Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2Скачати 93,38 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір93,38 Kb.
Акродиктанти відтворюють розроблену й успішно апробовану систему завдань, які сприяють удосконаленню правописних навичок учнів. Тренувальні вправи подані із зашифрованими в них висловами. Під час виконання таких завдань не можна переставляти місцями слова та словосполучення. Інакше з підкреслених букв не складеться вислів. Текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова.

Дані акродиктанти можуть бути використані учителем для перевірки знань учнів, організації індивідуальної , самостійної та групової роботи на уроках.

Призначено для вчителів української мови.

ГРУПИ ІМЕННИКІВ

Диктант 1

Випишіть подані іменники у три колонки за групами: 1) - тверда, 2) - м’яка, 3) - мішана.

Ограда, перемога, з’єднання, огорожа, товариш, марення, оратор, комар, зжовувач, місце, змія, миша, явище, айва, в’язання, тесляр, двір, омана, ойкання, сирота, доня, професор, фабрика.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе»)
Диктант 2

Випишіть подані іменники у три колонки за групами: 1) - тверда, 2) - м’яка, 3) - мішана.

Успіх, двір, інформація, явище, місто, ніж, в’язання, сторож, стіл, учитель, осика, плече, аномалія, доля, коло, каша, огонь, лось, оселя.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я закінчення вислову Цицерона «Виключити з життя дружбу - все одно, що позбавити світ сонячного світла»

ВІДМІНИ ІМЕННИКІВ

Диктант 1

Розподіліть подані іменники за відмінами

Окантовка, вдих, графолог, снасть, книга, теля, милиця, пугач, мати, ім’я, ошатність, Езоп, огида, діяч, курча, вісь, миля

Ключ. Підкресліть у кожному слові 1,2 та 3 відмін другу від початку букву і прочитаєте відомий вислів ( Книги – друзі наші)
Диктант 2

Розподіліть подані іменники за відмінами. Ті, що не належать до жодної відміни, не виписуйте

Ущелина, обережність, рана, удав, вогнище, вартовий, мати, урок, кошеня, подвір’я, осика, староста, згущуваність, ім’я, радість, джміль, кафе, лялька, стискувач, осінь, плем’я, старанність, очерет, двері, весло, творчість, галузь

Ключ. Підкресліть у кожному слові 1,2 та 3 відмін другу від початку букву З цих букв прочитаєте відомий вислів «Щастя дорожче багатства»
Диктант 3

Розподіліть іменники за відмінами.

Піна, граматика, вість, галузь, індиченя, імпорт, атом, хлопченя, пружність, смуга, вовчище, Дмитро, ніжність, зубреня, конус, пристань, порося, Микита, потужність, окуненя, фініш, аналіз, планета, прибутковість

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю від початку букву З цих букв прочитаєте вислів Ж.Верна «Наука повинна служити добру»
Диктант 4

Розподіліть іменники за відмінами

Річище, вість, продуктивність, невидимка, озеро, море, гусеня, парость, ропуха, кров, циган, друг, оленя, ябеда, паморозь, суп, проміння, жабеня, пристань, курка, мати, ревище, крик, ноша, імена, кінь, плече, приязнь, круча, честь, сонце, грязь.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю від початку букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову Демокрита «Хто чинить ганебно, в першу чергу повинен соромитися себе»


НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ

Диктант 1

Розподіліть подані іменники у дві колонки: 1) з літерою е, 2) з літерою и

Бер..за, адр..с, м..нув, г..рой, ос..пається, адр..сат, в..шиванка, т..атр, абр..кос, щ..ренга, ап..тит.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву. З цих букв отримаєте продовження вислову «Що багатша думка, то багатша мова»
Диктант 2

Розподіліть подані іменники у дві колонки: 1) з літерою е, 2) з літерою и

Мар..во, ос..ні, в..селка, нап..нати, адр..с, автор..тет, серп..нь, розм…нати, кач..ня, обстав..на, ан..стезія, д..ван, ран..ць, урв..ще, бер..г

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву. З цих букв отримаєте вислів про мову (Мова – скарб народу)

ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Диктант 1

Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники. Поставте їх у називному відмінку жіночого роду і запишіть у три колонки: 1) з суфіксом - ин, 2) з суфіксом - ов, 3) з суфіксом -ев (єв). Прикметники з суфіксом -ін (-їн) не виписуйте

Абатиса, окунь, Артем, дід, невістка, Горій, Григорій, Ізабелла, Яків, сваха, Кирило, Віталій, Анастасій, Килина, дядько, Мрія,Яким, Анатолій, Стелла, абхаз, дочка, в’язень, окунь, Геркулес, Оксана, Журавлина, Юрій, Ізмаїл, Інна, Белла, Надія, Дорофій, Андрій, Емма, Галка, Тимофій

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв отримаєте вислів В.Осадчука «Без витоку нема ріки, як без коріння – крони»
Диктант 2

Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники. Поставте їх у називному відмінку жіночого роду і запишіть у три колонки: 1) з суфіксом -ов, 2) з суфіксом -ин, 3) з суфіксом -ев (єв). Прикметники з суфіксом -ін (-їн) не виписуйте

Олексій, Едмунд, Ада, Лука, Гюльчатай, Азер, Яша, лев, Марія, Одіссей, вишня, Зіна, орел, Яким, батько, Софія, Андрусь, шинкар, Аладін, Роман.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв отримаєте закінчення вислову «Мова – це дзеркало душі людини»

ПРАВОПИС М’ЯКОГО ЗНАКА

Диктант 1. Розподіліть подані слова у дві колонки: 1) – слова, в яких пишеться м’який знак, 2) – слова, в яких не пишеться.

Лял..ка, юніст.., бит..тя, очеретин..ці, ймен..ня, бил..це, л..он, юнац..кий, яєч..ня, забут..тя, епіс..толярний, л..одохід, югославс..кий, дал..ній, млявіс..ть, лис..тя, ідеологіч..ний, естонс..кий, йдет..ся, задовол..няти, екваторіал..ний, муляр.., огнес..тійкий, єретич..ний, їжач..ок, малесен..кий, лопаст.., ідіотс..кий, морс..кий, обкл..овувати, єврейс..ка, їдал..ня, стеблин..ці, И, Наддніпрян..щина.Ключ. Підкресліть першу букву у кожному слові і прочитаєте слова В.Сосюри („Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син”)

ПРАВОПИС АПОСТРОФА

Диктант 1. Запишіть слова у дві колонки: 1) – ті, у які вставили апостроф; 2) – ті, які пишуться без апострофа.

Пан..європейський, Лук..яненко, при..їздити, Вороб..йов, роз..юшити, фельд..єгер, ад..ютант, цв..ях, гар..ячий, рутв..яний, возз..єднання, пір..я, св..ятий, прем..єр, духм..янець, Св..ятослав, рель..єф.Ключ. Підкресліть третю букву від кінця і прочитайте вислів Платона („Книга – німий вчитель”)

Диктант 2. Запишіть слова у дві колонки: 1) – ті, які пишуться без апострофа; 2) – ті, у які вставили апостроф.

Обвал..яв, рель..єф, дзв..якнути, п..ять, скип..ятити, об..їзд, їдальн..я, без..ядерний, узгір..я, кол..ядки, клан..ятися, зв..язати, комп..ютер, різдв..яний, Аляб..єв, під..їзд.Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву і прочитайте відоме прислів’я („Без долі, як без волі”)

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Диктант 1. Розподіліть подані сполучення слів у три колонки: 1) – сурядні, 2) - предикативні, 3) – непредикативні.

Учні та вчителі, гвоздика розцвітає, пісня лунає, античний стиль, луги й степи, стрепенувся ліс, учасник переміг, небесна блакить, їжа та напої, життя згасає, усний твір, втілений задум; життя. а не смерть; оздоба прикрашає; вночі, а не вдень; талант художника, капуста чи буряк, книга вчить, уникнути проблем, конвалії цвітуть, люди радіють, легко розуміти.Ключ. У кожному першому слові підкресліть другу від початку букву і прочитайте вислів німецького поета Й.-В.Гете („Чужина вітчизною не стане”)

Диктант 2. Розподіліть подані словосполучення залежно від способу підрядного зв’язку у три колонки: 1) – узгодження, 2) – керування, 3) – прилягання.

Тепла вода, надути шар, літечком працювати, пролита кров, вижати сік, втомитися швидко, зведена будівля, затуманене озеро, звузити дорогу, клювати пшеницю, зарити глибоко, промити гарно, провалений іспит, встати з сонцем, вимити дочиста, замащена дірка, заношена куртка, сльози проливати, вислати підмогу, пляму зробити, ласувати довго, затулити говорячи, змастити добре, вражена вчителька, вирізані квіти, зробити розетку, клювати тихо, встати вранці, вирити яму, пробита ополонка, зламати двері, сльозами вмиватися.Ключ. У кожному першому слові підкресліть третю від початку букву і прочитайте крилатий вислів („Поетом народжуються – оратором стають”)

Диктант 3. Розподіліть подані сполучення слів у три колонки: 1) – сурядні, 2) - предикативні, 3) – непредикативні.

Радість і сум, друзі чи вороги, доброта перемагає, приятель допоміг, день міста, свіжий хліб, душно – не холодно, запанувала тиша, вибачити друга, правда і воля, директор привітав, весна і літо, цікавий і розумний, ударив грім, презентував книгу, берег річки, брат або сестра, перший або останній, дідусь розповів, краса підносить, тремтяча рука, дуже цікавий, жовтень наступив, обережно поклала.Ключ. У кожному першому слові підкресліть третю від початку букву і прочитайте слова Л.Костенко. („Душа скарби прадавні береже”)

Диктант 4. Розподіліть подані сполучення слів у 2 колонки: 1) – сурядні, 2) – непредикативні.

Спочатку, а не потім; вітер чи буря; розвиток кульитури; протягати руку; подруга сестри; кидається на людину; помста, а не дружба; зустрічати і запрошувати; кілька або безліч; правда і воля; зустрічатися з товаришем; написати твір; крутий берег; пити воду; диктант і завдання; мудрість і кмітливість; зима чи літо; хлібом нагодувати; багато людей; збіг обставин; квітка чи дерево; місто чи село; роки й літа; початок уроку; ряст топтати; холодно вночі.Ключ. Підкресліть четверту від початку букву в кожному першому слові і прочитайте вислів О.Гончара. („Честь втратити – втратити багато”)

Диктант 5. Розподіліть подані словосполучення залежно від способу підрядного зв’язку у три колонки: 1) – керування, 2) – узгодження, 3) – прилягання.

Лягати на землю, їздила на роботу, українські пісні, зимовий ранок, старий дім, голосно говорити, вгамуватися швидко, довго будувати, знову перемагати, зневажати ворога, пам’ятати про обов’язок, любити рідних, стиснути руку, червоні квіти, ощасливлена дівчина, сонячне проміння, весело сміятися, взимку кататися, цікавитися природою, заходити вчасно, сніжно-білий килим, лісова галявина, вчорашній день, навчилися швидко, любити сильно, слухати вчителя, тьохкав на галявині.Ключ. Підкресліть другу від початку букву у кожному першому слові і прочитайте вислів Сократа. („Я знаю тільки те, що нічого не знаю”)
Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Урок з інтегрованого курсу
doc -> Книга, школа, знання, совість, дружба, праця, небо. Читання скоромовки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал