Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка1/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Інформаційний бюлетень нових надходжень

до фондів Наукової бібліотеки МДУ

квітень-травень 2013 р.
Інформатика (1)

Охорона здоров’я. Медичні науки (3)

Соціологія. Соціальне управління (2)

Історія (38)

Економіка. Економічні науки (16)

Політика. Політичні науки (16)

Право. Юридичні науки (22)

Військова справа (1)

Наука. Наукознавство (3)

Освіта. Педагогічні науки (41)

Методика викладання мови та літератури (21)

Засоби масової інформації (8)

Бібліотечна, бібліографічна та науково-інформаційна діяльність (6)

Філологія. Мовознавство (5)

Українська мова (3)

Російська мова (5)

Англійська мова (2)

Німецька мова (1)

Фольклор (10)

Літературознавство (3)

Українська література (11)

Російська література (17)

Світова та зарубіжна література (2)

Риторика (1)

Художня література (27)

Мистецтво (4)

Релігія (4)

Філософія (3)

Психологія (4)

Бібліографічні посібники (38)

Довідкові видання (2)

Збірники праць (6)

Інформатика32

С 990

Сявавко М. С. Основи економічної інформатики. Кн. 1 : навч. посібник / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 236 с.

Прим.: чз1(1)Охорона здоров’я. Медичні науки51.204.0

М 642

Міронов А. О. Формування здорового способу життя майбутніх фахівців машинобудівного профілю : навч. посібник для студентів і викладачів / А. О. Міронов, О. М. Олійник, Ю. О. Долинний. – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 66 с.

Прим.: чз2(3)


57.0

С 289

Сексология: энциклопедический справочник по сексологии и смежным областям / редкол. Б. М. Ворник и др. – Минск : "Беларуская энцыклапедыя" им. Петруся Бровки, 1993. – 351 с.: ил.

Экз-ры: чз2(1)
51.1

У 684

Ураков И. Г. Алкоголь: личность и здоровье / И. Г. Ураков. – М. : Медицина, 1987. – 80 с.: ил. – (Науч.-попул. мед. лит-ра. Противоалкогольная пропаганда).

Экз-ры: чз2(1)Соціологія. Соціальне управління60.56

Р 368

Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : монографія / В. Войналович, В. Єленський, М. Кирюшко та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 272 с.

Прим.: чз1(1)
60.56

С 449

Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії : монографія / Н. Скотна. – Львів : Українські технології, 2005. – 384 с.

Прим.: чз1(1)Історія63.3(4Укр)63

А 233

Агапов В. Шахтарські колективи в умовах кризи 1976-1991 рр. : монографія / В. Агапов. – Донецьк : Світ книги, 2012. – 663 с.: ил.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Укр)-8

Д 538

Дмитріюк В. Дорогами війни і миру: спомини з додатком матеріялів до історії сім`ї / В. Дмитріюк. – К., 2012. – 160 с.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Укр-4Дон)

І 900

Історія рідного краю (Донеччина з кінця ХVIII до кінця XIXст.) : навчальний посібник для учнів 9 класу / С. М. Нестерцова, О. В. Щербініна, Н. І. Ольхіна та ін. – Донецк : Каштан, 2012. – 440 с.: ил.

Прим.: чз1(1)
63.3(0=4Укр)

П 359

Піцюра-Швець Євгенія Живу тобою, Україно! / Є. Піцюра-Швець. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 472 с.

Прим.: чз1(1)


63.3(2)6

П 580

Попов Г. Х. В бурях эпохи / Г. Х. Попов. – 2-е изд., доп. – М. : Издательский дом "Экономическая газета", 2012. – 832 с.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(4Укр=Гре)

Р 472

Решетов С. Григорий Маразли: честь паче почести / С. Решетов, Л. Ижик. – Одесса : Греческий фонд культуры, 2012. – 352 с.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(4Укр)46

С 323

Сергійчук Б. На межі двох світів: українсько-турецькі відносини в середині ХVІ - на початку ХХІ ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2012. – 320 с.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Укр)

С 904

Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 64 с.

Прим.: чз1(1)
63.3(4Укр)

Ш 957

Шульга Ю. Хліборобство і суспільство / Ю. Шульга. – Львів : Український бестселер, 2012. – 92 с.: ил.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Укр)64

Д 361

Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл: нарис портрета політика : монографія / В. Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 224 с.: ил.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Укр)

Е 644

Енциклопедія історії України : у 10 т. / гол. ред. кол. В. А. Смолій. – К. : Наукова думка. –Т.8 : Па-Прик. – 2011. – 520 с.

Прим.: ІБВ(1)
63.3(2)

П 580

Попов Г. Х. "Мне на шею кидается век-волкодав..." : переосмысление судеб России в ХХ веке / Г. Х. Попов. – М. : Изд. дом ТОНЧУ, 2011. – 960 с.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(4Укр-4Дон)

Г 657

Гончаров Н. Е. Хранители огня. Сказание о землях / Н. Е. Гончаров. – М. : Издательский дом "Трибуна", 2010. – 496 с.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(4Укр)

Е 644

Енциклопедія історії України : у 10 т. / гол. ред. кол. В. А. Смолій. – К. : Наукова думка. – Т.7 : Мл-О. – 2010. – 728 с.

Прим.: ІБВ(1)
63.3(4Укр)

П 504

Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання (2007 р. - вересень 2008 р.) : збірник аналітичних матеріалів / за ред. В. М. Яблонського. – К. : НІСД, 2009. – 108 с.

Прим.: чз1(1)
63.3(4Укр=Гре)

К 368

Кессиди И. Х. Я родом из Санты. Воспоминания эллинопонтийца / И. Х. Кессиди. – СПб. : Петрополис, 2008. – 512 с.: ил.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(4Укр)

Т 120

Табачник Д. "Утиный суп" по-украински: беседы с украинским политикумом: диалоги с глухими / Д. Табачник. – 3-е изд., доп. – Х. : Фолио, 2008. – 543 с.: ил.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(4Укр)

В 676

Волков В. В. Г. Сковорода и В. Вернадский в пробуждении украинской нации / В. В. Волков, В. П. Корнейчук, К. Д. Хомяк. – К. : "МП Леся", 2007. – 88 с.: ил.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(2)6

Г 687

Горелик Ф. СССР: причины взлета и падения / Ф. Горелик. – Луганск, 2007. – 140 с.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(0)

Д 548

Дні науки історичного факультету - 2007: Міжнародна наукова конференція, 18-19 квіт. 2007 р. : матеріали доповідей та виступів / під заг. ред. Б. М. Гончара. – Київ. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн". – 2007. – 96 с.

Прим.: чз1(1)
63.3(4Укр)61

Л 636

Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів 1932-1933 роки / упоряд. А. Граціозі. – Х. : Фоліо, 2007. – 256 с.

Прим.: чз1(1)
63.3(4Укр-4Дон)

Д 560

Добров П. Допомога трудівників Донбасу фронту в роки Великої Вітчизняної війни : монографія / П. Добров, Т. Удалова. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 237 с.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Укр)2

Ш 845

Шпоть О. С. "Велесова книга" - як фрагмент з історії демократії / О. С. Шпоть. – К. : ПП "Коронатор", 2006. – 62 с.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Укр)62

Г 676

Горбуров Є. Г. Суспільно-політична та бойова діяльність націоналістичного підпілля Півдня України в роки німецько-руминської окупації / Є. Г. Горбуров, М. М. Шитюк. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2003. – 57 с.

Прим.: чз1(1)


63.3(4Авс)

М 672

Митрофанов П. История Австрии: с древнейших времен до 1792 г. / П. Митрофанов. –
2-е изд. – М. : УРСС, 2003. – 160 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).

Экз-ры: чз1(1)


63.3(4)

Ч-492

Черников И. Гибель империи / И. Черников. – М. : Аст ; СПб. : Terra Fantastica, 2002. – 640 с.: ил. – (Историческая библиотека).

Экз-ры: чз1(1)


63.3(0)

В 848

Всемирная история: в 24 т. / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – М. : Аст; Минск : Харвест. – Т. 17 : Национально освободительные войны. – 2001. – 560 с.: ил.

Экз-ры: чз1(1)
63.3(4Укр)-3

Н 354

Національні процеси в Україні: історія і сучасність : Документи і матеріали : у 2 ч. / упор. І. О. Кресіна. – К. : Вища шк. – Ч. 2. – 1997. – 704 с.

Прим.: чз1(3), АНХЛ(4)
63.3(2)

З-122

Забелин И. Е. Как жили в старину русские цари-государи: очерк / И. Е. Забелин. – М. : Панорама, 1991. – 48 с. – (Популярная библиотечка "Коробейник". Серия "Мгновения истории").

Экз-ры: чз1(1)


63.3(2)4

С 458

Скрынников Р. Г. Иван Грозный и его время / Р. Г. Скрынников. – М. : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "История"; № 7).

Экз-ры: чз1(1)


63.3(2)47

Б 219

Балязин В. Н. Фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли. Жизнь и полководческая деятельность / В. Н. Балязин. – М. : Воениздат, 1990. – 302 с.

Экз-ры: ОКХ(1), чз1(1), АНХЛ(1)


63.3(4Укр)46

Б 485

Берестецька битва в історії України : тези республіканської науково-теоретичної конференції, с. Острів Червоноармійського р-ну Ровенської обл., 16 червня 1990 р. / упоряд. В. Й. Сидорук. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. – 47 с.

Прим.: чз1(1)
63.3(2)5

Б 871

Бразоль Б. Л. Царствование императора Николая ІІ 1894-1917 в цифрах и фактах: ответ клеветникам, расчленителям и русофобам / Б. Л. Бразоль. – М. : Товарищество русских художников, 1990. – 16 с. – (Белая книга России).

Экз-ры: чз1(1)


63.3(2)61

М 480

Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918-1923 / С. П. Мельгунов. – М. : СП "PUICO" : "P.S.", 1990.

Экз-ры: чз1(1)


63.3(2)6

Г 492

Гинзбург Е. Крутой маршрут: хроника времен культа личности / Е. Гинзбург. – Рига : Изд-во ЦК КП Латвии: Курсив. Т. 1. – 1989. – 318 с.

Экз-ры: АНХЛ(1)


63.3(0)5

Н 725

Новая история. Первый период : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "История" / под. ред. Е. Е. Юровской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш.шк., 1983. – 399 с.

Экз-ры: чз1(1)
63.3(0)32

М 383

Машкин Н. А. История Древнего Рима / Н. А. Машкин. – Л., 1947. – 680 с.

Экз-ры: чз1(1)  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка