М. Зубков Сучасна українська


Документи з кадрово-контрактових питаньСторінка11/30
Дата конвертації02.12.2016
Розмір9,16 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

Документи з кадрово-контрактових питань

Автобіографії

Автобіографія' — це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності.Незважаючи на довільний виклад тексту, обов'язково зазнача­ються від імені першої особи такі відомості:

 1. Назва документа.

 2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові теперішні та колишні, якщо були зміни (у Н. відмінку однини).

 3. Дата народження: число, місяць (літерами), рік.

 4. Місце народження: село, селище, місто (у Н. відмінку), район (у Р. відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у Н. відмінку). Усі дані про місце народження пишеться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.

 5. Відомості про навчання: повне найменування навчаль­них закладів (як вони називалися на час навчання), на­зви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

 6. Перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі та ін.

7.Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).

 1. Нагороди, стягнення, заохочення.

 2. Відомості про громадську роботу.

10.Короткі відомості про склад родини (без займенників). Якщо неодружені:

 • батько, мати (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік на­родження, посада та місце роботи);

 • сестри, брати, якщо вони не мають своєї родини (прізви­ще, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце навчан­ня, роботи, посада).

Якщо одружені:

 • дружина, чоловік (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання);

 • діти (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

1 Автобіографія (відгрец. аиіоз — сам, Ьіоз — життя, дгарНо — пишу) — опис свого життя.

 1. Повна домашня адреса, номер телефону.

 2. Дата укладання (ліворуч). 13.Підпис укладача (праворуч).

Зразки:

Автобіографія

Я, Піддуда Карній Ілліч, народився 5 березня 1970 р. в с-щі Високе Балаклійського р-ну Харківської обл.

Після закінчення 1987 р. Балаклійської СШ № 2 працював механізатором колгоспу «Світлий шлях».

З 1988 до 1990 р. — служба у війську.

З 1991р.— студент механіко-математичного факульте­ту Харківського державного університету. Закінчив ХДУ 1995 р. за фахом викладач математики.

З 1995 р. працюю вчителем математики Харківської ЗСШ № 105.

З 1996 р. виконую обов'язки голови профкому школи (на громадських засадах). Родинний склад:

дружина — Піддуда Надія Федорівна, 1972 р. народж., за­відувач Харківської дитячої б-ки ім. В. Стуса;

син — Піддуда Геннадій, 1994 р. народж., школяр ЗСШ № 105.

Домашня адреса: 61058, Харків-58, вул. Б. Чичибабіна, 9, к.110.

Тел. 430-218

15.05.2002 (підпис)

Автобіографія

Я, Мотрич Олена Григорівна, народилася 24 лютого 1979 р. в м. Кременчук Полтавської обл.

З 1986 до 1996 р. навчалася в міській СШ № 7, 11 класів якої закінчила з відзнакою.

З 1996 р. — студентка соціологічного ф-ту Харківського державного університету, на 5-му курсі якого й навчаюся.

На громадських засадах очолюю редколегію факультет­ського часопису «СФ».

Родинний склад:

батько — Мотрич Григорій В'ячеславович, 1949 р. народж., слюсар Кременчуцького АТП-01811;

мати — Левицька Людмила Євгенівна, 1955 р. народж., до­могосподарка.

Місце проживання: 61049, м. Харків-49, пров. Вишневий, 11, гурт. № 4, кімн. 904.

17.06.2002 (підпис)

Існують: а) автобіографія-розповідь, яку укладають в опи­совій (довільній) формі; б) автобіографія-документ, у якій точ­но викладають основні факти; в) автобіографія-документ спе­ціального призначення, у якій детально викладаються факти життя та діяльності як укладача, так і його родичів. Наприклад, зазначається точний термін (день і місяць) навчання чи робо­ти; причини зміни місця навчання чи роботи; дівоче прізвище (матері, дружини, матері дружини), теперішнє місце перебуван­ня родичів; паспортні дані укладача тощо.


Резюме

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади укла­дають резюме — документ, де у стислій формі (не більше 1с.) претендент викладає такі основні відомості: 1. Назва документа.

 2. Ім'я, ім'я по батькові та прізвище.

 3. Дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті).

 4. Домашня адреса та номер телефону. 5.Родинний стан.
 1. Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей, наприклад із поглибленим вивченням певної дисципліни тощо).

 1. Науковий ступінь.

 1. Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує канди­дат, зазначається окремо).

 2. Трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи за спе­ціальністю, на яку претендує кандидат).

- 10. Додаткові відомості (дані, які не ввійшли до попередніх пунктів, але які доцільно висвітлити: індивідуальні пози­тивні якості, працездатність, знання, навички роботи, воло­діння суміжними спеціальностями тощо).

 1. Дата.

 2. Підпис.

Оскільки резюме належить до документів із низьким рівнем еаадартизації, у ньому можуть міститися й інші відомості.

Зразок.


Резюме

Раїса Анатоліївна Світницька

Народилася 15 вересня 1965 р. в м. Новий Іржавець Ор-жицького р-ну Черкаської обл. Заміжня, маю дочку.

Домашня адреса: узвіз Бурсацький, З, к. 21, м. Батурин, 43002. Телефон — 343-71.

Навчання: 1980 —1984 рр. — Черкаське педагогічне учили­ще (учитель початкових класів);

1986 — 1992 рр. — Харківський державний університет (фах •географ», присвоєно кваліфікацію «Викладач географії»).

Досвід роботи: серпень 1984 р. — серпень 1986 р. — учи­тель початкових класів СЗШ № 12 м. Золотоноша;

липень 1992 р. — жовтень 1999 р. - викладач географії України в Харківському педагогічному коледжі.

Із жовтня 1999 р. дотепер викладач екологічної безпеки Харківського регіонального інституту післядипломної освіти ічителів.

Додаткові відомості: загальний педагогічний стаж 16 р. Навчаючись у ХДУ, працювала за сумісництвом у міському юиватному ліцеї «Джерело» викладачем географії. 1994 р. шкінчила курси перекладачів. 1998 р. видала довідник «Абет-ьз екологічної безпеки», вела програму «Колір надії» на Хар­ківському обласному радіо.

Маю досвід роботи з ПК, умію працювати з У/огй", Ехсеї.

Досконало володію іспанською та французькою мовами.

У разі потреби можу подати рекомендації.
Х.03.2002 (підпис)

Заяви

Заява — це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріаль­не і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Розрізняють два основних види заяв: • особиста заява, яка містить прохання (звертання) до ке­рівної посадової особи, пишеться власноручно в одному примірнику;

 • службова заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, об'єднан­ня), які він репрезентує, до посадової особи іншої органі­зації, структури тощо.

Остання може бути відтворена механічним способом у де­кількох екземплярах і мати відповідні реквізити (назву та адре­су організації, вихідний номер документа тощо).

За походженням заяви бувають1. Зовнішні:

а) особисті, у яких обов'язково зазначається повна


домашня адреса чи дані документа (паспорта, військо-
вого білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уника-
ти абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

б) службові, у яких подається повна поштова та юридич-


на адреса підприємства (фірми, установи) з усіма на-
лежними реквізитами.

2. Внутрішні, де не є обов'язковими викладені вище вимоги.
Реквізити заяви

 1. Адресат (з великої літери праворуч) — посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім'я якої подається заява, у Д. відмінку, чергуючи за­кінчення -ові (-еві, -єві) з -у (-ю).

 2. Адресант (без прийменника з малої літери) — посада, звання, назва закладу, прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крап­ки в кінці останнього слова).

 3. Назва документа.

 4. Текст (з великої літери, з абзацу).

 5. Додаток (підстава): перелік інших документів із зазна­ченням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

 1. Дата написання (ліворуч).

 2. Підпис адресанта (праворуч).

Для одержання додаткових авансів чи позик укладається пява-зобов'язання.

У цьому документі крім обґрунтованого прохання про на­дання певної суми зазначаються гарантований термін і спосіб І повернення, відомості про постійне місце роботи й заробітну длату та дані особистого документа (паспорта).

Різновидами заяв також є позовні заяви, які подаються до суду, наприклад, позовна заява про стягнення аліментів містить такі відомості:

а) назва суду;

б) прізвище, ім'я та ім'я по батькові позивача, відповідача
та їх домашня адреса або місце проживання;

в) назва документа;

г) зміст вимоги позивача висвітлює дату реєстрації шлюбу,
наявність дітей, рік їх народження; від якого часу відпо-
відач ухиляється виконувати свої батьківські обов'язки
та вимоги позивача; аргументовані (документальні) до-
кази, що підтверджують позов;

д) дата;


е) підпис позивача.

Змістом інших позовних заяв до суду є заяви щодо відшко­дування збитків, завданих унаслідок ДТП, пограбування, завда­вання шкоди, незаконного засудження або затримання, захист честі, гідності та репутації позивача, оскарження неправомірних дій органів, підприємств чи службових осіб, доведення і встановлен­ня юридичних фактів, продовження терміну прийняття спадку, поновлення прав на втрачені документи, майно, цінності тощо.

Характерною особливістю позовних заяв є те, що позивач повинен якомога детальніше, послідовно й логічно викласти кон­кретні факти, що стали причиною звернення до суду, зазначивши місце та роль відповідача в картині подій, указати прізвища оче­видців, свідків, запропонувати матеріальну оцінку відшкодуван­ня тощо — залежно від змісту заяви з обов'язковим посилан­ням на відповідні статті ЦК чи КПК України, КпШС України.

Додатками до позовної заяви можуть бути висновки екс­пертів, оригінали чи копії документів, квитанції про сплату ви­трат, рукописи творів, довідки про заробітну плату тощо.

У заяві до житлово-комунальних органів про обміж житла потрібно крім обов'язкових даних зазначити:

а) посаду й місце роботи заявника;

б) належність будинку (відомству, кооперативу й т. ін.);

в) особливості будівлі (матеріал, поверховість, перекриття-*

г) кількість кімнат, їх розташування (ізольовані, суміжн
прохідні);

д) освітленість; комунальні вигоди (опалення, наявність га-


рячої води, газу, телефону, сміттєпроводу тощо);

е) термін проживання в цій квартирі;

ж) номер і дата видачі ордера;
и) відомості про членів родини.

До заяви додаються власноручно написані письмові згоді повнолітніх членів родини. Усі відомості, викладені в заяві та додатках, засвідчуються підписами начальника й головного бух­галтера ЖЕК та печаткою.

Зразки: '

Генеральному директорові АТ «Роганг»

п. Корнієнкові В. І.

Благіна Олексія Матвійовича

(мешкаю за адресою:

Харків-176, вул. Інститутська, 15, к. 4,

тел. 145-870)

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду економіста з 10.02.2002. Додатки:


 1. копія диплома;

 2. трудова книжка;

з) автобіографія;

 1. медична довідка (ф. 086);

 2. довідка з місця проживання;

 3. особовий листок з обліку кадрів;

 4. чотири фотокартки.

08.02.2002 (підпис)

Директорові ЗСШ № 9 м. Макіївка п. Дерев'янко О. А. вчителя географії Комар Ганни Анатоліївни

Заява

У зв'язку із закінченням терміну навчання на ф-ті пере-тдготовки прошу перевести мене на посаду викладача психо-

яеії з 06.10.2002.

Додаток — копія диплома.

§1.10.2002

(підпис)


Ректорові ХДТУБА професору Черемних І. Я. спгарш. викладача каф. українознавства

Долі В'ячеслава Васильовича Заява

У зв'язку з погіршенням стану здоров'я прошу надати по­зачергову відпустку для лікування з 05 до 24.04.2002. Додатки:

1) довідка про стан здоров'я від дільничного лікаря;

2) витяг із протоколу засідання профкому про надання
путівки до санаторію.


31.03.2002

(підпис)


Начальникові археологічної експедиції академіку Валені Г. С.

асп. Тоцького Владислава Герасимовича

Заява

У зв'язку з реабілітаційним періодом після складної опе­рації прошу надати мені матеріальну допомогу. Додатки:

 1. копія акта ДТП;

 2. довідка про стан здоров'я.

96.12.2002

(підпис)


Директорові Харківського геолого­розвідувального об'єднання «Південукргеологія» п. Бадаєву Г. С старш. оператора 17 дільниці Хмельова Якима Семеновича, який мешкає за адресою: м. Харків-174, пров. Сезонний, 4

Заява

Прошу поставити мене на чергу для отримання житла. В об'єднанні працюю за розподілом після закінчення ХДУ з 1995 р. Квартирую у приватному будинку з 1998 р. Власно­го житла не маю.

Родинний склад: 4 особи (дружина, син 5 р., донька 8 міс.)
19.06,2002
(підпис)
Характеристики

Характеристика — це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу зі період, який він відпрацював на даному підприємстві.

Характеристика пред'являється при вступі до середніх і ви­щих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переоб­ранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів тощо.

Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник, а другий (копію) підшивають до його осо­бової справи. Текст характеристики викладається від 3-ї особн на прохання працівника. Згідно з типовим запитом характерис­тика може надсилатися до вищих інстанцій, судових і адмініст-ративио-господарчих органів та інших установ.

Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні.

Характеристика має містити такі відомості:


 1. Назва документа.

 2. Прізвище, ім.'я та ім'я по батькові особи, на яку уклада­ється характеристика (в Р. відмінку).

 3. Статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є): місце роботи, навчання.

4.. Рік народження (якщо треба — національність, домашні адреса, освіта).

 1. Текст — дані про трудову діяльність (навчання), із яко­го часу працює (учиться), просування по службі; як ста­виться до своїх службових обов'язків; який має рівень професійної майстерності; найвагоміші досягнення, за­охочення чи покарання. Зазначаються моральні якості — риси характеру, ставлення до колег чи інших членів ко­лективу.

 2. Висновки — призначення характеристики.

 3. Дата укладання документа (ліворуч).

 4. Посада (ліворуч), підпис (праворуч), ініціали, прізвище керівника установи, закладу (при потребі — інших відпо­відальних осіб).

 5. Печатка установи, що видала характеристику.

Зразок:

Атестаційна характеристика Коренева Захара Кузьмича, бухгалтера планового відділу Харківського тракторного заводу, 1970 р. народж., українця, освіта незакінчена вища.

Пан Коренеє 3. К. працює на посаді бухгалтера з 1992 р. після закінчення Харківського кредитно-фінансового техні­куму.

Службові інструкції та доручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень із питань нарахування коштів, оплати праці й бухгалтерського обліку.

Заочно навчається на V курсі економічного ф-ту Харків­ського інституту народного господарства. Має шану колек­тиву.

Панові Кореневу 3. К. рекомендується більше уваги при­діляти питанням господарсько-фінансової діяльності та опа­нувати роботу на ПК.

Характеристику видано для подання (на запит) до
10.09.2002

Заввідділу Голов. бухгалтер

(підпис) О. Л. Яременко (підпис) Ю. І. Зуєнко

(печатка)Особисті офіційні документи

Доручення

Доручення (довіреність) — це документ (письмове упов­новаження), за яким приватна, офіційна особа чи організація надає право (повноваження) іншій приватній, офіційній* особ: чи організації на законних підставах здійснювати від її імені певні юридично значущі дії або представницькі функції з (пе­ред) третіми особами й цим створювати для останнього пра­вові наслідки.

Доручення поділяються на особисті (приватні) та офіційні (службові).

Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загаль­ному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим зазначенням повної назви організації та її юри­дичної адреси.

Залежно від обсягу та змісту повноважень, що надаються представникові, доручення поділяються на три види: • разові на виконання одноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей чи одержан­ня стипендії, заробітної плати, пенсії, поштового переказу, посилки й т. ін.);

 • спеціальні на здійснення приватною чи службовою осо­бою однотипних учинків (представництво в органах суду, виконання господарських і банківських операцій у ме­жах певного терміну й т. ін.);

 • генеральні (загальні) на виконання розширених повно­важень (здійснення операцій, пов'язаних з управлінням та володінням нерухомим і рухомим майном, банківсь­ких операцій, одержання та надсилання кореспонденції, представницьких функцій у суді й т. ін. з правом пере­доручення третій особі).

Термін дії доручення зазначається цифрами (разове, спеці­альне) й літерами (генеральне, загальне). Максимальний термін дії доручення не може перевищувати трьох років. Якщо термін дії доручення не зазначений, воно зберігає юридичну силу про­тягом року з дня його укладання. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка уклала доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано, — відмови-тися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передору­чення третій особі.

Текст особистого доручення пишеться в довільній формі, але обов'язково слід зазначити такі відомості: 1. Назва документа.

 2. Місце укладання, число, місяць, рік — для генерального доручення (літерами й без скорочень).

 3. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові довірителя.

 4. Домашня адреса довірителя (для генерального доручен­ня).

 5. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові; дані документа, що посвідчують особу, якій видається доручення.

 6. Зміст дій, обов'язків, прав, які має повноваження викону­вати довірена особа.

 7. Термін дії разового доручення вказується цифрами, а спеці­ального й генерального — літерами.

' 8.Підпис довірителя (праворуч). 9. Дата укладання документа для разового доручення пи­шеться цифрами. 10.Завірення (засвідчення) підпису довірителя може бути здійснено підприємством, де він працює, закладом, де на­вчається, ЖЕК за місцем його проживання, або будь-якою нотаріальною конторою.

 1. Посада, назва установи, закладу, підпис, ініціали та прізви­ще особи, від імені якої виступає засвідчувач'.

 2. Запис про стягнення державного мита чи гербового збо­ру (для генерального доручення).

 3. Номер, під яким зареєстровано документ (для генераль­ного доручення).

 4. Печатка організації, закладу, де працює засвідчувач.

 5. Дата засвідчення вказується цифрами, а для спеціально­го й генерального доручення — літерами (ліворуч).
Примітка. Усі вільні місця, графи доручення за креслюють, щоб не можна було нічого дописати.

5 Зубков М.

129


Зразки доручень (довіреностей) особистих та офіційного:

Доручення

Я, Безсонов Віссаріон Лукич, студент економічного ф-ту групи ЕФ-42 ХНУ, доручаю Євгеньєву Олексієві Микитовичу, за його паспортом серії БА № 447019, виданим 10.03.91 ЦВМ Індустріального РВХМУУ МВС України в Херсонській обл., отримати в касі ун-ту належні мені гроші для відрядження згідно з наказом Л6 146 від 15.04.2002.

17.04.2002 (підпис)

Підпис студ. Безсонова В. Л. засвідчую:

Декан екон. ф-ту (підпис) А. І. Смолич

19.04.2002 (печатка)

Доручення

місто Здолбунів, шістнадцятого березня дві тисячі першого року.

Я, Горобинська Раїса Зиновіївна, яка мешкає за адресою: м. Здолбунів-19, Рівненська обл., майд. Незалежності, 2, к. 204, доручаю Ткачеві Семену Михайловичу, який мешкає в м. Львів-7, вул. Ольжича, 91, к. 5, одержати в касі комісійного магазину № 3 м. Луцьк за його паспортом серії ВЛ № 700429, виданим 14.12.87 ЦВМ Нагірного РВХМУУ МВС України в Хмель­ницькій обл., належні мені гроші за реалізовані речі згідно із квитанцією № 214, і виконати всі дії, пов'язані із цим до­рученням.

Повноваження з цього доручення не може бути передано іншим особам.

Доручення чинне до першого квітня дві тисячі першого року.

(підпис)


Доручення підписано Горобинською Р. 3. в моїй при­сутності. Особу довірителя встановлено, дієздатність пере­вірено.

Начальник ЖЕК-19 м. Здолбунів (підпис) В. К. Несвіт
16 березня 2002 р.
(печатка)


Міністерство харчової промисловості України Харківська кондитерська фабрика Л£ З м. Харків-67, просп. Перемоги, 4, тел. 380-045

24 травня 2002 р. № 47-в

Довіреність

Цією довіреністю ХКФ № 3 в особі директора Воїнова Олега Антоновича, який діє на підставі пункту 16 Статуту фабрики, уповноважує юридичного консультанта ф-ки Мак-сименка Леоніда Петровича за посвідченням Л£ 425-в представляти інтереси ф-ки в усіх установах, підприємствах та організаціях, виконувати всі необхідні дії в інтересах ф-ки, бути представником у суді та арбітражі, корис­туватися всіма наданими позивачеві, відповідачеві і третій особі правами, у тому числі закінчувати справи мировою угодою.

Довіреність чинна до тридцять першого грудня дві тисячі другого року.

Директор • (підпис)

(гербова печатка ф-ки)


Розписки

Розписка — це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою. Наприклад, передачу й одержання документів, грошей, матеріальних цін­ностей.

Розрізняють приватну розписку, коли одна особа отримує щось від іншої, та службову, коли особа або представник уста­нови отримує матеріальні цінності чи документи від якоїсь організації, закладу.

Розписка може мати довільну форму викладу, але все ж таки треба зазначати такі відомості: 1. Назва документа.

 2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові (посада й повна назва установи для службового варіанта), назва документа (із його вихідними даними), що посвідчує особу того, хто дає розписку й підтверджує отримання.

5*

131


 1. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові (посада й повна назва установи — для службового варіанта) того, кому дається розписка.

 2. Конкретне зазначення, у чому дано розписку:

— точне найменування матеріальних цінностей, документів

та ін.;


 • стан (нові, були в користуванні, у робочому стані);

 • кількість, вага, вартість, розмір, сума зазначаються циф­рами, а в дужках — словами.
 1. У службовому варіанті слід зазначити, на підставі якого розпорядження, наказу чи іншого документа передано й отримано цінності.

 2. Дата укладання (ліворуч).

 3. Підпис укладача (праворуч).

 4. У приватному варіанті підпис особи, яка дає розписку, засвідчується керівником установи чи підрозділу (із за­значенням його посади, ініціалів, прізвища) або нотарі­альною конторою.

 5. Дата засвідчення (ліворуч).

Іноді в розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присут­ності яких її було підписано. У такому разі ці особи засвідчу­ють документ своїми підписами.

Усі вільні місця між текстом і підписом перекреслюють. Укладається розписка лише в одному примірнику.

Зразки:

Розписка

Я, Філон Юрій Анатолійович (паспорт серії МН № 522012, виданий ЦВМ Київського РВХМУУ МВС України в Харківській обл., прописаний за адресою: Харків-19, вул. Грушевського, 252, к. 48), одержав від Сімейка Ярослава Артемовича 580 (п'ят­сот вісімдесят) грн. Зобов'язуюся повернути всю суму

06.07.2002.


06.01.2002

(підпис)


Підпис Філона Ю. А. засвідчую: Начальник ЖЕК-10

12.01.2002 (печатка)
(підпис) 3. П. Кібець


Розписка

Я, студ. гр. СЦ-51 соціологічного ф-ту ХНУ Колісник Іри­на Іллівна, студент, квиток 06/96, отримала від завідувача методкабінету Олійник М. В. для тимчасового користуван­ня 4 (чотири) часоп. «Політична думка» № 1 — 4 за 1994 р. (у № 4 відсутні с. від 17 до 24).

Зобов'язуюся повернути часописи до 30.06.2002.

02.04.2002

(підпис)(підпис) В. М. Ніколаєнко

Підпис студ. Колісник І. І. засвідчую:


Зав. кафедри соціології (під

03.04.2002 (печатка)
Розписка

Я, доцент кафедри економічної безпеки ХУВС Перепелиця Олег Юрійович, посвідчення № 214, одержав від заступника рек­тора з господарської роботи Комарчука Семена Пилиповича 7 (сім) ПК Репііит 4 2,0 ГГц (у робочому стані) та 2 (два) ксерокси «Сапоп» (нові, запаковані) для роботи в каб. № 104.

Підстава: наказ ректора ун-ту № 308 від 11 04.2002.

15.04.2002

(підпис)


Розділ III Орфографія
Літери Г, Ґ
Літера Г, г передає на письмі гортанний щілинний приголос­ний як у суто українських словах (гадка, гай, гарний, гривня, греч­ка тощо), так і в іншомовних (на місці п, д) давнішого походжен­ня (газета, гігант, гінді, гіт, голокбст, грамота тощо) та в запо­зиченнях із звукосполученнями переважно грецького походжен­ня агро, гео, лог, гог, грам, граф, гігро, гідро, гіпер, гіпо, голо: агроном, геолог, педагог, кілограм, географія та ін.

Літера Ґ, ґ передає задньоязиковий зімкнений приголосний як в українських, так і в іншомовних словах (на місці д), зокрема, таких: альтер еґо, гума, дзиґа, зиґзаґ, інкогніто та похідні від них1.

Увага! Не плутати:


глей (кольорова глина)

гніт (іменник із значенням

«тиск») голка (гострий кінець чогось)грати (дієслово) гуля (дієслово)

ґлей (згуслий сік плодових де­рев)

ґніт (іменник із значенням

«стрічка») ґблка (сорт пшениці безостюків) ґрати (іменник) ґуля (іменник)

Див. додаток 4


Позначення м'якості приголосних


після губних б, п, в, м, ф

голуб, насип, любов, вісім, верф

після шиплячих ж, ч, ш, щ

ніж, ніч, розкіш, змагаєшся, борщ

після р у кінці складу

гіркий Сале Гбрький), секретар, харківський, чотирма

між двома однаковими літерами на позначення подовженого приголосного

зусилля, Ілля, клоччя, молоддю, навчання, стаття, роздоріжжя Сале: підносься, кицьці, тратьте)

після н перед шиплячими та суфіксами -ськ(ий), -ств(б)

Грінченко, інший, кінчик, конче, менший, панщина, тонший, (але: женьшень, Маньчжурія, Покйньчереда); тайванський, коростенський, панський, уманський, Яблонський, громадянство, панство

між приголосними, якщо перший пом'якшується під впливом другого

кінця, радість, радістю, якість, якістю (але; цькувати, мільдью, різьбяр, тьмяний, бо різьба, пітьма)

після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин

п д

Федченко, Радчук, Федчйшин, безбатченко (але після л пишеться ь: Михальченко, Ковальчук, Покальчйшин)

після л у суфіксах -алн(о), -илн(о)

держално, пужално, сапилно, ціпилно (але: держальце, пужальце, щпйльце)

скороченнях після ц та в ^яких прізвищах, що походять вигуків, звуконаслідуваних

СЛІВ

спец

Буц, Гоц, Пац
з іменниках чоловічого роду іншо-човного походження після ц

абзац, кварц, палац, паяц, шпіц, шприц
у неслов'янських прізвищах та географічних назвах після ц

Гурвіц, Клаузевіц, Лівшиц, Мдріц, Суец, хоча суецький (але Єлець)
у буквосполученнях лц, лч, нц, нч, що походять із лк, нк

балці, голці, матінці, монголці, рибалці, спілці; рибалчин, спілчанський, матінчин
у буквосполученнях

-зк-, -ск-, які не є суфіксами

боязкий, дерзкий, ковзко, різко, баский, жаский, Дамаск, хоча дамаський, порско
на межі складних числівників

дев'ятсот, п'ятдесят, шістнадцять

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал