Лексикологія. ФразеологіяСкачати 105,98 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір105,98 Kb.
Урок-звіт

5 клас

Тема: Лексикологія. Фразеологія.

Узагальнення знань, умінь і навичок.Мета: поглибити знання учнів з теми «Лексикологія. Фразеологія»; вчити

застосовувати теоретичні знання практично;

розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, творчі здібності учнів;

виховувати любов до мови, рідного слова.Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: індивідуальні картки, дидактичний матеріал, підручник.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Вступне слово вчителя

Дорогі п’ятикласники! Сьогодні ми проведемо цікавий урок, на якому узагальнимо наші знання з розділу «Лексикологія. Фразеологія»; поповнимо своє мовлення новими словами та фразеологізмами.

2. Бесіда за питаннями:

- Що вивчає лексикологія?

- Який розділ науки про мову вивчає фразеологізми?

- Де зібрано основний лексичний запас слів?

- Які слова є стилістично забарвленими, а які – нейтральними?

- Назвіть групи слів за значенням.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Вправа 405 ( «Рідна мова» за редакцією С.Я.Єрмоленко)

1 завдання. Пригадайте фразеологізми, у яких дієслово клювати пов’язане з іменниками курка, ніс. Запишіть ці фразеологізми.

Курці ніде клюнути.

Клює носом.

2 завдання. Складіть речення, у яких фразеологізм курці ніде клюнути вживається в значенні:

А) дуже багато когось, чогось:

На святковому столі страв, що курці ніде клюнути.

У неділю я пішов на ярмарок, а там людей, що курці ніде клюнути.

Б) дуже мало.Наш спортивний майданчик такий, що й курці ніде клюнути.

2. Мініатюра-жарт «На уроці рідної мови», використовуючи фразеологізми.

Сьогодні на уроці мови ми вивчали фразеологізми. Наталка підготувалася найкраще, отримала дванадцять балів і трохи задерла носа. Павлик і Івась, як завжди, били байдики і не слухали вчителя, за що одержали одиниці. Марія Петрівна в кінці уроку сказала: «Вчиться, хлопчики, бо без знань вас і кури засміють».

ІV. Мотивація навчальної діяльності

1. Слово вчителя

Я дуже рада, що ви творчо підійшли до виконання домашнього завдання. Відразу видно, що ви розумні діти. Тому вперед! До творчих здобутків.

2. Завдання учням

- Відгадайте загадки. Назвіть у реченнях слова, ужиті в прямому і перенос-

ному значенні. 1. Стою стрункий, високий, в зелених шатах я, і золотом оздоблена голівонька моя ( Соняшник).

 2. По синьому морю золота тарілка плаває ( Небо і сонце).

 3. На синьому килимі жовті зерна посіяні ( Небо і зорі)

 4. Тарах, торох, розсипався горох; почало світати – нема що збирати (Зорі).

 5. Розстелений кожушок, на нім посіяний горошок ( Небо і зорі).

3. Оголошення теми, мети уроку.

V. Сприймання і засвоєння нового матеріалу

Робота в групахУчитель: На попередньому уроці кожна група отримала завдання – підготу-

вати доповіді.

Отже, починаємо звітувати. Запрошуємо першу групу учнів.

Учень 1. Я – Синонім. Синоніми – це слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням. Наприклад, ватра, вогни-

ще, багаття.Учень 2. Синоніми вживаються в мові для чіткого й образного вираження думки або уникнення повторів.

Учень 3. Два і більше синонімів утворюють синонімічний ряд.

Учень 4. ( Захищає проект «Якими я уявляю синоніми»)

Учитель. Запишіть близькі за значенням слова в синонімічні ряди. Визначте лексичне значення кожного слово.

Сміливий, говорити, героїчний, розмовляти, відважний, казати, ретельний, темніти, доблесний, шептати, безстрашний, базікати, балакати, дбайливий, метелиця, войовничий, іти, чорніти, міцний, хоробрий, гомоніти, пильний, незламний, цокати, хуртовина, крокувати, акуратний, брести, смеркатись, сутеніти, кріпкий, стійкий, завірюха, рухатися, віхола, плестися, старовин-

ний, шкандибати, заметіль, дибати, сильний, фуга, швендяти, могутній.

Учитель. Запрошуємо другу групу.

Учень 1. Я – Омонім. Омоніми – це слова, однакові за звучанням або написа-

нням, але різні за значенням. Наприклад, крило ( у птаха), крило ( у літака).Учень 2. ( Захищає проект « Якими я уявляю омоніми»).

Учитель. Складіть речення з виділеними словами так, щоб ці слова використовувалися в іншому значенні ( були омонімами).

Зранку захмарило і довго сіяло на землю холодну, дрібну мжу. Я окинув очима його постать: плечі широкі, стан високий. Моє серце забилося, як од вітру листок. Конституція України захищає наші права. Попереду виднілися гори.Учитель: Слово надається третій групі.

Учень 1. Я – Антонім. Антоніми – це слова з протилежним значенням.

Наприклад: біле – чорне, рано – пізно.Учень 2. Антонімами можуть бути іменники, прикметники, дієслова, прислівники.

Учень 3. ( Захищає проект «Якими я уявляю антоніми»).

Учитель. Продиктуйте товаришеві, запишіть під його диктовку подані урив-

ки. Підкресліть антоніми. 1. Ліниво вставали пізні ранки, а ранні вечори плямили сніг живою кров’ю.

 2. Голосно затріщала крига на річці.

 3. Чорні дерева стояли в темряві.

 4. Вітер змив із них білий сніговий покрив.

 5. Вітер був уже не холодний, а теплий.

Учитель: А тепер до звіту запрошуємо четверту групу.

Учень 1. Я – Фразеологізм, що означає неподільне, стійке словосполучення, яке можна замінити синонімічним словом. Наприклад: як кіт наплакав (ма-

ло).


Учень 2. У реченні фразеологізм – один член речення.

Учень 3. Значення фразеологізму не передається значенням слів, що входять до складу фразеологізму. Фразеологізм виразніший, емоційніший, ніж сино-

німічне слово.Учень 4. ( Захищає проект «Якими я уявляю фразеологізми»).

Учитель. Користуючись словником перекладіть фразеологізми з російської мови на українську.

Держать нос по ветру; до поры до времени; заварить кашу; заколдованный круг; держать ушки на макушке; днем с огнем не найти; из кожи лезть; голо-

ва идет кругом; кот наплакал; с открытой душой; волком смотреть; ждать из моря погоды.

Словник: Із шкури лізти; вовком дивитися; тримати носа за вітром; чекати коло моря погоди; зчинити колотнечу; зачароване коло; оглядатися на задні колеса; і вдень зі свічкою не знайти; кіт наплакав; голова йде обертом; із щирою душею.Учитель. Сьогодні ми плідно попрацювали. А тепер я пропоную вам погратися.

Гра «Хто більше»

Із словом свіжий скласти словосполучення. Наприклад, свіжий хліб, свіжі новини.Учитель. І я бажаю вам, щоб ваші думки завжди були свіжі, ви завжди їли свіжий хліб, мали лише свіжий одяг, дихали свіжим повітрям, мандрували свіжим світом.

VІ. Підсумок уроку.

1. Рефлексія.

- З якими групами слів за значенням ми працювали?

- Чи зможете ви після сьогоднішнього уроку відрізняти синоніми, омоніми і антоніми?

- Що ми дізналися про фразеологізми?

- Як ви вважаєте, чи досягли ми очікуваних результатів?

- Які труднощі виникли у вас при виконанні вправ?

- Що ви порадите однокласникам для подолання труднощів?

2. Оцінювання

VІІ. Домашнє завдання

І – ІІ рівень. Використовуючи власний життєвий досвід, розкрийте зміст прислів’я «Зробив діло – гуляй сміло».

ІІІ – ІV рівень. Використовуючи фразеологізми, напишіть оповідання на тему « Не залишай на завтра того, що можна зробити сьогодні».
Урок-подорож

6 клас

Тема: Морфологія. Орфографія.

Мета: узагальнити й поглибити навчальний матеріал про частини мови;

розвивати грамотність учнів, творчі вміння;

виховувати любов до вивчення рідної мови.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Обладнання: карта подорожі, індивідуальні картки, дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку

Вступне слово вчителя

Любі шестикласники! Сьогодні ми відправляємося в подорож до мовознав-

чої країни. Її назву ви зараз розшифруєте ( Зашифроване слово «морфологія»)

Але щоб потрапити у міста цієї країни нам треба придбати квитки. Тож вперед!

ІІІ. Подорож по країні Морфологія

Місто Іменник

Учитель. Отже, умови нам відомі. На нашому шляху до отримання квитків стоять три озброєних вартових, які підготували нам три завдання.

Завдання 1.

Запишіть речення. Знайдіть іменники. Визначте рід, число і відмінок.

Не вчи вченого їсти хліба печеного. Успіх іде назустріч сміливому. Де слово з ділом розходяться, там непорядки водяться. Хто правду говорить, той щас-

ливий ходить. Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить.

Завдання 2.

Поставте іменники в родовому і орудному відмінку. Запишіть, зазначте закінчення.

Сава, лінія, зоря, сім’я, вулиця, праця, листоноша, площа, січа, миша, зада-

ча, ріка, сестра, Вітчизна, мелодія, каша, станція, груша.

Завдання 3.

Перекладіть українською мовою.

Розовый цветок, широкая степь, горькая полынь, острая боль, злая собака, западная Сибирь, красные чернила, железнодорожная станция.Учитель. Молодці! Із завданням впоралися добре. За що і отримали перший квиток від першої країни.

Місто Прикметник

Учитель. На шляху у нас знову перешкода. Мер міста Прикметник збудував залізну браму, яка відчиниться лише від правильних відповідей.

Завдання 1 закодоване. Код 1 – якісні, код 2 – відносні, код 3 – присвійні прикметники.

Розумний, шкільний, охайний, олов’яний, дерев’яний, скляний, порядний, дідусів, мідний, український, золотий, лагідний, Іванів, козацький, домашній, широкий, учнів, учнівський, батьківський, сестрин, солдатський, спортивний, сусідчин, Василів.

Завдання 2.

Графічно позначте будову прикметників, виділіть твірні основи та слово-

творчі засоби.

Корисний, корисливий; гнівний, гнівливий; винахідливий, винахідницький; дослідний, дослідницький; гірський, гористий; глиняний, глинистий.

Учитель. Що це? Повіяв теплий вітерець, стало затишно і приємно?! Та це ж відчинилася брама і жителі містечка радо нас зустрічають. Тримайте 2 кви-

тки. А зараз час відпочити.Хвилина релаксації

Відгадай

1. Я велику силу маю,

Бо слова я називаю,

Я предмет і я істота,

Жінка я і чоловік,

На відміни поділяюсь

І з прикметником єднаюсь. ( Іменник)

2. Я в собі вмістив ознаки,

Обізвав усіх як слід,

Хто розумний і охайний,

Хто нікчемний і сумний.

За відмінками зміняюсь

Маю рід я і число. ( Прикметник)

3. Математик я великий,

Бо рахую вміло я,

Числа запишу словами

І годину підкажу. ( Числівник)

4. Я людей не називаю,

Бо імен я їх не знаю,

Маю я розряд і рід.

Він, вона, воно і ми –

Це рідненькі всі сини. ( Займенник)

Місто Числівник

Учитель. Відпочили, тепер ідемо далі. Бачите там видніються люди, але якісь незвичні математичні, щось постійно рахують. Діти, яке місто трапилося нам на шляху? ( Числівник) Але знову перешкода, бурхлива річка без моста не дає змоги потрапити нам на той берег.

Завдання 1.

Запишіть числа 4, 7, 8, 9 словами. Поставте числівники в орудний відмінок.

Завдання 2.

Виправте помилки.

Дві дівчата, три кури, чотири чудеса, три болгари, два селянини, чотири очі, сто тридцять три теляти, двадцять три воріт, чотири коні.Учитель. Знову ми правильно виконали всі завдання. Перед нами з’явився місток і ми знову вирушаємо в подорож, маючи вже і третій квиток.

Місто Займенник

Учитель. Ось і останнє місто Займенник, яке знаходиться за великою-преве-

ликою горою і щоб нам показали коротший шлях нам знову треба працюва-

ти.

Завдання 1.Відгадайте загадки, випишіть займенники.

 1. Якої пряжі нема в продажі ( Павутина).

 2. Чорна корова весь світ поборола (Ніч).

 3. Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться – кожен скривиться ( Сонце).

 4. Усе мороз поглушив, а мого цвіту й не зайняв ( Барвінок).

 5. Сама холодна, а інших припіка ( Кропива).

 6. Є на світі кінь – усьому світу не вдержати ( Вітер).

 7. Що коло тебе біжить, а не дожене? (Тінь)

Завдання 2.

Виберіть займенники, розподіліть їх за розрядами.

Шум ріки долинав з ущелини. Гори розбігалися на всі боки, як овеча отара. За ближчою горою… ще вище здіймалася чорна й крута, затемнена лісом, а за нею – третя. Ріка була схожа на бурхливу, бунтівничу душу гір. Ріка котилася й котилася, її невгамовна погоня заворожувала не тільки прибережне каміння, а й далекі вершини, якими також інколи починало

Здаватися, що вони докотилися разом з рікою, що вони також стали учасниками великої вічної погоні.Учитель. Ось ми і отримали квитки до мудрої країни «Морфології». Хочеться відмітити вашу творчу роботу, знання, які ви одержали у 6 класі.

ІV. Підсумок уроку

 1. Слово вчителя

Ось і закінчилася наша подорож. Я думаю, що вона принесла вам безліч позитивних емоцій. Ми вдало подолали всі чотири перешкоди, почерпнули для себе цікавий матеріал. Бажаю вам і надалі не зупинятися на досягнутому, а йти лише вперед.

 1. Оцінювання ( за квитками).

V. Домашнє завдання

І-ІІ рівень. Запишіть 5 іменників, утворених різними словотворчими префіксами. З двома іменниками ( на вибір) складіть речення. Зробіть син-таксичний розбір цих речень.

ІІІ-ІV рівень. Напишіть ліричну мініатюру «Барви українських рушників», використовуючи у реченнях складні прикметники на позначення кольорів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал