Легендарні села УкраїниСкачати 108,41 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір108,41 Kb.

Легендарні села України


Роглєв Х.Й., Бошицький Ю.Л., Голубаха І.А., Мунін Г.Б.

К.: Книга, 2009. - 256 с.

У виданні розповідається про історію, легенди, архітектурні пам'ятки відомих українських сіл, які зробили значний внесок в історію України. Книга ілюстрована унікальними фотографіями при¬роди, будинків, церков, замків, фортець та палаців, портретами відомих людей. Видання призначене для збереження реліктів, унікальних пам'яток архітектури та історії цікавих сіл України, що сприяє формуванню національної самосвідомості та історичної пам'яті українського народу.


ЗмістТрипілля
Батурин
Сокиринці
Микулинці
Нирків
Меджибіж
Млинів
Королево
Невицьке
Підгірці
Скала-Подільська
Великий Любінь
Олесько
Антоніни
Сатанів
Вишнівець
Межиріч
Сидорів
Старе Село
Свирж
Жванець


Раковець
Підкамінь
Кудринці
Чернелиня
Пнів
Поморяни
Великі Межирічі
Буданів
Олика
Висічка
Золотий Потік
Верхівня
Червоне
Кривче
Окопи
Карпати
Качанівка
Самчики
Дениші
Немішаєве


Передмова


Шановні читачі!

На сучасному етапі розвитку України, першочергова роль належить питанню формування: національної самосвідомості та історичної пам'яті українського народу. Сьогодні, як ніколи раніше, важливо забезпечити справжній культ духовності, об'єктивності власної історії, знань, піднесення суспільного престижу та авторитету інтелекту, освіченості.

У час, коли загострились глобальні проблеми людства, а нове, прийдешнє тисячоліття ставить нам питання, не бачені раніше; коли Україна переживає грандіозну трансформацію, - в цей час необхідна інноваційна парадигма й виховання свідомості громадян. Особливо це стосується сучасної молоді, коли у неї формується власна й усвідомлена потреба у знаннях, виявляється й розвивається особистість та патріотизм. У значній мірі цьому сприяє Указ Президента України від 27.04.2009 р. № 272/2009 «Про проведення Всеукраїнської акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти», в ч.2 п.2 якої зазначено про необхідність залучення студентів до науково-дослідної, пошукової діяльності з виявлення та вивчення невідомих сторінок історії та культури свого рідного краю. Розуміння культури та Ті практичне застосування кожного дня життя й у кожному вчинку - основоположний підхід до створення гуманної особистості. Вона і тільки вона, відтворювана у мільйонах землян, здатна вирішити сучасні та майбутні проблеми людства.

Виконуючи засади зазначеного указу, в Київському університеті права НАН України було започатковано проект «Пізнай свій край», метою якого є: виховання національно-спрямованої особистості студентів шляхом подорожування населеними пунктами України для вивчення історії та культури рідного краю, формування знань про історію малої батьківщини, її традицій, звичаїв, що сприяє підвищенню загальнокультурного рівня розвитку студентів. Це сприятиме формуванню у молоді інтересу та поваги до культури українського народу, краси природи, естетичного смаку, працелюбності, потреби не тільки бачити й відчувати красу, а й творити її власними руками. Передбачено подорожування природними зонами України: Карпатами, Поліссям, лісостепом, степом, Кримськими горами, тощо.

Однак щоб виховати висококультурного фахівця, просто «нашпигувати» його найновішими знаннями недостатньо. Важливо виховати в ньому внутрішню потребу спрямовувати свої знання, в інтересах суспільства та духовно вдосконалювати свою особистість. Такою є подвійна природа культурної людини та духовна основа її вдосконалення.

Наша Батьківщина має надзвичайно багату культурно-історичну спадщину, прекрасну природу, безліч неповторних сіл, у яких все дихає історією й духом гостинного українського народу, в яких збереглися неповторні палаци, замки, церкви, костьоли. Деякі перетворені на музеї, а в інших збереглися тільки руїни, - а це наша невідома історія, яку ми втрачаємо, це сотні тисяч історико-культурних пам'ятників, які вже давно знищені.

Кожне село має унікальний колорит і неповторну архітектуру. Деякі з них були музами для художників, поетів і композиторів, надихали їх. Життя базується на історії та традиціях. І невід'ємною частиною його є величні храми, церкви й собори, що вже не одне століття височіють над повсякденністю наших легендарних сіл. Сьогодні цими пам'ятниками історії є найбільш впізнавані визначні пам'ятки України.

Наші села дбайливо зберігають сліди могутньої України та її численну культурну спадщину. Коли знаходишся в цих селах, створюється враження, що час майже зупинився. Це дозволяє нам забути про існування сучасної цивілізацій І оглядаючи визначні історичні пам'ятки, ми не відчуваємо потреби в поверненні до сьогодення, з його безликими будівлями й скаженим ритмом життя.

Під впливом історичних подій, Україна сформувалася як багатонаціональний і полікультурний регіон. Різні національності, віросповідання, політичні погляди ніколи не заважали людям жити в злагоді та взаєморозумінні. Український народ дбайливо зберігає витоки своєї культури, залучаючись до неї, щоб осягнути її глибину й отримати незабутні враження. Місцеві поети й художники втілюють у своїх творах елементи різних національних культур. Вони пишуть різними мовами, кожен має свій неповторний світогляд і стиль. Більшість із них народилися, здобули освіту й сформувалися як творчі особистості саме тут, у селах України.

Представлене видання має як раз на меті сприяти вихованню національної свідомості українського народу, особливо молоді шляхом вивчення історії і культури рідного краю, формуванню знань про історію малої батьківщини, її традицій, звичаїв. Переконаний, що це допоможе відродженню патріотизму, національної самосвідомості, морально-професійних якостей, почуття особистої відповідальності за долю нашої держави через можливості краще пізнати свій край.Із глибокою повагою до читача,
Ю.А. Бошицький,
ректор Київського університету права
Національної академії наук України,
заслужений юрист України, професор

Використана література


У виданні були використані наступні книжкові джерела:

1. Визначні пам'ятки Західної України /The Famous Sights of Western Ukraine / Г. Б. Мунін, X. Й. Рогалєв, О. О. Гаца. (авт. англ. тексту Д.В. Кушнір) - К.: Книга, 2008. - 174 с: фото. -Текст укр. та англ. мовами.


2. Мунін Г. Б. Карпати. Путівник. (Мунін Г.Б., Зінов'єв Г.О.) - К.: Видавництво: «Агентство по розповсюдженню друку»; 2006. - 64 с
3. Мунін Г.Б. «Правобережна та Західна Україна: Путівник. (Мунін Г.Б., Зінов'єв Г.О.) - К.: Видавництво: «Агентство по розповсюдженню друку»; 2006. - 64 с
4. Українські міста // Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV - XVIII вв. -Антонович В. - Львів, 1904. - Т.1 и 2.
5. Асеев Ю. С, Баран В. Д., Баранов І. А., Белозор В. П., Бессонова С. С. Історія української культури: У 5 т. / HAH України / П.П. Патон (голов.ред.) - К.: Наукова думка, 2001. Т.1: Історія культури давнього населення України, 1134с. Т. 2: Українська культура XIII -першої половини XVII ст., 847 с.
6. Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII - XVIII вв. - Ленинград, 1981.
7. Енциклопедія українознавства: У 10 т. / Головний редактор Володимир Кубійович. - Париж, Нью-Йорк: «Молоде Життя», 1954-1989.(укр.)
8. Жолтовський П.М. Український живопис XVII - XVIII ст. - Київ, 1978.
9. З історії українського мистецтва: Навчальний посібник / Під ред. Афанасьевої А. В., Гудзя В.В. та ін. - Мелітополь: Аквілон, 2000. - 180 с
10. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. - Львів, 1999.
11. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. - Львів, 1996.
12. Історія міст і сіл Української РСР: У 26. - К., Інститут історії Академії наук УРСР.
13. Історія українського мистецтва / Гол. ред. М. Бажан: У 6 т., 1966-1973.
14. Історія українського мистецтва //. О. Ігнаткін. Т 4. Кн.1 - К., 1970
15. Історія українського мистецтва / Голов, ред. Г. Скрипник, ред. тому В. Рубан: У 5 т. - Т. 4: Мистецтво XIX століття. - 2006. 760 с: ілюстр.
16. Історія української культури: У 5 т. - К.: Наукова думка, - 2001
17. Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли. - 1912., Одесса. Архівні креслення.
18. Логвин Г. Н. Украинское искусство XI - XVIII вв. - Москва, 1963.
19. Малий словник історії України / Відповід. ред. Валерій Смолій. - К.: Либідь, 1997.
20. Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України: Підручник. - 3. вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 512с.
21. Масляк П. О. Географія України: Навч. посіб. - К.: Стафед-2, 2000. - 148с.
22. Друг О., Малаков Д. Особняки Києва. - К.:Вид-во «Кий», 2002
23. Овсійчук В. А. Українське мистецтво XIV - першої половини XVII століття. - Київ, 1985.
24. Овсійчук В. А. Українське малярство X - XVIII ст.: Пробл. кольору. - Львів, 1996.
25. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: У 4-х т. / Гл. Редкол.: Н. Л. Жариков. - К.: Будівельник, 1983-1986.
26. Полное географическое описание нашего Отечества. Том VIII - Малороссия. - С.-Петербург, 1903. 864 с.
27. Попович М. Нарис історії культури України. - Київ, 1998.
28. Радянська енциклопедія історії України. Т. 1 - К., 1969
29. Радянська енциклопедія історії України / відповід. ред. А. Скаба: У 4 т. - 1969-1972.
30. Россия. Полное географическое описание нашего отечества - многотомное издание, выходившее под общим рук-вом П. П. Семенова-Тян-Шанского и акад. В. И. Ламанского. Изд. не было закончено, вышло в свет 11т. 1-й т. опубл. в 1899, последний в 1914.
31. Рутинський М. Й. Географія туризму України: Навчально-метод. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : КВКПП «Фенікс», 2002. - 107с.
32. Серков А. И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. 994с.
33. Соціально-економічна географія України / О. /. Шаблій (ред.). - Львів : Світ, 1994. - 607с.
34. Трубчанінов С. В. Історична географія України: Курс лекцій. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2005. - 192с.
35. Трубчанінов С. В. Історична географія України: Навч. посібник / Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. - 167с.
36. Український портрет XVI-XVIII ст. / Каталог-альбом, (автори-укладачі: Г. Бєлікова, А. Членова) - К.: 2006, - Видавництво: Артанія Нова, Галерея. 352 с
37. Український Радянський Енциклопедичний Словник: У 3 т. / За ред. Бажана (1966- 1968)
38. Шаблій О. І., Білецький М. І., Заставецький Б. І. Соціально-економічна географія України: Навч. посіб. / О. І. Шаблій (ред.). - 2. вид., перероб. та доп. - Л.: Світ, 2000. -679с.
39. Яковенко Н. М. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII століття. -Київ, 1997.
40. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). - Київ, 1993.
41. Chynczewska-Hennel Т. Swiadomosc narodowa szlachty ukraiiiskiej і kozaczyzny od schytku XVI do polowy XVII w. - Warszawa, 1985.
42. Czech M. Swiadomosc historyczna Ukraincow pierwszej potowy XVII w. w swietle owczes-nej literatury polemicznej // Slavia Orientalis. - 1989. - T.38, N 3/4.
43. Kloczowski J. Zakony meskie w Polsce w XVI - XVIII wieku // Kosciot w Polsce: T.2. Wieki XVI - XVIII. - Krakow, 1970.
44. Lozinski W. Patrycjat і mieszczanstwo lwowskie w XVI - XVII wieku. - Lwow, 1892.
45. Mironowicz A. Podlaskie osrodki і organizacje prawoslawne w XVI і XVII wieku. -Biatystok, 1991.
46. Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego і innych krajow slowianskich. T. 1-15, Warszawa : nakt Filipa Sulimierskiego і Wladystawa Walewskiego, 1880-1914
47. Tworek S. Dzialalnosc oswiatowo-kulturalna kalwinizmu malopolskiego (polowa XVI -polowa XVIII w). - Lublin, 1970.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал