Інформація й наукові знання. Сучасне навчання… Яким воно має бути? Про це читаємо, міркуємо, дискутуємо. Обираємо нові прийоми, методи, технології. Та при цьому пам’ятаємо, що основною формою навчання з часівСкачати 81,72 Kb.
Дата конвертації13.01.2017
Розмір81,72 Kb.
ТипІнформація
Майстер-клас на тему

«Використання ІКТ в початковій школі»

вчителя початкових класів

ЗОШ l – lll ступенів № 6

Турської А. В.


Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання. Сучасне навчання… Яким воно має бути? Про це читаємо, міркуємо, дискутуємо. Обираємо нові прийоми, методи, технології. Та при цьому пам’ятаємо, що основною формою навчання з часів

Я. Коменського залишається урок, зміст якого диктує час. Ми живемо в такому світі, в якому інформаційний потік постійно зростає, а час наче ущільнюється.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних:


 • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях,

 • самостійно критично мислити;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах;

 • самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. ІКТ дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація), шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку), використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною й, що важливо, витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.

Як учитель початкових класів, хочу відзначити, що більшість школярів мають вдома комп’ютер, але використовують його в основному як цікаву іграшку. То ж надзвичайно корисно привчати учнів використовувати комп’ютер як розумного помічника у навчанні під час формування нових знань, пошуку потрібної інформації, використання ресурсів Інтернету, прикладного застосування вивченого матеріалу, комп'ютерного тестування. При цьому в учнів формуються конкретні практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікаційні компетентності.

Використання ІКТ у навчальному процесі має на меті підвищення якості освіти - однієї з насущних проблем для сучасного суспільства.
Застосування ІКТ дозволяє в значній мірі просунутися в досягненні зазначеної мети, бо базується на даних фізіології людини: у пам'яті людини залишається 1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частина побаченого, 1/2 частина побаченого й почутого матеріалу.
Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:


 • зробити навчання цікавим, з одного боку, за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів, а з іншої, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів (Активізація пізнавальної діяльності учнів);

 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більше зрозумілим і доступним для учнів (Візуалізація навчального матеріалу);

 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення й засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі (Індивідуалізація процесу навчання );

 • створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, тому що комп'ютер коректно реагує на помилки; самостійно аналізувати й виправляти допущені помилки (Комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, самоконтроль);

 • використовувати бібліотеки навчального електронного приладдя: підручники, енциклопедії, довідники, словники, методичні посібники, ППЗ до підручників, відеофрагменти, презентації (динамічний плакат, анімація викладення нового матеріалу, практичне застосування навчального матеріалу, диктант і його перевірка, тести, ігри), (Створення і використання бібліотеки навчального електронного приладдя);

 • реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.

Однак, на сьогодні, наявні проблеми використання ІКТ : • В кабінеті може бути встановлено один комп’ютер, який (при наявності проектора та екрану) можна використовувати лише для демонстрації навчального матеріалу під час уроку та підготовки вчителем матеріалів до уроків. Недостатній рівень забезпечення НВП комп’ютерною технікою.

 • Існують ускладнення організаційного і технічного плану при використанні комп’ютерного та мультимедійного обладнання кабінету інформатики (розклад уроків, підготовка комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, техніка безпеки та гігієна праці школярів під час роботи за комп’ютером тощо). Організаційні і технічні ускладнення при використанні обладнання кабінету інформатики.

 • Недостатня кількість якісного ППЗ.

 • Відсутність методики застосування ІКТ на уроках і в позаурочний час.

При плануванні уроків з використанням ІКТ треба враховувати: • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

 • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,

 • наявність програм-тренажерів для відпрацювання практичних умінь та навичок,

 • готовність учнів до сприйняття матеріалу з використанням комп'ютера;

 • можливості учителя й учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.

Застосування ІКТ в оптимальному режимі потребує дотримання правил техніки безпеки і гігієни праці, дотримання санітарних і вікових норм роботи учнів, дотримання методичних і психологічних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу.

При проведенні уроків я використовую ППЗ та мультимедійні презентації.   На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Уроки ефективні своєї естетичною привабливістю. Урок-презентація теж забезпечує одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, якому можна поставити на слайд).
Оскільки наочно-образні компоненти мислення грають винятково важливу роль у житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу з використанням ІКТ підвищують ефективність навчання:


 • За допомогою комп’ютера і проектора можна демонструвати слайди, відеоролики, презентації з готовими завданнями, аналіз тестових завдань, що дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, виробити стійкі навички рішення завдань.
  Комп'ютер й мультимедіа-ресурси дозволяють інтегрувати й істотно збагатити можливості перерахованих технічних засобів навчання й, тим самим, перетворити звичайний урок на урок-свято.

  • ІКТ дозволяють зробити учня не тільки споглядачем готового навчального матеріалу, але й учасником його створення, перетворення, оперативного використання. Мультимедіа-технології незмірно розширюють можливості організації й керування навчальною діяльністю й дозволяють практично реалізувати величезний потенціал перспективних методичних розробок, розроблених у рамках традиційного навчання, які, однак, залишалися незатребуваними або в силу певних об'єктивних причин не могли дати належного ефекту.

У такий спосіб ІКТ стають невід’ємною частиною сучасного навчального процесу, що сприяє підвищенню якості освіти.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, співробітника колективу.

В електронних підручниках комп'ютер частково виконує роль учителя, тому що здійснює керування ходом вивчення навчального матеріалу й контроль за виконанням завдань. Використання електронних видань дозволяє диференціювати та індивідуалізувати навчання, стимулювати творчу діяльність учнів, виховувати навички самоконтролю й рефлексії, змінює роль учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.


Приклади використання презентацій на уроках:

 • Пояснення нової теми, супроводжуване презентацією.

 • Робота з усними вправами.

 • Використання презентації при повторенні пройденого матеріалу.

 • Взаємоперевірка самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді.

 • Проведення тестів.

 • Проведення фізкультхвилинок.

 • Залучення казкових героїв.

 • Демонстрація портретів відомих людей і розповідь про їхні досягнення.

 • Позакласна робота.

У своїй роботі використовую готові тестові програми, у тому числі й з тести ДПА, які є в електронних виданнях, а також тести, знайдені в Інтернеті.


При вивченні нової теми я проводжу урок із застосуванням мультимедійної презентації. Це дозволяє акцентувати увагу учнів на значимих моментах інформації, що подається. Можна використовувати презентацію при закріпленні навчального матеріалу для систематичної перевірки правильності виконання домашнього завдання всіма учнями класу.

Працюючи із презентацією, у першу чергу необхідно визначитися з доцільністю її застосування. Наприклад, якщо слайд містить динамічні фрагменти, що підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то його застосування на уроці більш обґрунтовано, ніж статистичних слайдів. Динамічні елементи на слайдах, звичайно, підвищують наочність, сприяють кращому осмисленню й запам'ятовуванню навчального матеріалу. Але при цьому слайд не повинен бути перенасичений анімацією.

Навчальний матеріал на слайдах розподіляю частинами, зручними для сприйняття. Не розміщую на одному слайді багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Для проведення уроків зручно використовувати слайди з демонстрацією по клацанню. При використанні презентації як наочна допомога важливо оптимально задіяти й зір, і слух. Тому частина інформації виношу на демонстраційний слайд, а частину проговорюю. Це підвищує продуктивність уроку.

Є велика кількість комп'ютерних енциклопедій, досконалих навчаючих програм, ілюстрованих комп'ютерних книг, навчальних ігор, що розвивають здібності дитини. Але саме по собі це багатство без участі старших, без праці дорослої людини, залученої до процесу виховання дитини, не навчить її. І тут на перший план виходить особистість учителя. Тому хочу побажати вам творчості, натхнення, успіхів у тій професії, яку ми обрали.

Таким чином, ІКТ дозволяють учневі навчатися з цікавістю, не створюючи дискомфорту. Використання даних технологій в освітньому процесі робить навчання більш змістовним і видовищним, сприяє розвитку самостійності й творчих здібностей учнів, істотно підвищує рівень індивідуалізації навчання.

Майстерність учителя на уроці полягає головним чином у вмілому володінні методикою навчання й виховання, творчому застосуванні сучасних педагогічних технологій і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальною й практичною діяльністю учнів, їхнім інтелектуальним розвитком.
Розмаїтість операцій-впливів підлягає узагальненню. Їх можна описати, ними можна опанувати, однак їх не можна наказати для конкретної ситуації, їх не можна пропонувати як рішення педагогічних завдань. Розмаїтість технологічних операцій неминуче припускає творчий вибір вихователем однієї з них у сформованих обставинах. Це не рятує його від творчого зусилля в момент впливу на дитину. Аналізуючи характер учня, його стан як об'єкта - але об'єкта, що є або потенційно здатний стати суб'єктом.

Володіння педагогічною технологією забезпечує вчителеві можливість організації педагогічного впливу відповідно до його основного призначення - переходом дитини в позицію суб'єкта.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал