Інструктажі та інструкції з питань охорони праці, безпеки життєдіяльностіСкачати 115,91 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір115,91 Kb.
ІНСТРУКТАЖІ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Порядок проведення інструктажів з охорони праці працівниками в установах та закладах освіти визначається Типовим положенням.

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з працівниками:

• які приймаються на постійну роботу або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

• які прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.

Вступний інструктаж проводиться відповідно до наказу керівника, на яку покладається цей обов’язок і яка в установленому Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнане, за програмою, розробленою комісією з питань охорони праці. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником установи чи закладу освіти.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.Первинний інструктаж з охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

• новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до установи чи закладу освіти;

• який переводиться з одного структурного підрозділу установи чи закладу освіти до іншого;

• який виконує нову для нього роботу;

• відрядженим працівником іншої установи чи закладу освіти, який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними в установі та закладі освіти інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

• при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесені змін та доповнень до них;

• при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

• при порушеннях працівниками нормативно-правових актів з охорони праці, що привезли до травм, аварій, пожеж тощо;

• при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться:

• у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;

• при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремими працівниками або групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Проведення інструктажів з охорони праці з учнями, в навчальних закладах під час проведення трудового і професійного навчання здійснюється відповідно до Положення.

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться:

• до початку навчання в навчальному закладі або на виробництві;

• у разі екскурсії на підприємство.

Первинний інструктаж проводиться:

• перед початком навчання в кожному кабінеті, майстерні навчального закладу;

• перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Позаплановий інструктаж з учнями при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, пожеж, аварій тощо.

Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться під час трудового професійного навчання в навчальних закладах. Їх проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на яких покладено наказом керівника проведення інструктажів.

Реєстрація таких інструктажів проводиться:

• вступний – у журналі обліку навчальних (навчально-виробничих) занять на окремій сторінці;

• первинний на робочому місці в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, де проводиться трудове або професійне навчання, - у спеціальному журналі;

• первинний перед виконанням навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо – у журналі обліку навчальних (навчально-виробничиз0 занять на сторінці про запис теми уроку, навчального заняття тощо.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці з працівниками та учнями, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємствах, в організаціях, проводить без посередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів працівників, учнів та їх допуск до роботи, особа яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Крім проведення інструктажів з охорони праці, під час трудового і професійного навчання з учнями і працівниками навчальних закладів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, які містять питання безпеки праці, охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму, дії у випадку надзвичайних ситуацій тощо.

Порядок, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, працівників визначаються розділом №8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01 №563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.01 за №969/6160.

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу вихованця, учня, проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами тощо, які, в свою чергу, інструктують вихованців, учнів, перед початком навчального року.

Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед початком зимових канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх канікул, а також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес пов'язаний із використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів.

Первинний інструктаж проводять учителі, класоводи, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, слухачами, а також з батьками, які беруть участь у поза навчальних заходах.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі та іншому робочому місці. Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Вихованці, учні, студенти, слухачі, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями в разі організації позанавчальних заходів (олімпіад, турнірів з предметів, екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань тощо), під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідної роботи на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.
Орієнтований перелік питань вступного інструктажу

 1. Загальні відомості про школу, її структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

 2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що бувають у навчальних закладах.

 3. Вимоги пожежної безпеки в школі. Ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для за закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти України.

 4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

 5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, ознайомлення з правилами дорожнього руху.

 6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.

 7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.


Орієнтований перелік питань первинного інструктажу

 1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, виробничий дільниці, в цеху. Основні небезпечні виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарної та особистої гігієни, пов’язані з виконанням роботи і перебуванням в приміщенні.

 2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

 3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмівні пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги щодо запобігання електротравматизму.

 4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

 5. Безпечні прийому та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.

 6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

 7. Схема безпечного руху по території цеху, дільниці.

 8. Внутрішньо цехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах транспортування вантажів.

 9. Характерні причини аварій, випадків виробничого травматизму.

 10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

 11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов’язки працівників під час аварій. Способи застосування існуючих дільниць і засобів пожежегасіння, проти аварійного захисту, сигналізації, місця їх розташування.

 12. Надання долі карської допомоги потерпілим.

 13. Вимоги безпеки при закінченні робіт.

 14. Закінчені в пунктах 1-13 питання розглядаються у поєднані з інструкцією з охорони праці для конкретного виду роботи чи професії, вимогами технічної документації та технологічних регламентів.


Орієнтована тематика навчання дітей з питань особистої безпеки і оточуючих

 1. Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті, термічні опіки, обмороження, ураження електричним струмом, отруєння грибами, рослинами, падіння з вікон, балконів, небезпека при користуванні побутовими, у т.ч. столовими, приладами, безпечна поведінка дітей, залишених дорослими, правила поводження з вогнем, незнайомими вибухонебезпечними предметами та вогнепальною зброєю.

 2. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках: користування обладнанням ігрових і спортивних майданчиків (драбини, стінки, колоди, гойдалки, каруселі та ін.), безпека під рухливих ігор.

 3. Безпека під час перебування в класі: безконфліктне спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку правил поведінки.

 4. Безпека під час перебування біля водоймищ: безпечна організація і проведення ігор біля водоймищ, купання під наглядом дорослих, стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення, перебування на льоду.

 5. Безпека під час перебування на вулицях: правила поведінки на вулицях, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних переїздів, вулиць і доріг з одностороннім і двостороннім рухом, підчас руху по вулицях транспорту з причепами; на зупинках громадського транспорту та в транспорті, заборона ігор у місцях руху транспорту, на тротуарі, проїжджій частині вулиці, дворів, уникнення загрозливих для життя та здоров’я ситуацій, самозахист.

 6. Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем у приміщенні, полі, лісі, безпечне поводження біля газової плити, електроплити та твердому паливі, біля каміну; небезпека гри з сірниками, запальничками, бенгальськими вогнями, свічками, петардами, легкозаймисті рідини та небезпека, пов’язана з ними; безпечне поводження з нагрівальними приладами – прасками, кип’ятильниками, настільними електричними світильниками тощо.

 7. Електротравматизм та його попередження: безпечне користування електроприладами та заборона використання електроприладів за відсутності дорослих, електромережа та розподіл електроенергії в приміщенні; вимикачі, розетки, перехідники, лічильники та небезпека електротравм, пов’язана з ними; небезпека електротравматизму, падіння електропроводів на землю і пов’язана з цим небезпека; ls] при ураженні оточуючих електричним струмом.

 8. Безпека під час грози, повені, інших стихійних лих.

 9. Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в групі, при користуванні ножицями та іншими небезпечними предметами; під час роботи на земельній ділянці, догляду за тваринами у живих куточках; при користуванні сільськогосподарським знаряддям; небезпека пустощів.

 10. Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду та попередження пов’язаних із цим захворювань; ознаки здоров’я, способи його зміцнення, вплив природних умов на здоров’я, загартовування організму, ранкова гімнастика.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал