Концепція абсолютної заповідності природоохоронна ідея ХХІ стСкачати 78,85 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір78,85 Kb.
ТипКонцепція
Концепція абсолютної заповідності – природоохоронна ідея ХХІ ст.

Світова практика природоохорони прийшла до декількох концепцій природоохоронних територій різного призначення, які доповнюють одна одну. Однак, єдиною ідеєю, яка була розроблена виключно в інтересах дикої природи і яка захищає її від повсюдного втручання людини, є ідея абсолютної заповідності.

До її формулювання незалежно один від одного прийшли вчені – екологи, екофілософи і природоохоронці різних континентів: Євразії і Північної Америки. Так, потужна екофілософська база ідеї абсолютної заповідності була розроблена рядом американських екофілософів і екологів. В своїх працях американські екофілософи підкреслювали важливість такої цінності дикої природи, як свобода - цінність, без якої не може бути успішного еволюційного розвитку екосистем і дикого життя. Ще в середині ХІХ століття видатний американський екофілософ Генрі Торо писав про необхідність захисту свободи дикої природи. На думку радикального еколога Дейва Формена, дикій природі небхідно дозволити йти своєю дорогою, а не ,,користуватися нею”.

В статті ,,Біологія і філософія в Йєлоустоні” екофілософ Холмс Ролстон ІІІ писав про необхідність сторого розрізняти природнє і штучне втручання людини в дику природу національного парку: «Відновлення вовків як хижаків буде більш природнім, ніж винищення лосів снайпером». Екофілософ пропонує прийняти «Декларацію свободи для збереження дикої природи» (щось на кшталт Прокламації про звільнення чорних рабів, підписаної Президентом США А. Лінкольном в 1863 р.). На його думку, дикій природі, особливо тій, що знаходиться на заповідних територіях, повинна бути гарантована свобода і автономія.

Екофілософ Джек Тернер критикує керівників тих американських національних парків, де головні принципи - контроль, управління та організація відпочинку, а не захист свободи дикої природи. Така контрольована заповідна дика природа, на його думку, є фікцією: «Ми не можемо зберігати дику природу як зберігають полуницю - зібрану, зварену і законсервовану. Зберігати дику природу - означає зберігати її автономію і свободу».

Синхронно з американськими колегами до ідеї охорони дикої природи через абсолютну заповідність прийшли російські вчені. Екологи Г. О. Кожевников, М. Ф. Реймерс, О. М. Краснітський, Ф. Р. Штильмарк, С. О. Диренков сформулювали її в закінченому і готовому до практичного впровадження вигляді.

У 1908-09 рр. Г.О. Кожевниковим був запропонований ідеальний режим повної недоторканності і особливий вид природоохоронної території, де цей режим повинен забезпечуватися - природний заповідник .

Цей режим повинен забезпечуватися за рахунок:

1. Досить великої площі дикої природи ;

2. Наявності навколо заповідника особливої охоронної зони;

3. Суворої охорони від людей , заборони для проїзду і проходу ;

4. Заборони господарського використання дикої природи - полювання, риболовлі, рубки лісу, а також добутку корисних копалин, посівів і посадок , збирання грибів та ягід.

5. Заборони будь-якого прямого і безпосереднього втручання в хід природних процесів і явищ: «Всякі заходи, що порушують природні умови боротьби за існування тут неприпустимі (...) Не потрібно нічого усувати, нічого додавати, нічого покращувати. Потрібно надати природі самостійність і спостерігати результати».

6. Недоторканний режим встановлюється назавжди.

Класики абсолютної заповідності запропонували і деякі доповнення:

1. Непрямий вплив людини на заповідник (глобальне забруднення, тепловий вплив на атмосферу) не повинні розглядатися під час підтримки режиму заповідності. Це ж стосується проникнення на заповідну територію чужорідних видів, а також трансформації заповідних екосистем внаслідок відсутності будь-якої екологічної ланки - наприклад, заростання луків внаслідок відсутності копитних;2. Абсолютна заповідність поширюється не тільки на природні маловивчені ділянки дикої природи, але і ділянки заповідників, що підлягали серйозному антропогенному впливу. На думку Ф. Р. Штильмарк (висловлену спільно з М. Ф. Реймерсом), «заповідання може здійснюватися як відновлювальний акт, своєрідна реанімація» природних екосистем .

3.Ідея абсолютної заповідності є ідеалом, до якого потрібно прагнути при здійсненні менеджменту в будь-якому природному заповіднику. На сучасному етапі, коли розповсюдилося багато лукавих ідей, які заполонили світ і дозволяють «виправдати» просування бізнес-інтересів на останні ділянки дикої природи, широке поширення і застосування ідеї абсолютної заповідності є єдиною мірою реального захисту дикої природи. Іноді можна почути таку думку, що ідея заповідників є несучасною, що це пережиток радянського ладу і в світі, мовляв, ніхто до такого не прийшов. Вище ми показали, що це не правда , проте слід додати, що в сучасних умовах ідея абсолютної заповідності є особливо актуальною для країн, в яких збереглися значні ділянки дикої природи, тому саме заповідники, а не адекватні ідеї самостійного існування дикої природи національні парки повинні створюватися. Чи не горезвісне «раціональне природокористування» і «екосистемні послуги», а ідея абсолютної заповідності повинна знаходити все більше застосування, і не тільки в Євразії або Північній Америці, а й на таких континентах, що мають великі запаси дикої природи, як Антарктида, Південна Америка, Африка або Австралія, а також на ділянках океанів. На останніх диких ділянках цих континентів потрібно створювати саме природні заповідники! Не дивно, що все більше зарубіжних екологів, заслужено критикуючи національні парки, починають приходити до необхідності створення територій, вільних від втручання людини. Саме ці погляди, хоча і в незавершеному вигляді, покладені в основу європейської природоохоронної мережі «Натура 2000». Саме на основі цієї ідеології в Антарктиці створюються території, які особливо охороняються (АSРА), вхід до яких суворо заборонений навіть дослідникам. Все більший інтерес ця ідея викликає у втомленою від «раціонального природокористування» та рекреаційного свавілля Польщі. І тільки у нас деякі недалекі екологи пропонують скасувати заповідники або перетворити їх в національні парки (або їх повний аналог - т.зв. «біосферні заповідники»). Що стосується України і низки пострадянських країн, то часто можна почути голоси тих, хто говорить про неадекватність заповідного режиму для збереження низки рідкісних видів рослин і тварин, що існують в певних фіксованих умовах, які запропоновано штучно підтримувати так званими регуляційними заходами або ж після трансформації заповідника в національний парк (біосферний заповідник). У цьому випадку необхідно заперечити, що збереження природного ходу процесів і збереження окремих видів не є сумісними. С. О. Диренковим ще в минулому столітті був сформульований принцип поділу природних територій, що особливо охороняються. При цьому в заповідниках не повинно бути ніяких регуляцій і заступництва окремих видів. Але всі ці процедури можуть бути присутніми на територіях природних об'єктів, які особливо охороняються (національних парків, заказників та ін.). Окрім того окрім тварин та рослин, які потребують регуляції існують і такі, що потребують повної заповідності. Справедливість вимагає захистити також і їх інтереси.

Аргументи «теоретиків» «виправлення порушень іншими порушеннями», як вдало назвав С. О. Диренков регуляційні заходи ,не витримують конкуренції в умовах суворої практики. Адже майже 100 % сучасних регуляційних заходів - це лише господарське використання території заповідника, яке проводиться маскою теоретичних досліджень. При цьому, наприклад сінокіс проводиться з використанням важкої техніки та у строки, оптимальні для якості трави, а не вимог регуляції, під виглядом боротьби з неприродними деревостанами заготовлюється цінна деревина тощо.

Хтось може навести інший розповсюджений аргумент - режим заповідників в українських умовах, мовляв, часто не дотримується. Чи варто утримувати такі території? Чи не краще узаконити стосунки, які склалися в рамках пластичної категорії - національний парк. Необхідно пояснити , що такий аргумент наводять або люди,які щиро помиляються , або люди , які заангажовані в процес лобіювання господарських інтересів. Адже практикам даний час добре відомо, що природні заповідники - це об'єкт ПЗФ з найбільш суворим природоохоронним режимом. Вони не зонуються, що виключає можливість необхідного комусь перезонування з метою виведення необхідної ділянки із заповідного режиму в іншій . Земля природних заповідників України винесена в натуру, на всій їх території діє досить жорсткий правовий режим, що робить їх захист більш успішним, але лише в тому випадку , якщо суспільство і адміністрація готові до боротьби. Загалом, необхідно, щоб діяв принцип готовності до оборони на найдальших підступах.

Часто звучить думка, що заповідники України (так само і Білорусі або ж Європейської Росії) є малими для того, аби природа розвивалась там за своїми законами, при цьому, зазвичай, спеціально наводяться лише найменші заповідники – наприклад, шматки Донецької і Луганської областей. В цьому випадку, по – перше, необхідно зазначити, що крім цих невеликих заповідників, в Україні існують значно більші за площею заповідники: наприклад, Поліський (більш ніж 20 тис га). По-друге, де показано, що на невеликих територіях не можуть відбуватися відновлювальні процеси? А, по-третє, не можна забувати про раніше викладений принцип найбільшого правового імунітету заповідників у порівнянні з іншими об'єктами ООПТ. Також часто звучить думка, що не можна закривати вхід на ділянки дикої природи для людей, а також, їх існування необхідно всіляко рекламувати. Практики природоохорони давно вже сформулювали тезу про те , що потреби людини і природи не сумісні, тому є необхідним існування ділянок, куди людина не допускається, і які не рекламуються. Якщо існують закриті території в інтересах військових або VIP -персон, то повинні створюватися закриті ділянки для справжньої VIP -персони - природи. Можна також почути - як же утримувати заповідники , якщо вони не дають нічого для господарства? Не поспішайте погоджуватися, адже існування справжніх «дармоїдів» - державних резиденцій та державних VIP - мисливських господарств у деяких чомусь протестів не викликає. Заповідники ж - це одна зі складових престижу нації і тому на рівні з освітою, наукою і охороною здоров'я повинна фінансуватися державою. У зв'язку з вищевказаним, необхідно рішуче виступити проти:

1.Посягання на природні заповідники;

2.Перетворення природних заповідників в національні парки або в т.зв. «Біосферні заповідники» ;

3. Регуляційних заходів у заповідниках , як причини численних зловживань використання

природних ресурсів заповідників;

4. Вимог до адміністрацій природних заповідників забезпечувати охорону окремих видів за рахунок регуляційних заходів із втручанням в хід природних процесів, а також вимог «відтворювати» природні екосистеми такими ж заходами;

5. Розвитку будь-якого туризму або рекреації на території заповідника, а також масових студентських практик ;

6 . Вимог до адміністрацій природних заповідників заробляти гроші;

7. Зміни кордонів природних заповідників , підчас яких будь-яка їх частина, нехай навіть з компенсацією, вилучається . Природні заповідники можуть лише збільшуватися;

8 . Надання посади директора заповідника особі, яка має біологічної освіти;

9 . Практики не створення в Україні та ряді інших країн нових заповідників;10. Застосування термінів «заповідність» і «заповідна територія» стосовно ООПТ, на яких режим заповідності не встановлений: заказників , пам'яток природи та ін.

На даний час пропагандою і поширенням ідеї абсолютної заповідності активно займаються українська природоохоронна організація - Київський еколого-культурний центр і польська організація « Майстерня в інтересах усіх істот». Ініційована міжнародна компанія підтримки та поширення цієї ключової ідеї. Для цього, зокрема, проводиться регулярна Міжнародна Заповідна школа Борейко - Войцеховського, головним завданням якої є розвиток у сучасних природохоронців ідеологічної екофілософської бази, поширення ідеї абсолютної заповідності і необхідності охорони останніх ділянок дикої природи.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Сценарій свята чи ранку на Новий рік «Новий рік для Кікімори Чорноморської»
2013 -> України в москві
2013 -> Осінь листя закружляє і малят порозважає
2013 -> Комунальний позашкільний навчальний заклад тростянецької районної ради «палац дітей та юнатцтва» Ознайомлення з технікою конструювання із сірників в гуртку «Початкове технічне моделювання»
2013 -> Державний вищий навчальний заклад
2013 -> Міністерство освіти і науки України
2013 -> Концепція розвитку навчально-виховного комплексу №1 «Гармонія»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал