Кадрового забезпечення та навчально виховного процесуСторінка2/11
Дата конвертації13.01.2017
Розмір1,42 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІІ. Мета та завдання


Мета: створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників НВП.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності: • розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно -комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності КЗШ№ 66.

 • забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

 • створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

 • розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

 • забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);

 • впровадження у навчально – виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

 • введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

 • впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;

 • запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

 • створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу;

 • автоматизація типових операцій;

 • впорядкування інформаційного обміну баз даних;

 • автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

 • можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;

 • мотиваційний аспект набуття знань учнями;

 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;

 • формування у учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;

 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

 • надати доступ педпрацівникам та учням до світових інформаційних ресурсів та технологій;

 • створити навчально-методичні комплекси, видати методичні посібники та рекомендації щодо використання ІКТ в НВП та управлінні закладом;

 • оснастити заклад сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;

 • оснастити бібліотеку комп’ютерною технікою для більш якісного доступу учнів до електронних бібліотек мережі інтернет;

 • оснастити школу точками доступу wi-fi для покращення доступу до мережі інтернет як учнями так і батьками для доступу до учнівських електронних журналів;

 • сформувати інформаційну культуру учасників НВП;

 • підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень;

 • створення аудиторії прес-центр, задля більш ефективного проведення прес-конференцій, нарад.
 1. ІІІ. Зміст діяльності


Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

В основу змісту діяльності школи покладено систему наук, які дозволяють формувати у учнів цілісне сприйняття світу, визначення сфери діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей.

Напрям діяльності з інформатизації навчально-виховного процесу передбачає розробку та апробацію методик застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності. Також буде впроваджена робота зі створення медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу процесу навчання.

Напрям діяльності школи з інформатизації управлінської діяльності є логічним продовженням роботи адміністрації школи з використання створеного у закладі освіти автоматизованого робочого місця директора школи та заступників із навчально-виховної роботи і передбачає визначення інших доцільних для автоматизації напрямів управлінської діяльності з метою розробки власного або апробації існуючого програмного забезпечення. У цьому напрямі діяльності буде здійснюватися розробка механізму складання та використання великих баз даних для створення розгалуженого інформаційного простору закладу освіти.Основний зміст діяльності:

 • модернізація автоматизованого робочого місця адміністрації школи;

 • апробація та розробка рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління навчально-виховним процесом;

 • задоволення інформаційних потреб учасників навчально – виховного процесу, а також визначення прав, обов’язків та відповідальності між учасниками процесу збору, обробки й подання даних на всіх рівнях;

 • розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання даних, одержаних із різних джерел; обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;

 • апробація та розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів, розробка методичних рекомендацій щодо створення та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру;

 • розробка технологій створення медіатек та їх використання для проведення навчальних, виховних занять;

 • апробація методик використання комп’ютерів для контролю навчальних досягнень учнів;

 • створення, апробація та використання шкільної бази для дослідження розвитку учнів;

 • апробація методів використання можливостей медіатеки та мережі Internet у навчальній діяльності, пошуку інформації;

 • апробація методів дистанційного навчання учнів та вчителів.

Напрям діяльності з розвитку комунікативної компетентності учасників навчально – виховного процесу передбачає запровадження виховних заходів та використання у навчальній діяльності інноваційних технологій з метою розвитку наступних складових комунікативної компетентності:
·                    орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда;
·                    спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при ситуативній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища;
·                    адекватна орієнтація в собі - власному психологічному потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;
·                    готовність і уміння будувати контакт з людьми;
·                    внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;
·                    знання, уміння і навички конструктивного спілкування;
·                    внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії .

Навчальний заклад працює відповідно до плану роботи, основним документом, що регулює навчальний процес є робочі навчальні плани, які складаються на основі типових навчальних планів, затверджених МОН молоді та спорту України.

 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал