Крок 2 Лікувальна справа Первинний банк. 25 січня 2001 року Медичний профіль ГігієнаСторінка1/10
Дата конвертації08.12.2016
Розмір1,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Крок 2 Лікувальна справа

Первинний банк. 25 січня 2001 року

Медичний профіль - ГігієнаItemText


DistrA

DistrB

DistrC

DistrD

DistrEСтуденти Б.і М. медико-профілактичного факультету отримали завдання - дати фізіолого-гігієнічну оцінку шуму турбокомпресорного цеху, а саме: дослідити рівні шуму /студент Б./ і вплив шуму на організм /студент М./. З яким приладом буде працювати студент М.?

* Аудіотестером.

Актинометром.

Радіометром.

Шумовіброміром.

Аналізатором спектру шуму.Для оцінки гармонійності фізичного розвитку за морфологічними показниками (довжина тіла, маса тіла, окіл грундної клітки) учнів гімназії користуються сучасними методами

* коефіцієнту регресії (Ryx)

стандартно-сигмальних відхилень ($\pm\sigma$)

формул

індексів

коефіцієнтів кореляції (r)При вивченні розкладу уроків учнів 5-го класу гімназії встановлено: кількість уроків протягом тижня – 30; у вівторок перший урок географія, 2-й – математика, 3-й - фізичне виховання, всього 5 уроків. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

* Кількість уроків протягом тижня.

Кількість уроків протягом дня.

Місце уроку географії у розкладі.

Місце уроку математики у розкладі.

Місце уроку фізичного виховання у розкладі.При клінічному обстеженні дитини К., відзначаються різка блідість шкірних покривів із сіруватим відтінком, анемія, поява базофільної зернистості у цитоплазмі поліхроматофільних еритробластів і ретикулоцитів. У сечі збільшений вміст дельта-амінолевулінової кислоти і копропорфірину. Надмірне надходження якого ксенобіотика в організм дитини привело до отруєння?

*Свинцю

Кадмію.

Ртуті.

Нітратів.

Миш'яку.При оцінці уроку фізкультури у 9-му класі встановлено, що пульс у 2-х хлопців після вступної частини уроку перевищує вихідний рівень на 10\%, після основної – на 40\% і заключної – на 10\%. Пульс стабілізувався через 2хв. після занять. Хронометраж уроку: вступна частина – 10 хв.; основна – 30 хв.; заключна – 5 хв. За розкладом уроків фізкультура передбачається 2 рази на тиждень на 4-му уроці. Яке порушення має місце у даному випадку?

*Недостатнє фізичне навантаження на уроці.

Надмірне фізичне навантаження на уроці.

Місце уроку фізкультури у розкладі.

Кількість уроків фізкультури протягом тижня.

Порушена структура уроку фізкультури.З добовим раціоном харчування в організм дитини 5-ти років (маса тіла – 20 кг) надходить 100 мг нітратів. Визначіть фактичну добову дозу нітратів для цієї дитини.

*5,0 мг/кг маси тіла.

10,0 мг/кг маси тіла.

4,0 мг/кг маси тіла.

2,0 мг/кг маси тіла.

1,0 мг/кг маси тіла.У учня К. до уроку математики латентний період простої зоровомоторної реакції - 0,2с, складної реакції – 0,3с, дві помилки. Після уроку латентний період простої реакції - 0,1с, складної реакції – 0,4с, три помилки. З якою метою проведено дослідження?

*Вивчення функціонального стану ЦНС.

Визначення електричної збудливості ока.

Визначення стійкості ясного бачення.

Вивчення функціонального стану серцево-судинної системи.

Вивчення функціонального стану системи органів дихання.При проведенні періодичного медогляду слюсаря- складальника (працює на пайці деталей припаюванням) скарг на стан здоров'я не було. При поглибленому дослідженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, в сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. Комплекс симптомів свідчить про початкову стадію хронічної інтоксикації:

* Свинцем.

Марганцем.

Ртуттю.

Оловом.

Етанолом.В термічному цеху машинобудівного заводу надлишки явного тепла складають 81 ккал/м3 год. Т повітря коливається від 25С до 30С /N - 18-20C/, теплове випромінювання - до 1800 ккал/м2 год, відносна вологість - 40-60\% /N - 40-60\%/, швидкість руху повітря-0,5-0,7 м/с /N - 0,2 м/с/. Вплив якого з вказаних факторів може призвести до захворювання очей типу катаракти ?

* Теплове випромінювання.

Конвекційне тепло.

Температура повітря.

Відносна вологість повітря.

Швидкість руху повітря.Робітники рибних промислів підлягають впливу низьких температур оточуючого повітря від –5С до –15С. Захворювання яких органів і систем найбільш часто зустрічаються у робітників цих виробництв?

* Дихальної системи.

Серцево-судинної.

Крові.

Печінки.

Шлунково-кишкового тракту.Хлопчик 10-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість, зниження працездатності, кровоточивість ясен, петехії на ногах. Недостатність якого вітаміну може мати місце у даному випадку?

*Аскорбінової кислоти.

Тіаміну.

Рибофлавіну.

Вітаміну А.

Вітаміну Д.Студенти Б. і М. медико-профілактичного факультету отримали завдання - дати гігієнічну оцінку шуму турбокомпресорного цеху, а саме: дослідити рівні шуму /студент Б./ і вплив шуму на організм /студент М./. Яким приладом повинен користуватися студент Б.?

* Шумовіброміром.

Актинометром.

Аудіотестером.

Радіометром.

Аналізатором спектру шуму.За розкладом у 8-му класі всього 36 уроків на тиждень. Перерви між уроками по 10 хв., після 2-го уроку – 30 хв. В середу 1-й урок – географія, 2-й - математика, 3-й – фізкультура. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

* Кількість уроків протягом тижня.

Місце уроку географії у розкладі.

Місце уроку фізкультури у розкладі.

Місце уроку математики у розкладі.

Тривалість перерв.У робочих пдземних виробітків при виконанні деяких операцій як-от: ручне буріння шпурів перфораторами, навантаження вручну лопатою породи в цебер,- Р - 108-124/хв, що характеризує роботу як дуже важку, ІІІ-ІV ступеню важкості. За яким критерієм гігієнічної класифікації найбільш доцільно оцінювати працю робочих в наведених умовах?

* Потужність зовнішньої роботи, вт.

Емоційне напруження.

Інтелектуальна напруженість.

Монотонність.

Об'єм оперативної пам'яті.На одній із дільниць залізничної станції, де проводиться розвантаження вагонів з пеком навалом, при фізіолого-гігієнічному дослідженні характеру роботи вантажників, що вручну лопатою розбивають запечену масу і перевалюють її, встановлено, що їх праця відноситься до ІІІ ступеню важкості. За яким із перелічених критерієм могла бути проведена оцінка праці вантажників?

* Максимальна маса вантажу, що переміщується.

Величина статичного навантаження за зміну.

Час активних дій, \% до тривалості зміни.

Час пасивного спостереження, \% до тривалості зміни.

Інтелектуальна напруженість.Розглядаючи генеральний план забудови земельної ділянки корпусами багатопрофільноі лікарні експерти відзначили, що іі розміри та раціональна конфігурація забезпечують оптимальне розташування лікарняних комплексів з гігієнічних і медико-технологічних позицій. Яка конфігурація земельної ділянки, з перелічених, зображена на генеральному плані?

* Прямокутна.

Квадратна.

Трикутна.

Кругла.

Овальна.Перед випуском у каналізаційну мережу міста стічні води інфекційної лікарні очищуються та знезаражуються на локальних спорудах, у комплекс яких входять пристрої: решітка, аеротенк, вторинний відстійник, контактний резервуар, дегельмінтизатор.У якому з наведених пристроїв відбувається біологічне очищення стічних вод?

* Аеротенку.

Вторинному відстійнику.

Контактному резервуарі.

Решітці.

Дегельмінтизаторі.Для контролю якості передстерилізаційної обробки медичного інструментарію на повноту відмивання виробів від крові та лужних компонентів миючих засобів застосовують ряд проб, а саме: фенолфталеінову, ортотолуїдинову, азопірамову, бензидинову, бензоат натрієву. Яка з перелічених проб є чутливою при виявленні слідів крові і водночас безпечною для медичного персоналу та оточуючого середовища?

* Азопірамова.

Фенолфталеїнова.

Бензидинова.

Бензоат натрієва.

Ортотолуїдинова.У відділеннях інфекційної лікарні планується інструментальний контроль за ефективністю роботи вентиляційної системи та дотриманням оптимальних параметрів мікроклімату. Для його здійснення підготовано прилади, зокрема: апарат Кротова, крильчатий анемометр, термограф, кататермометр, аспіраційний психрометр Ассмана. Який з наведених приладів призначений для вимірювання швидкості руху повітря у лікарняних приміщеннях?

* Кататермометр.

Крильчатий анемометр.

Аспіраційний психрометр Ассмана.

Апарат Кротова.

Термограф.У приміщення лікарняних палат та кабінети лікарів у денний час проникає постійний широкосмуговий шум від зовнішніх джерел. Отримані результати заміряних рівнів звуку (дБА) з врахуванням фону і відповідних поправок оцінено як такі, що забезпечують в денний час акустичний комфорт для перебування хворих та праці персоналу. Назвіть з переліченого допустимий рівень звуку, на підставі якого сформульовано дане заключення.

* 35 дБА.

25 дБА.

30 дБА.

40 дБА.

45 дБА.За результатами хімічного аналізу у повітрі лікарняних палат виявлено домішки, а саме: оксид та диоксид вуглецю, аміак, диетиловий ефір, пил. Рівень концентрацій цих речовин оцінено як допустимий. На підставі якого критерію, з наведених, дано гігієнічну оцінку якості повітряного середовища палат за хімічним складом?

* Середньодобової ГДК у атмосферному повітрі.

Максимально разової ГДК у атмосферному повітрі.

Середньомісячної ГДК у атмосферному повітрі.

Максимально разової ГДК у повітрі робочоі зони.

Середньозмінної ГДК у повітрі робочоі зони.У палатах хворих з порушенням окисно-відновних процесів та функції зовнішнього дихання проведено дослідження якості повітряного середовища за параметрами: окисність, рівень диоксиду вуглецю, бактеріальне обсіменіння (загальне, гемолітичний стрептокок і стафілокок). Аналіз отриманих результатів та їх гігієнічна оцінка свідчать про підвищений рівень недоокислених органічних речовин. На підставі якого з перелічених показників сформульовано дане заключення?

* Окисність.

Загальне бактеріальне обсіменіння.

Гемолітичний стрептокок.

Гемолітичний стафілокок.

Рівень диоксиду вуглецю.При обстеженні умов праці медичного персоналу в операційній отримано наступні дані: t повітря – 20С, швидкість руху повітря - 0,15 м/с, відносна вологість – 75\%, вміст диоксиду вуглецю - 0,7\%, загальна штучна освітленість люмінесцентними лампами – 400 лк, освітленість операційного поля – 7000 лк. За якою групою з наведених показників порушено гігієнічні умови праці медичного персоналу?

* Відносна вологість, вміст диоксиду вуглецю.

Відносна вологість, загальна штучна освітленість.

Освітленість операційного поля, швидкість руху повітря.

Вміст диоксиду вуглецю, загальна штучна освітленість.

Вміст диоксиду вуглецю, t0 повітря.Робітники холодильних цехів рибних промислів працюють в умовах низьких температур оточуючого повітря - від –5С до –15С. Які із перелічених змін в організмі робітників є найбільш характерними і ранішніми при наведених впливах ?

* Звуження судин шкіри і м'язів.

Збільшення споживання кисню.

Причащення дихання.

Зміни систолічного об'єму крові.

Зміни хвилинного об'єму крові.Для знезараження повітря операційної планується використати джерело ультрафіолетового випромінювання (УФВ). При проведенні розрахунків з метою встановлення необхідного режиму опромінювання було випробувано 5 режимів. Для оцінки ефективності санації було проведено посів повітря за допомогою апарату Кротова та розрахована ефективність санації (у \%). Вкажіть оптимальну дозу.

*95 \%

85 \%

75 \%

65 \%

55 \%У дошкільному виховному закладі рівень фізичного розвитку дітей визначають за показником: довжина тіла маса тіла кількість постійних зубів, довжина стрибка з місця, ЖЄЛ

* довжина тіла

маса тіла

зубний вік

моторний розвиток

функціональні показникиУ дівчинки 10 років рівень фізичного розвитку високий ($М +3\sigma$) довжина тіла збільшилась за рік на 10 см (в два рази більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віковим величинам (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові строки на три роки (Ма, Р, Ах, Menarche). Випередження біологічного віку може бути в результаті:

* ендокринних зрушень

акселерації

складу раціону харчування

занять спортом

недоліків у гігієнічному вихованніПідліток 15 років за рівнем фізичного розвитку випереджає своїх однолітків ($М +2,5\sigma$), приріст довжини тіла за рік нижче нижньої величини для вікової групи на 1 см, постійних зубів менше на два, як необхідно мати за віком, розвиток вторинних статевих ознак відстає від вікових строків на два роки (Р, Ахо, Vo, Fo, Lo). Такі показники характеризують біологічний вік:

* відстає від календарного

відповідає календарному

випереджає календарний

низький

нижче середнього

Каталог: biblioteka -> testy
biblioteka -> Урок для учнів 1-4 класів. Мета
testy -> Крок 2 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Гігієна, озо
biblioteka -> Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів деякі аспекти виявлення творчих здібностей школярів у позашкільному закладі
biblioteka -> В. О. Сухомлинського Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичні рекомендації
biblioteka -> Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: за і проти
biblioteka -> Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє
biblioteka -> Основи психодинамічної діагностики І психотерапії
testy -> Крок 2 Лікувальна справа Первинний банк. 17/10/2001 року Медичний профіль – Гігієна
testy -> Крок 2 Лікувальна справа Первинний банк. 17/10/2001 року Невідкодовані завдання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал