М. Зубков Сучасна українська


Увага! Не належить до префікса частина нат-Сторінка14/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

Увага! Не належить до префікса частина нат- у сло­вах: натще (натщесерце), натхнення й похідних.

Слід розрізняти префікси пре-, при-, прі-, пере-:пре- вживається переважно для утворення якісних при­кметників і прислівників найвищого ступеня ознаки: пре­поганий - препогано, премудрий - премудро, пречудовий -пречудово та ін., а також у словах: презирство, престол, преосвященний, преподобний;

при- вказує на ознаку дії наближення (.приїжджати, прий­ти), приєднання (пришити, причепити); частковість (при­тулити, примружити); результат (приборкати, привабити), а також в іменниках та прикметниках на ознаку приналеж­ності чи причетності: Примор'я, Придністров'я, Привблжя, Приуралля, приміський, присадибний, привокзальний;

прі- вживається лише в словах: прізвище, прізвисько, прірва, пріфікс (фр. - тверда ціна);

пере-вказує на повторність (перечитати, переміряти) або надмірність дії (переїсти, переспати); подолання (пе­ребути, перетерпіти); подолання відстані (перебігти, пере­пливти); подолання перешкоди (перестрибнути, перелізти), а також у словах: переконати, перешийок, переінакшувати, перешкода, перегородка та ін.


Запам'ятайте слова, у яких пре- та при- є складовою ча­стиною кореня, а не префіксом

/. Іменникові суфікси

Суфікси

Приклади

-ир

-ист

-изм

після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишеться и командир, проводир (але: ганчірка, п'ятірка) бандурист, кларнетист, таксист, фашист афоризм, бонапартизм, класицизм, стоїцизм, тероризм

-ір

-іст -ізм

після решти приголосних - і банкір, вампір, пломбір

ісламіст, лобіст, пацифіст, піаніст спеціаліст, танкіст

кальвінізм, конформізм, кубізм, плюралізм, фавїзм, утопізм

Примітка. В утвореннях від власне |у| українських коренів і після решти приголосних пишеться -ист, -изм: боротьбист, побутовизм, речовизм.

-їр

-їст -їзм

після голосних пишеться ї

конвоїр

альтрг/їст, гобоїст егоїст, копіїст атеїзм, героїзм, ламаїзм

Пишуться з и суфікси

-ник

гірник, дворушник, макетник, пожежник

Г~7( Увага! У словах: алергік, історик, медик,

*—' механік, прозаїк, стоїк, срізик, хімік пишеться и,

і (0 відповідно до правил правопису іншомовнихслів.

-івник

-чик

-щик

газівник, працівник, трудівник небіжчик

бакенщик, волйнщик, денщик, прапорщик

-ич

у прізвищах Бабич, Гнідич, Зварич, Мотрин;в іменах по батькові Кузьмйч, Лукйч, Хомач(збірні поняття - матеріал або продукт праці)
-ив(о) '

добриво, мєливо, мереживо, місиво, морозиво,
паливо, печиво, прядиво, але марево (абстрактнепоняття)
У словах (переважно з емоційно-неґативним відтінком), утворених від іменників усіх родів

-иськ (о) -ищ (е)

після приголосного пишеться и дівчисько, хлопчисько

вогнище, звалище, згарище, селище, становище

-їськ (о) -їщ (е)

після голосного пишеться ї

гноїсько побоїще

В іменниках середнього роду пишуться

-инн (я)

збірні поняття баговиння, ластовиння, павутиння, шумовиння

-інн (я)

утворені від дієслів із голосними основи и, і володіння, говоріння, голосіння, жаління, носіння, служіння, тяжіння, хотіння, хрустіння, шарудіння Г~7І Примітка. Цей суфікс мають і деякі І—-* збірні поняття, утворені від іменників на -інь: каміння, коріння.

-анн (я) -янн (я)

утворені від дієслів із голосним основи а (я) зростання, співання, сприяння

-енн (я)

віддієслівні іменники з наголосом на корені звернення, напруження, піднесення, порушення, розділення, удосконалення


ь завжди пишеться також після кінцевого приголосного у словах із суфіксами

-аль

коваль, скрипаль

-ень

велетень, в'язень

-ець

мореплавець, переможець

-єць

австрієць, бельгієць

-ість

здатність, ніжність, першість, сліпучість,

-тель

вихователь, мучитель, цінитель

Написання суфіксів зменшено-пестливого забарвлення


у прізвищах із літерами е (є)

-еньк (о, а)

Затенькд, Краєнько, Сивенька

В іменниках жіночого роду, утворених від іменників та інших частин мови


пишеться і в суфіксах

-івк (а)

дводюймівка, долівка, ножівка, частівка

-ївк (а)

гаївка, маївка, покоївка (після голосних)
в окремих словах

-овк (а)

головка (капусти), духовка, замальовка

В іменниках чоловічого роду пишуться суфіксиіз випадним о в непрямих відмінках -ок вершок, вінок, гайок, кілок, стручок, козирок, після м'якого приголосного з ь: деньок, пеньок

на ознаку професії, роботи, уподобань
-ар байкар,вівчар, крамар, лікар
-яр газетяр, маляр, тесляр, картяр

-анин


приналежність до місця, нації, становища горожанин, молдаванин, півничанин, сільчанин киянин, львів'янин, хуторянин

ГУ[ Примітка. Суфікси -ович, -ич, -іч; -івн(а), ' [-ївн(а)]; -енк(о), [-єнк(о)] див. у розділі «Граматичні форми власних назв».
2. Прикметникові

та дієприкметникові суфікси

тверда група

-н (ий)

у якісних і відносних прикметниках

дружний (клас), заможний, зворотний, полонений, потужний, потбмствений, природний, тотожний

м'яка група

-н (їй)

переважно у відносних

безкрайній,безодній, братній, верхній, вечірній, всесвітній, городній, давній, досвітній, достатній, житній, задній, крайній, кутній, літній, майбутній, могутній, незабутній, новітній, обідній, освітній, осінній, останній, передній, пізній, порожній, присутній, путній, ранній, самобутній, середній, синій, сторонній, суботній, хатній (менш уживані зимній, злигодній, іногородній)
в усіх прикметниках прислівникового та іменникового походження після ж, ш

ближній, внутрішній, вчорашній, горішній, давнішній, долішній, домашній, дорожній, дружній (привіт), завтрашній, заміжній, зовнішній, колишній, мужній, поздовжній, порожній, прийдешній, навколишній, нижній, нинішній ранішній, сінешній, справжній, сьогоднішній, теперішній, торішній, тутешній, художній

Примітка. У прикметниках, твірна основа яких закінчується на н, приєднання суфіксів -н(ий), -н(ій) викликає подвоєння н: знаменний, законний, плинний, ранній та ін.

Прикметники з наголосом на суфіксі

вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки й пишуться з двома н

анн (ий) -енн (ий) -янн (ий)

невблаганний, нездоланний, несказанний нескінченний, страшенний, неоціненний, незліченний незрівнянний

пишуться 3 одним н

-ан (ий) -ян (ий) -єн (ий)

жданий, жаданий, коханий, буланий морквяний, полум'яний, бавовняний шалений, навіжений, скажений, печенийУ прикметниках, утворених від слів іншомовного походження

-йчн (ий)

після кінцевого приголосного основи Д, Т, 3, С, Ц, Ч, Ш, Ж, р вживається суфікс артистичний, історичний, класичний, музичний

-ічн (ий)

після решти приголосних академічний, анархічний, геологічний, ідилічний, органічний

-ічн (ий)

після голосних архаїчний, героїчний, прозаїчний

У присвійних прикметниках, утворених від іменників І відміни, після приголосних (окрім Й)

у прізвищах Марусин від Маруся, Дукин від дука

У прикметниках зі значенням присвійності, утворених від назв

тварин

-ин (ий)

після приголосних (окрім Й) бджолиний, голубиний, горобиний, качиний

-їн (ий)

після голосних та апострофа зміїний, солов'їний

Прикметники (у тому числі якісні), утворені переважно від іменників, мають суфікси
-ист-

-їст- (після голосних)

багнистий, гонористий, пористий, плечистий, качанистий, перистий двоїстий, троїстий


Після м'якого та шиплячого у прикметниках із наголосом переважно на основу слова

-ев (ий) -єв (ий)

березневий, вишневий, ситцевий, крицевий, овочевий, грушевий, спаржевий, борщевий і борщовий

після м'яких н, т або й основи

значеннєвий, алюмінієвий, життєвий

і життьовий, миттєвий, суттєвий, взуттєвий

і взуттьовйй, дієвий

і дійовий

Незалежно від наголосу у прикметниках, які мають перед суфіксом твердий приголосний


вітровий, казковий, святковий, кварцовий, палацовий, службовий, вербовий, балансовий, сороковий, ясеновий

після шиплячих, м'яких або й з наголосом на закінченні

борщовий, грошовий, дощовий, ключовий, речовий, сторожовий, межовий, життьовий, взуттьовйй, нульовий, осьовий, польовий, стильовий, тіньовий, бойовий, гайовий, дійовий, крайовий

Ці ж правила поширюються на правопис суфіксів у при­свійних прикметниках жіночого та середнього роду, утворе­них від іменників.

-ов-

-ев-

-єв­

твердої групи

майстрова (-ове), робітникдва (-бве), Шевченкова (-ове)

м'якої та мішаної груп

кобзарева (-еве), скрипалева (-еве), лікарева (-еве), стброжева (-еве), товаришева (-еве) Олексієва (-еве), Гордієва (-еве), Андрієва (-еве), Юрієва (-еве), Анатблієва (-еве), Віталієва (-єве)

0Примітка. У відповідних присвійних прикметниках можливе чергування суфіксів

майстрова - майстрів, Петрова - Петрів Юрієва - Юріїв Іллева - Іллів


Дієприкметникові суфікси не подвоюються, оскільки наго­лос у дієприкметниках падає на корінь

-ан (ий)

завішаний, сказаний, вихований

-єн (ий)

пеоцінений, нескінчений, незлічений, завішений,
куплений

-ян (ий)

порівняний

б Зубцгз М.

161


3. Дієслівні суфікси

Наголос на корені

-ува--юва-

у похідних словах і формах (віддієслівних іменниках та дієприкметниках)

вивершувати - вивершування, вивершуваний очікувати - очікування, очікуваний підбілювати - підбілювання, підбілюваний здійснювати - здійснювання, здійснюваний

Наголос на перший суфіксальний голосний

-бва--бвува-

друкований, але друкувати, друкування мальований, але малювати, малювання підпорядкований, але підпорядкувати, підпорядкування

риштовання, риштований, але риштувати, риштування

завойовувати - завойовування перемальовувати - перемальовування

Дієслова іншомовного походження, що мають у першооснові суфікс -ір-, утрачають цей суфікс у всіх формах: загітувати — загітований, зареєструвати - зареєстрований, інформувати — інформований, сконструювати - сконструйований.


-ір- (після я, т, з, с, ц, ч,Але в окремих словах суфікс ш, ж, р — -ир-) зберігається

-ір-

(-ир-)

полірувати, буксирувати, парирувати, репетирувати
суфікс -ір-(-ир-) уживається й у дієсловах

пікірувати (садженні) й пікірувати (летіти вниз), лавірувати, котирувати, третирувати, марширувати

Складні випадки правопису слів іншомовного походження

Іншомовні слова пишуться за принципами української ор­фографії - фонетичним, морфологічним і традиційним.


Правопис голосних-


6*Літери и, і, ї пишуться за фонетичним принципом. И пишеться за правилом «дев'ятки» — після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу)

в основах слів (загальні назви) перед наступним приголосним (крім й)

динаміка, фортисимо, фізика, символ, цитата, джинси, чйпси, шифр, режим, ритм (але: місіс, мїстрікс, сіті)

у тому числі

у складних словах

із першою частиною ди-,

що означає «двічі»

дилема, дифтонг, диптих, диграма, дилогія, димінутйв, диплоїд, диплопія, диполь, диптери

у префіксі анти-

антибіотик, антипод, антициклон

після ц у словах, що починаються на деци-

децибел, дециметр, децилітр

у географічних назвах та прізвищах

які закінчуються на-ида,-ика

Атлантйда, Антарктида, Флорида, Арктика, Америка, Балтика, Корсика, Мексика

після літер, що познача­ють шиплячі приголосні

Алжир, Вашингтон, Йоркшир, Цицербн, Чикаго, Чилі, Шйллер

у звукосполученнях -ри- перед приголосними

Британія, Кембридж, Корйнт, Крит, Маврикій, Мадрид, Париж, Рига, Рим, Цюрих

в інших власних назвах, які шдпадають під правило «дев'ятки»

Аргентина, Сйрія, Ляйпциґ, Скандинавія (але: Антананаріву, Річмонд, Ріца, Сідней, Сілезія, Сімеїз, Сімферополь, Сінгапур, Тільзйт, Тіроль, Тітікака)

163

И також пишеться після приголосних, що не належать до «дев'ятки», згідно з традиційною вимовою:у деяких власних назвах

Єгипет, Єрусалим, Вавилон, Вифлеєм, Колхйда, Кишинів, Пакистан, Серафим
у давнозапозичених словах

скипидар, графин, єхидна, імбир, кипарис, лиман, лимон, миля, бурмистер (але бургомістр), вимпел, кит, спирт, химера
у словах, запозичених зі східних мов, пере­важно тюркських

башкир, гиря, калмик, кизил, кинджал, киргиз, кисет, кишлак
у словах церковного вжитку

єпископ, камилавка, митра, митрополит, архипастор
і пишеться:

на початку слова

істбрія, інцидент, імпорт, ідеал, інфляція, ідилія, імітатор

після приголосного перед голосним та й

авіатор, соціолог, радіус, пріори­тет, тріумф, Греція, Горацій, цезій, тріо, тріада (але: триазин, триатлдн), діез, дивізія, клієнт

у власних назвах після при­голосних (крім «дев'ятки») перед іншим приголосним та в кінці невідмінюваних слів

Кіпр, Ґвінея, Лісабон, Міллер, Ві­зантія, Монтевідео, Капрі, Сочі, Сомалі, Паганіні, Джерсі, Нагасакі, Дебюссі, Бредбері, Пуччйні

у кінці невідмінюваних загальних назв

візаві, жалюзі, журі, колібрі, мерсі, конфеті, поні, шасі

після 6, п, в, м, ф, г, ґ, к,

х, л, н (приголосні, що не входять до «дев'ятки») перед наступним приголос­ним у загальних назвах

бізнесмен, піанісимо, пірат, пюпітр, вітраж, мінор, міф, філателія, фільтр, фінал, гід, гіпотеза, ґібралтарець, кімоно, кіно, хімія, ліра, німб, німфа

після префікса дез-

дезінфекція, дезінформація, дезінтеграція, дезінсекція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал