Конспекти занять з курсу,,Практикум з правопису української мови’Сторінка1/4
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1,44 Mb.
  1   2   3   4
Конспекти занять з курсу
,,Практикум з правопису

української мови’
( 8 клас )

Підготувала

Левковець Ольга Сергіївна

2017


Фонетика і правопис

Загальні питання правопису
Заняття № 1

Тема. Алфавіт. Принципи українського правопису.

Співвідношення між буквами та звуками.

Мета: сформувати в учнів уявлення про використання алфавіту для впорядкування різних матеріалів; навчити учнів користуватися алфавітом; пояснити принципи українського правопису; розкрити співвідношення букв і звуків; виховувати самостійність, врівноваженість.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

1. Вступне слово вчителя.

Знання алфавіту допомагає швидко й упевнено знаходити потрібні слова в словниках, статті в енциклопедіях та довідниках, назви в каталогах, прізвища в списках тощо.

В українському алфавіті 33 букви. Вони розташовані в такому порядку:

Аа, Бб, Вв, Гг, Гг, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, Її, Йй, Кк, Лл. Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ьь, Юю, Яя.

У розташуванні букв в алфавіті ніякої закономірності немає —

Такий порядок їх закріплено традицією. Алфавіт потрібно просто завчити напам’ять.

Розміщуючи слова в алфавітному порядку, враховують не тільки перші, а й усі наступні букви (апостроф, знак наголосу,дефіс при цьому до уваги не беруться).Наприклад із трьох слів космос, космічний і космонавт першим має стояти слово космічний (у нього п’ята буква і, а в інших — о), другим космонавт (у нього шоста буква н, а в слові космос — с).

2. Записати за алфавітом прізвища українських письменників.

Ю.Федькович, Б.Лепкий, М.Коцюбинський, Т.Шевченко, О.Кобилянська, В.Сосюра, Д.Павличко, Л.Костенко, І.Франко, В.Симоненко, Р.Федорів, О.Гончар, Р.Брутань, А.Тесленко.3. Записати в алфавітному порядку назви творів Т.Шевченка.

,,Катерина’’, ,,Тополя’’, ,,Думка’’, ,,Наймичка’’, ,,Лілея’’, ,,Заповіт’’, ,,Мені тринадцятий минало’’, ,,І виріс я на чужині’’, ,,Якби ви знали паничі…’’, ,,Княжна’’, ,,Молитва’’, ,,Сова’’.4. Знайти ,,порушника’’ алфавітного порядку. Виписати слово, яке стало не на своє місце. Пояснити значення виділених слів.

Іграшка ,ілюзія, іменник, імунітет, журба.

Кабінет,каверзувати,калькуляція,їжак,

Лагідний, мавка, лан, лаконічний,люб’язний.

Магазин, маєток, макет, левада, м’ята.

5. Слова в кожній групі розставити за алфавітом і записати у дві колонки.

1. Сад, вишенька, жайворонок, зерно, холодно, ліс, листопад, переліт, зранку, зовсім, доверху, чисто, здогад, личко, лицар, жердка, щітка, шланг, віз, горб, радощі, цукор. 2. Степ, стебельце, вівчар, зола, жар, вилов, відліт,

вище, хороше, удруге, число, яйце, підріс, палац, питання, відступ, виступ,

відплата, підрив, шарж, футляр, хром.Ключ.З останніх букв записаних слів в одній і другій колонках повинні скластися прислів’я.

6. Розставити прізвища в алфавітному порядку.

Гамалія ,Чубинський, Заньковецька, Гжицький, Січинський, Кухаренко, Кальченко, Кмень, Івченко, Зюков, Абашов, Ухов, Опанасюк, Мстиславець.Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву.З цих букв прочитаєте речення.

7. Гра ,,Хто швидше?’’

Завдання: скласти і прочитати слова.

К, О, Е, Ш, В, Ч, Е, Н, О, К, Ф, Н, А, Р, У, Л, К, І, Л, Е, П, Л, Й, К, И, О, Б, Л, К, Я, С, Н, Ь, А, И, О, Ч, Р, Н, Г, А.8. Слово вчителя. Орфографія базується на 4 принципах правопису: фонетичному, морфологічному, історичному, смисловому (семантико-диференціюючий).

9. Керуючись морфологічним принципом написання слів, вставте пропущені букви в споріднених словах.

Багатий – бага..ство, люди – лю..ство, громада – грома..ський, студент –

студен..ський, гігант – гіган..ський, турист – тури..ський, просити – про ьба, кіготь – кі..ті, віхоть – віті, далекий – дал..ч, великий – вел..ч.

10. Тренувальна вправа.

Завдання: зробити звуковий запис поданих слів:

Бій, лялька, крапля, сіль, тільки, сядьте, український, культура, рясно, близько.11. Виписати у три колонки слова, у яких: 1) звуків і букв порівну; 2) звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв.

Радію, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.ІІ. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

Підсумкова бесіда по даній темі заняття.ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал.

Написати за алфавітом прізвища учнів свого класу.

Заняття № 2

Тема. Значущі частини слова.

Мета: поглибити знання учнів про значущі частини слова; навчити учнів розрізняти частини слова; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички визначення значущих частин слова; виховувати любов до рідної мови.

ХІД ЗАНЯТТЯ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання.ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

1. Запитання до учнів.

1) Чому в слові білого закінчення – ого, а в слові біло закінчення

нема?

2) Чи однаково визначаються основа слова і корінь?3) Що треба перше виділяти —префікс і суфікс чи корінь?Чому?

4) Навіщо потрібне вміння правильно знаходити закінчення слова, основу,

корінь?

2. Прочитати вірш. Знайти в ньому слова із суфіксами. Якого значення надають цим словам суфікси?

Відламаю гілочку,

гілочку-вербичку,

та поставлю в пляшечку,

в пляшечку, в водичку,

щоб листочки – стрілочки

стали розвиваться

на вербовій гілочці

у моїй кімнатці.

(Н. Забіла)3. Визначити корені й закінчення поданих слів Виписати підряд

cлова із суфіксами. У разі правильного вибору слів з їх перших букв складається перше слово у вислові І. Франка:,,…—то перша основа життя’’.

Молодий, попереду, рано, навздогін, активний, перемога, цінний, малий,

сухий, ясно.

4. Розставити подані слова в тому порядку, в якому розташовані

наведені нижче їхні схеми.

Книга, обкладинка, іграшка, розмова, одяг, дзвоник, заметіль.

Схеми: 1) корінь + суфікс + нульове закінчення; 2) префікс +

корінь + суфікс + закінчення; 3) префікс + корінь + суфікс + нульове закінчення; 4) корінь + суфікс + закінчення; 5) префікс

+ корінь + закінчення; 6) префікс + корінь + нульове закінчення;

7) корінь + закінчення.5. Зробити розбір виділених слів у вірші за будовою.

На великому вашому пальці, мамо,

стільки великого діла —

і вказівний не вказував, тільки робив,

і середній не був середульшим,

і підмізинний в роботі не був безіменним,

і мізинчик не був найменшим.

На пальчиках ваших, мамо,

росли пшениці і заводи,

міста і дороги,букварі й академії,

цілі країни, мамо,

виростали на ваших пальцях…

(Д. Чередниченко)6. Творча робота.

1) Скласти вірш про зиму, добираючи з кожної групи слова так, щоб скрізь додержувався ритм, заданий у першому рядку, і щоб рядки римувалися між собою парно.

Перший рядок: Як до нас вночі учора мчала…

Переправу, міст, дорогу; кришталевий, новий, крижаний;через річку, на річці; проклала, збудувала, звела, поставила.

В полі, серед поля; покривало, доріжку, килим, ряднину; сніговий, білий; поклала, розтягла, кинула, розстелила Снігом, ватою, мереживом, пухом; дерева, дуби; прибрала, оздобила, причепурила прикрасила. Зайчикові, зайчику; побілила, почистила; шубу, хутро, кожуха, шерсть. Зима ,зимонька; невсипуща, неугавна, невтомна, працьовита; чепуруха, дбайливця.2) Виписати з тексту чотири слова, побудовані за схемою: корінь + суфікс + закінчення.

7. Виписати з кожної групи ,,зайве’’ слово, розібрати виписані слова за будовою.

а) Будівля, будувати, будильник, будова ,будинок;

б) підводний, водолаз, підвода, вода, водяний;

в) гірський, міжгір’я, гора, гірка, погоріле;

г) нічний, нічого, нічка, вночі, ночівля.

8. З’ясувати в яких з наведених слів є нульове закінчення, а в яких

закінчення немає.

Кінь, метро, трамвай, поні, тінь, шимпанзе, ріс, бюро, швидко,

повагом, гра.

9. Індивідуальна робота.

Завдання: від поданих слів утворіть нові за допомогою префіксів ви-, під-, при-, по-, на-. Із трьома з них складіть речення.

Говорити, ламати, ладнати, слухати, купувати, малювати,

кликати.

10. Творче завдання.

Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфіксів. З двома з них складіть речення.

Вода, земля, дочка, сила, поле, корінь, народ, звичай,форма.

11. Вибірковий диктант.

Завдання: в три стовпчики випишіть слова, утворені за допомогою префікса; суфікса; префікса та суфікса.

Мауглі припав обличчям до вікна і почав стежити, як горить вогонь у печі. Він бачив, як господиня вставала вночі і підживляла вогонь чорною деревиною. А як настав ранок і туман побілів та схолов, він побачив, як хлопчик селянина взяв плетений горщик,обмазав зсередини глиною, і пішов доглядати худобу.

Він подався за хатину, перестрів хлоп’я, вихопив у нього з рук горщик із вугіллям і зник у тумані. Хлопчик заплакав з переляку

(За Дж. Р. Кіплінгом).ІІІ. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ

Підсумкова бесіда по даній темі заняття.IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати теоретичний матеріал.

Запишіть назви міст у колонку . За допомогою суфіксів утворіть назви мешканців цих міст. Суфікси виділіть.

Київ, Полтава, Суми, Харків, Одеса, Львів, Вінниця.Заняття № 3

Тема: Уживання великої літери.

Мета: поглибити знання учнів про уживання великої букви; розвивати вміння аналізувати мовний матеріал; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усну та писемну мову учнів; виховувати любов до рідної мови.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Опитування.

—Пригадайте відомі вам частини слова.

—Яка частина слова виражає лексичне значення?

—Яка частина слова є змінюваною? Яку функцію вона виконує?

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Слово вчителя.

В українській мові слова можуть писатися з малої та великої літери.

Порівняйте: місто — Львів;

дівчинка — Маринка;

кіт — Пушок.

Слова, що записані праворуч, належать до категорії тих слів, що пишуться з великої букви.

З великої букви в українській мові пишуться:

—імена, по батькові та прізвища (Анатолій Петрович

Кучеренко);

—назви свійських тварин (Сірко, Каштанка);

––астрономічні назви (Сонце, Водолій);

––географічні назви (Полісся, Миргород);

––назви держав (Єгипет, Японія);

––назви вулиць, площ, парків, тощо (Контрактова площа, Дерибасівська вулиця);

––назви найвищих урядових посад (Президент України).

––Назви літературних творів , наукових праць, літаків, кораблів пишуться з великої букви та беруться в лапки (,,Цибуліно’’, літак ,,Мрія’’ тощо).2. Тренувальна вправа.

До кожного з перерахованих вище пунктів доберіть по три власні приклади, з одним із них складіть речення.3. Пояснювальний диктант.

Завдання: запишіть, поясніть написання великої літери.

Про відомих письменників України

Ганна Чубач народилася у січні того року, коли квітуючого червневого

літа розпочалася Велика Вітчизняна війна.

Ганнуся закінчила школу в рідному селі Плоскому на Вінниччині, здобула вищу освіту в Українському поліграфічному інституті,працювала в Києві.

Світ краси та мрії, що зародився у відкритій душі сільської дівчинки Ганнусі, щедрими барвами перехоплює такі її книжки, як ,,Жниця’’, ,,Ожинові береги’’, ,,Заповіти землі’’, ,,Срібна

шибка’’, ,,Літо без осені’’. ,,Йшла синичка до кринички’’ — так називається одна з книжок Ганни Чубач, у якій вона відкриває дітям свій неповторний світ добра й краси (За П. Осадчуком).

4. Тренувальна вправа.

Завдання: перепишіть речення, позначте в словах орфограму ,,велика літера і лапки у власних назвах’.’

Нехай Мати Божа дає вам долю добру, і здоров’я! (Марко Вовчок). 2. Добрий день Україно,тобі на Дніпрі, на Дністрі, на Дінці. (О. Лупій). 3. Зазвучали пісні ,,Заповіт’’ і ,,Думи мої…’’ у виконанні хору. (О. Ющенко). 4. І вже хутір Лелечий Кут обіймає пречиста райдуга . (Д. Іванов). 5 Незабаром я вискочив з кімнати з ,,Тарасом Бульбою’’ в руках. (М. Стельмах). 6 Загубив ведмідь Медолюб свої сап’янці. (Л. Письменна). 7 Карамелько ,,Рошен’’, яка ж ти хороша! (Н. Калинеченко).5. Словниковий диктант.

Великдень, Великий піст, Різдво, Псалтир, річка Святого Лаврентія, Син Божий, Бог його знає, острів Нова земля, гори Карпати, планета Земля і Марс, Чумацький Шлях, Організація Об’єднаних Націй, автомобіль ,,Запорожець’’, Спаський собор, Хмельниччина,

Місто Біла Церква,Коліївщина.

Пояснити правопис великої літери і лапок.6. Вибірковий диктант (виписати слова, що пишуться з великої літери і пояснити їх правопис).

Іван Сірко серед найславніших кошових отаманів посів місце найпочесніше. Як Богдан Хмельницький на гетьманстві здобув титул Будівничого, так само й Іван Дмитрович Сірко здобув право називатися Героєм. Він був учасником морського походу козаків проти турецької фортеці Трапезунд на узбережжі Чорного моря. Він був кошовим, якого Запоріжжя не знало ні до нього, ні опісля (За Г. Сергієнком).7. Тренувальна вправа.

Завдання: скласти речення, в яких би в одному випадку слово писалося з малої літери, а в іншому з великої.

Сонце, батьківщина, земля, орел.ІІІ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ

Зв’язна розповідь учнів про вживання великої літери.ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати тему ,,Вживання великої літери’’.

Виписати з ,,Історії України’’ 20 прикладів різного вживання великої літери.
Заняття № 4

Тема: Правила переносу частин слова.

Мета:розвивати навички правильного переносу слів; виховувати інтерес учнів до мови.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Опитування.

— Розказати про вживання великої букви.

— З якою метою на письмі вживається велика буква?ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Тренувальна вправа.

Завдання: запишіть слова, поділяючи їх на частини для переносу (де це можливо).

Київ, радість, життя, щастя, щохвилини, операція, сміх, Україна, яскравий, далекосяжний, підземелля, гедзик, кукурудза, мільйон, дзьоб, сузір’я, ходжу, підзвітний, ім’я, відзвук, настінний.2. Пояснювальний диктант.

Завдання: спишіть, позначте всі можливі переноси слів. Які слова не можна перенести? Чому?

Мова, світ, книга, віддячити, поговорити, весна, грудка, розкішний, вовк, весілля, правнук, сльоза, вишня, полотно, історія, відомий, давній.3. Тренувальна вправа.

Завдання: перепишіть слова, позначаючи рискою перший можливий перенос.

І. Гайок, гайка, зайшов, підійшов, Альохін, подзьобаний, підзеленити, відживити, раджу, синька, аеропорт, денний.

ІІ. Знайомий, знаймо, знайти, майор, майно, аудиторія, іони, іонний, авіація, саджанець, сходження, перехід.

ІІІ. Бадьорий, зів’ялий, зв’язаний, розв’язаний, пов’язаний, розірваний, навчений, відзначений, збуджений, раджу, педінститут, альбатрос, життя.4. Чому подані переноси небажані, хоч помилками вважати їх не можна?

Неж-даний, прос-лужити, зас-телити, приз-вати, пі-дробити, відро-бити, нас-тупи.5. Випишіть слова в три колонки: 1) ті, яких не можна переносити (юнак); 2) ті, при переносі яких можна залишати дві перші букви (юн-нат); 3) ті,при переносі яких можна залишати три перші букви (юна-цький). Те саме слово,якщо його можна по-різному переносити,

записуйте в різні колонки (рі-зний і різ-ний).

1. Армія, відступ,орел, умію, склад, ґудзик, іти, згин, рясно, обмию, оазис,

раджусь, збуджене, яма, ящик, об’єм, саджанці, підзвіт, око, вздовж, вимір,

ясно, ясен, оса, зумію. 2. Піджива, сплав, кряж, подзвін, в’яне, ями, підземний, ущент, інструмент, розірвані, джут, перепел, яничар, усі, юні, годжусь, надзвичайне, гайок, задзижчати, ірис, в’юн, удвох, книголюб, іду, ярмо, уміє, перекладач, сиджу, ялина.Ключ: З останніх букв виписаних слів прочитайте: 1) вислів

М. Рильського; 2) вислів О. Гончара.ІІІ. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ

Підсумкова бесіда по даній темі заняття.ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила переносу частин слова.

У даних словах рискою позначити можливий перенос.

Стежка, гілка, чайка, ходжу, піджак, кукурудза, промчати, нагляд, братство, юнацький, одеський, польовий,розбір.


Заняття№5

Тема: Практична робота №1 з розділу ,,Загальні питання правопису’’
1. У яком слові звуків більше, ніж букв?

А Людина

Б Щічки

В Яблунька

Г Дзвонить

2. У якому слові букв більше, ніж звуків?

А Юлія

Б знають

В синь

Г сядьмо

3. Правильно поділено для переносу всі слова в рядку.

А те–чія, сво–я, щас–тя;

Б ву–хо, о–ко, над–звичайний;

В лісос–теповий, прий–ду, квар–тал;

Г фон–тан, при–тримувати,П.Г. Ти–чина.

4. В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:

А млин, малий, ніч;

Б квітка, кварц, квітень;

В їжа, їжак, іній;

Г свято, свій, сонячний.

5. Яка морфема (значуща частина слова) служить для утворення

форм одного й того ж слова?

А суфікс;

Б префікс;

В корінь;

Г закінчення.

6. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові:

префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А прекрасно, сіренький, знання;

Б приміський, підберезник, перекручений;

В веселенький, винахід, надмірний;

Г беззахисний, невинно, розмова.

7. Продовжіть твердження:

В українському алфавіті букв і звуків відповідно:

А 33 і38.

Б 33 і36.

В 32 і38.

Г 32 і 36.

8. Позначте ряд, де всі слова не можна переносити:

А ягня, паросток, казка, голуб, його.

Б олень. алея. яма. іти, твоя.

В. Юля, літак, дзвінок, льон, поле.

Г юнак, їжа, пісня, їжак, Іра.

9. Позначте рядок, де всі слова написані правильно:

А просба, боротьба, дьогтю, зцідити, ягідка.

Б розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка.

В ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка.

Г молотьба, безшумний, безжурний, роскопати, сфотографувати.

10. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою С:

А Бе…соння, …цілення, …шкребти, …чинити, …чорнілий.

Б …клеїти, …копіювати, …творити, …ходити, …кісний.

В Бе…журний, …садити, ро…трусити, ро…садити, …цідити.

Г …шити, …чепити, бе…шовний, бе…журний, …фотографований.

11. Укажіть правильне твердження:

А Корінь слова – це спільна частина споріднених слів.

Б Закінчення – значуща частина слів, що служить для зміни форм слова

та зв’язку між словами.В Основа слова – це частина слова, що служить для утворення нових слів.

Г Суфікс – це морфема, що стоїть після кореня і служить для

творення нових слів.12. Позначте рядок, у якому всі слова мають таку будову:

префікс, корінь, суфікс, закінчення.

А Підлеглий. підзвітний, розквітлий, придорожній.

Б Пречудовий, возз’єднання, ухвалений, наддніпрянський.

В Прабатьківський, підфарбувати, провесінь, розлитий.

Г Подарувати, сказаний, злетівши, закордонний.

Правопис приголосних
Заняття № 6

Тема. Правопис дзвінких і глухих приголосних.

Мета:навчити учнів правильно писати дзвінкі та глухі приголосні; удосконалювати уміння та навички учнів, пов’язані з розрізненням глухих та дзвінких приголосних; виховувати інтерес учнів до мови.
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання.ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Слово вчителя.

Як відомо приголосні можуть бути м’якими та твердими .Однак є ще один критерій, за яким вони поділяються на групи — дзвінкість/глухість. Пригадайте відомі вам пари дзвінких/глухих приголосних. Чи всі звуки мають такі пари?2. Тренувальна вправа.

Завдання:запишіть з тексту самостійні частини мови:

а) із першого абзацу — з тими глухими приголосними, які не мають пари; підкресліть ці приголосні;

б) із другого абзацу — з тими дзвінкими приголосними, які не мають пари; підкресліть ці приголосні.

Прислів’я є чи не найдавнішим жанром фольклору. Вони поєднують у собі

Глибокий зміст із простою, але образною формою, тому їх дуже легко запам’ятати.

Прислів’я є узагальненням народної мудрості. Коли ми почнемо порівнювати прислів’я різних народів світу, то виявиться, що вони водночас і схожі, і різні. Відмінності між між прислів’ями різних народів спричинені різницею в побуті, умовах життя та світогляді тієї чи іншої нації (З підручника

,,Зарубіжна література’’).

3. Вибірковий диктант.

Завдання:випишіть з поданих прислів’їв народів світу слова із дзвінкими приголосними, підкресліть їх.

Краще чисте сумління,аніж царське володіння. Усе на світі можна придбати — тільки не батька і матір. Рис розсипав — то не збереш, сказав слово — не вернеш (індійські прислів’я). Краще погоріти, ніж на чужині жити (арабське прислів’я). Диня від дині запахом проймається, сусід від сусіда —

згодою. Дурневі загадай чалму принести — він голову принесе. Язик один, а

вух двоє — тому кажи раз, а слухай двічі (перські прислів’я).4. Словниковий диктант.

Бджола, джміль, рій, роєм, голуб, гриб, дуб, дід, танкіст, телевізор, телефон, телескоп, щогла, дзеркало, дзвінок, ніж, щипці, пліт, коса, джерело, злива, молотьба, телеграма, талант, фестиваль, фініш, гуля, ґава, газ, грип, тінь, везти, вести, дзвеніти, дзвонити, дзюрчати, дзюрчати, щебетати, щастити, щеміти, їжджу, ходжу, сиджу.5. Поясніть різницю в значенні співзвучних слів казка і каска, гадка і хатка, мимохідь і мимохіть, гриб і грип. Які ще подібні пари слів ви можете назвати?

6. Пояснювальний диктант.

У гаях прокинулись птахи, і від тих співів дзвеніло повітря.(Пан.) Настала пишна та рання весна.(Н.-Лев.) Дерин садок заквітчався білим цвітом. Птиці співали. Квітки сповняли повітря солодкими пахощами. Сонце стояло над долиною. В очереті біліла срібною стрічкою Расава. За очеретами два рядки білих хат з хатками, очеретами, та левадами. Серед села лиснів широкий ставок, чорніла довга гребля. Довгі рядки хмарок стали рожеві.

(За тв. І. Н.-Левицького.

7. Тренувальні вправи.

Завдання: перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви.

1. Мій поклик: праця, боро (т, д), свобода… (І. Франко.) 2. До правди тя (ш, ж) ко ми доходим, неправда прийметься за мить…

(Д. Павличко.) 3. На бистрині неле (х, г) ко плавать. (Д. Павличко.) 4. Хоч як неле (х, г) ко розібратись у подіях, проте найва (ш, жч) е розібратись у собі. (В. Забаштанський.) 5. Во (х, г) кі хмари ни (с, з) ько нависли над землею.

(О. Копиленко.)Завдання: у подані слова вставте по черзі букви, що в дужках. Поясніть, як змінюється значення цих слів.

Кі (с, з) ка, лі (с, з), ве (с, з) ти, па (с з), підві (с, з), га (т, д) ка, плі (т, д), мимохі (т, д) ь, воро (х, г), мі (х, г), гри (п, б), гру (п, б) ка, (х, г) ребти, ли (ш, ж).ІІІ. Підсумки заняття

Підсумкова бесіда по даній темі заняття.ІV. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал.

З підручника ,,Зарубіжна література’’ випишіть п’ять — сім прислів’їв, підкресліть приголосні (червоним кольором — дзвінкі, синім — глухі).
ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ
ЗАНЯТТЯ № 7
Мета:

а) повторити знання про основні чергування приголосних; формувати правописні вміння;

б) удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні;

в) за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал