Кадрового забезпечення та навчально виховного процесу


ІY. Основні шляхи реалізації КонцепціїСторінка3/11
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,42 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІY. Основні шляхи реалізації Концепції

 • Науково-методичне забезпечення


  Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

  - автоматизоване робоче місце директора та його заступників;

  - інформаційно-бібліотечний центр;

  - редакційно-видавничий відділ (прес-центр);

  - технічне оснащення навчальних аудиторій;

  - створення умов для проведення тренінгів комунікативної компетентності особистості.

  Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування: обґрунтування типового набору прикладних програм комп’ютерної підтримки вивчення навчальних предметів; розробка напрямів та методик застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів; відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, комунікативних здібностей; раціональне використання комп’ютерного класу та створення аудиторій для проведення виховних заходів.

  Діяльність закладу спрямована на :

  1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:

  - користувача автоматизованого робочого місця;

  - розробки змісту та методик використання спеціальних програмних продуктів для проведення діагностичного й підсумкового тестування учнів;

  - використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;

  - використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет.

  - розвиток комунікативної компетентності;

  - використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.

  2. Програмно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу, розробка різнорівневих, диференційованих програм, навчально – методичних посібників для вчителів та учнів.

  3. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.

  4. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

  1. Організація та фахова підтримка


  Для якісної роботи школи планується комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій, системного обслуговування локальної мережі у закладі, супроводження діючих програм, навчання керівних кадрів і педагогічних працівників способам і методам використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в процесі управління і навчально-виховному процесі тощо.

  Для досягнення мети необхідно:  • накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

  • накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

  • підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

  • проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

  • проведення серії курсів та семінарів–практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

  • розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі, тощо);

  • формування баз даних учнів;

  • створення бази даних бібліотечного фонду школи;

  • відслідковування результатів атестації педпрацівників;

  • залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет – конференціях;

  • залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет – проектах.

  Матеріально-технічне забезпечення

  Організаційно-методичною умовою діяльності навчального закладу є наявність комп’ютерного оснащення із відповідною периферією, мережі Internet із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників навчально – виховного процесу та сучасного програмного забезпечення.

  Іншими складовими матеріально-технічної бази мають бути: прикладне програмне забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти та різних напрямів навчально-виховного процесу; бази даних з напрямів, що апробуються та досліджуються; шкільна мережа; приміщення для роботи інформаційно-бібліотечного центру, лекційна зала, аудиторії для проведення тренінгових занять, ігрова кімната та куточки; куточки відпочинку.

  .Цільові проекти  Розділ І.

  Проект «Єдиний інформаційний простір у школі»

  Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.

  Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки


  Етапи реалізації програми проекту

  Напрямки діяльності

  Етапи реалізації

  1 етап (Організаційний)

  2 етап (Реалізаційний)

  3 етап (Узагальнюючий)

  Розробка й затвердження схеми інформаційного простору закладу

  +  Розробка регламенту й документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання й інвентаризації.

  +  Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет
  +

  +

  Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера
  +
  Створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій

  +

  +

  +

  Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

  +

  +

  +

  Систематизація інформаційних ресурсів закладу
  +

  +

  Удосконалення шкільного сайту й робота з ним

  +

  +

  +

  Інформатизація бібліотечної діяльності
  +

  +

  Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням  +

  Впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою

  +

  +

  +

  Розробка цифрових освітніх ресурсів

  +

  +

  +

  Впровадження елементів дистанційної освіти  +

  Організація системи інформаційної безпеки закладу
  +

  +

  Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ
  +

  +


  Етапи реалізації проекту

  п/п


  Захід

  Термін

  Відповідальний

  2013-2014 рік

  Організаційний етап

  1

  Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями.

  Вересень,
  жовтень

  Вчитель інформатики

  2

  Розробка регламенту й

  документації для проведення

  комплексної інвентаризації

  мультимедійного

  обладнання на предмет

  оптимального використання.  Вересень, жовтень

  Директор, заступник

  директора з НВР  3

  Створення умов для

  навчання співробітників

  школи нових комп'ютерних

  технологій  Протягом року

  Директор школи, заступник

  директора з НВР, ВР  4

  Вивчення передових освітніх технологій

  Протягом року

  Директор, заступники директора,

  творча група, вчителі.  5

  Продовження навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього»

  Протягом року

  Вчитель інформатики, Завуч з НВР

  6

  Створення внутрішньої бази

  інформаційних ресурсів
  Протягом року

  Директор, заступник директора з НВР

  7

  Впровадження навчальних

  програм з ІКТ - підтримкою  Протягом року

  Заступник директора з НВР, вчителі, керівники шкільних МО.

  Методичні заходи на реалізацію проекту

  8

  Круглий стіл «Проектна
  технологія: суть, досвід
  використання, перспективи».

  Жовтень

  Вчитель інформатики

  9

  Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»

  Грудень

  Керівники МК

  10

  Семінар «Шляхи впровадження нових технологій. Метод проектів»

  Лютий

  ЗД НВР, вчитель інформатики

  11

  Педагогічна рада «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій»

  Березень

  Директор, заступники директора НВР, ВР, керівник, вчителі.

  ІІ етап (2013 - 2016 р.р.) ( (Реалізаційний )

  1

  Нарощування комп’ютерної мережі у школі, сприяння створенню другого комп’ютерного класу у школі

  2013 – 2014 н.р.

  Адміністрація

  2

  Запуск і налаштування

  шкільного виділеного сервера  До 2014 року

  Вчитель інформатики

  3

  Систематизація інформаційних

  ресурсів закладу  2013 рік

  Вчитель інформатики, творча група вчителів

  4

  Розвиток шкільного сайту

  2013- 2014н.р.

  Вчитель інформатики

  5

  Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології

  (сайт школи, блоги вчителів)


  2013- 2014н.р.  Адміністрація школи, батьківський комітет.

  6

  Інформатизація бібліотечної

  діяльності
  2013- 2014 роки

  Бібліотекар

  7

  Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою

  2013 – 2014 н.р.

  Директор, заступник директора з НВР, керівник, творча група,вчителі.

  8

  Організація системи

  інформаційної безпеки закладу  2013 – 2014 н.р.

  Вчитель інформатики,

  батьківський комітет.  9

  Організація внутрішньої

  системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ  2013 – 2014 н.р.

  Заступники директора, творча група,вчителів

  Методичні заходи на реалізацію проекту

  10

  Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»

  2014 – 2015 н.р.

  З НВР, вчитель інформатики

  11

  Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів»

  2013 – 2014 н.р.

  З НВР, вчитель інформатики

  12

  Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів»

  2014-2015 н.р.

  Вчитель інформатики

  13

  Семінар «Конструювання та раціональна організація комп'ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення»

  2014-2015 н.р.

  Вчитель інформатики

  14

  Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль»

  2014 – 2015 н.р.

  З ВР, соціальний педагог, вчитель інформатики

  III етап (Узагальнюючий) 2016-2018 рік

  1

  Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів.

  Створення умов для

  навчання співробітників

  школи нових комп'ютерних технологій.  2016 рік

  Директор, заступники директора, спонсори.

  2

  Систематизація інформаційних

  ресурсів закладу  2016-2018 рік

  Директор, заступники директора, вчителі

  3

  Оснащення предметних

  кабінетів інтерактивним

  устаткуванням


  2017-2018 рік

  Директор, заступники директора, керівник, спонсори.

  4

  Впровадження дистанційної

  освіти


  2016-2018 рік

  Директор, заступники директора, спонсори.

  Методичні заходи на реалізацію проекту

  5

  Семінар «Можливості Інтернет для вчителя та учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах»

  2015-2016 н.р.

  З НВР, ВР, вчитель інформатики

  6

  Педагогічна рада «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання Ікт в роботі з обдарованими дітьми»

  2016-2017н.р.

  З НВР, вчитель інформатики, ВР

  7

  Педагогічна рада «Результати апробації методів використання можливостей медіа теки та мережі Інтернет у навчальній діяльності, пошуку інформації

  2017-2018рік

  З НВР, вчитель інформатики

  8

  Семінар «Інформаційно-комунікаційні технології. Суть, досвід використання, перспективи»

  2016-2017 рік

  З НВР, ВР, вчитель інформатики

  9

  Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль»

  2014 – 2015 н.р.

  З НВР, ВР

  10

  Підсумкова конференція «Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору школи. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою)

  2017-2018 рік

  Директор,

  З НВР, ВР, вчитель інформатики
  Очікувані результати:

  • створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;

  • створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;

  • об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвиту школи;

  • створення загальношкільної матеріально – технічної та науково – методичної бази даних;

  • оновлення наповнюваності шкільного сайту;

  • практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та учнями ІКТ в навчально – виховному процесі.

  Розділ ІІ. Удосконалення навчально-виховного процесу

  Проект «Профільне навчання»

  Мета: забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

  Завдання проекту:  • забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;

  • забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;

  • сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти;

  • спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

  • налагодити зв’язки загальноосвітнього навчального закладу з вищими та науково-дослідницькими установами;

  • налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;

  • створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

  Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

  увійти | реєстрація
      Головна сторінка


  завантажити матеріал