Концепція розвитку школи Розділ Проблемно-орієнтований аналіз стану школиСкачати 362,25 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір362,25 Kb.
ТипПрограма
Програма і концепція розвитку школи

Розділ 1. Проблемно-орієнтований аналіз стану школи

1.1. Загальний аналіз

Стан зовнішнього та внутрішнього середовища

Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 відкрита у 1986 році. Загальна площа приміщення школи - 7283,2 м2 . Територія школи 2,1814 га. Школа розташована у ІV мікрорайоні міста Енергодара. У найближчому оточенні знаходяться ЕНВК «ЗНЗ-МНВК», ЕНВК «Дитячий садок» № 9, ДНЗ № 12,13, ЦДЮТ, медико-санітарна частина міста. У будівлі школи розташовано чотири навчальних заклади:Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІст.№4, Енергодарський багатопрофільний ліцей, ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» та НВК «ХНЕУ».

Будівля школи – триповерхова, типова. Учні І-IV класів розміщені в окремому блоці на ІІ та ІІІ поверхах, ізольованому від приміщень для учнів інших вікових груп. У школі є два спортивних зали, спортивний майданчик, бібліотека, їдальня, майстерні, кабінет обслуговуючої праці, два кабінети інформатики, кабінети хімії, фізики, біології, захисту Вітчизни, хореографічний зал, актовий зал, 22 навчальних кабінети, медичний кабінет. Технічний стан школи – задовільний.

У 2013-2014 навчальному році у школі навчається 500 учнів:

1 ступінь – 176 учнів (9 класів),
2 ступінь - 232 учня (12 класів),
3 ступінь - 91 учнів (4 класи),

12 класів – загальноосвітні, 9 класів ЗПР, 2 класи - РВ, 2 класи з поглибленим вивченням біології і математики та правознавства і української мови і літератури.Характеристика І ступеня школи

Початкова школа представлена класами, в яких навчаються діти різних рівнів здібностей. Для неї як пріоритетна визначена не мета формування знань і умінь учнів, а мета розвитку особи школяра на основі провідної дія­льності: ефективний психічний розвиток формування здібностей моло­дшого школяра саморозвитку і самовихованню; соціалізація дитини; розвиток різних видів діяльності формування загальної культури і ерудиції дитини, підготовка до подальшої освіти. Для дітей цього ступеня, починаючи з 1 класу, введений курс «По­чаткова інформатика. Цікава логіка», який прищеплює у дітям початкові нави­чки інформаційної культури, знайомить із комп'ютерною писемністю.

Характеристика II ступеня школи

Основна увага на даному ступені навчання (5-9 класи) акцентується на створенні умов для формування у школярів пізнавальних інтересів. Справа в тому, що достатньо стійкий пізнавальний інтерес дозволяє школяреві на цьому етапі освіти визначити область наукових знань, у розмірі яких на старшому ступені повинно здійснитися його професійне самовизначення. Уже в цей період вводимо допрофесійну підготовку в 8-9 класах.

Характеристика IIІ ступеня школи

Третій ступінь навчання - учні 10-11 класів, які переводяться з другого ступеня навчання в результаті підтвердження свого бажання продовжувати навчання за певним напрямком та за результатами підсумкового оцінювання. Крім того, можливий додатковий набір учнів у ті чи інші класи з поглибле­ним вивченням предметів за 9 клас, або перехід учнів школи з одного про­філю навчання в інший, що здійснюється на безконкурсній основі на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій учителів відповідних предметів та психологів закладу

Усі класи навчаються у І зміну. Друга половина дня - работа груп продовженого дня, гуртків, факультативів, спортивних секцій, загальношкільні та класні творчі справи.

Середня наповнюваність класів – 20 чоловік (за рахунок класів ЗПР та РВ). У школі працюють 62 учителя. Навчальний заклад працює за 5-ти та 6-тиденним робочим тижнем.

Відомості про учнів.

Динаміка чисельності учнів
Кількість учнів та класів:


Навчальний рік

Кількість учнів

Кількість класів

2010 - 2011

497

29

2011 - 2012

466

26

2012 - 2013

482

26

2013 - 2014

500

25

Таким чином, об’єктивною є динаміка відносно постійної кількості учнів у школі, але зменшення кількості класів.

Школа створена у зв’язку зі змінами контингенту учнів і запитами на освітні послуги з боку соціуму та відображає результати осмислення педагогічним колективом змісту шкільної освіти, визначенням нових стратегічних і тактичних напрямів розвитку школи відповідно до Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 2009-2015 роки та іншими нормативними актами в сфері освіти.
Соціальний статус дітей, які навчаються у школі


2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013-2014

Повні сім’ї

452

416

426

431

Неповні сім’ї

45

50

56

69

Багатодітні сім’ї

26

25

19

21

Діти, які проживають з опікунами

12

4

2

1

Діти-сироти

12

4

2

1

Діти-інваліди

10

12

17

18

Фізичний розвиток учнів

За даними медичних оглядів учнів спостерігається збільшення учнів ІІІ та ІV груп здоров’я, а також збільшення кількості хворих дітей за усіма (окрім аномалії мови) видами захворювань:Розподіл учнів за групами здоров’я


Навчальний

рік


І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014


42

122


172

9

25

34396

276


257

85

57

5128

82

646

17

13-

2

7-

1

2Під час медичного огляду учнів виявлено:
2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

Кількість обстежених учнів

212

319

200

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Захворювання ЦНС

23

10,8

28

8,7

31

15,5

Захворювання ССС

26

12,2

43

13,5

33

16,5 5

Захворювання ОРА

60

28,3

84

26,3

89

44,5

Аномалія мови

49

23,1

86

26,3

28

14

Захворювання органів зору

21

9,9

34

10,7

21

10,5


Склад педагогічних працівників

у 2009-2010 навчальному році
Розподіл педагогічних працівників школи за стажем:

- до 3 років - 6 (9,7 %)

- від 3 до 10 років - 5 (8 %)

- від 10 до 20 років - 20 (32 %)

- від 20 років і більше - 31 (50,3 %)
Розподіл педагогічних працівників школи

за кваліфікаційними категоріями:
- спеціаліст - 20 (32 %)

- спеціаліст ІІ категорії - 2 (3,2 %0

- спеціаліст І категорії - 11 (17,7 %)

- спеціаліст вищої категорії - 29 (47,1 %)з них мають педагогічне звання:

- старший учитель - 15 (24 %)

- вчитель-методист - 7 (11,3 %)

Отже, підтвердженням достатнього професіоналізму педпрацівників ЕЗОШ № 4 є те, що:

- 50,3 % педпрацівників мають педагогічний стаж 20 років і більше;

- 47,1 % педпрацівників мають вищу кваліфікаційну категорію;

- 35,3 % педпрацівників мають педагогічні звання.


2006 – 2007

2007 – 2008

2008-2009

1.

Загальна кількість педпрацівників:

67

61

66

2.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

- спеціаліст

- спеціаліст ІІ категорії

- спеціаліст І категорії

- спеціаліст вищої категорії

- старший учитель

- учитель-методист19

5

1429

16

817

3

1130

14

723

2

932

14

73.

Стаж педагогічної роботи:

- до 3 років

- від 3 до 10 років

- від 10 до 20 років

- більше 20 років

- пенсіонерів


7

4

1937

4


4

3

1737

6


9

5

1831

7
Абсолютна більшість мають солідний педагогічний стаж, школа забезпечена висококваліфікованими кадрами. Але з іншого боку, проблемою залишається старіння колективу і порівняно невеликий відсоток молодих педагогів.

Система управління школою

Основним принципом управління школою відповідно до статуту є поєднання єдиноначальності та самоврядування.

Адміністративне управління здійснює директор і його заступники.


Головною функцією директора є координація зусиль усіх учасників освітнього процесу через Раду школи, педагогічну раду, методичну раду.
Заступники директора здійснюють, насамперед, оперативне управління освітнім процесом, виконують мотиваційну, інформаційно-аналітичну, планово-прогностичну, організаційно-виконавчу, контрольно-регулювальну і оціночно-результативну функції.
Принципи управління

- повага до індивідуальності і цінності кожного педагога і керівника;

- підтримка відкритих стосунків і поваги працівників один до одного;

- відповідальність за навчання і підвищення кваліфікації працівників;

- забезпечення вільної творчої діяльності;
- заохочення прийняття на себе відповідальності у складних ситуаціях;
- правильне здійснення розстановки кадрів;
- оцінка результатів діяльності педагогічних і керівних працівників з досягнення поставлених цілей.

Схема системи управління школою:


Рада школи

Педагогічна рада

Директор школи

Органи учнівського самоврядування

Психолого-педагогічна служба


Заступники директора

заступник директора з АГЧ

заступники директора з НВР

заступник директора з ВР


Методична рада

Методичні об’єднання вчителів


Учні

Методична робота в школі організована через шкільні методичні об'єднання. В останні три роки методичні об'єднання працювали над вивченням та впровадженням в практику особистісно-зорієнтованих технологій, спрямованих на розвиток особистості учня, формування ключових компетентностей, використання інноваційних технологій під час навчально-виховного процесу, здоров'язберігаючих технологій, підвищення методичної майстерності педагогічних кадрів. Усі педагоги вчасно пройшли курсову підготовку і підвищили свою професійну майстерність. Атестація педагогічних кадрів є показником творчої діяльності педагогів, механізмом вдосконалення управління якістю освіти. З року в рік відсоток педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію, збільшується.
Психолого-педагогічна служба школи

Психолого-педагогічна служба школи працює у особі практичного психолога для класів норми, практичного психолога для класів ЗПР та РВ, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, соціального педагога, методиста з профорієнтації.


Мета роботи соціально-психологічної служби:

- створення умов для розвитку особистості, здібностей та задоволення навчальних інтересів школярів із врахуванням їх індивідуальних особливостей та можливостей; забезпечення психологічного супровіду освітньо-виховного процесу;

- сприяння ефективному рішенню проблем шкільного навчання і виховання, соціальна адаптація учнів з ЗПР та РВ. Попередження виникнення у дітей із ЗПР вторинних відхилень у розвитку;


- надання професійної профорієнтаційної допомоги всім учасникам освітнього процесу, створення навчально-виховного середовища для формування мотиваційного, когнітивного, практичного компонентів готовності учнів до професійного самовизначення, впровадження технологій психолого-профорієнтаційної діагностики нахилів, здібностей, творчих досягнень, психологічних особливостей учнів;

- проведення   індивідуальних   спеціальних   корекційних   заходів  з подолання мовленнєвих порушень;

- розвиток інтелектуальних функцій; формування і розвиток комунікативних навичок; створення умов для особистісного зростання;

- психологічна підтримка та захист особистості дитини в складних життєвих ситуаціях, збереження психологічного та фізичного здоров’я;

- створення сприятливого комфортного соціального та психологічного середовища, сприяння гармонійному розвитку творчих здібностей учнів.

Кінцева мета реалізації всіх головних завдань — створення цілісної системи самовизначення, саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації особистості школяра.Традиції школи

В основу виховної роботи школи покладений теза про те, що виховання є управління процесом розвитку особи. Гуманістичний характер освіти в школі припускає реалізацію виховних завдань на кожному учбовому занятті, створення що виховує середовища в позаурочний час, побудова системи позакласної роботи, націленої на розвиток особи кожного учня. Основними підходами в організації виховного процесу школи є системний, діяльнісний і особистісно-орієнтований.

Серед цілей виховної діяльності основні:


 • розвиток пізнавальних інтересів за допомогою впровадження інноваційних програм, проектних методик;

 • гуманізація виховного процесу, виражена в створенні умов для розвитку особи в ході спільної діяльності учнів, батьків, вчителів;

 • формування ключових компетентностей учня.

Віховання учнів реалізується шляхом:

 • навчально-виховного процесу;

 • позаурочної та позакласної діяльності;

 • позашкільної освіти;

 • роботи органів учнівського самоврядування;

 • взаємодії з батечками, громадськими організаціями.

Виховання учнів реалізується шляхом:

 • навчально-виховного процесу;

 • позаурочної та позакласної діяльності;

 • позашкільної освіти;

 • роботи органів учнівського самоврядування;

 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями.

Виховання здійснюється за напрямками:

- патріотичне,

- правове,

- трудове,

- художньо-естетичне,

- екологічне,

- превентивне,

- спортивно-оздоровче.

У школі щорічно проводяться традиційні заходи:


 • свято Першого дзвоника;

 • Дні здоров'я;

 • День вчителя (святковий концерт, привітання вчителів-пенсіонерів);

 • Осінні бали;

 • ярмарки Милосердя (осіння та весняна, у дні Великодня);

 • відвідування ветеранів Великої Вітчизняної війни та трудового фронту;

 • заходи до дня Голодомору 1932-1933 років;

 • благодійні акції у День людини похилого віку та День інвалідів;

 • військово-спортивні конкурси до Дня Збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни;

 • новорічні ранки та вечори;

 • театральний тиждень «Маска»;

 • День святого Валентина;

 • святковий концерт до 8 Березня;

 • участь у фестивалі "Сузір'я втілених надій", «Мій спів тобі, мій рідний краю», «Світ театру та Я» у рамках Всеукраїнського огляду художньої творчості "Таланти твої, Україно" учнів шкіл та позашкільних закладів;

 • участь у Всеукраїнському конкурсі-виставці з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край";

 • толока з прибирання шкільної території;

 • відзначення Дня Перемоги;

 • День матері;

 • Свято Останнього дзвоника;

 • випускні вечори.

Крім того, учні беруть участь у міських заходах:

- участь у міській конференції «Мій рідний край» юних краєзнавців


учасників Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» і обласній еколого-краєзнавчій експедиції «Природа рідного краю»;

 • конкурсі «Таланти твої, Україно»;

 • спортивних змаганнях;

- змаганнях «Нащадки козацької слави»,

 • туристичних змаганнях;

 • міському КВК «Ми - діти енергетиків».

У цих традиційних, ключових заходах бере участь більша кількість учнів 1-11-х класів, класні керівники, вихователі, приймають участь і батьки, які допомагають у виготовленні декорацій, костюмів, допомагають у проведенні ярмарків тощо.

Участь в спільній діяльності з виховання дітей

У школі склалася система сумісної участі у вихованні дітей, що поєднує як традиційні так і інноваційні способи взаємодії.

До традиційних ми відносимо: проведення батьківських зборів класів і зборів загальношкільного батьківського комітету, на яких висвітлюються напрями і результати освітньої діяльності школи, робота практичного психолога, спрямовану на покращення педагогічної освіти батьків, через моніторинг запитів батьків, аналіз їх педагогічних утруднень, участь психологів в проведенні батьківських зборів, проведення їх індивідуальних психолого-педагогічних консультацій з вчителями, батьками та учнями.

До інноваційних може бути віднесена діяльність з підвищення правової грамотності батьків, що проводиться класними керівниками, психологом і адміністрацією школи – під час проведення тематичних класних і загальношкільних батьківських зборів, а також через відповідне оформлення наочно-просторового середовища.

Крім того, в школі склалася система традиційних заходів, що проводяться за участю батьків: це «День матері», свята Першого та Останнього дзвоника, ярмарка Милосердя, новорічні ранки, толоки, екскурсії, випускні вечори .
Діагностика результатів освітнього процесу

Діагностика здійснюється за результативністю освітньої діяльності в цілому. Дані цього аналізу дозволяють відзначити характерну динаміку до зниження якості знань у середній ланці. Але за два останніх роки якість знань зросла та тримається приблизно на одному рівні. Стосовно рівня успішності, то він зріс за останній рік на 2,2 %.Моніторинг

рівня успішності і якості знань за ступенями по ЕЗОШ№4Рік

Початкова школа

Середня ланка

Старші класи

Загальний по школі

Якість знань

2006-2007 н.р.

33,3

7,7

8,6

16,5

2007-2008 н.р.

41,6

4,2

17,7

21,2

2008-2009 н.р.

40,2

3,8

18,6

20,1

Рівень успішності

2006-2007 н.р.

100

99

97,3

98,8

2007-2008 н.р.

100

98,8

91,1

96,6

2008-2009 н.р.

100

99,5

97

98,8

Кількість відмінників

2006-2007

2007-2008

2008-2009

4

7

4

Нагородження медалями за високі успіхи у навчанні:

2006-2007

2007-2008

2008-2009

золота

2

1

-

срібна

-

-

2


Рівень вихованості учнів


2006-2007

2007-2008

2008-2009

3,9

3,91

4,03Додаткові освітні послуги

У школі організовано 23 гуртки за 5 напрямами: фізично-спортивний, еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий. Аналіз кількості гуртків і спортивних секцій, кількість учнів, залучених до них за три роки виявив:
2007 - 2008

2008 - 2009

2009-2010

Кількість гуртків

18

17

23

Кількість учнів у гуртках

339

250

320

Освітня діяльність ведеться на хорошому рівні. Діти традиційно виборюють призові місця на конкурсах міського рівня.

У школі з 2009 року створено наукове товариство учнів 5-11 класів «Витоки», яке є структурним підрозділом МАН «Інтеграл» та учнівського самоврядування ЕЗОШ № 4. Напрямком роботи НТУ є залучення учнів до системної науково-дослідницької діяльності з правознавства, літературознавства, зарубіжної філології, математики, біології, географії, фізики.

З січня 2006 року в школі проводитися фізкультурно-оздоровчий конкурс «Козацький гарт», до якого залучаються діти 1-11 класів.

Ведеться підготовка дітей до навчання в школі - безкоштовна додаткова послуга «Школа майбутніх першокласників»

Відкриті ГПД для учнів 1-4 класів та 5-7 класів ЗПР.Участь учнів у інтелектуальних конкурсах

та спортивних змаганнях

(кількість призових місць)


Назва конкурсу

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 - 2009

2009-2010

Предметні олімпіади

8

7

12

1

Конкурс-захист робіт при МАН

7

6

11

6

Конкурс ім. П.яцика

2

-

1

1

Спортивні змагання

5

2

1

1

1.2.Негативні явища

Проблеми функціонування школи й умови їх подолання


Проблеми

Умови

1. Модернізація освітнього процесу в школі зі змістовної та технологічної сторін

Недостатня обізнаність педагогів про основні напрями модернізації шкільної освіти.

Необхідне створення такого інформаційного простору в школі, який сприятиме підвищенню не тільки інформованості педагогів, але і їх професійній компетентності.

Неготовність вчителів, які працюють на ІІІ ступені школи, повноцінно організовувати освітній процес в допрофільних класах (а потім і в профільних), через нестачу методичних розробок даного напрямку освітньої практики.

Підвищення кваліфікації вчителів, які працюють в допрофільних класах (і будуть працювати в профільних). вивчення, узагальнення і розробка методичних рекомендацій з організації освітнього процесу в допрофілі (і профілі).

Пріоритет традиційних форм і методів організації освітнього процесу в школі, низький відсоток використання інноваційних технологій навчання.

Апробація і впровадження елементів сучасних освітніх технологій.

Важкість апробації нових навчально-методичних комплексів, через відсутність методичного забезпечення.

Підвищення кваліфікації вчителів, які працюють за новими навчально-методичними комплексами.

Психологічна неготовність вчителів працювати з учнями класів ЗПР і РВ

Підвищення кваліфікації вчителів, що працюють в класах ЗПР і РВ, вивчення рекомендацій психологів з організації освітнього процесу в таких класах.

2. Створення умов, що забезпечують особистісне зростання всіх суб'єктів освітнього процесу

Особистісне зростання вчителя

Неготовність частини вчителів працювати в нових умовах.

Розробка і реалізація індивідуальних програм діяльності.

Недостатня обізнаність части вчителів, яка полягає у відсутності повноцінної теоретичної і практичної підготовки в області сучасних досліджень педагогіки, психології і приватних методик, сучасних освітніх технологій.

Підвищення компетентності педагогів в процесі включення в дослідницьку роботу; консультування вчителів з індивідуальної проблеми дослідження.

Вузкопредметна спрямованість діяльності частини вчителів, відсутність прагнення інтегрувати діяльність і створювати сумісні творчі проекти.

Вдосконалення методичної служби школи; розробка індивідуальних і сумісних творчих проектів в рамках методичних об'єднань.

Переважання суб’єкт-об’єктних відносин в освітньому процесі, неготовність вчителів до реалізації технологій співпраці.

Освоєння і впровадження на практиці технологій особової орієнтації, співпраці, діалогу.

Неповна комплектація фахівцями системи психолого-медико-соціального супроводу.

Впровадження нових ставок спеціалістів для роботи з дітьми класів ЗПР і РВ

Особистісне зростання учнів

Уніфікація, як змісту, так і форм діяльності учнів, орієнтація на середнього учня.

впровадження технологій диференційованого навчання, що розвиває учнів

Переважання репродуктивних форм організації навчальної діяльності учнів, які не сприяють розкриттю індивідуальності і творчого потенціалу особи.

Впровадження технологій проблемного навчання, проектного навчання, ігрового навчання.

Недостатня спрямованість освітнього процесу на формування функціональної писемності: мовленнєвої, інформаційної, цивільної і ін.

Реалізація технологій, що забезпечують формування функціональної писемності і підготовку до повноцінної і ефективної участі в суспільній і професійній областях життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Відсутність можливості вільного вибору і самореалізації в освітньому процесі школи.

Створення умов для вільного вибору і самореалізації учня в освітньому процесі за допомогою впровадження варіативних програм, підручників, технологій, розширення спектру освітніх послуг.

Переважання суб’єкт-об’єктних відносин в освітньому процесі, недостатня увага до суб'єктного досвіду учня.

Використання діалогових форм навчання, технологій співпраці з урахуванням суб'єктивного досвіду учня.

3. Створення в рамках школи відкритого інформаційного

освітнього простору

Неготовність вчителів до використання інформаційних технологій в освітньому процесі школи.
Проходження вчителями курсів по освоєнню сучасних інформаційних технологій і використанню ресурсів Інтернету.

Недостатня матеріально-технічна база для розвитку функціональної інформаційної грамотності учнів.


Зміцнення матеріально-технічної бази школи і цілеспрямована робота по формуванню функціональної інформаційної грамотності учнів.

Відсутність програмно-методичного ресурсного забезпечення процесу для впровадження інформаційних технологій в освітній процес.Створення банку програмно-методичних матеріалів, мультимедіа програм, допомоги, підручників для ефективної роботи по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес школи. Використання ресурсів глобальної інформаційної мережі.

4. Впровадження технологій здоровязбереження.

Слабка участь педагогічного колективу школи в роботі з фізичного вихованню учнів; недостатня підготовленість вчителів в питаннях збереження і зміцнення здоров'я учнів.

Підвищення компетентності педагогів в питаннях збереження і зміцнення здоров'я учнів. Залучення педагогів до участі в роботі з фізичного виховання учнів.

Недостатня матеріальна база для створення необхідного, здоров’язберігаючого простору і стимулювання умов, що забезпечують фізичний розвиток школярів.

Створювати в рамках школи цілісне здоров’язберігаюче середовище, що охоплює фізичний, психічний, етичний аспекти життя дитини.


Виділені напрями роботи, проблеми, супроводжуючі їх реалізацію і шляхи подолання проблем, в цілому, визначають перспективи роботи і стратегію розвитку школи в майбутньому.

Проблема низької якості знань учнів

з окремих предметів


Причини:
- безконтрольність дітей у сім'ї;
- відсутність індивідуальної роботи вчителя-предметника з учнями;
- відсутність системної цілеспрямованої роботи з сильними дітьми;
- відсутність диференційованих завдань слабким;
- погіршення стану здоров'я за час навчання в школі;
- «усереднений» підхід до навчання і виховання учнів.

Шляхи рішення:

- активно включати дітей у постановку мотивації навчальних та позанавчальних занять, у визначення їх змісту і організаційних особливостей;


- впроваджувати освітні технології, продуктивні форми і методи навчання, враховуючи вікові й індивідуально-психологічні особливості школярів;
- забезпечити роботу факультативних курсів з урахуванням бажання і інтересів учнів;

- освітній процес орієнтувати на поглиблене вивчення предметів, профільне навчання.


Проблема збереження і зміцнення здоров'я учнів

Причини:

- проживання у 30-кілометровій зоні АЕС;


- спостерігається підвищений рівень навчальних і інших перевантажень учнів;
- недостатня матеріальна база, що забезпечує вміст і організацію спортивно-оздоровчої роботи в школі;
- соціальна і економічна нестабільність в суспільстві;
- зростання дітей, що потребують психолого-педагогічної корекції.

Шляхи рішення:

- виключити навчальне перевантаження учнів;


- забезпечити підготовку вчителів з питання елементарної діагностики стану здоров'я дітей з організації навчально-виховної роботи з учнями, що мають різні відхилення в стані здоров'я;
- забезпечити відповідність шкільних меблів і устаткування гігієнічним нормам;
- увести обов'язкову ранкову зарядку.


Проблема забезпечення самореалізації учнів

у різних видах навчальної і соціальної діяльності
Причини:
- вплив соціальних і економічних чинників;
- недостатньо виділяються в змісті навчального матеріалу питання, що стосуються розуміння учнями соціальної і практичної значущості матеріалу, що вивчається, усвідомлення особової значущості засвоюваного змісту;
- недостатня і слабка діагностика навчальних і особистих можливостей учнів;
- слабка орієнтація на творчий розвиток кожного учня.

Шляхи рішення:
- активізація роботи з батьками і що вчаться по підвищенню престижу освіти;
- діагностика учбових і особових можливостей учнів повинна здійснюватися цілеспрямовано;

- орієнтація вчителів на використання в освітньому процесі завдань, що вимагають нестандартного підходу до їх рішення;


- розвивати творчі здібності учнів в процесі естетично-художньої діяльності;
- готовність педагогів школи до створення умов для розвитку рефлексії школярів;

- активно включати учнів в соціум школи.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал