Концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 рокуСкачати 174,49 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір174,49 Kb.
ТипКонцепція
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИКОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ
ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Донецьк - 2009Вступ
На сучасному етапі головним фактором економічного й соціального розвитку суспільства стають інтелектуальні й творчі ресурси людини. Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі - відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений інтерес до обдарованих і талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей у процесі освіти.

Обдаровані діти в будь-якому суспільстві мають розглядатися як національне надбання й розраховувати на особливі соціальні права. Такі діти повинні бути об'єктом спеціальних педагогічних і соціальних програм, оскільки найбільші сподівання на покращення умов життя й розквіту нації пов'язані саме з обдарованою молоддю.

В Україні відповідною постановою Кабінету Міністрів України Державна програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр. була прийнята.

Масштаби й принципи організації навчання обдарованих школярів різні в розвинутих країнах світу, але сьогодні зрозуміло одне: інтереси суспільства вимагають спеціальних заходів підтримки обдарованих дітей і молоді, як моральних, так і матеріальних. Високообдарованим дітям мають надаватися такі умови навчання, завдяки яким вони могли б повністю реалізувати свої здібності відповідно до своїх власних інтересів та інтересів суспільства.


Напрямки обдарованості

Обдарованість – це системна якість психіки, що розвивається протягом життя, яка визначає можливість досягнень людиною більш високих (незвичайних) результатів в одному або декількох видах діяльності в порівнянні з іншими людьми.

Обдарована дитина це дитина, що виділяється яскравими незвичайними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності.

Відповідно до даних психологічних досліджень обдарованими є не більше 5% дітей. Разом з тим, беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина – обдарована.

На сьогодні більшість психологів визнають, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку обдарованості – це завжди результат складної взаємодії спадковості (природних задатків), соціального середовища та пізнавальної діяльності дитини (ігрової, навчальної, трудової). Визначальну роль у виявленні й розвитку цього потенціалу відіграє педагогіка.

Виходячи із різноманіття запропонованих ученими класифікацій обдарованості, дана Концепція передбачає виявлення й розвиток здібностей дітей за п’ятьма напрямками, основним критерієм для визначення яких є вид людської діяльності.

Табл. 1

Напрямки обдарованості


Вид діяльності

(напрямок обдарованості)Вид обдарованості

Інтелектуальна

(теоретико-пізнавальна)- інтелектуальна обдарованість у залежності від предметного змісту діяльності

Практично-перетворювальна

- раціоналізаторство;

- винахідництво;

- обдарованість у ремеслах


Художньо-естетична

- хореографічна;

- сценічна;

- літературно-поетична;

- образотворча;

- музична


Комунікативно-організаторська

- лідерська;

- ораторська;

- організаційна


Психомоторна

- спортивна;

- спортивні танціЗважаючи на думку психологів, що обдарованість людини може бути представлена у вигляді своєрідного дерева, коренями якого є перш за все генетично закладені здібності, а також вплив родини, соціального оточення дитини та його пізнавальна діяльність, які формують стовбур загальних та гілки спеціальних здібностей, дерево дитячої обдарованості виглядає таким чином:
Бачення регіональної політики у сфері розвитку й підтримки дитячої обдарованості

Для прояву обдарованості кожній дитині необхідно забезпечити рівні ефективні можливості в реалізації інтересів, стимулюванні мотивації, розвитку власних здібностей, підтримки її талантів різними дитячими групами й колективами, суспільними організаціями, родиною, системою загальної середньої й позашкільної освіти на всіх етапах отримання освіти.

Зусилля місцевих органів влади, органів управління освітою, педагогічних колективів, батьківської громадськості повинні спрямовуватися на:


 • створення умов для стимулювання дитини з раннього віку до різних видів діяльності;

 • своєчасну професійну діагностику здібностей;

 • підтримку обдарованої дитини не тільки відносно її визначних здібностей, але й у всіх інших аспектах її розвитку, виховання;

 • створення сприятливих умов для трудової діяльності й життєзабезпечення на етапі професійного особистісного становлення;

 • виховання всебічно розвиненого громадянина суспільства.

Цілі Концепції

Дана Концепція визначає основні поняття, цілі, задачі, напрямки роботи з обдарованими дітьми в Донецькій області до 2020 року й розглядається як комплекс наукових досліджень, практичної психолого-педагогічної роботи й системи соціальної підтримки, що забезпечує створення нормативних і методичних матеріалів з даної проблеми для місцевих органів управління й навчально-виховних закладів.

Концепція спрямована на продовження роботи з формування й удосконалення системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації й професійного самовизначення відповідно до здібностей.

Стратегічні напрямки


 1. Удосконалення нормативно-правової бази, що дозволяє здійснити ефективну соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьми.

 2. Забезпечення організаційних, психолого-педагогічних умов для виявлення, навчання й розвитку обдарованих дітей.

 3. Удосконалення науково-методичного забезпечення педагогів.

 4. Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми.

 5. Посилення соціально-економічної підтримки обдарованих дітей і педагогів, які працюють з ними.

Вказані напрямки роботи реалізуються через розв’язання стратегічних завдань та організацію і проведення конкретних заходів в межах обласної цільової програми роботи з обдарованими дітьми.

Для вирішення стратегічних задач необхідно: • сприяти інтеграції ресурсного потенціалу опорних, базових шкіл, освітніх округів, психологічної й методичної служб, суспільних об'єднань (асоціацій, творчих груп, тощо) із забезпечення умов для виявлення й розвитку обдарованості;

 • активізувати діяльність консультпунктів, міжшкільних факультативів, надавати їм адресну допомогу;

 • удосконалювати моделі індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей;

 • впровадити систему заходів з цілеспрямованої підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми з урахуванням вітчизняного й міжнародного досвіду;

 • створити систему якісного соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей з метою оптимізації їх входження в соціум;

 • продовжити проведення оптимізації мережі навчальних закладів, у тому числі закладів нового типу, враховуючи ресурсний потенціал і результативність роботи з обдарованими дітьми цих закладів;

 • підсилити мотивацію дітей для участі в олімпіадах, змаганнях і конкурсах різного формату;

 • активізувати використання можливостей соціального партнерства з питань розвитку й соціальної підтримки обдарованих учнів;

 • організувати роботу літніх профільних таборів і літніх шкіл для обдарованих дітей із залученням провідних викладачів вищих навчальних закладів, психологів, провідних представників різних професій;

 • удосконалити систему матеріального заохочення педагогів, які займаються проблемами виявлення й розвитку обдарованості та мають позитивні результати цієї роботи.

ФОРМУВАННЯ ГОЛОВНОЇ ЦІЛІ ТА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ


ОСНОВНА ПРОБЛЕМАГОЛОВНА ЦІЛЬ


Недостатній рівень сформованості системи роботи з обдарованими дітьми в регіоні

Продовження формування та удосконалення системи виявлення, підтримки і розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації, професійного самовизначення у співставленні із здібностями

Недостатньо нормативно-правове забезпечення, що регулює процеси виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей

Удосконалення нормативно-правової бази, дозволяючої здійснювати ефективну соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьми


Недостатньо розроблена єдина система психологічного та педагогічного супроводу процесу навчання та розвитку обдарованих дітей


Забезпечення організаційних психолого-педагогічних умов для вияву, навчання і розвитку здібностей дітей

Нововведення та зміни моделей, форм і методів роботи з обдарованими дітьми

Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми


Недостатній рівень підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми

Недостатня увага до заохочення і стимулювання роботи обдарованих дітей і педагогів, низька соціальна відповідальність педагогівУдосконалення науково-методичного забезпечення педагогів

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ:

Підсилення соціально-економічної підтримки обдарованих дітей і педагогів, працюючих з ними
Розробка положення, умов проведення олімпіад, турнірів, конкурсів та ін.


Розробка та оновлення положення про заохочення і стимулювання педагогів, які працюють з обдарованими дітьми


Оновлення та удосконалення існуючих положень та умов проведення олімпіад, турнірів, конкурсів


Розробка положення про діяльність науково-практичних лабораторій та експериментальних майданів для впровадження інноваційних методів і форм роботи з виявлення та навчання обдарованих

Розробка інноваційних проектів роботи з обдарованими дітьми на базі навчально-виховних закладівРозробка проектів інноваційних моделей «Школа майбутнього»

Оновлення положення про призначення стипендій обдарованим дітям

Стратегічна задача № 2
Розробка положення про інноваційні проекти

Стратегічна задача № 3
Розробка та поновлення положення про соціально-економічну підтримку обдарованих дітей і педагогів, що працюють з ними


Стратегічний напрямок № 1
Вдосконалення нормативно-правової бази, яка дозволяє здійснювати ефективну соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьмиРозробка системи поетапного вияву і моніторингу обдарованості дітей в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах

Стратегічна задача № 1
Формування системи психолого-педагогічного супроводження процесу діагностики та розвитку обдарованості дітей
Розвиток регіональних, міжрегіональних і міжнародних звязків щодо роботи з обдарованими дітьми

Організація роботи консультпунктів з питань виявлення і розвитку дитячої обдарованості

Проведення олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів, конференцій, у тому числі Інтернет-конкурсів, тощо

Оптимізація освітніх округів, мережа закладів нового типу, організація класів і груп з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі в навчальних закладах, що розташовані в сільській місцевості

Реалізація інноваційних освітніх проектів, у тому числі проекту «Школа майбутнього», очно-заочних шкіл та ін., Інтернет-проектів і т.д.

Організація канікулярних профільних шкіл,таборів (змін) для обдарованих дітей

Стратегічна задача № 2
Створення умов для навчання та розвитку обдарованих дітей


Стратегічний напрямок № 2
Забезпечення організаційних психолого-педагогічних умов для виявлення, навчання та розвитку обдарованих дітей

Організація і проведення конференцій, форумів, семінарів, дискусійних клубів, в тому числі з використанням Інтернет-технологій

Стратегічна задача № 1
Організація та проведення науново-методичних і науново-практичних заходів для педагогів
Організація і проведення конкурсів проектів і авторских методик щодо роботи з обдарованими дітьми

Створення каталогів літератури щодо роботи з обдарованими дітьми

Публікації кращого педагогічного досвіду, методичних і учбових розробок щодо роботи з обдарованими дітьми

Створення банків навчальних програм для варіативного компонента навчального плану

Впровадження методичних і навчальних розробок з роботи з обдарованими дітьми через різні форми навчання (очна, очно-заочна, дистанційна)

Стратегічна задача № 2
Формування методичної базы для роботи з обдарованими дітьми

Стратегічна задача № 3
Забезпечення навчалтно-виховних закладів сучасними навчально-методичними матеріалами

Стратегічний напрямок № 3
Удосконалення науково-методичного забезпечення педагогів

Діяльність творчих лабораторій, методичних об’єднань педагогів за проблемою обдарованостіОрганізація спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
Заохочення студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей до проведення конференцій, семінарів по роботі з обдарованими дітьми

Проведення стажування вчителів на базі провідних опорних шкіл по роботі з обдарованими дітьми

Створення умов для самоосвіти педагогів за проблемою роботи з обдарованими дітьми

Включення до програми підготовки педагогів у ВНЗ окремого курсу по роботі з обдарованими дітьми


Організація проходження практики студентами, які виявили педагогічні здібності


Стратегічне завдання № 1
Підвищення компетентності педагогів за напрямком, пов’язаним з роботою з обдарованими дітьми

Стратегічне завдання № 2
Удосконалення первинної підготовки педагогів у ВНЗах області
Стратегічний напрямок № 4
Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми
Проведення виплат премій, надбавок та інших матеріальних і моральних видів заохочень

Стратегічна задача № 1
Підтримка і стимуляція педагогів, працюючих з обдарованими дітьми
Отримання педагогами грантів, пов'язаних із роботою з обдарованими дітьми

Проведення виплат стипендій обдарованим учням
Стратегічний напрямок № 5
Посилення соціально-економічної підтримки обдарованих дітей і педагогів, працюючих з ними
Стратегічна задача № 2
Підтримка і стимуляція обдарованих дітей

Організація літнього оздоровлення обдарованих учнів

Сприяння веденню учнями дослідницької діяльності у ВНЗах, на підприємствах, інших закладах областіВисвітлення у засобах масової інформації, Інтернет-ресурсах досягнень обдарованих учнів і працюючих з ними педагогів

Стратегічна задача № 3
Популяризація досягнень обдарованих учнів


Проведення регіональних злетів, форумів і тощо. обдарованих дітей


Новизною даної Концепції є:

- проведення роботи за 5 напрямками обдарованості (замість 3, які пропонувалися раніше); • збільшення кількості дітей, охоплених заходами по реалізації Концепції за рахунок розширення поняття обдарованості;

 • збільшення кількості інновацій у процесі навчання й розвитку обдарованих дітей.


Умови реалізації Концепції


 1. Ефективна кадрова політика.

2. Науково-методичне забезпечення.


3. Матеріально-технічне забезпечення.
4. Фінансування програм, які будуть реалізовуватись у рамках Концепції.
5. Ефективна взаємодія всієї педагогічної спільноти регіону, закладів освіти всіх типів, органів управління освітою, місцевих та обласної влади.
6. Важливим інструментом рішення проблем, пов’язаних із створенням умов, що забезпечують виявлення, розвиток, адресну підтримку обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, соціальний захист, є регіональна програма.
Відповідальні за формування та реалізацію програми
Органами, відповідальними за формування й реалізацію програми роботи з обдарованими дітьми, визначаються управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи влади.

З метою забезпечення управління реалізацією Концепції створюється координаційна рада при облдержадміністрації, яка є міжвідомчим колегіальним органом. До складу вказаної координаційної ради входять повноважні представники обласної державної адміністрації, вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, наукових організацій, громадських об’єднань.Етапи реалізації Концепції
Концепція розрахована на проведення роботи протягом 2010-2020 рр.

- 1 етап 2010-2011 рр.

- 2 етап 2012-2013 рр.

- 3 етап 2014-2015 рр.

- 4 етап 2016-2017 рр.

- 5 етап 2018-2020 рр.


Для реалізації кожного етапу планується прийняття окремого плану заходів.
Каталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал