Громадянське виховання молоді: проблеми та методичні пошукиСкачати 103,92 Kb.
Дата конвертації31.01.2017
Розмір103,92 Kb.
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ:

ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОШУКИ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладач: О. А. Дікунова,

зав. інформаційно-бібліографічного відділу

Кривий Ріг

2013

Удосконалення будь-якого суспільства немислиме без систематичної й цілеспрямованої роботи з формування та розвитку особистості. А досягти зрілості як особистість людина здатна лише через громадянське бачення світу, через оцінку всього, що відбувається навколо, з позицій власної активної участі й відповідальності за те, що відбувається в суспільстві. І хоча потреба бути громадянином своєї держави є цілком природною, сама собою вона не зможе реалізуватися. Допомогти в цьому підростаючому поколінню покликане громадянське виховання.

Сучасна українська освіта ставить проблему виховання громадянина на одне з перших місць, оскільки добре відомою є незаперечна істина: щоб демократія стала реальністю життя, потрібна зацікавленість людей у досягненні суспільно важливої мети і відповідальність за долю суспільства як за свою власну; потрібне сприяння зближенню інтересів особи, суспільства, держави і подолання або хоча б послаблення суперечностей між ними.

У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості; власне процесом відродження нації.


В даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси з питань формування громадянських рис особистості, проблем громадянського виховання учнівської та студентської молоді, наявні у фонді бібліотеки: навчально-методичні посібники, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань, наукових фахових збірників українською і російською мовами (всього 82 джерела). Список вибірковий, складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей. Хронологічно охоплено період  1996 – 2012 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам, учителям загальноосвітніх шкіл.1. Аббас Н. О. Роль та місце громадянської освіти в демократичному

вихованні підростаючого покоління / Н. О. Аббас // Виховна робота в школі. - 2012. - № 2. - С. 37-38.2. Алексєєва О. Формування громадянської позиції сучасної молоді /

О. Алексєєва // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 2. – С. 31-36.3. Баженова Л. Рівень сформованості громадянських і патріотичних якостей в учнів : програма вивчення / Л. Баженова // Психолог. – 2003. - № 18-19.

4. Барильник А. І. Громадянське виховання в умовах українського державотворення (з досвіду роботи політико-правового клубу «Феміда») / А. І. Барильник // Виховна робота в школі. - 2012. - № 5. - С. 25-30.

5. Берднікова С. Створення умов для реалізації системи громадянської освіти та громадянського виховання особистості / С. Берднікова // Історія та правознавство. – 2005. - № 16-18. – С. 21-23.

6. 378(082)

Н 73 Бєлавіна Т. І. Сучасні аспекти становлення культури громадянськості та соціальної відповідальності учнівської молоді / Т. І. Бєлавіна // Нові технології навчання : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 63-73

7. Бойчук Л. Виховання громадянина / Л. Бойчук // Виховна робота в школі. – 2007. - № 11. – С. 2-46.

8. Бондар Л. Громадянське виховання школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Л. Бондар // Психологія і педагогіка. – 2007. - № 3. – С. 5-11.

9. 37.035.6

В 34 Виховуємо громадянина України : сценарії виховних заходів з історії та правознавства / уклад. М. Т. Залипецький, В. І. Уруський. – Тернопіль : Астон, 2002. – 192 с.

10. Гарнійчук В. Громадянська освіта: сценарії позакласних заходів / В. Гарнійчук // Історія в школі. - 2011. - № 5-6. - С. 48-51.

11. Гачкевич М. В. На шляху до гендерної рівності. Факультатив «Громадянська освіта : Основи демократії». 11 клас / М. В. Гачкевич // Історія та правознавство. - 2011. - № 31. - С. 6-11.

12. Горшкова О. Громадянська освіта: проблеми і методичні пошуки / О. Горшкова, С. Заруба // Шкільний світ. – 2007. - № 9. – С. 2-8.

13. Гриценчук О. Формування громадянської свідомості / О. Гриценчук // Рідна школа. – 2002. - № 10. – С. 8-9.

14. 37.017(477)(07)

Г 87 Громадянська освіта : методичний посібник для вчителя / Авт.-уклад.: С. Позняк, О. Пометун. - К. : Етна-1, 2008. – 194 с.

15. 37.017(477)(075.8)

Г 87 Громадянська освіта : теорія і методика навчання : посіб. для студентів ВНЗ / Т. Асланова, Т. Бакка, В. Бортніков. – К. : Етна-1, 2008. – 174 с.

16. Гузеватий А. Ю. Гендер і влада в Україні (Громадянська освіта, 10 клас) / А. Ю. Гузеватий // Історія та правознавство. - 2012. - № 10. - С. 16-19.

17. Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. - № 4. –

С. 81-93.18. Гусєва А. В. Структура психологічної готовності до громадянської активності / А. В. Гусєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - № 2. – С. 68-70.

19. Евсюкова Л. И. Проблемы формирования гражданской позиции старшеклассников в современной школе / Л. И. Евсюкова // Преподавание истории в школе. – 2010 . - № 4. – С. 73-75.

20. Єлагіна Т. Форми і методи формування громадянських якостей особистості / Т. Єлагіна // Рідна школа. – 2005. - № 6. – С. 34-37.

21. Жидкова Н. М. Розвиток громадянської активності старшокласників / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2010. - № 31. – С. 4-6.

22. Завалевський Ю. Громадянське становлення учнів в процесі виховної діяльності / Ю. Завалевський // Рідна школа. – 2003. - № 6. – С. 17-19.

23. Завалевський Ю. Основи формування громадянськості / Ю. Завалевський // Відкритий урок. – 2006. – № 11-12. – С. 46-54.

24. Завалевський Ю. Проблеми соціально-громадянського виховання особистості та підходи до їх розв’язання в історії теоретичної думки / Ю. Завалевський // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 4. – С. 55-64.

25. Іванченко І. Формування громадянської компетентності учнів / І. Іванченко // Управління школою. – 2005. - № 28-29. – С. 61-64.

26. Іванчук В. Формування громадянської культури учнівської та студентської молоді в процесі навчання / В. Іванчук // Шлях освіти. – 2000. - № 2. – С. 28-31.

27. Івашковський В. В. Вплив фізичного виховання на формування громадянських якостей старшокласників / В. В. Івашковський // Фізичне виховання в школі. - 2011. - № 5. - С. 27-30.

28. Івашковський В. В. Позитивний психологічний клімат як визначальний чинник виховання суб’єкта громадянського суспільства / В. В. Івашковський // Рідна школа. – 2005. - № 12. – С. 35-38.

29. Івашковський В. В. Створення належних педагогічних умов – визначна складова процесу виховання громадянина / В. В. Івашковський // Рідна школа. – 2008. - № 9. – С. 36-40.

30. Ігнатенко П. Громадянське виховання : історичний аспект / П. Ігнатенко, Л. Крицька // Шлях освіти. – 1997. - № 1. – С. 38-43.

31. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2009. - № 1-2. – С. 15-26.

32. Концептуальні засади виховання громадянина // Позакласний час. – 2009. - № 1-2. – С. 12-15.

33. Кузнецова Л. Развитие содержаний понятий «гражданственность» и «гражданское воспитание» в педагогике ХХ века / Л. Кузнецова // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2006. - № 9. – С. 10-19.

34. Курилів В. І. Громадянське виховання особистості як передумова функціонування демократичного суспільства / В. І. Курилів // Історія та правознавство. - 2011. - № 4. - С. 2-3.

35. Кучеренко О. І. Громадянське виховання учнів в умовах інноваційної школи / О. І. Кучеренко // Виховна робота в школі. - 2012. - № 1. - С. 41-44.

36. Кучинська І. Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі / І. Кучинська // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. - № 7-8. – С. 8-11.

37. Кучинська І. Громадянське виховання: минулий досвід і сучасні вимоги / І. Кучинська // Українська література в ЗОШ. – 2005. - № 5. – С. 40-42.

38. Кучинська І. Громадянське виховання в Україні в другій половині ХІХ – ХХ ст. / І. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 1. – С. 128-133.

39. Кучинська І. Значення громадянського виховання у становленні особистості / І. Кучинська // Українська література в ЗОШ. – 2005. - № 6. – С. 27-28.

40. Кучинська І. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянськості особистості / І. Кучинська // Українська література в ЗОШ. – 2007. - № 8. – С. 53-55.

41. 37.035(043.2)

К 68 Корпач Н. І. Формування громадянської позиції підлітків у молодіжних організаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. І. Корпач; Тернопільський НПУ ім. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. – 20 с.

42. Лесечко А. М. Громадянське виховання в школі: актуальність, проблеми, досвід / А. М. Лесечко // Управління школою. – 2008. - № 22-24. – С. 54-57.

43. Лєпіхова Л. А. Онтогенетичний погляд на соціально-психологічні властивості громадянської та політичної культури / Л. А. Лєпіхова // Педагогіка і психологія. – 2003. - № 1. – С. 30-37.

44. Махно О. П. До джерел громадськості / О. П. Махно // Виховна робота в школі. – 2012. - № 2. – С. 2-28.

45. Назаренко Л. М. Система формування громадянських цінностей учнівської молоді / Л. М. Назаренко // Виховна робота в школі. – 2010. - № 4. – С. 16-34.

46. Нікітіна Н. Формування в учнів активної громадянської позиції в умовах навчально-виховного процесу педагогічного ліцею / Н. Нікітіна // Рідна школа. – 2007. - № 11-12. – С. 27-29.

47. Обжирко Т. В. Засоби масової інформації - четверта влада (Громадянська освіта, 10 клас) / Т. В. Обжирко // Історія та правознавство. - 2012. - № 10. - С. 20-21.

48. Овсієнко С. М. Формування активної громадянської позиції особистості учня / С. М. Овсієнко, С. Г. Ільченко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 2. – С. 28-36.

49. 378(082)

П 78 Огородник Л. Становлення системи громадянського виховання в умовах розвитку української державності / Л. Огородник // Проблеми освіти : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 26. – С. 62-67.

50. Олексін Ю. Формування рис громадянськості в учнів старшого шкільного віку / Ю. Олексін // Історія України та правознавство. – 2008. - № 20. – С. 1-7.

51. Пархоменко Л. Т. Громадянське виховання : теорія і досвід / Л. Т. Пархоменко // Виховна робота в школі. -2008. - № 4. – С. 2-23.

52. Пикало В. В. Формування у шкільної молоді особистісних рис громадян України, носіїв національної культури / В. В. Пикало // Шкільна бібліотека. – 2009. - № 5. – С. 81-83.

53. Пічуркіна-Шумейко Л. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема / Л. Пічуркіна-Шумейко // Рідна школа. – 2000. - № 7. – С. 33-37.

54. Пічуркіна-Шумейко Л. Формування громадськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності / Л. Пічуркіна-Шумейко // Рідна школа. – 2002. - № 4. – С. 27-31.

55. Позняк С. Уявлення школярів про громадянина і формування в них громадянської компетентності / С. Позняк // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 4. – С. 83-93.

56. Поликовська О. Громадянське суспільство та духовна культура / О. Поликовська // Шлях освіти. – 2008. - № 3. – С. 2-5.

57. Приходько В. М. Факторно-критеріальна модель моніторингу якості та продуктивності громадянського виховання учнів / В. М. Приходько // Виховна робота в школі. – 2010. - № 4. – С. 2-16.

58. Рацул О. Особливості громадянського виховання у східнослов’янських народів / О. Рацул // Рідна школа. – 2007. - № 7. – С. 71-74.

59. Рега О. Проблема виховання громадянськості у підростаючого покоління засобами гуманності у 70-80-х роках ХХ ст. / О. Рега // Рідна школа. – 2004. - № 2. – С. 57-60.

60. Розенберг А. Біля джерел громадянського виховання / А. Розенберг // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 52-54.

61. Світлична Н. Розвиток громадянських рис особистості / Н. Світлична // Психолог. – 2008. - № 17. – С. 3-7.

62. Семенова Н. В. Літня школа з громадянської освіти / Н. В. Семенова, О. М. Костюк // Позакласний час. - 2012. - № 9-10. - С. 44-48.

63. 37.035

С 40 Система громадянського виховання в школі / упоряд. Ж. Сташко. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.

64. 37.035.6:378(043.2)

С 34 Сігова А. Г. Педагогічні умови формування громадянської позиції студентської молоді : автореф. дис. ... канд. пед наук: 13.00.07 / А. Г. Сігова; Східноукраїнський НУ ім. Даля. - Луганськ, 2008. – 20 с.

65. Скемська А. Формування громадянської компетентності учнів / А. Скемська // Початкова освіта. – 2010. - № 37. – С. 2-4.

66. Сліпченко Л. Аспекти громадянської освіти і виховання в шкільному курсі біології / Л. Сліпченко // Біологія. Шкільний світ. - 2011. - № 7. - С. 15-27.

67. Сліпченко С. Діагностування громадянських ціннісних орієнтацій як передумова компетентного моделювання процесу їх формування / С. Сліпченко // Рідна школа. – 2009. - № 1. – С. 28-30.

68. Сліпченко С. Роль свободи у розвитку громадянських ціннісних орієнтацій старшокласників / С. Сліпченко // Рідна школа. – 2008. - № 5. – С. 20-23.

69. Струманський В. Соціокультурні основи та педагогічний зміст ініціювання громадянського інтересу в учнів / В. Струманський // Рідна школа. – 2001. - № 1. – С. 15-17.

70. Сухомлинська О. Громадянське виховання : спадщина і сучасність / О. Сухомлинська // Управління освітою. – 2005. - № 24. – С. 3-4.

71. Тараненко І. Г. Демократичні цінності у процесі становлення громадянина / І. Г. Тараненко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 150-155.

72. Тітова А. А. Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів / А. А. Тітова // Початкове навчання і виховання. – 2010. - № 8. – С. 15-18.

73. Топорова Н. В. Гендерний світ сьогодення : (Громадянська освіта, 11 клас) / Н. В. Топорова // Історія та правознавство. - 2012. – № 16-18. - С. 10-12.

74. Филонов Г. Феномен гражданственности в структуре личностного развития / Г. Филонов // Педагогика. – 2007. - № 8. – С. 38-44.

74. Фокіна Т. В. Дискусії як ефективна форма громадянського виховання / Т. В. Фокіна // Виховна робота в школі. - 2011. - № 9. - С. 15-18.


75. 378 (082)

П 24 Хоцкіна С. М. Громадянське виховання майбутнього фахівця з економіки / С. М. Хоцкіна // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2010. - Вип. 27. - С. 55-64.

76. 30 (07)

Ч-12 Чабан Л. Г. Громадянська освіта. 9-11 класи / Л. Г. Чабан, Я. Г. Бондаренко. - Х. : Основа, 2009. – 176 с. - (б-ка журн. «Історія та правознавство»; вип. 8 (68).

77. Черкашенко В. Громадянське виховання : проблеми, досвід / В. Черкашенко // Відкритий урок. – 2008. - № 12. – С. 37-38.

78. Черниш П. Вплив народної педагогіки на формування громадянина України / П. Черниш // Рідна школа. – 1996. - № 10. – С. 37-41.

79. Шамич О. Критерії, показники та рівні формування громадської активності у молодших школярів / О. Шамич // Фізичне виховання. – 2011. – № 2. – С. 41-43.

80. Шестопалюк О. Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді / О. Шестопалюк // Рідна школа. – 2010. - № 3. – С. 33-36.

81. Шевченко С. М. Людина в ринковій економіці (Громадянська освіта,

11 клас) // Історія та правознавство. - 2012. - № 10. - С. 13-15.82. Якушина В. Формування громадянських цінностей школярів / В. Якушина // Директор школи. – 2006. - № 33. – С. 17-20.
Каталог: Librarydocument -> Bibl spiski
Bibl spiski -> Язбережувальна педагог
Bibl spiski -> Креативність школярів на уроках математики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Bibl spiski -> Рекомендаційний бібліографічний список літератури Укладач: О. Б. Поліщук, зав сектору інформаційно
Bibl spiski -> Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку дошкільників та молодших школярів
Bibl spiski -> Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії
Bibl spiski -> Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Bibl spiski -> Рекреалогія. Рекреаційні ресурси. Туризм як галузь рекреаційної діяльності
Bibl spiski -> Наукова бібліотека екологія міст І промислових регіонів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал