочниемери к..., принятьван­ну, бить в ответе за..., в семи шагах от..., поставить в извест-ность, в соответствиис..., согласноуставу, прийти квиводу, око-ло тисячи долларов, прийти по делу, при любих условиях, бить во главе, к крайнему сожалению, до краев (полний), на протяжении.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У яких випадках частки не та ні пишуться разом?

 2. У яких випадках частки не й ні пишуться окремо?

3. Поясніть написання частки не разом та окремо у вислові
немає, немає.

4. Які роль і місце словотворчих та модальних часток в ОДС?

Вправа 57. Запишіть слова та словосполучення, поясніть пра­вопис часток (разом, окремо, через дефіс). Які з цих словосполу­чень недоречно вживати в ОДС?

От/ / вблаганний, будь / який, не / хотя, не /має, не /до/речі, не/істота, не /дуже, ні/з /ким, скільки /не/ будь, аби / коли, авже / ж, не / наче / б / то, ні / се / ні / те, ні / в / року, не / мов /би/ то, хто / зна / де, не / можливо, ні/з / чим / не/ зрівнянний, не / за / баром, ні / риба / ні / м'ясо.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Якими правилами слід керуватися, використовуючи прий­менники з, із, зі, зо?

 2. Наведіть по п'ять прикладів словосполучень із російськи­ми прийменниками по, в, при та їхніх українських відповідників.

Вправа 58. Виправте помилки та відредагуйте речення.

/. На базі придприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне товариство. 2. На площі зібралася багаточисельний натовп школярів скінчивших школу. 3. Обгово­рюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні

І
оточуючого середовища. 4. У больниці до мене відносилися уваж­но, і я швидко вилічився. 5. Зустрівший мене колега, розповів про нові міроприємства. 6. Прийшло повідомлення про ядовиті виб-роси хімкомбінати. 7. Комісія рахує, що донний проект непри-нятний. 8. Поставщики прислали груз з просроченим сроком ре­алізації.

1. Треба негайно приняти строгі міри до порушників зако-
ни. 2. Висновки провіряючих не співпадали з данними бугал-
теріі. 3. Врачування нежиті слід починати від разу. 4. Аренд-
не ател'є запрошує на роботу одну швею та два грузщика.
5. Нам сильно повезло, ми вчасно получили степендію й вспіли
взяти білети на поїзд. 6. Самий первий в експлуатацію був
зданий збиральний конвейєр. 7. Відповідаючих за розгрузку
назначили згідно до висновків коміссії. 8. Терріторія цеха та
під'їздні путі були у сильно запущеному стані.


Запитання та завдання для самоконтролю.

1 У чому полягає культура мови? 1. Які види спілкування ви знаєте?

 2. Які види усного спілкування ви знаєте?

 3. Від чого залежить вибір тієї чи іншої о^ормули ввічливості?

Вправа 59. Доберіть українські відповідники до поданих фра­зеологізмів та перифраз. Із будь-якими двома складіть речення.

/. Бить баклуши; прийти к виводу; втирать очки; сбить с толку; ловить ворон; жить припеваючи; лед тронулся; бить на виду; нечего греха таить; груз обязанностей; потерпеть неудачу.

 1. С красной строки; козел отпущения; для отвода глаз; держать речь; груз воспоминаний; задеть за живое; задаться целью; жили-били; до глубокой ночи; пороть чушь.

 2. Глядеть в оба; вступить на престол; без всякого сомне-ния; достойно внимания; валять дурака; краеугольний камень; не играет существенной роли; коротше отношения.

 3. Не робкого десятка; держать совет; без сучка без задо-ринки; говорить по душам; мартишкин труд; получить по ма-кушке; бросаться в глаза; львиная доля; терпение лопается.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «назва»:

а) стоїть на початку;

б) після «шапки»;

в) відсутній?

Вправа 60. Виправте помилки та відредагуйте подані слово­сполучення.

/. Лейщігська ярмарка; не дивлячись на обставини; важ­кий путь; літавши в Канаду; приймав участь; довго г'сиш; командуючій дівізії; за межою; дружне відношення; таки-встиг; пишучій кореспондент; одержати навики; відповідно з рішен­ням; побілівше обличча, три випадна; узбекський ізюм.


 1. Потерпіти неудачу; здавати екзамени; згідно плану; ріши­тися на вчинок; п'ятидесятилітній відвідувач; глянув з-під лоба; бібліотека ім. В. Короленко; захоплюючій фильм; багаточисельні порушення, річ йдеться про...; бувший діректор клуба; два щільно зв'язані випадна; згідно постанові; трьохколісний трактор.

 2. Одержати високу оцінку; захистиш іммунитет; не з'я-зані факти; семеро компьютеров; пам'ятний сувінір; самий найактивніший; заключити договор; жити в своє задоволен­ня; нічого гріха таїти; підстрікати натовп; сердешні сто­сунки; кидатися у вічі.

 3. Завідуючій кафедри; від тепер з ранку; стати в нагоді; одержати перемогу; нечаянно помилитися; по місцю роботи; мішати спілкуватися; прийняти участь; розкрити очі; жит-тєутвержуючий роман; крупне питання; четвероногий друг; об'явити приказ; попередити пожежу; не вистачить пороха; Андріє, зачекай!

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як ви розумієте вислів «зайві слова» в діловому мовленні?

 2. Що таке мовний суржик?

 3. Які причини й наслідки низької мовленнєвої культури?

Вправа 61. Виправте помилки та відредагуйте подані речення.

/. На цегляному заводі була дуже велика текучість кадрів. 2. Довга переписка між двума орендними підприємствами скінчи­лася у арбітражному суду. З- Приказ про празничні вихідні

 1. Коміссія по перевірці знайшла багатпочисельні недостатки.

 2. В спискі зустрічаються перекручуваня аЬактов. 8. Сторони договорилися про влаштування спільних міроприємств. 9. Срок дії приказу стік у прошлому році. 10. Сьогодня можно заказать підписні видання. 11. По факсу прийшло нове повідомлення.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «індекс» (вихідний номер):

а) обов'язково ставиться;

б) може ставитися;

в) ніколи не ставиться?

Вправа 62. Поясніть значення слів «білий», «леткий» у поданих словосполученнях. Якому функціональному стилеві воно притаманне в тому чи іншому випадку?

/. Біле море, білий хліб, біла олімпіада, білий сніг, білий вірш, серед білого дня, чорним по білому, білий заєць, біле вугі­лля, білі руки, біла армія, біла ніч, білі комірці, білі кості, біле золото, біла людина, біла ворона, біла безмовність, білий світ, білі піски, білий марафон, шито білими нитками, біла заздрість, біла гарячка, білі мухи.

2. Легка перемога, легка ноша, легке вино, легкий на підйом, легке навчання, легкий вітерець, легкі кроки, легке життя, легка поведінка, легка смерть, легка праця, легке слово, легка хода, лег­кий на згадку, легкі зусилля, легка подорож, легкий сніданок, легка посмішка, легкий потиск, легкі пригоди, легка атлетика, з легкої руки, легкі цигарки, легкий характер, легке покарання, легкі гроші, легкий на ноги, з легким серцем, легкий сум, легко сказати!

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. Які форми має усне публічне мовлення?

 2. На які жанри поділяється усне публічне мовлення?

 3. Які вимоги висуваються до промовця?

Вправа 63. Уведіть у речення різних стилів подані слово­сполучення, прокоментуйте їх значення.

/. Чисті Пруди, чисте небо, чиста совість, чистий виграш, чиста робота, чистий організм, чиста акваторія, чисте по-

ті

ста справа, чисте тло, чистий розбишака, чисте обличчя, чис­те зерно, чистий будинок, чисті очі, чиста перемога, чистий фон, чистий прибуток.

"і. колотийгомгн», Золоте Кільце, золотий переріз, золоте дно, золотий вік, золотий ідол, золоті роки, золоті сережки, золоте серце, золота осінь, золоте слово, золоті руки, золотий забіг, золота копальня, золоте дно, золота лихоманка, золотий час, золоте волосся, золота дитина, золота медаль, золоті зву­ки, золоте весілля, золота середина, золоті гори, золота пшени­ця, золота жила, золота молодь.3. Сухий закон, суха постіль, сухий прийом, суха осінь, сухе вино, суха людина, сухі ноги, суховантажний корабель, сухий голос, суха риба, сухе вітання, суха справа, сухий кашель, сухий рахунок, суха заява, сухий колодязь, сухий спирт, суха книжка, суха кладка, сухий акумулятор, сухий науковець, сухий док сухий клімат, сухий вираз.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як творяться форми відносних прикметників?

 2. Як творяться форми присвійних прикметників?

3. Запишіть п'ять прикметників твердої групи й десять м'якої
групи.

Вправа 64. Визначте, у якому значенні вжито слово «крило» в поданих реченнях.

/. Ліве крило будинку було порожнім. 2. На крилах пісні летів мій сум. 3. Журавлині крила весну принесли. 4. За селом махав крилами старий вітряк. 5. У місячному сяйві тріпотіли нечут­ними крильми нічниці. 6. Напнувши пружні крила, вітрильник легко відійшов від берега. 7. Літак із дельтоподібним крилом. 8. Мов на крилах летів я додому. 9. Не торкнула муза своїм крилом чоло поета. 10. Човен на підводних крилах легко наздогнав яхту. 11. Відреставрували лише праве крило триптиху. 12. Проти про­голосували лише члени радикального крила партії.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Яким прикметникам і чому надається перевага в ОДС?

 2. У чому полягає специфіка вживання прикметника двосто­ронній в ОДС?

З У чому полягає специфіка вживання присвійних прикмет-ЕЛїиз в ОДС?

4. У чому полягає специфіка вживання прикметників на по­значення часу в ОДС?

Вправа 65. Перекладіть подані словосполучення державною мовою. Із будь-якими трьома складіть речення.

/. Противопожарние правила, поставлять некачественное сьірье, удачное разрешение конфликта, поставить все точки над «и», обрисовать действующее положение, завершить в текууцем году, товаршцеские отношения, получить строгий вьіговор, явить­ся не вовремя, поступить на курси водителей, поступить со-гласно инструкции, товар поступил испорченним.

2. Участиш сделки, уход на другую роботу, потеря трудо-способности, значительная стоимость, фальсификация данних, несоответствие денежних поступлений, лечебно-оздоровитель-ное заведете, послать информацию по Интернету, отремон-тировать текущую кришу, составить докладную записку, при-биль составила четире процента, составьте мне компанию.

З- Срочная командировка, необоснованние обвинения, дать верное указание, расчетная ведомость, получить основатель-ние доказательства, краткосрочное соглашение, рассчитать-ся маличними, действующий устав, составить смету на теку-щие расходи, вплоть до исключения, перевести деньги на счет, напрасно тратить время, перевести с хинди, оказивать зна-чительное влияние.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. За яким принципом відбувається скорочування слів і сло-


восполучень?

 1. Які абревіатури пишуться з великої букви?

 2. Які абревіатури пишуться з малої букви?

 3. Запишіть п'ять безкрапкових скорочень і п'ять абревіатур.

Вправа 66. Виправте помилки та відредагуйте речення. Які слова в поданих реченнях на ваш погляд є зайвими?

/. Зафіксовано такий же самий аналогічний випадок. 2. Сту­дент Мельник Д. П. дійсно навчається в ХГУ ім. В. Каразіна. 3. Свою автобіограазію я складав сам. 4. Більше 10 років пропра­цював на заводі ХЕМЗ. 5. Донні за серпень місяць того року.

6. Я зарегістрував своє власне приватне підприємство. 7. Зафік­совані дуже багаточисельні випадки порушень діючого закопа.

 1. Пушений в виробництво самий найбільший комбінат района.

 2. Після демобілізації із армії я повернувся робити назад в школу.

10. Піднімайтеся в гору на п'ятий поверх. 11. На видному місті
висів прейскурант цін з чималим ассортіментом продуктов.


Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Сформулюйте поняття «термін» і «професіоналізм».

 1. Які існують вимоги до використання термінів і професіо-налізмів у документах?

 2. Запишіть десять термінів і п'ять професіоналізмів свого майбутнього фаху.

Вправа 67. Подані вирази і звороти замініть прикметнико­вими чи іменниковими словосполученнями. Які з них доцільно використовувати в ОДС?

Кошти, що надходять не з бюджету; вояк, котрий потра­пив у полон; листування між кількома галузями; зірка, що має п'ять кутів; випадок, який важко передбачити; звіт, що готу­ють кожного кварталу; результат, який довго очікували; пла­ни для навчання; студент четвертого курсу; політик, котрий виважено оцінює ймовірну ситуацію; угода між трьома сто­ронами; спортсмен, котрий займається легкою атлетикою; ситуація, що є небезпечною для життя.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які іменники чоловічого роду однини II відміни у Кл.
відмінку мають закінчення:

а) -у,

б) -ю;

в) -е?

 1. У чому полягають особливості звертання і Кл. відмінка в ОДС?

 2. Які види документів можуть мати форми Кл. відмінка?

Вправа 68. До слів, поданих у частині А, доберіть слова з части­ни Б, поставивши їх у Кл. відмінку. Які з утворених словосполу-чень-звертань доцільно використовувати в ОДС і чому?

А. Любий, дорогий, шановний, рідний, вельмишановний, ми­лий, коханий, жаданий, ріднесенький, лагідний.

Б. Начальник, парубок, бригадир, пан, друг, містер, козак, учитель, товариш, брат, колега, шеф, хлопець, соратник. ,

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «дата» ставиться:

а) на початку;

б) у середині;

в) у кінці?

Вправа 69. Відредагуйте подані речення відповідно до науко­вого або офіційно-ділового стилю та виправте помилки.

/. Перша прем'єра театра сталася на кінець року. 2. Ми за коротенький період часу успіли скінчити будівнитство комбінати. 3. Другий бік вулиці був дуже забудован. 4, Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива. 5. На­решті разом з делегацієй всі присутні разом пішли у актовий зал. 6. Через три дня у відділення з кадрів поступила моя власноруч написана біографія. 7. У минулому місяці грудні передовим авангардом був Запоріжський філіал. 8. Сьогодня можна в 3 години ночі зупинити два аґрегата. 9. Важко ріши­тись й приняти це предложення. 10. Фірмі нужний освідчен-ний спіціаліст, щоб в цьому годі не понести великих втрат.

1. У січні місяці цього року відбудуться загальні сбори акціонерів. 2. Ви не зв'язали ці два факта по попередженню хвороби між собою. 3. Більш модернізованіший корпус буде запущено в наступному кварталі. 4. Для капітального ремон-та нам підійде любий матеріал. 5. У ранці на наш адрес прий­шла по пошті ціна бандероль. 6. Ваші власні інтереси захи­щатиме досвічений адвокат. 7. Легкова з офіційними лицями мала виїзжати у одинадцять ранку. 8. Після успішної круго-світної подорожі мандрівники на решті повернулися до дому. 9. Залізнодорожна касса була закрита на переучот. 10. Друзі допомогли нам перемогти усі виникші трудності.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Складіть діалоги телефонної розмови:

а) між підлеглим і керівником (телефонує другий);

б) між студентом і викладачем (телефонує перший).

2. Хто повинен закінчувати телефонну розмову?

Вправа 70. Перекладіть подані дієприкметники українською мовою.

Разграбленний, командующий, истекший, насмотревшийся, оплаченньш, вишедший, вирощеними, сконцентрированньш, до­шедший, заземленими, смевшии, зазеленевший, планирующий, ведущий, вищестоящий, проникающий, жизнеутверждающий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Для яких видів документів обов'язковим є реквізит:

а) «державний герб»;

б) «назва міністерства або відомства вищої організації чи


засновника»?

2. На яких видах документів не можна розміщувати реквізит


«державний герб»?

Вправа 71. Запишіть подані словосполучення відповідно до вимог запису числівників і скорочень у ділових паперах.

Від вісімнадцятого до двадцятого сторіччя, на двадцяти двох з половиною гектарах, сімнадцятьма тоннами, у півтора раза, один мільйон сто сорок вісім кілометрів, у шістдесяті роки, шестивідсотковий прибуток, бракує сімдесяти чотирьох сторінок, двом цілим і п'яти десятим грама, з одинадцятої двадцяти восьми ранку до сьомої тридцяти шести вечора, двад­цять першого лютого тисяча дев'ятсот вісімдесят шостого року, другий і четвертий квартали включно, стотридцятише-стикілограмовий вантаж.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які займенники за особливостями морфологічних форм належать до першої групи?

 2. Які займенники за особливостями морфологічних форм належать до другої групи?
 1. Із якими частинами мови узгоджується займенник?

 2. Які займенники відмінюються за іменниковою відміною?

 3. Які займенники відмінюються за займенниковою відміною?

6. Які займенники відмінюються як прикметники твердої
групи?

Вправа 72. У поданих реченнях займенники в дужках постав­те у відповідній формі, узгодивши з іншими членами речення.

/. (Цього) установу з нового року переведуть на двозмінний режим роботи. 2. (Уся) заклади (нашим) міста вчасно підго­тувалися до опалювального сезону. 3. До (скільки) (ми) треба додати 864, щоб у (він) було 1 000. 4. (Нашому) фірма має (всіма) можливості для (те), щоб наростити (своєї) потенціал. 5. Коли (нам) нарешті прийшли до (ними), (вони), як виявилося,

не було в (цього) час удома. 6. (Уся) обладнання для (нашим) комп'ютерного кабінету (них) завезли ще до початку (цим) навчального року. 7. З'ясуйте з (кому) належить вимагати пояснювальну записку за (цього) подія? 8. У (скільки) універ­ситетах (нашою) держави готують соціологів і юристів? 9. Нова продукція (вашій) фірма не мала (жоден) позитивного відгуку (нашими) постійних партнерів. 10. До (сам) ранку .вода точилася крізь (цією) тимчасову дамбу.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які займенники можуть виступати в ролі іменника?

 2. Які займенники змінюють основу під час відмінювання?

 3. Який займенник не має Н. відмінка й роду?

 4. Які займенники не мають форми множини?

 5. Які займенники не мають граматичної категорії числа?

 6. Що таке прономіналізація?

 7. Уживання якого розряду займенників обмежено в ОДС?

Вправа 73. Поясніть значення слів залежно від конкретного наголосу.

/. Вашингтон, вигоди, брати, дзвони, лікарський, відомість, привід, тепло, малиновий, поверх, зйкйс, ласо, замок, туга, слова, зводити, атлас, колос, права, обід, лупа.

2. Макбет, адресний, пугач, насип, деревина, протяг, хреще­ний, п'ята, дозвільний, х6да,дорога, насип, колонковий, приклад, тріска, господарський, води, валовий, верхи.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів і в якій послідовності зазначається:

а) перелік осіб (членів комісії, присутніх і тих, хто виступає на
зібранні, тих, хто стоїть на черзі, авторів книжок, монографій та ін.);

б) перелік речей, матеріалів, предметів тощо?Вправа 74. Перекладіть подані словосполучення українсь­кою мовою. Поставте дієслова у формі 2-ї особи множини нака­зового способу.

Наложить штраф, визвать по служебним делам, обрисовать способи исследования, появиться вовремя, принять к сведению, обьявить вьіговор, виплатить пособие, начать в 10. 00, обьяснить поступок, прийти к началу, рассказать подробно, пересесть на

Ш

другое место, виучить норвежский язик, отправить по почте, отправиться в командировку, бить рядом, сообщить немедленно, перевести на конкретний счет, перевести с датского язика.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке заява? Які бувають заяви за походженням?

 2. Функція, яку виконує заява, та ступінь регламентації.

 3. Назвіть реквізити заяви (основні й допоміжні).

 4. Яка структура заяви та мовні засоби?

Вправа 75. Укладіть заяву з проханням про надання Вам матеріальної допомоги й обґрунтуйте його.

Вправа 76. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Директору НІІ Гіпрострой Бойко Васильові Ільїчу від Петраш М. О., який проживає за такою адресою: (м. Запоріжья, в. Мира, 5, кв. 7)

Заява.

Прошу вас звільнити мене з обіймаємої мною посади в зв'язку з власним бажанням по сімейним обставинам.

2. квітня 2002 р. (підпис) Петраш М. О.

Вправа 77. Укладіть заяву про відпустку за власний раху­нок й обґрунтуйте своє прохання.

Вправа 78. Виправте помилки та відредагуйте поданий До­кумент.

Начальніку участка готових виробов Тімофеєву Денісу Фьодоровічу от Сніговой В. П.

Заява.

Прошу вас принять мене на роботу на ваш участок на должность контроллера. До цієї заяви додаю:

1). Свою автобіографію.

2). Справну від врача про становище здоров'я. 3). Особливий листок з обліку кадрів. 07. лютня 2002 року

(підпис) В. П. Снігова

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке розписка? Які бувають розписки за походженням?

 2. Функція, яку виконує розписка, та ступінь регламентації.

 3. Назвіть реквізити розписки (основні й допоміжні).

 4. Яка структура розписки та мовні засоби?

Вправа 79. Укладіть розписку про те, що Ви взяли для тим­часового користування будь-яку ужиткову річ?

Вправа 80. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

Росписка.

7 липня 2002 року у присутності двох свідків Петренко Анат. і Обертас Дмит. я Бондарєв Савва узяв в борг гроші у суммі 200 гр. в Станковіч Я. І., які обов'язково оддам не пізніше 9. X. 2002 г.

Свідки:

(підпис) (підпис)

(підпис) Бондарєв С. П.

Вправа 81. Укладіть розписку про одержання зі складу шести книжок зі свого фаху. Зазначте їхніх авторів, назву та вартість.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке автобіографія? Які бувають автобіографії за змістом?

 2. Яку функцію виконує автобіографія та ступінь регламен­тації цього документа?

 3. Назвіть реквізити автобіографії (основні й допоміжні).

 4. Яка структура автобіографії та мовні засоби?

Вправа 82. Укладіть автобіографію із зазначенням Вашого теперішнього статусу.

Автобіографія.

Я, Хмєльов Михаїл Саввіч, народився 9. листопаду 1974 року у селі Омельнику Кременчугського р-ну Полтавськой об­ласті у багатодітній родині потомственних хліборобів.

В 7 років я пішов у перший клас Омельникської середньої загальноосвітньої школи 11 класів якої успішно закінчив у 1992 р. В школі крім аттестату за середню освіту получив спеціальність шофера, що дало мені змогу поробити осінню у КСП на збиранні урожая.

В 1993 році поступив на І курс мехмата ХДУ й провчив­шись 5 років закінчив його, получивши красний диплом та про­фесію учітеля метиматіки і інформатіки.

У 2000 році вийшов у друці мій учбовий підручник «Інфор-матіка для початковців», а у 1999 р. декілька науково попу­лярних статей у «Універсітецькому збірникові*.

У нашій родині 4 особи.

Мій батько: Хмєльов Степан працює на Харковськім за­воді ХТЗ механиком АТС.

Моя мати: Хмельова Ядвига працює на тому ж заводі, що й батько комендантшею гуртожитки.

Моїй сестрі школяркі 12 років й вона ходить в б класе середньой школи.

Моє місце проживання і домашній адрес — 061 049 м. Харь-ков-49, вул. Гаршіна, 71, кв. 33.

4. /ХІ-2003 р.

(підпис) М. С. Хмєл'йов

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке протокол? Які бувають протоколи відповідно до


обсягу?

 1. Функція, яку виконує протокол, та ступінь його складності.

 2. Назвіть реквізити протоколу (основні й допоміжні).

 3. Яка структура протоколу та мовні засоби?

Вправа 84. Укладіть протокол профспілкових зборів своєї групи, класу, відділу тощо.

Протокол.

про збори коллектива арендного придприємства «Дінамо», що сталися 17 листопада 2003 р. у м. Черкассах.

Повістка дня

1. Звітній доклад генерального діректора В. П. Филипова.

2. Затверженя проекта реконструкції головного корпуса
АП «Дінамо».


3. Інше.

Присутні — гендіректор Филипов В. 77., головінженер Валь­но Г. Б., главбух Булкина Н. Ю., члени коллектива в составі 45 робітників.

 1. Слухали 1. Звіт В. П. Филипова за працю коллектива АО в 2002 - 2003 р.р.

 2. Співдоклад діректора Уманьського філіала АО К. Ф. Тіхо-нова.

Ухвалили — Визначити результати задовільними.

II. Слухали — Інформацію замістника гендіректора АО
А.
Б. Малініна про результат незалежной екологічной екс-
пертізи.


Ухвалили — /. Замінити вентілятори й фильтри у цехі.

 1. Побудувати запасний пожарний виход.

 2. Перестроїти сістему освітлювання сбірно-го цеха з общого на локальне.

 3. Сдати головний корпус в експлуатацію не піздніше III квартала 2004 р.

 4. Відповідаючім назначити гол. інжинера Вально Глеба Борисовіча.

III. Слухали — Заяву кладовщика Гірьняк Євгенія Тімуро-
віча про предоставлення йому путівки до профілакторія.


Ухвалили — Предоставити Гірьняк Є. Т. путівку до профілакторія. Додатки:

1. Доклад В. П. Филипова. Голова

Воронин П. Л.

Секретарша

Головенска Р. І.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке витяг із протоколу? Які бувають витяги з прото­колу за стадіями створення?

 2. Функція, яку виконує витяг із протоколу, та ступінь регла­ментації.

 3. Назвіть реквізити витягу з протоколу (основні й до­поміжні).

4. Яка структура витягу з протоколу та мовні засоби?

Вправа 86. Укладіть витяг із протоколу про перехід закла­ду (установи) на двозмінний режим навчання (роботи).

Вправа 87. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент:

Витяг з протоколу за 43 від 22 лютого 2002 р. про наданя путівки. Слухали — Заяву викладачки кафедри філософії Подгор-ной Таіси Фомінічни про предоставлення їй путівки для ліку­вання в кардіологичний санаторій.

Ухвалили — Представить Подгорной Т. Ф. путівку у са­наторій профілакторій «Ліпова рощя».

Голова

П. Л. Сізоненко

Секретарка

Ж. Ф. Біліч

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке довідка? Які бувають довідки за стадіями ство-


рення?

 1. Функція, яку виконує довідка, та ступінь складності.

 2. Назвіть реквізити довідки (основні й допоміжні).

 3. Яка структура довідки та мовні засоби?

Вправа 88. Укладіть довідку про свою заробітну платню, сти­пендію тощо.

Вправа 89. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Довідка.

Довідку видано у тому, що студентка Солов'йова Стела Михайловна дійсно навчається на У-у курсі геоло географіч­ному факультеті Києвському Національному Універсітеті ім. Т. Шевченко.

Ця довідка видана їй для предявлення її по місту вимагання.

Ректор

проф. Рижський Г. Е. (підпис)

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке оголошення? Які бувають оголошення за місцем укладання?

 2. Функція, яку виконує оголошення, та ступінь регламен­тації.
 1. Назвіть реквізити оголошення (основні й допоміжні).

 2. Яка структура оголошення та мовні засоби?

Вправа 90. Укладіть оголошення про наукову конференцію зі свого фаху.

Вправа 91. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Об'ява.

Сьогодня в приміщені будинку учоних відбудиться лекція диспут на тему «Роль сучасних СМІ в зформувані світобач-них позіцій чоловіка».

Запрошуємо усіх бажаючих приняти учасття.

Начало у 7 г. вечора.

Вхід бесплатний.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке акт? Які бувають акти за технікою відтворення?

 2. Функція, яку виконує акт, та ступінь регламентації.

 3. Назвіть реквізити акта (основні й допоміжні).

 4. Яка структура акта та мовні засоби?

Вправа 92. Укладіть акт приймання Вами певних матері­альних цінностей.

Затвержено Начальніком облоно м. Ровно (підпис) Бесхутрий Ю. М.

Акт.

Коміссія в складі:

голова: ст. інспектор Калінін П.Л. та члени коміссії інспек­тори Тичьков Я. Р., Пиріжков Д. Т., обстеживши положення справ учбового процесу Острогського індустріального техні­куми виявила такі фактори порушення учбової дісціпліни:

 1. Хронічне затримання початку занятій на 5-10 х.;

 2. Повну вітсутність журналов обрахування судентов;
 1. Беспітставні пропускання практічних й лабораторних робіт де якими студентами;

 2. Неодноразне дострокове скінчення занятій викладача­ми на 5-10 х.;

 3. Сістематичне перенесення занятій учбовою частиною в другі непідготовлені для цього аудіторії;

 4. Проведення занятій не за согласованими учбовими пла­нами.

Коміссія прийшла до висновки, що дірекція учбового закла­ду не робить должного коцтроля за учбово виховной роботой.

Коміссія считає за необхідне поставити питання перед руководством Ровеньського облоно про знімання с посад дірек-тора та замісника діректора с учбової роботи на протязі грудня місяця.

Цей акт складено у 3 екз.

 1. екз. — начальнику Ровненьського облоно,

 2. екз. — діректору Острогського технікуми,

 3. екз. — кадровий відділ Мін. освіти та науки України.

Голова коміссії (підпис) Калінін П. Л.

Члени коміссії (підпис) Тичьков Я. Р.,

(підпис) Піріжков Д. Т.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке доручення? Які бувають доручення за походженням?

 1. Функція, яку виконує доручення, та його місце укладання.

 2. Назвіть реквізити доручення (основні й допоміжні).

 3. Яка структура доручення та мовні засоби?

Вправа 94. Укладіть доручення для одержання посилки, бан­деролі, стипендії, платні тощо.

Вправа 95. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Доручення.

Я, Комарь Кирил Кузмічь, зав. кафедрой хіміч. факульте­ти Львовського Державного Політехничного Універсітета, доручаю Вячеславову П. Р. получить на центральном складі реактіви для лабараторії.

Дорученя є дійсно до кінця березня місяця цього року.

(підпис) Комарь К. К.

Підпис Комарь К. К. засвітчую завідуючий кафедри:

(підпис) Д'яков В. Г.

7. 1. 2003 р.

Вправа 96. Укладіть доручення для одержання посилки, бан­деролі, стипендії, платні тощо.

Вправа 97. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Кременчугський завод дорожніх машин Доручення

6. 1. 02 м. Кременчуг

Дірекція Кременчугского завода дорожніх машин у лиці за-містника по звязкам с громадцькістью п. Зіман Ф. Я. уполно-мачує начальніка вітділа забеспеченя Карпенко С. В. полу­чить у складі № 1 треста Промстрой-2 чотирі персональних компьютора АТ-286 згідно до накладной за № 764-6.

Так же доручає йому робити бесготівкові розрахунки по чековой книжкі № 054490-02.

Доручення дійсне до 6. 2. 02. /Діректор

(підпис) Зіман Ф. Я.

Вправа 98. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Довіренність.

Мной, Свістун Алексанром Даніловічем паспорт № 5937002 серія РТ, живу за адресом пл. Короленко д. №2, кв. №51 данно цю довіренність Сілненко В. Т. щоб він получив на почті почтовий перевод на моє призвіще.

(підпис) А. Д. Свістун

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке наказ? Які бувають накази за призначенням?

 2. Функція, яку виконує наказ, та його спеціалізація.

 3. Назвіть реквізити наказу (основні й допоміжні).

 4. Яка структура наказу та мовні засоби?

 5. Із якого часу наказ набуває чинності?

Вправа 99. Укладіть наказ про переведення підприємства, установи, закладу на двозмінний графік роботи (навчання).

Вправа 100. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Наказ.

14 5 л-ду 2002 року.

Харьков

Призначити

1. Літвак Я. Г. інженером по технікі беспеки с окладом 350 грн. за місяць. Підстава:

Власноручна заява Літвак Яківа Генадієвича. Звільнити

1. Пилипенко В. С. інженера по технікі беспеки за пору­шення ним статута комбіната — службове розгільдяйство. Підстава:

Докладна записка начальника цеха.

Об'явити виговор

1. Заяць Вєрі Евгєнійовні за сістематичні запізнювання на працю. Підстава:

1. Докладна записка начальника пропускного відділу. Зас. діректора комбіната

(підпис) Вітрова Л. К.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Хто має право видавати наказ?

 2. Що є спільним для наказу й розпорядження?

 3. Які основні вимоги висуваються до укладання наказів:

а) про прийняття на роботу;

б) про переведення на іншу роботу (посаду);

в) про надання відпустки;

г) про звільнення?Вправа 101. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Одесський Державний Універсітет ім. К. Тіміряз'єва

Приказ.

117-ВК 1.XIІ/2002р.м. Одесса. про призначення по особистому складу Призначити

1. Бондарь Ігора Викторовіча на посаду замісника декана природно екологічного факультети, встановити йому посадо­вий оклад в 350 гр. за місяць.

Підстава: заява Бондарь І. В. з візами завідувача кафед­рою і декана природно екологічного ф-та.

Звільнити

1. Тіхонову Єлену Олеговну від посади викладачки валео-
логії через сімейні обставини.


Підстава: заява Тіхоновой Є. О.

2. Вяльцева Кирилла Філіпповіча від посади завідуючого
лабораторії через пенсійний вік.


Підстава: заява Вяльцева К. Ф.

Декан мехмата:

Бессмертних Д. Я. (підпис)

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке витяг із наказу? Які бувають витяги з наказу за


стадіями створення?

 1. Функція, яку виконує витяг із наказу, та ступінь гласності.

 2. Назвіть реквізити витягу з наказу (основні й допоміжні).

 3. Яка структура витягу з наказу та мовні засоби?

Вправа 102. Укладіть витяг із наказу про заохочення.

Вправа 103. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Витяг з наказу № 117-ОК от 1.XII/2002 р. Призначити

1. Бондарь Ігора Викторовіча на посаду замісника дикана природно екологічного факультета,надати йому посадовий ок­лад в 350 гр. за місяць.

Підстава: 1). Заява Бондарь І. В. с візами завідувача ка­федрою і дикана природно екологічного ф-та.

С оріґіналом вірно

(підпис) Ілліна І. Б.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке розпорядження? Які бувають розпорядження за


терміном зберігання?

 1. Функція, яку виконує розпорядження, та його спеціалізація.

 2. Назвіть реквізити розпорядження (основні й допоміжні).

 3. Яка структура розпорядження та мовні засоби?

 4. Що спільного та відмінного між наказом і розпорядженням?

Вправа 104. Укладіть розпорядження про скасування дії перепусткового режиму в установі, організації, закладі тощо.

Вправа 105. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Панютінска СШ № 5 Краснокутцького района Луганской обл.

1. Всім вчителям природних дісціплін с 1. 03. 02 р. по 08.3.02 р.
зробити інвєнтарізацію маючихся наглядних матеріалів та
інструментарія.


Акти інвентарізаціг сдати у дірекцію школи до 10 березня нинішнього року.

2. До 15 жовтня учителям предметникам підготовить пла-
ни позаурочних міроприємств для
II четверті.

Діректор школи № 5

(підпис) Вєрємеєв В. І

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке службова записка? Які бувають службові запис-


ки за походженням?

2. Функція, яку виконує доповідна записка, та її призначення.

3. Назвіть реквізити пояснювальної записки (основні й до-
поміжні).

4. Яка структура службової записки та мовні засоби?Вправа 106. Укладіть доповідну записку про завершення Вами роботи над темою, проектом, завданням тощо.

Вправа 107. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Докладна записка.

Діректору ЧП «Врожай* Іл'їчову Василію Леонидовічу від ст. механика ЧП «Врожай* Кучіренко Генадія Юр'євіча Доповідаю, що мною Кучіренко Романом були виявлені пору­шення технологичного режима у першій лабораторії 24 січня місяця цього року, завдяки нетбалості електріка Кісільова В. Л. Через це були виведені з строя 2 (два) інкубатора. Акт про сбитки які були зроблені додаєтся.

Ст. механік

(підпис) Кучіренко Г. Ю.

Вправа 108. Укладіть пояснювальну записку про Вашу відсутність на роботі (навчанні) й обґрунтуйте її.

Вправа 109. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Декану факультети псіхологіі Криворожського Державного Інстітута проф. Вороб'йову Сергею Адамовічу від викладачки історії світової культури

Багінец І. Н.

Пояснююча записка.

Заняття з історії світової культури 11 квітня 2002 р. у группі ПС-32 мной не були проведені через те що за раніше оомовленною домовленістью я с цієй группой ходила в краєз­навчій музей де була віткрита нова експозіція передвижної виставки «Мастера кисті XX в.».

Екскурсія пройшла бес порушення дісціпліни.

Вик. історії світової культури

(підпис) І. Н. Багінец

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке запрошення? Які бувають запрошення за спосо-


бом виготовлення?

 1. Функція, яку виконує запрошення, та його структурні ознаки.

 2. Назвіть реквізити запрошення (основні й допоміжні).

 3. Яка структура запрошення та мовні засоби?

Вправа 110. Укладіть запрошення на фахову наукову кон­ференцію.

Вправа 111. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Запрошення.

Вельми шановні Александр Глебовіч й Соф'я Ігнатовна просимо Вас прийняти участь у празднуванні пів столітньго ювілею Залісського Державного Заповідника, яке відбудеться 7. X. 2003 року у Админістратівном корпусі.

Початок міроприємства в 11 ранку.

Дірекція.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке характеристика? Які бувають характеристики за


напрямом?

 1. Функція, яку виконує характеристика, та її призначення.

 2. Назвіть реквізити характеристики (основні й допоміжні).

 3. Яка структура характеристики та мовні засоби?

Вправа 112. Укладіть атестаційну характеристику.

Вправа 113. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Характеристіка. ведучого інжинера Леснікова Ільї Зінов'євіча, беспартійного, освіта — вища.

Пан Лесніков І.З працює на предприємстві із 1989 р. після скінчення Києвского політехничного інстітута. Часто печа-таєтся у научній прессі із актуальними статями. На про­тязі усієї роботи зарекомендував себе як добрий товаріщ, вічливий, має хороші відношення с робітниками. Неоднократ­но поощрявся за приймання активной участі в спортівних міроприємствах концерни грошовими нагородами. Всі без вик­лючення порученя виконує вовремя і сумліно.

С 1997 по 1998 рр. Лесніков Г. 3. був в составі группи по розробці нового генірального плана застройки концерни і як актівний учасник — нагороженний Похвальной Грамотой Вер-ховной ради України. У 1994 році стажирувався в Краковсь-ком домобудівном комбінате (Польша).

Ця характерістіка видана для пред'явлення по місцю тре-бування.

Гол. інжинер

(підпис) Пятаковскій Ю. Д. Презідент концерни «Стімул» (підпис) Варіч Е. С.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке офіційна кореспонденція? Які бувають листи за найменуванням?

 2. Функція, яку виконує лист, та види офіційної кореспонденції.

 3. Назвіть реквізити листа (основні й допоміжні).

 4. Яка структура листа та мовні засоби?

Вправа 114. Укладіть лист-пропозицію про надання послуг.

Вправа 115. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Лист відповідь

Діректору Тіраспільского кредітно фінансового технікуми п. Рижському Алексію Анатольєвічеві

Харьковська книжна фабріка «Калінка» Відділ звязків з громадскіст'ю

Ми получили вашего листа с предложенням напечатати на нашій фабрикі «Толковий словник банківско фінансових терміте». Якщо річ йдеться про 10 000 (десяті тисячний) тираж й нашу бумагу, то ви повинні завчасно перерахувати на наш розщотний рахунок передоплату у суммі 7 000 (сімь тисячь) грн. на протязі двух тижднів.

Завідуючий відділу:

(підпис) Д'яков Р. Т.

4. 08. 03 г.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які вимоги висуваються до тексту листа?

 2. У чому полягає етикет ділового мовлення?

3. Які функції виконує у листі віталйна та заключна частина
тексту?

Вправа 116. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Начальніку паспортного стола Верхнєволжского района м. Симферополя п. Тімофеєву С. О.

Просим вас прислати данні про проживаня в вашому районі с 5.10 1995 р. по ЗО. 1. 1999 р. такіх осіб: 1.) Серов Зіновій Василйьовіч: 1951 р. н. 2.) Чістякова Раіса Дмітрійовна: 1955 р. н.

3.) Гамарнік Єлена Олеговна: 1950 р. н. 4.) Баліцкий Фьодор Викторовіч: 1949 р. н.

Інформацію бажанно натсилати до кінця текущого року.

С повагой презідент благодійного фонда «Оберіг*.

(підпис) Косачь

Вправа 117. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Ісполкому м. Одесси втділу житлово комунального господарства п. Артьомовой Р. 3.

Разом з цим листом натсилається акт опстеження стана кв. №№ 144, 145, 146, 147 по адресу вул. Е. Коновальцаб. №17 та кв. №№ 62, 63, 64, 66 по адресу д. № 4 вул. Комісарова, для приймання конкретних мір що до срочного ремонта даха в вище сказанних будинках.

Предсідатель контрольно ревизіонной коміссіг.

(підпис) Юрєв П. Д.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке список? Які бувають списки за юридичною си-


лою?

 1. Функція, яку виконує список, та принцип його укладання.

 2. Назвіть реквізити списку (основні й допоміжні).

 3. Яка структура списку та характерні мовні засоби?

Вправа 118. Укладіть список фахової літератури (не менше п'яти позицій), що використовувалася Вами під час написання курсової роботи, реферату тощо.

Список рекомендуемой літіратури по інформатіки.

 1. Комарь І. Ю. Персональний компьютор. Учбовий курс. Харьків. «Фоліо*, — 1999р.

 2. Толкачьова Є. Б. Інформатпіка. /Справочник/. Києв. «Либедь», -1997.

3. Распашнеєв Г. І. Мова программованя С++. К., —2000.

 1. Комісарова А. Л. Довідник по інформатіці. Москва. «Мир*, -2001 г.

 2. Вировец П. Ф. Починаючій программіст. Львов. «Афі­ша*. -2000.

6. Бад'єва В. А. Словарь програміста. Харьков. —2002.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У чому полягає різниця між доповіддю й мітинговою про­мовою?

 2. Який порядок фіксування інформації у процесі підготов­ки тексту до публічного виступу?

 3. Які вимоги висуваються перед оратором під час публічно­го виступу?

Вправа 120. Поставте правильний наголос у поданих словах і словосполученнях.

/. Апокаліпсис, Капиця, Бальмонт, гора Народна, жалюзі, розбір, попереду, сімдесят, авізо, тюфтельки, метрополітен, доцент, кілометр, феномен, каталог, одинадцять, анонім, гурто­житок, навколоземний, дефіс, розвід, кухонний, вірші, столяр, посередині, після цього, рукопис, перепад, чорнозем, націнка.

 1. Гомлет, текстовий, веретено, новий, бережемо, колія, вап­няний, металургія, кухонний, випадок, легкий, середина, до того, кістлявий, імперський, клішня, чотирнадцять, фаховий, на зав­жди, ринковий, вісімдесят, ненависть, поготів, духівник, аргу­мент, п'ятисот, літопис, клепковий, кидатися, рабин.

 2. Пікассо, допізна, перепис, лисячий, ламкий, дихання, ден­ний, уроздріб, висіти, спроста, стерпіти, допоміжний, суспіль,

супровід, хлипкий, загадка, жаркий, хутірний, циган, чорнослив, дрова, черствий, юродивий, перепад, перестарілий, дощаний, за­бавка, живопис, зайнятий, дрібний, токовище, псевдонім, аЬартух.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Назвіть основні фази ділової бесіди.

 2. Як ви розумієте поняття «культура управління»?

3. Які вимоги висуваються перед керівником установи, зак-
ладу тощо?

Вправа 121. Складіть речення з поданими словами.

Реклама — рекламація, зайняти — посісти, положення — становище, пригода — нагода, дилема — проблема, аматор — дилетант, ринок — базар, викликати — спричиняти, через — крізь, інцидент — прецедент, вибирати — обирати.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які вимоги висуваються до ділового телефонного спілку-


вання?

2. Змоделюйте типову ситуацію ділової телефонної розмови:

а) телефонуєте Ви;

б) телефонують Вам.Вправа 122. Перекладіть українською мовою даний текст.

Текущая переписна между учреждениями применяется для разрешения оперативних вопросов и обеспечения управленчес-ких аппаратов необходимой информацией. В иелях упорядоче-ния переписки следует четко определить учреждения, в кото-рие направляется и откуда поступает информация, устано­вить ее периодичность и состав. Общими причинами возникно-вения переписки являются: требования вишестоящих, функци-ональних и контрольних органов; запроси подведомственних и сторонних организаций; необходимость осуществления опе­ративних связей (когда невозможно решить вопрос путем лич-ного контакта, по телефону или посредством телефонограмм).

Запитання та завдання для самоконтролю.

Прокоментуйте телефонний діалог. • Куди я потрапив?

 • А куди Ви хотіли потрапити?

 • Це відділ постачання?

 • Ні, це склад готової продукції.

 • А який це номер?

 • А Вам, який потрібен?

 • 769-443.

 • Ні, це 760-443.

 • Треба правильно набирати. (Кидають слухавку).

Вправа 123. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є найдоцільнішим у конкретному реченні.

/. Головуючий (відчинив, відкрив, розкрив, розгорнув) чергове засідання профспілкових зборів. 2. Сьогодні по телебаченню виступатиме (нинішній, чинний, діючий, теперішній, існуючий) президент. 3. Я (рахую, вважаю, гадаю), що проект реконст­рукції старої частини міста затвердять. 4. (Відношення, відно­сини, взаємини, стосунки) цих двох керівників складалися про­тягом кількох років. 5. Безперечно, що ці два факти не можна (зв'язувати, пов'язувати, з'єднувати, поєднувати). 6. Зазначе­ну суму треба негайно (перерахувати, перевести, переказати, передати) на наш розрахунковий рахунок. 7. У цих докумен­тах (зустрічаються, трапляються, попадаються) грубі грама­тичні помилки. 8. (Уздовж, на протязі, уподовж, протягом, уп­родовж) усієї подорожі нас жодного разу не потурбували. 9. На адресу фірми (прийшло, поступило, надійшло, прибуло) термінове повідомлення. 10. В університеті я (одержав, здобув, отримав, набув, дістав) вищу освіту. 11. Комп'ютери в нашо­му офісі (знаходяться, містяться, перебувають, розташовані) у великій наріжній кімнаті.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «підпис»:

а) розшифровується;

б) не розшифровується;

в) засвідчується третьою (офіційною) особою?

Вправа 124. Складіть речення з поданими словами.

Викликати — спричиняти.

Дати — подати — надати.

Плата — зарплата.

Прийти — дійти.

Вирішити — розв'язати.

Зайняти — посісти.


Любити — полюбляти. Включити — увімкнути. Обирати — вибирати. Обумовлювати — зумовлювати. Рядові — пересічні.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Наведіть п'ять прикладів сталих перифраз, фразеологізмів-канцеляризмів.Вправа 125. Порівняйте фразеологізми в українській та російській мовах. Чим вони відрізняються? Уведіть до речень українські відповідники.

/. Брати ноги на плечі. — Уносить ноги.

 1. Ловити ґав. — Считать ворон.

 2. Губа не з лопуцька. — Губа не дура.

 3. На відчай. — Очертя голову.

 4. Назад рачкувати. — Идти на попятную.

 5. Чугуївська верства. — Коломенская верста.

 6. Цап відбувайло. — Козел отпущения.

 7. Більше копи лиха не буде. — Семь бед — один ответ.

 8. Часто-густо. — Сплошь и рядом.
 1. Та ж свита, та не так пошита. — Федот, да не тот.

 2. Як годиться. — Чин чином.

Запитання та завдання для самоконтролю

У яких видах документів може бути або ж ніколи не фігу­рує реквізит:

а) «ґриф затвердження»;

б) «резолюція»;

в) позначка про наявність додатка?


Відмінності слововживання іменників


із нагоди ювілею (вітальний) проживання, перебування
адрес

адреса

барва (-и) музики, кольорів (манера, колорит, відтінок)


фарба синя, олійна

батьківщина спадщина батьків чи предків (материзна)
екзаменаційний, лотерейний, кредитний вхідний, проїзний, партійний

батьківщина місце народження, рідний край

білет квитоквежа башта

телевізійна, оглядова водонапірна, танкова, фортеці

вигляд вид

набути, мати вигляд (виглядати) діяльності, істот, тварин

вигода вигода

мати вигоду (зиск, прибуток, ґешефт) квартира з вигодами (зручностями)

виключення виняток

відносини

взаємини

стосунки


з університету із правил

правові, дипломатичні між людьми

відношення

ставленнягеометричне, до буття, між предметами, явищами, величинами (взаємозв'язок) до рідних, до колеґ

відтінок кольору, почуття, звука (барва)

відтинок часу, відстані, простору

ділянка вулиці, землі, шкіри

дільниця виборча, будівельна

загроза підтоплення, вибуху (небезпека)погроза жестом, словом

засіб спосіб

для існування, для копіювання

виробництва (знаряддя), життя (стиль, зразок)

лазня баня

із сухою парою церкви

мета, ціль мати на меті, мати за ціль ціль, мішень улучити в ціль, у мішень

напрям

діяльності, поглядів

напрямок

вітру, руху

об'єм

приміщення, рідини, повітря
(у кубічних одиницях)

обсяг

бюджету, книги (кількість, межі, величина)

розмір

столу, майдану, предмета (довжина, висота)

основи

математики, моралі (засади, підвалини)

фундамент

будівлі, споруди

основа

слова, трикутника, доповіді

особина

птаха, риби, комахи (тварина)

лице

чисте, відкрите, усміхнене (обличчя)

особа

офіційна, стороння, третя

особистість

талановита, творча, непересічна

пам'ятка

архітектури, літератури

пам'ятник

М. Грушевському

підписка

під відозвою, про невиїзд

передплата

на часописи, періодику

покажчик

прилад, напис, знак

показник

доказ, свідчення, дані

повістка

до суду

порядок

денний

правління

Спілки композиторів (філателістів)

управа

міська, районна

вправа

фізична, математична

працівник

культури, освіти, науки

робітник

будови, заводу, шляховий

співробітник

Співпрацівник (колега по роботі)

пригода

непередбачена, прикра (-ий) (подія, випадок,
інцидент), стати в пригоді — бути потрібним

нагода

з нагоди повернення (можливість, шанс, момент)

прогін

між двома точками (проміжок)

прогин

поверхні, площини, конструкції

результат

підрахунку, спостережень, досліду

наслідок

біди, пожежі, невправності

розбіжність

думок, переконань

розходження

швів, площин

ступінь

учений, порівняння, відображення, гами, ладу

степінь

формальний, точки (у математиці)

щабель

зростання, опускання (етап, стадія), сходів


твердження переконливе, сумнівні (теза)

тверднення бетону, маси

тираж лотереї

наклад книжки, газети, видання


фон
тло


звуковий, радіаційний неба, малюнка невиправна, значна (збитки, втрати) праці, грошей, зусиль (жаль, прикро, марно) для сміття, товару письмового столу

скринька поштова, невеличка
скриня з посагом, велика

стан санітарний, облоги, невагомості, справ, речей;газоподібний, твердий; духовний, родинний становище внутрішнє, матеріальне, скрутне; нелегальне,

рівноправне, службове
положення географічне, тіла, речі, предмета


абразивний абразійний (-а)

Відмінності слововживання прикметників

диск, інструмент, комбінат
процес, печера, платформа

адаптований адоптований (-а)

зір, організм

хлопчик, дитина (усиновлений)

великий високий (-а) значний вагомий (-а, -е) здоровий

камінь, блок, об'єм

стовп, чоловік, шргла

за обсягом твір

здобуток, перемога, досягнення

працівник (не хворий)

вітрова вітряний (-а) вітряний (-а)

ерозія, установка, сила день, ніч, погода двигун, лишай, віспа

властивий

притаманний

характерний

воєнний (-а, -і) військовий (-а, -е)

кому-чому? кому-чому? для кого-чого?

стан, тактика, промисловість, події трибунал, стрій, обов'язок, однострій, прапор, подвиг, присяга, навчання (у значенні іменника —підійшов військовий)

гостинии гостинний

громадські громадянська (-і) цивільний (-і) суспільний (-а, -е, -і)

дійовий (-а, -е)

діючий (-а,-е) чинний (-а, -е) діяльний (-а, -е) діловий (-а, -і) діловитий

двір

господар

організації (не державні) свідомість, війна, права одяг, речі (не військовий) спосіб життя, наука, становище, відносини (загальні, колективні) засіб, вплив, виховання, дійова особа (учасник дії, вистави), дійова особа (здатна активно діяти) ґейзер, армія, модель, устаткування закон, розклад, постанова, законодавство працівник, життя (активний, енергійний)

лист, розмова, пропозиція, папери вигляд, вираз обличчя


запущений (-а) занедбаний (-е) задавнена

інший другийсупутник, ракета двір, підприємство хвороба

варіант, іншим способом (не таким) варіант (після першого, або якщо їх два)

корисливий (-а) корисний

круглий (-а, -е, -і) цілий (-а, -е)

наступний (-а) подальший (-а, -е) навчальний (-а) академічний

чоловік, мета

продукт (той, що приносить користь),

період, час, вантаж, простір (спец.)

стіл, форма, колесо, кільця

рік, доба; скло, склянка (не розбита)

рік, тиждень, нарада

розвиток, перспектива, робота, життя

заклад, посібник, план, графік, звіт

час, навантаження


нормальні

звичайні

двосторонній (-я, -і) двобічна взаємна (-е)стосунки люди

договір, угода, контакти (обопільні) поверхня

згода, приязнь, рішення

оборотний зворотний (-а) капітал, механізм бік, адреса

оснований заснований (-а, -е)

на праці, на успіхах

заклад, напрям, школа, виробництво

особливий (-а)рахунок, справа (від «особа»)
присутність, автомобіль, думка
(приват-
на, власна)
погляд, справа (своєрідна)

попередній

передчасний

правильний (-а, -і) вірний (-а, -е, -і) певний (-а, -е, -і) слушний (-а, -е, -і) редакторський (-а) редакційнийзвіт, розрахунок, варіант сніг, сміх, виступ

дріб, фіґура, риси обличчя собі, кінь, служба, кохання, друзі сракт, хода, око, рухи приклад, думка, зауваження

виступ, авторитет, порада колектив, працівник

робітничий робочий

розметаний розметений наступний (-а, -е) подальший (-а, -е) нез'ясований (-а, -е) нез'ясовнеклас, клуб \ одяг, час, день, план вибухом, вітром двір, майданчик

день, звіт, година, півріччя, проект у цьому ряду, доля, робота, навчання

азакт, питання (яке не з'ясували) почуття, хвилювання (яке не можна з'ясувати)

стійкий (-а) тривкий (-а)

водостійкий шар ґрунту, вогнестійкий
матеріал, морозостійка рослина
матеріал, вогнетривка цегла


стінний стіновий

календар, годинник, розпис матеріал, камінь

тактичні тактовні

навчання, випробування слухачі, зауваження

тісний (-а, -е, -і) щільний (-е, -і)

комір, кімната, взуття, стосунки прилягання, шари атмосфери

цегельний (-е) цегляний (-а)

цілісна


цільна

чисельний (-а) численний (-а, -і)завод, виробництво

мур, стіна

картина подій особистість

показник, аналіз, перевага натовп, маніаЬестація, випадки (багаторазові)

шкірний (-і, -е) шкіряний (-а) покрив, захворювання плащ, промисловість

Відмінності слововживання дієслівних форм

бажати

виступити (хотіти, прагнути)

зичити

успіху, щастя, здоров'я (бажати)

боліти

душею за кого, що (уболівати,
співпереживати)

хворіти

на кір, на ґрип (нездужати)

везе

людей, вантаж (хто, що)

удається

виконати, розв'язати (що)

щастить (таланить)

мені, вам (з ким, чим)

вести

що, кого, до чого, куди

поводити

себе (як)

вибирати

з багатьох

обирати

на посаду

викликати

сміх, радість, оплески (позитив)

спричиняти

біль, хворобу, нещастя (негатив)

випливати

із вашого твердження випливає, що...

слідувати

за нами по стежці

виходити

із приміщення

відкрити

рахунок, збори, очі (перен.)

розкрити

книжку

розгорнути

часопис

розплющити

очі (прям.)

відчинити

двері

відімкнути

замок

відкоркувати

пляшку

відмінити

вихідні, заняття

скасувати

закон

відмічати

міткою (щось), реєструвати, фіксувати
(щось, когось)

відзначати

позначкою (зазначати щось), увагою (щось,
когось), ювілей, свято

зауважувати

з якогось приводу (указувати, доказувати)

відрізняти

гривню від долара

розрізняти

обриси берега

відстоювати

певний час у черзі

обстоювати

переконувати, захищати

вклонятися

у пояс (перед ким)

ухилитися

уліво (від чого)

вводити, включати

до складу комісії

умикати

двигун, електрику

уносити

до порядку денного,гроші

(у) вразити

присутніх (.здивувати)

уразити

руку (поранити)

говорити

переважно в усному мовленні

сказати
висловитися
підкреслити

переважно в писемному мовленні

акцентувати
зауважити
зазначити
указати
уточнити
наголосити
грати

роль (на сцені, у кіно)

відігравати

значну, суттєву (неабияку) роль

губити

документи, думку

утрачати

ілюзії, рівновагу, свідомість
(непритомніти, умлівати), пам'ять

гаяти, марнувати

час

давайте

мені зошити, заліковки

є пропозиція

розпочати збори, голосувати

пропоную

зробити перерву, свій варіант

прошу

слова, допомоги, поради

дати

доручення, пораду, їсти

надати

допомогу, інформацію

подати

думку, звістку, ініціативу

дзвонити

у дзвони, у двері

телефонувати

до міністерства

дістати

освіту, високу оцінку, інформацію

набути

навичок, досвіду

здобути

перемогу

одержати, отримати

платню, листа, книжки

добавити

дитину (від «бавити»)

додати

свої зауваження

додержувати

слова, обіцянки

додержуватися

курсу, поглядів

докладати

зусилля

прикладати

до рани ліки

домовитися

про зустріч

договоритися

до ранку

задавати

запитання

ставити

питання

піднімати

з підлоги

підносити

РУку

займати

місце для когось

обіймати

посаду завідувача кафедри

посідати

призове місце в змаганні

заступати

на посаду (звідколи)

зазнати

збитків, утрат, прикрощів, поразки

понести

речі, документи

дістати

інформацію

заставити

приміщення (чим)

примусити

зробити (що)

звати

Марією

звуть

Марія

звільнити

з посади

усунути

з роботи (узагалі)

виключити

зі складу студентів, зі школи

вимкнути

електрику, двигун, світло

загасити

свічку, полум'я

зв'язати

мотузку, сітку

пов'язати

факти, події, явища

здійснити

проект

учинити (скоїти)

злочин

зливаються

у єдине ціле

пристають

фіґури між собою; на пропозицію

зносити

неприємність, образи

переносити

вантаж, час зборів

зумовлювати

бути причиною (чогось); створювати
передумови

обумовлювати

обмежувати певною умовою,
застереженням

зустрічаються

колеги, перехожі

трапляються

помилки, недоліки, вислови, факти

стикаються

атоми, дроти

кидатися

зі звинуваченням

упадати

в око, у гріх, в озеро, біля когось (кому)

396

любити

матір, Батьківщину, свою роботу
полюбляти

плавати, читати, пиво, суниці
кохати

дівчину, хлопця
міняти

товар, марки, книжки
змінювати

ситуацію, колір, напрям, думку
містить

документ, цистерна
має у складі

делегація має у своєму складі...до складу делегації входять...
включає

екскурсія включає відвідування музеюголовуючий включає до списку
мішати

змішувати (щось із чимось)
заважати

працювати, відпочивати
наносити

бруду, снігу
завдавати

збитків, удару
робити

візит
настає

пора, період
надходить (-дять)

інформація, листи
минає (-ють)

час, години, роки
настоювати

настоянку на калині
наполягати

на своєму
опанувати

професію, мову (що)
освоїти

виробництво, родовище
оволодіти

почуттями (своїми), увагою (чиєюсь),ситуацією, знаннями (чим)
опиратися

звинувачуванням
упиратися

у стіну
спиратися

на факти, плече
оплатити

проїзд, користування, послуги
платити

за проїзд, за користування
переганяти

з одного місця на інше
випереджати

у швидкості, рості й под.
перерахувати

в іншу валюту, ще раз (перелічити)
перевести

через дорогу, стрілки годинника,час (змарнувати)
перекласти

текст, речі з місця на місце
переказати

гроші на рахунок, зміст розмови
познайомитися

зі співробітниками
ознайомитися

зі станом справ, з документами
до лікаря, до комори

листи, вітання, телеграми, повідомлення

потрапляти у двері, у ворота, на сцену

попадати у тональність, ногою в чобіт

уцілити у мішень, у ворога (улучити)

опинятися удома, біля дорогипрацювати

трудитисяробити

представляти

уявляти являти

репрезентувати

прибуває

приходить

надходить (-ять)

настає


спадає

вступає


на посаді, інженером

на благо, на ниві просвіти

справу, висновки

до нагороди, нового співробітника, на сцені,

у творі (кого, що) майбутнє, перспективи собою (що, кого)

продукцію, вироби, інтереси фірми

потяг, вода

гість, колеґа, натхнення інформація, дані, товари пора, період

на думку, припущення, здогад до технікумупривести

коня, до перемоги, до успіху, у рух (що)

призвести

до нещастя, до втрат, до знищення

навести

приклад, порівняння

приймати

зі столу, з дороги (прибирати); пропозицію

брати (узяти)

участь, із собою, до себе

ужити

заходів

набувати

певної форми

прийти

до (кого, куди)

дійти

висновку

приносити

повідомлення

завдавати

клопоту, прикростей, жалю

прочитати

книжку, доповідь

зачитати

розпорядження, наказ (оголосити)

прошу

будь ласка

прошу

допомоги

проявляти

плівку

виявляти

увагу, повагу

чинити

опір, спротив

виказувати

незгоду

путати

надівати пута

плутати

поняття, терміни (помилятися)

рахувати

до ста, гроші, дні

уважати

за потрібне, своїм обов'язком

гадати

на картах, про інше, думку (припускати,
передбачати)

розповсюджувати

речі, газетна (окремі предмети)

поширювати

інформацію, досвід (збільшуватися
в обсязі, просторі)

розраховувати

час, кінцевий результат

сподіватися

на вас, на удачу, на успіх

слідувати

музикантові, за таксі

слухати

колег, поради, музику

служити

у війську

слугувати

матеріалом, відправною точкою

співпадають

площини, поверхні, отвори

збігаються

думки, погляди

стати

у чергу

заступити

на чергування

стежити

за звіром

слідкувати

за текстом

сягати

у висоту, у довжину, у глибину

досягати

межі, мети, місця, успіху, швидкості

осягати

розумом

доходити

віку, старості

торкатися

рукою, плечем (кого-чого, до кого-чого)

стосуватися

справи, життя

(не) обходить

мене ця справа

відноситися

вітром (куди)

ставитися

до справи, до вас, до мене

належати

до класу, до виду; підприємству, мені

триває

засідання, конкурс, перерва

продовжується

у зв'язку з, до 20 грудня, ще на тиждень,
лінія, дорога

являється

мені твій образ

являє собою

складний процес, густу рідину

є

діловий лист є обличчям фірми

Словничок скорочених слів та словосполучень1


абетка абет.

абонентська скринька а/с авіаційний алюміній авіаль автобіографія автобіогр. автоматизована система

 • інформації АСІ

 • контролю (керування) АСК

- управління АСУ автоматизована телефонна стан­ція АТС

автоматизований автоматиз. ~ банк даних АБД

- технологічний комплекс АТК автор авт.

автореферат автореф. авторське свідоцтво а. с. авторський аркуш авт. арк. агрономічний агр. агропромисловий комплекс АПК адаптація адапт. адміністративний адм. адміністрація адмін. академік акад. (при прізвищі) академія акад. Академія наук АН акомпанемент акомп. акціонерне товариство АТ акціонерний комерційний банк

АКБ альбом альб. альманах альм. американський амер. англійський англ. анотація анот. антологія антол. аркуш арк. (при цифрах і в обл.

приміток)

А

артист арт. (при прізвищі)

археологія археол.

архів арх.

архітектура архіт.

асистент асист. (при прізвищі)

асоціація асоц.

аспірант асп. (при прізвищі)

атлас атл.

атомна електрична станція АЕС аудиторія ауд. (при цифрах і на­звах)

Б

багатопрофільний виробничий

кооператив БВК без видавництва б. в.

 • даних б. д.

 • місця б. м.

 • тиражу б. т.

безкоштовно безкошт.

березень берез.

біблійний біблійн.

бібліографія бібліогр.

бібліотека б-ка в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

бібліотечний бібл.

біографія біогр.

брошура брош.

будинок б. (при цифрах)

будівельний буд. (г в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

будівельні норми і правила БНП будівництво буд-во бульвар б-р (при назві) бухгалтерський бух.

Правила скорочування див. у розділі «Скорочування слів та словосполучень»

бюджетний бюдж. бюлетень бюл.

в

вересень верес.

ветеринарний вет.

вивчення вивч.

видавець вид. (при прізвищі)

видавництво вид-во в заголов­ку опису, якщо не є 1-м сл. за­головка)

видання вид.

викладач викл. (при прізвищі чи назві установи)

виконавець викон. (при прізви­щі)

виконавчий комітет виконком виконання викон. виконувач робіт виконроб виконуючий обов'язки в. о. (при

назві посади) використання використ. виникнення вииики. виправлення випр. випуск вип. виробництво вир-во виробниче об'єднання ВО виробничий вироб. виробничо-комерційна фірма

ВКФ виставка вист.

Вища атсстаційиа комісія ВАК внщий вищ.

внщий навчальний заклад ВНЗ

відбиток відб.

відділ від.

- внутрішніх справ ВВС

відділення від-ня

відеофонограма відеофоногр.

відкрите торговельне товари­ство ВТТ

відкриття відкр.

відомості відом.

відповідальний відп.

відредаговано відред.

відродження відродж. військова частина в/ч (при цшр-рах)

військовий комісаріат військко­мат

вік в. (у значенні «сторіччя» та

при цифрах) вільна економічна зона ВЕЗ вільно конвертована валюта ВКВ вісник вісн. вітчизняний вітчизн. вкладений аркуш вкл. арк. включаючи (включно) включ, власний кореспондент власкор внутрішній внутр. водосховище вдсх (при назві) Всесвітня організація охорони

здоров'я ВООЗ вугільний вугіл. вулиця вул. (при назві)

«

Г

газета газ. газифікація газиф. гектар га генеральний ген. генетичний генет. геодезія геодез.

геологорозвідувальний геолого-

розв. гірничий гірн.

гірничорятувальний гірничорят.

гірський гір.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал