Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класуСторінка1/4
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,58 Mb.
  1   2   3   4
Календарно-тематичне планування

з української мови для 5 класу

(105 год.; 3 год. на тиждень)

І семестр

з/п


Зміст програмового матеріалуГОО К-сть год

год

Дата

провед.При-

мітки

1.


ВСТУП

Значення мови в нашому житті. Місце і роль української мови в Українській державі.12.

РЗМ № 1. Мова і мовлення. Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності.

етикету.

1


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО3.

Основні принципи українського правопису.

14.

РЗМ № 2. Тема й основна думка висловлювання.

15.

Частини мови, основні способи їх розрізнення.

16.

Іменник. Велика буква та лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.


17.

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях. Числівник.

18.

Займенник. Особові займенники.

19.

Дієслово. Неозначена форма дієслова. Не з дієсловами. Правопис особових закінчень дієслів.

110.

Навчальний диктант.

111.

РЗМ № 3. Вимоги до мовлення (змістовність, послідовність, правильність, точність, багатство, доречність, виразність). Робота над помилками, допущеними у навчальних диктантах.


1

12.

Прислівник. Правопис вивчених прислівників.

113.

Прийменник. Написання прийменників окремо з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, а, але для зв'язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але.

114.

Контрольна робота з теми „Повторення вивченого в початкових класах".

115.

РЗМ № 4. Види помилок. Мовленнєві помилки та недоліки. Робота над виправленням помилок, допущених у письмових роботах.

1


Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична
ВІДОМОСТІ 3 СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ


16.

Словосполучення. Головне та залежне слово у словосполученні.

117.

РЗМ № 5. Текст, його ознаки. Усна й писемна форма тексту (висловлювання). Поділ тексту на абзаци. Простий план гото­вого тексту. Ознайомлення з мовними засобами зв’язку речень у тексті (сполучники, займенники, прислівники, використання синонімів і т. ін.). Докладний переказ тексту художнього стилю (усно).

118.

Речення, його граматична основа.

119.

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Культура мовлення. Інтонування різних видів речень.

120.

РЗМ № 6. Контроль читання мовчки (уривок з оповідання). Поділ прочитаного на абзаци.

1


Запис у журналі без дати: Читання мовчки


21.

Головні члени речення: підмет і присудок. Тире між підметом і присудком, вираженим іменником у називному відмінку.

122.

РЗМ № 7. Стилі мовлення. Поняття про розмовний, науковий і художній стилі. Докладний переказ тексту наукового стилю (усно).

123.Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Речення поширені і непоширені.

1

1
24.

Другорядні члени речення. Тренувальні вправи.

125.

Узагальнення і систематизація знань про словосполучення та просте неускладнене речення. Тренувальні вправи.

126.

Контрольна робота з теми „Словосполучення. Речення. Види речень. Головні і другорядні члени речення".

127.

РЗМ № 8. Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Складання невеликих розповідей про улюблену особу чи істоту. Робота над виправленням помилок, допущених у письмових роботах.

1


Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

28.

Речення з однорідними членами. Сполучники при однорідних членах речення. Кома між однорідними членами. Культура мовлення. Дотримання правильної інтонації у реченнях з однорідними членами.

129.

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Дотримання правильної інтонації у реченнях із звертаннями. Використання звертань у розмовному і художньому стилях мовлення (вживання слів ввічливості у мовленні).

130.

Складні речення. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Розділові знаки (кома). Культура мовлення. Дотримання пра­вильної інтонації читання складних речень.

131.

Складнопідрядні речення. Сполучники підрядності. Розділові знаки (кома).

132.

РЗМ № 9. Особливості побудови опису предмета. Усний твір-опис предмета в художньому стилі.

1


Запис у журналі без дати: Усний твір

33.

Пряма мова. Розділові знаки при пря­мій мові. Культура мовлення. Дотримання правильної інтонації при читанні речень з прямою мовою.

134.

РЗМ № 10. Докладний переказ тексту в художньому стилі з елементами опису предмета (письмово).

135.

Діалог. Полілог. Розділові знаки при діалозі. Усне діалогічне мовлення з дотриманням правильної інтонації.

136.

Контрольна робота з теми „Синтаксис і пунктуація".

137.

РЗМ № 11. Робота над помилками, допущеними у переказах та контрольних роботах.

1


Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


38.

Слово. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Вживання багатозначних слів у пря­мому та переносному значеннях. Лексична помилка. Культура мовлення. Вживання слів відповідно до їх значення. Доречне використання слів у переносному значенні.

139.

РЗМ № 12. Розмовний стиль. Складання діалогів.

1


Запис у журналі без дати: Діалог

40.

Власне українська лексика та запози­чена лексика. Ознайомлення з перекладними словниками.

141.

Слова, які звучать і пишуться однаково (омоніми). Ознайомлення зі словником омонімів.

142.

Слова, близькі за значенням (синоніми). Використання синонімів для запобігання невиправданих повторів слів. Ознайомлення зі словником синонімів.

143.

Контрольне списування.( Контрольний переказ)


144.

Слова, протилежні за значенням (антоніми). Ознайомлення зі словником антонімів.

145.

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Прислів’я і приказки як різновид фразеологізмів. Фразеологічний словник. Культура мовлення. Правильне тлумачення фразеологізмів та доречне їх уживання.

146.

Узагальнення і систематизація знань з лексикології та фразеології. Тренувальні вправи.


47.

Контрольна робота з теми „Лексикологія. Фразеологія”.


148.

РЗМ № 13. Переклад з російської мови на українську невеликих текстів розповідного характеру з елементами опису. Аналіз контрольних робіт.

1


Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка