Кадрового забезпечення та навчально виховного процесуСторінка6/11
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,42 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Очікувані результати: • формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

 • створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

 • створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.


Проект «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ»

Актуальність.

Сьогодні, коли знання стають основним стратегічним ресурсом, особливого значення набуває здатність людини функціонувати в глобалізованому, інформаційно насиченому суспільстві, учитися впродовж усього життя. Завдання освіти – формування компетентнісно розвиненої учнівської особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в сучасному інформаційно-комунікативному середовищі.

Формування здійснюється засобами технологічного інструментарію (Інтернет-ресурсів, он-лайнових освітніх середовищ, інформаційно-комунікативних технологій, програмних педагогічних засобів навчального призначення), що сприяють розвитку універсальних компетенцій (прогностичних, візуалізаційних, риторичних, мотиваційних, когнітивних, проектувальних).

Урок супроводжується мультимедійною презентацією з демонстрацією фотографій, репродукцій картин, текстів, схем, завдань, фрагментів кінофільмів тощо.

За допомогою педагогічних програмних засобів (ППЗ) забезпечується миттєвий зворотній зв’язок під час навчальної діяльності. Тому необхідно навчити вчителя навчати дітей використовуючи інформаційно- комунікаційні технології, самому орієнтуватися у мультимедійному просторі.
Мета.

Набуття та розвиток вчителем певних компетентностей, які повинні забезпечити йому можливість навчатися самому та навчати інших в умовах динамічного розвитку сучасного світу.


Об’єкт дослідження

Вчителі початкових класів, вчителі англійської мови, фізичної культури, що викладають у початковій школіПредмет дослідження

Вміння вчителів формувати ключові і предметні компетентності учнів початкової школи засобами ІКТГіпотеза

Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ можливе завдяки таким чинникам: • володіння вчителями методиками використанням ІКТ на уроці;

 • вміння педагогів технічно користуватися ІКТ і допомагати в цьому дітям;

 • застосування на практиці отриманих знань, навичок, умінь

Задачі

 • опанування вчителями методик навчання, використовуючи ІКТ;

 • вироблення навичок орієнтування педагогів в мультимедійному просторі;

 • вміння технічно користуватися засобами ІКТ;

 • створити навчальні електронні посібники для застосування на уроках у початковій школі.

Методи

Теоретичний – вивчення педагогічної та технічної літератури про проведення уроків з ІКТ; ознайомлення з досвідом роботи вчителів країни, міста з даного питання; систематизація та класифікація отриманих знань.

Практичний

Анкетування, тестування, спостереження, застосування на практиці.Статистичний

Отримання певних данихДата реалізації – 5 років

І етап – діагностико- організаційний ( 1 рік)

 • Вивчення нормативно- правової бази.

 • Ознайомлення з методиками використання інноваційних технологій при проведенні уроків в початковій школі.

 • Підготовка вчителів до проведення уроків із застосуванням ІКТ.

 • Ознайомлення з досвідом вчителів країни, міста з даного питання.

ІІ етап – організаційно- практичний (3 роки)

 • впровадження нових програм початкової школи;

 • застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків у початковій школі;

 • методична допомога в реалізації нових навчальних програм, обмін досвідом, вдосконалення майстерності вчителя;

 • відстежування результативності уроків з використанням інноваційних технологій їх порівняльний аналіз, корекція;

 • психологічна, соціальна, педагогічна підтримка вчителів.

ІІІ етап –рефлексійно- узагальнюючий (1 рік)

 • аналіз та узагальнення результатів;

 • моніторингові дослідження;

 • аналіз діяльності вчителів;

 • визначення проблем, що виникли при реалізації проекту, шляхи їх вирішення, корекція

Модель роботи для реалізації проекту

Направлення

1. Координаційне.

2. Діагностичне.

3. Кадрове

4. Розвивальне

5. ІнформаційнеАлгоритм реалізації проекту

Координаційне направлення

 • організація роботи колективу;

 • забезпечення нормативно- правової бази;

 • ресурсне забезпечення;

 • контроль та аналіз діяльності;

Діагностичне направлення

 • проведення діагностики

 • анкетування

Кадрове направлення

 • підвищення кваліфікації педагогів (курси, участь у семінарах, творчих групах);

 • мотивація педпрацівників ( допомога методична та психологічна);

 • науково- методична діяльність.

Розвивальне направлення

 • створення середовища для навчання вчителів

 • використання системи інформаційно – комунікаційних технологій.

Інформаційне направлення

 • Висвітлення досягнень вчителів у фахових журналах

Програма основних заходів
І етап – діагностико- організаційний ( 1 рік)

№ з/п

Заходи

Форма роботи

Час проведення

Відповідальні

1.

Психолого- педагогічна діагностика навчально -виховного процесу в

1 – 4 класахСпостереження,

анкетування,

узагальнення


Вересень

2013р.


Практичний психолог

2.

Надання навчально- методичних консультацій з проблеми учителям школи

Консультації

Протягом року

З НВР


3.

Ознайомлення, опрацювання та аналіз сучасної методичної літератури з використання ІКТ на уроках .

Складання картотеки,

виставка літератури

( самоосвіта)


Протягом року
березень

Вчителі початкових класів

4.

Практичні вміння вчителя при роботі з засобами ІКТ

Групова консультація

Січень

2013р.


Вчитель інформатики

5.

Ознайомлення з досвідом педагогів міста , що

використовують ІКТ у навчально- виховній роботі початкової школиДискусія - зустріч

Лютий

2013 р.


З НВР, вчитель інформатики, вчителі початкових класів

6.

Мультимідійні презентації в початковій школі. Підготовка та використання на уроках.

Відкриті уроки

Березень

2013 р.


Вчителі початкових класів

7.

Скарбниця методичних ідей

Засідання МО

Квітень 2013р.

Керівники МК

8.

Проводити інформаційну роботу серед батьків щодо необхідності впровадження ІКТ у навчально- виховному процесі

 • «Комп’ютер у житті дитини» (батьківський всеобуч ) жовтень

 • «Безневинна іграшка, чи скринька Пандори?» консультації для батьків.

Батьківський всеобуч,

батьківські збори,

оформлення довідково- інформаційного стенду,

консультації
Вересень- травень

Класні керівники

9.

Моніторингове дослідження « Аналіз підсумків роботи над проблемою 1-й рік»

Спостереження,

анкетування,

узагальнення


Червень 2014 р.

З НВР, класні керівники

Методичні заходи на реалізацію проекту

10.

«Застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків в початковій школі»

Круглий стіл

Травень

2014 р.


Керівники творчих груп

11.

«Мультимідійні презентації в початковій школі. Підготовка та використання на уроках»

Інформаційна година (консультації)

Березень

2013 - 2014 р.Керівники творчих груп, вчитель інформатики

12.

«Інформаційна робота щодо розуміння батьками необхідності впровадження ІКТ на уроках та у виховній роботі учнів молодших класів

«Комп’ютер у житті дитини»Батьківський всеобуч

Жовтень

2013 р.


Вчитель інформатики, класні керівники


ІІ етап – організаційно- практичний (3 роки)


№ з/п

Заходи

Форма роботи

Час проведення

Відповідальні

1.

Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково- методичної роботи

Анкетування,

узагальненняВересень

2013 -2016 р. р.З НВР

2.

Впровадження в практику роботи використання засобів

ІКТ на уроках, та ГПДУрок,

класна година,виховна година, самопідготовкаПротягом

3 років


Вчителі, вихователі ГПД

3.

Комплексне обговорення літератури, де висвітлюється проблема

Виставка літератури

Протягом

3 років


Вчителі, вихователі ГПД, бібліотекар

4.

Робота творчих груп


Засідання творчих груп

Протягом

3 років


Вчителі, вихователі ГПД

5.

Взаємовідвідування уроків та виховних заходів з використанням ІКТ.

Самоосвіта

Протягом

3 років


Вчителі, вихователі ГПД

6.

Випуск методичного бюлетеня

Методичний бюлетень

2015 р.

Керівники творчих груп

7.

Створення електронного банку педагогічних ідей

електронний банк

Протягом

3 років


Вчитель інформатики

8.

Організація та проведення семінарів з даної проблеми

семінар

2014 – 2015р.

З НВР

9.

Розробка методичних посібників з використання ІКТ у навчально- виховному процесі початкової школи

Методичний посібник

2016р.

Протягом

3 років


Керівники МО,

керівники творчих груп10.

Робота з батьками

Батьківські збори,

консультації,

всеобучі


Протягом

3 років


Вчителі, вихователі ГПД

11.

Обмін досвідом між вчителями та вихователями школи, іншими педагогами в мережі Інтернет

Робота в мережі Інтернет

Протягом

3 років


Вчителі, вихователі ГПД

12.

Створення презентацій з досвіду роботи на сайті школи

Робота з сайтом

Протягом

3 років


Вчителі, вихователі ГПД

16.

Моніторингові дослідження навчально- виховної, педагогічної діяльності в початковій школі

Спостереження,

Анкетування
Протягом

3 років


Керівники МК,

керівники творчих груп


Методичні заходи на реалізацію проекту

17.

«Використання програмних засобів навчання та Інтернет- ресурсів у вивченні початкового курсу математики»

Конференція

Листопад

2014 р.


Керівники МК,

керівники творчих груп18.

"Шляхи формування творчої особистості учня на основі впровадження інноваційних технологій навчання".

Круглий стіл

Березень 2014 р.

Керівники МК,

керівники творчих груп19.

«Формування інформаційної компетентності вчителя та учнів початкової школи засобами ІКТ»

Семінар - практикум

2015 р.

Керівники МК,

керівники творчих груп
ІІІ етап –рефлексійно- узагальнюючий (1 рік)


№ з/п

Заходи

Форма роботи

Час проведення

Відповідальні

1.

Аналіз результатів роботи над проектом

Анкетування

Узагальненнятравень

Керівники МК,

керівники творчих груп2.

Взаємовідвідування уроків та виховних заходів з використанням ІКТ

Контроль

СамоосвітаПротягом року

З НВР

3.

Участь у районих та міських семінарах з даної проблеми

Семінар

Протягом року

Вихователі ГПД, вчителі початкових класів

4.

Творчі звіти педагогів за результатами роботи над індивідуальними проблемними темами

Засідання МК,

засідання творчих груп
Протягом року

Вихователі ГПД, вчителі початкових класів

5.

Оформлення підсумків роботи над проектом у вигляді методичних рекомендацій, посібників порад, графіків, діаграм

Підсумковий звіт.

УзагальненняПротягом року

Керівники МК,

керівники творчих груп


Методичні заходи на реалізацію проекту

6.

«Формування ключових

і предметних компетентностей учнів школи засобами ІКТ»червень

2017 р.

Керівники МК,

керівники творчих груп
Форми роботи:

 • використання елементів диференційованого підходу в навчально- виховній роботі;

 • використання вчителями елементів ІКТ на уроках та позаурочній діяльності;

 • формування в учнів вмінь та навичок орієнтування у інформаційному просторі;

 • конкурси, інтелектуальні ігри, вікторини;

 • проектна діяльність учнів;

 • створення дитячих портфоліо.

Очікуванні результати:

 • реалізація творчого потенціалу вчителя;

 • застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків у початковій школі;

 • розроблення системи вправ для учнів 1 – 4 класів використовуючи ІКТ;

 • систематизація уроків вчителів, їх методичних розробок для використання у навчальній діяльності


Ризики та методи їх корекції


Відсутність матеріальної бази

Оснащення матеріально- технічної бази

( спонсорська допомога)Постійне зростання рівня освіти

Підвищення кваліфікації педагогів

( проходження курсів,участь у конференціях, семінарах)Безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання;

Самоосвіта вчителів, участь у семінарах-практикумах; майстер- класах, круглих столах

Робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Застосування вчителями та вихователями на практиці набутих знань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал