Календарно-тематичне планування з української мови та літератури в 6 класіСкачати 200,68 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір200,68 Kb.
Календарно-тематичне планування з української мови та літератури

в 6 класі
м. Сімферополь

АР Крим


на 2011/2012 навчальний рік
Планування складене відповідно до програми

українська мова 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.

Букрек – 2005 р.
Кількість годин на тиждень: 3 години
Планування складене відповідно до програми

українська література 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.

Букрек – 2005 р
Кількість годин на тиждень: 2 години

П.І.Б. Ярова Ірина Вікторівна


Краса і багатство української мови.


РЗМ № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Засоби спілкування. Умови успішного спілкування.


Повторення. Синтаксис і пунктуація.


РЗМ № 2. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки.


Повторення. Фонетика і орфографія.


РЗМ № 3. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Оголошення.


Контрольний диктант.


Аналіз контрольної роботи.


Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови. Загальна характеристика.


Іменник, як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Іменники – назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.


Рід іменників.


РЗМ № 4. Повторення вивченого про текст, його будову.


Число іменників.


Відмінки іменників.


Відміни іменників.


Контрольна робота № 1 (тестування).


РЗМ № 5. Докладний усний переказ тексту.


Іменники першої відміни.


Відмінювання іменників другої відміни.


Відмінювання іменників другої відміни.


РЗМ № 6. Опис приміщення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису приміщення.


Відмінювання іменників третьої відміни.


Відмінювання іменників четвертої відміни.


Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множені.


Незмінювані іменники.


РЗМ № 7. Твір-опис інтер’єру.


Способи творення іменників.


Написання НЕ з іменниками.


Букви Е И І в суфіксах –ЕЧОК-, -ЕЧК-, -ИЧОК-, -ИЧК-, -ІНН-, -ЕНН-, -ИВ-, -ЕВ-.


Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.


Розбір іменника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про іменник.


Контрольна робота № 2 (тестування). Контрольне читання мовчки.


РЗМ № 8. Опис інтер’єру за картиною.


Аналіз контрольної роботи.


Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Якісні відносні та присвійні прикметники. Повні й короткі форми прикметників.


Ступені порівняння якісних прикметників.


РЗМ № 9. Опис природи. Усний переказ тексту з елементами опису природи.


Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.


Способи творення прикметників.


РЗМ № 10. Твір-опис природи на основі особистих вражень.


РЗМ № 11. Робота над помилками, допущеними у творі-описі.


Написання найуживаніших суфіксів прикметників.


Одна і дві букви Н у прикметниках.


НЕ з прикметниками.


Написання складних прикметників.


Написання прізвищ прикметникової форми.


Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого.


Про прикметник.


Контрольна робота № 3 (тестування).


РЗМ № 12. Усний докладний переказ тексту з описом природи.


Контрольний докладний переказ тексту з описом природи.


РЗМ № 13. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.


Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні числівники ( цілі, дробові, збірні) та порядкові.


Збірні числівники, числівники складні, прості і складені.


РЗМ № 14. Повідомлення на лінгвістичну тему.


Вживання числівників з іменниками.


Відмінювання кількісних числівників.


Буква м’який знак на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.


Відмінювання збірних дробових і неозначено-кількісних числівників.


РЗМ № 15. Відгук на літературний твір.


Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників що закінчуються на –СОТИЙ, -ТИСЯЧНИЙ, -МІЛЬЙОННИЙ, -МІЛЬЯРДНИЙ.


РЗМ № 16. Вживання числівників на позначення часу і дат.


Розбір числівника як частини мови.


Контрольна робота № 4 (тестування). Контрольне аудіювання.


РЗМ № 17. Аналіз контрольної роботи.


Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням.


Особові та зворотний займенники. Буква Н в особових займенниках.


Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.


РЗМ № 18. Допис у газету інформаційного характеру.


Неозначені та заперечні займенники. Їх утворювання і відмінювання.


Дефіс у неозначених займенниках. НІ в заперечних займенниках.


Присвійні, вказівні, означальні займенники.


Розбір займенника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про займенник.


Контрольна робота № 5 (тестування).


Дієслово як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник (загальне ознайомлення).


Неозначена форма дієслова.


НЕ з дієсловами.


Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру.


Види дієслів.


РЗМ № 19. Аналіз контрольного переказу.


Перехідні і неперехідні дієслова.


Часи дієслів. Минулий час.


Теперішній час.


Майбутній час.


Контрольний твір-оповідання за поданим сюжетом.


РЗМ № 20. Аналіз контрольного твору.


РЗМ № 21. Переклад тексту з російської українсько. Мовою з елементами опису.


Дієслова першої і другої дієвідміни. Букви Е та И в особових закінченнях дієслів.


Дієслова першої і другої дієвідміни. Тренувальні вправи.


Контрольний диктант.


Способи дієслів. Дійсній спосіб.


Умовний спосіб дієслів.


Наказовий спосіб дієслів.


Безособові дієслова.


Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови.


Контрольна робота № 6.


РЗМ № 22. Аналіз контрольної роботи.


Тренувальні вправи на орфограми, вивчені протягом року.


РЗМ № 23. Усний твір-роздум.


РЗМ № 24. Переклад тексту з російської українською мовою.


Узагальнення й систематизація вивченого.
,,,,,,,,,,0

,

0,0 ДатаТема уроку

1
Календарно-обрядові пісні весняного циклу.Веснянка”Весняночка-панчночка”

2
Календарно-обрядові пісні літнього циклу.”Пісенька житнього віночка”.

3
Календарно-обрядові пісні зимового циклу.”Ой хто,хто Миколая любить”,”Добрий вечір тобі,пане господарю!”,”Щедрик,щедрик,щедрівочка”

4Виразне читання віршів напам”ять

5
П.Чубинський,М.Вербицький”Ще не вмерла України і слава ,і воля... ”

6Б.Лепкий ”Журавлі” (”Видиш,брате мій...”)

7Крокує осінь золота...Виразне читання пісні Б.Лепкого ”Журавлі”

8А.Чайковський.”В Острозькій школі” (з роману ”Сагайдачний”)

9Контрольна робота № 1.

10М.Вінграновський. ”Грім”,”Що робить сонце уночі”

11РЗМ №1.Усний твір-опис картини ”Біля яблуні” Т.Бойчук

12М.Вінграновський. ”Гусенятко”

13ПЧ №1.

14М.Вінграновський. ”Первінка”

15Л.Глібов.”Вовк і кіт”,”Щука”

16Виразне читання байок Л.Глібова напам’ять

17Л.Глібов. Акровірші ”Хто вона?”,”Що за птиця?”.Вірш”Журба”

18РЗМ №2.Письмовий твір на тему ”Мій улюблений герой байок Глібова”

19С.Руданський. Співомовки.”Вовки”

20С.Руданський.”Козак і король”,”Запорожці у короля”

21С.Руданський.”Окуляри”

22Я.Щоголів.”Листопад”

23Виразне читання напам’ять поезії Я.Щоголіва ”Листопад”

24ПЧ №2.

25С.Черкасенко. ”Маленький горбань”

26С.Черкасенко. ”Маленький горбань”

27С.Черкасенко. ”Маленький горбань”.Краса зовнішня і внутрішня, душевна

28ККТ №1.

29
М.Вороний.”Євшан-зілля”

30М.Вороний.”Євшан-зілля”.Роздуми про сучасність

31


Б.-І.Антонич.”Різдво”,”Коляда”32Контрольна робота № 2.

33О.Олесь.”Печенізька облога Києва”

34
О.Олесь.”Метелиця чи дівчина”

35Дніпрова Чайка.”Морське серце” ,”Дівчина-чайка”

36Дніпрова Чайка.Поезії в прозі.Особливості жанру

37М.Рильський.”Пісні”

38М.Рильський.”Поради”,”Ознаки весни”

39М.Рильський. Поезії

40РЗМ №3.Опис природи у віршах М.Рильського

41Контрольна робота № 3.

42В.Кава.”Пиріжок з калиною”

43В.Кава.”Пиріжок з калиною”

44РЗМ № 7.Письмовий відгук на прочитаний твір.

45Остап Вишня.”Перший диктант”

46Остап Вишня.”Як ми колись учились”

47Остап Вишня.Засоби зображення комічного

48В.Нестайко.”Тореадори з Васюківки”

49В.Нестайко.”Тореадори зВасюківки”

50В.Нестайко.”Тореадори з Васюківки”.Поняття про повість

51В.Нестайко.”Тореадори з васюківки”(інші,позапрограмні розділи)

52РЗМ № 8.Письмовий відгук на повість В.Нестайка.”Тореадори з Васюківки”

53ПЧ №3.

54І.Калинець .”Писанки”

55
”Поетична вітальня”.І.Калинець.Цикл ”Дивосвіт”: ”Стежечка”,”Блискавка”,”Веселка”

56Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”

57Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”

58Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”

59
ККТ №2.

60ПЧ №4.

61Т.Шевченко.”Тече вода з-під явора”

62К.Малицька. Чом, чом, чом, земле моя

63Контрольна робота № 4.

64Література рідного краю 1.

65
Література рідного краю 2.
Каталог: files
files -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
files -> Звичаї та обряди українців
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
files -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
files -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
files -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
files -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
files -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
files -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал