Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класуСторінка2/4
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,58 Mb.
1   2   3   4

Контроль за виконанням програми в І семестрі (5 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Знання з мови та мовні вміння

4Письмо:

Переказ

1
Твір

-Правопис: списування

1Аудіювання

-Читання:

Мовчки

1
ІІ семестр

з/п


Зміст програмового матеріалу

К-ть год.

Дата провед.

Примітки
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ.

ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ


49

Поняття про фонетику. Звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

150

РЗМ № 14. Особливості побудови елементарного роздуму. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

1Запис у журналі без дати: Усний переказ

51

Приголосні тверді та м’які. дзвінкі та глухі.

152

Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.

153

РЗМ № 15. Складання й написання замітки (допису) до газети (зі шкільного життя).

154

Знаки письма. Алфавіт.

155

Звукове значення букв я, ю, є, ї. Правильна їх вимова.

156

Склад. Основні правила переносу. Звуковий запис слів (транскрипція). Фонетичний розбір слова.

157

Навчальний диктант.

158

РЗМ № 16. Ділові папери. Лист. Адреса.

Аналіз навчального диктанту.

159

Наголос. Ознайомлення з орфоепічним словником.

Культура мовлення. Правильне наголошування широковживаних слів.


160

Наголошені та ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі. Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних.

161

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Вимова і написання слів з ненаголошеним [а] .

162

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі.

Уподібнення дзвінких і глухих приголосних.163

Спрощення в групах приголосних.

164

Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія Графіка. Орфографія».

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична

65

Основні випадки чергування [у] з [в], [і] з [й].

166

РЗМ № 17. Твір-розповідь (усний) на основі власного життєвого досвіду. Оповідання про випадок із життя.

167

Позначення м’якості приголосних м’яким знаком (ь). Правила вживання м’якого знака.

168

Вимова і написання йо, ьо.

169

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

170

Подвоєні букви на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних.

171

РЗМ № 18. Твір-розповідь (письмовий) на основі власного життєвого досвіду.

172

Написання слів іншомовного походження.

173

Ознайомлення з словником іншомовних слів.

174

Контрольна робота з теми „Орфографія (основні випадки чергування, вживання м’якого знака, апострофа, подвоєні букви, написання слів іншомовного походження)”.

175

РЗМ № 19. Переклад з російської мови невеликих текстів розповідного характеру з елементами опису

(окремого предмета чи тварини) і роздуму. Аналіз контрольних робіт та навчальних творів.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ.


76

Основа слова. Закінчення змінних слів.

177

РЗМ № 20. Читання текстів про історію м. Сімферополя, Криму.

1Запис у журналі без дати: Читання вголос

78

Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова. Розбір слова за будовою. Культура мовлення. Використання спільнокореневих слів як засобу зв’язку речень у тексті. Запобігання помилкам, пов’язаним з неправильним уживанням спільнокореневих слів.

179

Розбір слова за будовою. Тренувальні вправи.

180

Найпоширеніші випадки чергування голосних у коренях слів.

181

РЗМ № 21. Контроль аудіювання. Робота над помилками, допущеними в оповіданнях.

1Запис у журналі без дати: Аудіювання

82

Чергування о, е з і .

183

Чергування е з о після ж, ч, ш, й.

184

РЗМ № 22. Письмовий твір-роздум, пов’язаний із життєвим досвідом учнів у художньому стилі.

185

Чергування приголосних звуків.

Культура мовлення. Дотримання в усному мовленні і на письмі літературних норм чергування голосних і приголосних звуків.

186

Контрольна робота з теми «Будова слова».

187

РЗМ № 23. Особливості побудови опису тварини. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

88

Основні способи словотворення: суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, словоскладання.

189

Перехід слів з однієї частини мови в іншу.

190

Основні способи словотворення. Тренувальні вправи.

191

Зміни приголосних при словотворенні.

192

Сполучні голосні о, е в складних словах. Написання разом і через дефіс слів з пів-.

193

Написання складних слів разом і через дефіс.

194

РЗМ № 24-25. Контрольний докладний письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису тварини.

Контрольний письмовий твір-роздум, пов’язаний із життєвим досвідом учнів у художньому стилі.

195

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, через-.

196

Вимова і написання префіксів під-, від-, над-, пре-, при прі-.

197

Правопис значущих частин слова. Тренувальні вправи.

198

Узагальнення і систематизація знань про будову слова та словотвір. Тренувальні вправи.

199

Контрольна робота з теми „Будова слова. Словотвір. Орфографія”.

1100

РЗМ № 26. Усна відповідь на уроці за таблицею в науковому стилі. Аналіз контрольних робіт (переказів та контролю мовної теми).

1


ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 5 КЛАСІ


101

Синтаксис і пунктуація. Словосполучення і речення. Лексикологія й фразеологія.

1102

Контрольний слуховий диктант.

1103

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Будова слова. Словотвір.

1104

Підсумковий урок-гра ,,Кращий знавець української мови”.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (5 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Перевірка мовної теми

4Письмо:

Переказ

1
Твір

1Правопис: диктант

1Аудіювання

1Читання:

Мовчки

-

Календарно-тематичне планування

з української літератури для 5 класу

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка