Конкурсу «Вчитель року 2014» в номінаціїСкачати 78,92 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір78,92 Kb.
ТипКонкурс
Підвищення пізнавальної активності учнів

шляхом впровадження інноваційних технологій у поєднанні

з груповими формами роботи на уроках географії
З досвіду роботи переможця районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014»

в номінації «Географія» - вчителя географії Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів Гореленко Інни Леонідівни


Формування особистості і її розвиток здійснюються в процесі навчання, якщо виконуються важливі умови:

 • створення позитивного настрою до навчання;

 • відчуття позитивної атмосфери у колективі для здійснення спільної мети;

 • можливість висказувати свою думку і вислуховувати товаришів.

Учитель - це друг, радник, старший товариш. Всі ці умови здійснюють інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах і групах.

Саме групове навчання може стати не лише важливим резервом підвищення ефективності навчання, а й сприяти активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, перетворенню їх із об’єктів у суб’єкти навчання, формуванню у них самостійності, здатності до самоосвіти та самовиховання.

Навчання - це праця, а не розваги. Групова і парна робота найкраще допомагає розвитку комунікативних здібностей учнів.

Групова робота - це перш за все гра, гра в організацію, гра в навчання. Гра допомагає учням зрозуміти навчальну тему, знайти незрозумілості. Головна мета групової і парної роботи - розвиток мислення учнів. Як в кожній грі, тут існують свої правила, які можуть бути опрацьовані заздалегідь або тут і зараз, тобто тільки для роботи над конкретним завданням. Правила можна доповнювати, змінювати. Але складати і опрацьовувати їх треба разом з учнями. «Положення про групову і парну роботу» затверджуються колективно і потім вся робота підпорядковується цім правилам.Ось кілька таких правил:

 • Починайте висловлюватись спочатку за бажанням, а потім по черзі.

 • Дотримуйтесь правил активного слухання, головне - не перебивайте один одного.

 • Обговорюйте ідеї, а не особистості, які висловили цю ідею.

 • Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.

 • Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

На початкових етапах навчання учнів у малих групах особливо ефективна технологія роботи в парах. Її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань. За умов парної роботи всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням можливість подумати, обмінятися ідеями з партнером і потім озвучити це перед класом. Ця форма роботи сприяє розвитку навичок спілкування, вмінню висловлюватись, переконувати, вести діалог, дискусію. Така співпраця не дає можливості ухилитись від виконання завдання.

Найчастіше на уроках географії використовую такі види роботи в парах: • "Незнайко" (один учень читає, інший виправляє помилки);

 • "Інтерв'ю" (узяти інтерв'ю і визначити ставлення партнера до заданого тексту, статті і т.д.);

 • "Взаємні запитання" (протестувати та оцінити один одного);

 • "Щоденник подвійних нотаток" (проаналізувати разом проблему, вправу чи експеримент; сформулювати підсумок уроку чи серії уроків; дати відповіді на запитання учителя).


Для організації роботи в парах завжди використовую такий алгоритм дій:

 • Пропоную учням завдання (запитання для невеличкої дискусії чи аналізу ситуації).

 • Об'єдную учнів в пари, які визначають, хто з них буде говорити першим. Краще відразу визначити час на висловлення кожного в парі і спільне обговорення. Це допомагає досягти згоди щодо відповіді або рішення.

 • Після обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом. За потребою це може бути початком дискусії або іншої пізнавальної діяльності.

Співпраця в парах готує дітей для подальшої роботи в групах.


Групова робота - це унікальна організація уроку. Вона забезпечує взаємодію між учнями і робить непрямим керування вчителя. Він виступає організатором початку і кінця роботи: формулює завдання, спільну інструкцію по його виконанню, разом з учнями бере участь оцінки результатів. Етап спільної оцінки допомагає формуванню самооцінки і самоконтролю школярів. Дуже важливо, що оцінюється робота всієї групи, а не окремих учнів. Помилки дітей обговорюються тільки в групі. Робота учнів перетворюється із індивідуальної діяльності кожного учня в співпрацю. Учні вимушені навчитися домовлятися швидко, не враховуючи особисті інтереси. Поступово учень починає відчувати клас частиною свого світу, він зацікавлений в підтриманні дружніх стосунків. Ця форма роботи має велике значення для формування самостійності школяра. Працюючи в команді, учень має можливість проявляти ініціативу (вибрати завдання, порадити, як організувати роботу); вчитися планувати свої дії, переконувати, нести відповідальність за себе і команду.

Велике значення має процес розподілу дітей класу на групи. Вчитель об'єднує дітей в групи з урахуванням їх особистих можливостей. Відомо, що слабкому учню потрібні не стільки сильні, скільки терплячі і доброзичливі партнери. Школяреві з високою активністю потрібен партнер здібний слідкувати за ходом міркувань. Об'єднання дітей "по бажанню" не завжди дає продуктивний результат, тому що особисті відношення стають головними в розподілі доручень і організації роботи.


Особливості організації групової форми навчання:

1. Завдання треба сформулювати ясно і чітко. На початку роботи слід дати учням інструкції по виконанню роботи.

2. Слід визначити, хто буде головуючим, посередником, секретарем, доповідачем. Розподілення вчителем ролей в групі має особливе значення на перших етапах формування груп. Пізніше це можуть робити самі учні.

3. Недоцільно:

- приділяти увагу тільки одній групі, забувши про інші.


 • Виправляти помилки (крім тих випадків, коли учні самі звертаються по допомогу).

 • виправляти або критикувати перші висловлювання, навіть, якщо припущено грубу помилку.

 • давати відповідь на запитання, якщо на нього може відповісти будь хто з учнів.

4. Роль учителя під час групової роботи:

- контролююча;

- організаційна;

- оцінювання роботи учнів;

- наставницька.
За технологією застосувань парну та групову форми роботи можна поділити на такі види:


 • Збирання інформації з певної теми.

 • Інтенсивна перевірка обсягу й глибини знань.

 • Розвиток вмінь аргументувати власну позицію.

Під час організації групової діяльності вчитель використовує такі методичні прийоми: • «Барон Мюнхгаузен»

Мета – спростувати вигадку барона Мюнхгаузена, яку заздалегідь продумує вчитель, з підготовкою на уроці або вдома.

 • «Хто більше»

За фіксований час групам учнів пропонується скласти запитання до тексту прочитаного параграфа.

 • «Ланцюжок» (ланцюг думок, ланцюг відповідей на запитання, ланцюг термінів, географічних об’єктів і т.д. )

 • «Світлофор»

Учні кожної групи отримують по три сигнальні картки: червона, зелена, жовта. В усіх запитаннях тестового характеру перша відповідь позначається червоним кольором, друга – жовтим, третя – зеленим. Учні уважно прослуховують матеріал та за сигналом учителя піднімають відповідну картку на перше запитання, друге і т.д.

 • «Кольорова стрічка»

Учні, об’єднані у групи, отримують різнобарвні квадратики. На їх звороті написані певні слова як відповіді на ті запитання, які отримує команда від учителя. Але серед них є і невірні відповіді. Завдання учнів полягає в тому, щоб прочитавши запитання, знайти серед запропонованих відповідей правильну та за допомогою шпильок зачепити одна за одну правильні відповіді. Утворюється ланцюжок.

 • «Географічне лото»

Клас поділяється на команди. Кожна команда отримує картки із номерами. Учні кожної команди по черзі відповідають на ті запитання, номер яких витягнули з мішечка.
Одним із важливих етапів продуктивної роботи на уроці є робота з підручником. На цьому етапі уроку вчитель виконує координуючу функцію щодо:

 • ознайомлення учнів зі змістом, структурою, правилами користування підручником;

 • застосування різних прийомів роботи з текстом;

 • доповнення тексту підручника додатковою інформацією краєзнавчого, екологічного та іншого спрямування;

 • застосування ефективних методик запам’ятовування інформації.

У своїй роботі використовую наступні ігрові прийоми роботи з текстом: • «Вікторина»

Групам пропонується прочитати текст параграфа і позначити абзаци цифрами так, щоб не знали інші команди. До кожного абзацу придумати питання – загадку. Записати її на аркуші паперу та передати іншій команді. Завдання командам, що одержали папірці: дати відповідь на питання і вгадати, який абзац зашифровано.

 • «Дерево мудрості»

Учням пропонується прочитати текст параграфа та сформулювати запитання за текстом, записавши його на невеликому аркуші паперу. Свої папірці учні прикріплюють до «дерева» . Коли дерево вже одягнене, учні по черзі підходять до нього, зривають запитання та відповідають на нього.

 • «Чомучка»

Прочитавши текст, учні повинні сформулювати до нього шість журналістських запитань: Що? Де? Коли? Як? Чому? Навіщо?

 • « Розсипи »

Учні працюють в мікрогрупах. Кожна пара учнів отримує набір паперових смужок. На кожній смужці міститься по одному реченню із тексту підручника, який потрібно опрацювати. Завдання учнів - розкласти смужки з реченнями в такому порядку, в якому викладений текст у підручнику та підготувати його розповідь.
Висновок.

Практика роботи свідчить, що в тих класах, де застосовується групова навчальна діяльність, учні показують вищі результати в навчанні. Слабкі учні збагачуються новою інформацією, мають змогу вчасно отримати додаткові пояснення з незрозумілих питань. Середні учні в умовах групової роботи оперативно опановують незрозумілі питання, ефективні способи розв'язування задач. Сильні учні, допомагаючи засвоювати навчальний матеріал товаришам у групі, перевіряють і закріплюють свої знання. Вміло організована групова навчальна діяльність підтверджує висновок Л. С. Виготського про те, що "… в співпраці дитина може зробити більше, ніж самостійно…" .

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал