Головне управління освіти і наукиСторінка1/4
Дата конвертації24.02.2017
Розмір0,53 Mb.
  1   2   3   4

Головне управління освіти і науки


Харківської обласної державної адміністрації

Обласний науково-методичний

інститут безперервної освіти
Обласна виставка-ярмарок педагогічний ідей
Компетентнісний підхід

до вивчення словникових слів на уроках української мови

( з досвіду роботи)


Кириленко Ольга Петрівна,

вчитель Подолянської ЗОШ І-ІІІ ст.

Куп’янської районної ради

Харківської області

2007

Вступ

Словниковий запас - будівельний матеріал будь-якого висловлення.

Словник кожної людини поділяється на пасивний і активний. Активний словник охоплює слова, які мовець не тільки розуміє, а й повсякденно користується ними. Кількість слів в активному словнику людини визначає багатство і культуру її мови. Тому культурна людина постійно збагачує свій лексичний запас. Вона обов’язково слідкує за правильною вимовою, написанням і вживанням слів як в усній, так і в письмовій мові.

Це реалізується в курсі «Українська мова». Основна мета курсу української мови – забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного мовлення; навчити дітей читати і писати, будувати зв’язні писемні висловлювання; сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити мотивацію вивчення рідної мови.

Основою орфографічної грамотності є вміння співвідносити фонетичний і графічний образи слова, позначати звуки слова відповідними буквами без їх пропусків, замін, вставлянь і переставлянь. Учні початкових класів мають оволодіти цими уміннями і безпомилково писати слова

Важливою частиною роботи з орфографії є засвоєння списку слів, вимову і написання яких школярі мають запам’ятати.

Визначальним умінням, яке має бути сформоване на початковому етапі навчання мови, є орфографічна зіркість: уміння бачити в тексті особливості графічної форми слова, уміння самостійно виправляти допущені помилки, зіставляючи написане зі зразком. Це уміння формується у процесі виконання школярами системи відповідних вправ на списування, різних видів робіт,

А також для розширення уявлень учнів про культуру українського народу, її особливості в різних регіонах, у різних етносів, які населяють Україну, необхідно приділяти особливу увагу мовним аспектам проблеми: тлумаченню значення, особливостей використання слів, фразеологізмів, прислів’їв, приказок; розвитку уміння доречно використовувати їх у мовленні.


Компетентнісний підхід

до вивчення словникових слів

на уроках української мови

Програма з української мови передбачає у кожному класі початкової школи вивчення слів, вимову, правопис і значення яких учні повинні засвоїти.

Навчити дитину вимовляти і писати ці слова без помилок – одне із важливих і складних завдань, які стоять перед вчителем.

Традиційно слова з неперевірним правописом, або, так звані словникові слова, засвоюються молодшими школярами шляхом механічного запам’ятовування їх графічного вигляду. З цією метою нове слово записується на дошці, перечитується, проговорюється і записується в зошиті. Така методика орієнтує учнів на формальне заучування цих слів, та не забезпечує достатньо швидкого і міцного їх засвоєння, про що свідчать помилки, допущені учнями у вивчених словах.

Підвищення ефективності засвоєння словникових слів, я вважаю, треба пов’язати із зміною характеру їх запам’ятовування. Воно повинно бути свідомим, а не механічним.

Тому, робота з такими словами проводиться на кожному уроці протягом всього року, починаючи з першого класу. Кожен учень має свій словничок.

До кожного слова я маю малюнок, картку і різноманітні завдання.

Передусім показую і називаю зображення цього слова, а потім зосереджую на ньому увагу дітей. Пропоную чітко повторити його хором, вимову запам’ятати.

На спеціальній дошці «Запам’ятай правопис слів» прикріплюю картку. Діти записують у свій словничок. Потім пояснюю його значення, походження. Підбираємо синоніми. Після цього учні складають словосполучення з новим словом, речення, окремі з яких записують на дошці та в зошиті. А для подальшого кращого запам’ятовування словникових слів використовую різноманітні різнорівневі завдання, які сприяють підвищенню емоційного настрою, розвивають в учнів зорову і слухову пам'ять, увагу, логічне мислення, кмітливість, допитливість, розширюють кругозір, допомагають зробити процес засвоєння більш легким і швидким, виховують інтерес до вивчення рідної мови. Така робота виробляє в учнів вміння вчитися, навички самостійної роботи, розумової пізнавальної діяльності, розвиток навичок самоконтролю.
Вправи та ігри для засвоєння словникових слів.

1.Усна робота з допомогою сигнальних карток, на яких написані голосні е, и, о, а. Називається слово з таблиці, а діти піднімають сигнальну картку з потрібною орфограмою.

2.Запис слів по порядку. Вчитель диктує слова, учні записують їх, потім перевіряють по таблиці написання слів, відкриваючи смужку паперу.

3.Виписати з таблиці слова з ненаголошеними голосними по варіантах.

4. Виписати з таблиці слова, що відповідають на питання хто? Що?

5. Виписати з таблиці слова, що відповідають на запитання який, яка, яке? Духмяний, червоний, черговий.

6. Учитель читає групу слів. Потім слова записуються і перевіряються.

7.Учитель показує малюнок, один із учнів чітко вимовляє слово. Потім усі слова записуються і перевіряються на дошці.

8.Протягом кількох секунд діти читають очима слова і записують.

9. Виписати з таблиці слова, які відповідають даним звуковим схемам. З’єднай слова з відповідними схемами і малюнками

1.Батьківщина – - 0 = = 0 - - - -0

2.Ведмідь – - 0 - = 0 =

3.Вересень – - 0 – 0 – 0 =

4.Вулиця – - 0 – 0 = 0

5.Герой – - 0 – 0 =

6.Диктант – - 0 - - 0 - -

7.Диван - - 0 – 0 -

8.Дитина – - 0 – 0 – 0

9.Духмяний – - 0 - = 0 – 0 =

10.Дятел – = 0 – 0 -

11.Жайворонок – - 0 = - 0 – 0 – 0 -

12.Завдання – - 0 - - 0 =: 0

13.Заєць – - 0 = 0 =

14.Календар – - 0 – 0 - - 0 -

15.Килим – - 0 – 0 -

16.Медаль – - 0 – 0 =

17.Метро - - 0 - - 0

18.Неділя – - 0 = 0 = 0

19.Ознака – 0 - - 0 - 0

20.Помилка – - 0 – 0 - - 0

21.Понеділок – - 0 – 0 = 0 – 0 -

22.Портфель – - 0 - - - 0 =

23.Предмет – - - 0 - - 0 -

24.Середа – - 0 – 0 - 0

25.Театр – - 0 0 - -

26.Учитель – 0 – 0 – 0 =

27.Читання – - 0 – 0 =: 0

28.Червоний – - 0 - - 0 – 0 =

29.Черговий – - 0 - - 0 – 0 =

30.Черевики – - 0 – 0 – 0 - 0

31.Четвер – - 0 - - 0 -

32.Шофер – - 0 – 0 -

33.Ясен – = 0 – 0 –
10.Виписати якомога більше слів за даними моделями

Г – голосний

П – приголосний
ПГПГП – ясен, герой, диван, дятел, килим, шофер, заєць, медаль.

ПГПГПГ - вулиця, дитина, неділя, середа, читання.

ПГППГП – четвер, ведмідь.

ПГППГПГП – духмяний, червоний, черговий.


11. За одну чи дві хвилини виписати слова:

1) двоскладові: ведмідь, герой, диктант, диван, дятел, заєць, килим, медаль, метро, портфель, предмет, театр, четвер, шофер, ясен;

2) трискладові: вересень, вулиця, дитина, духмяний, завдання, календар, неділя, ознака, помилка, середа, учитель, читання, червоний, черговий;

3) чотирискладові: Батьківщина, жайворонок, понеділок, черевики;

4) з наголошеним першим складом: вересень, вулиця, дятел, жайворонок, заєць, килим, помилка, ясен;

5) з наголошеним другим складом: ведмідь, герой, диктант, диван, дитина, духмяний, завдання, медаль, метро, неділя, ознака, помилка, портфель, предмет, театр, учитель, читання, червоний, четвер, шофер;

6) з наголошеним третім складом: Батьківщина, календар, понеділок, середа, черговий, черевики;

7) з подвоєними приголосними: завдання, читання;

8) тільки з твердими приголосними: диктант, диван, дитина, календар, килим, метро, ознака, помилка, предмет, середа, театр, черевики, четвер, шофер.

9) в яких є тільки м’які приголосні:

10) звуків більше, ніж букв: ясен.

11) звуків менше, ніж букв: ведмідь, вересень, завдання, медаль, портфель, учитель.
12. Виписати слова з даної теми, наприклад, «Рослини», «Тварини».

Власні назви – Батьківщина.

Рослини – ясен.

Звірі – ведмідь, заєць.

Птахи - дятел, жайворонок.

Школа – портфель, завдання, диктант, помилка, предмет, читання., черговий, дитина

Дні тижня – неділя, понеділок, середа, четвер.

Ознаки – духмяний, ознака

Колір - червоний.

Меблі – диван.

Назви місяців – вересень.

Професії – учитель, шофер.

Взуття – черевики.

Предмети перемоги – герой, медаль.

Місто – вулиця, метро, театр

Предмети побуту – килим13.За буквами, що позначають приголосні звуки, впізнати слова і записати.

1.Батьківщина – б_тьк_вщ_н_

2.Ведмідь - в _ дм_д

3.Вересень - в_р_с_н

4.Вулиця - в_л_ц_

5.Герой - г_р_й

6.Диктант - д_кт_нт

7.Диван - д_в_н

8.Дитина - д_т_н_

9.Духмяний - д_хм_н_й

10.Дятел - д_т_л

11. Жайворонок – ж_в_р_н_к

12.Завдання - з_вд_нн_

13.Заєць - з_ _ц

14.Календар - к_л_нд_р

15.Килим – к_л_ м

16.Медаль – м_д_ль

17.Метро - м_тр_

18.Неділя – н _ д_ л_

19.Ознака – _зн_к_

20.Помилка – п_м_лк_

21.Понеділок – п_н_д_л_к

22.Портфель – п_ртф_л

23.Предмет – пр_дм_т

24.Середа – с_р_д_

25.Театр – т _ _тр

26.Учитель – _ч_т_л

27.Читання – ч_т_нн_

28.Червоний – ч_рв_н_й

29.Черговий – ч_рг_в_й

30.Черевики – ч_р_в_к_

31.Четвер - ч_тв_р

32.Шофер - ш_ф_ р

33.Ясен - _с_н14.Скласти слова із складів.

1.Батьківщина – ківщибатьна

2.Ведмідь - мідьвед

3.Вересень - ревесень

4.Вулиця - ливуця

5.Герой - ройге

6.Диктант - тантдик

7.Диван - ванди

8.Дитина - тинади

9.Духмяний - мянийдух

10.Дятел - телдя

11. Жайворонок - жайронокво

12.Завдання - ннязавда

13.Заєць - єцьза

14.Календар - дарленка

15.Килим – лимки

16.Медаль – дальме

17.Метро - троме

18.Неділя – діляне, лядіне

19.Ознака – наозка,каозна

20.Помилка –милкапо

21.Понеділок – ділокпоне

22.Портфель – фельпор

23.Предмет – метпре

24.Середа – редасе

25.Театр –атрте

26.Учитель – чительу

27.Читання – ннячита

28.Червоний – вочерний

29.Черговий – говийчер

30.Черевики – ревичеки

31.Четвер - верчет

32.Шофер - фершо

33.Ясен - Сеня


15.Збери з даних букв слово

1.Батьківщина – т ь к і щ и н б а в а

2.Ведмідь - м е в д і д ь

3.Вересень – е е е в р с н ь

4.Вулиця – л в у и я ц

5.Герой - о й г р е

6.Диктант – т д к и а т н

7.Диван - а д и н в

8.Дитина – а д т и н и

9.Духмяний – х м у я н и д й

10.Дятел – д т я е л

11.Жайворонок – о о р н ж в а й о к

12.Завдання – н а в н д а я з

13.Заєць – ь з а є ц

14.Календар – н к а л д р а е

15.Килим – к и и л м

16.Медаль – а д л ь м е

17.Метро - т м е р о

18.Неділя - л н е д я і

19.Ознака - а з н к а о

20.Помилка – и л п к а о м

21.Понеділок – п н д е і л к о о

22.Портфель – ф л о ь п р е т

23.Предмет – т е м п е р д

24.Середа – р е с е а д

25.Театр – т а т р е

26.Учитель – е л ч и ь у т

27.Читання – н ч и т н я а

28.Червоний – й е р в о н ч и

29.Черговий – г о р ч й и в е

30.Черевики – е р в е и к и ч

31.Четвер – р е ч т в е

32.Шофер – ф р е о ш

33.Ясен – с н е я


16. З букв одного слова записати інші слова.

1.Батьківщина – батьки, атаки, бік, бак, щит, вікна, бант, бинт.

2.Ведмідь - мідь, мед, дід.

3.Вересень – несе, реве.

4.Вулиця – лив

5.Герой – горе.

6.Диктант – танк, тин, кит, так, нитка.

7.Диван - вид, нива, дав.

8.Дитина – тин, над.

9.Духмяний – дух, мухи, худий

10.Дятел – теля.

11.Жайворонок – ворона, ранок, рай, нора, кора.

12.Завдання – ваза,задня

13.Заєць –

14.Календар – лан, дар, клен, рада, арена.

15.Килим - мили.

16.Медаль – даль, мед, лад,

17.Метро - метр.

18.Неділя – лід.

19.Ознака – знак, коза.

20.Помилка – мило, пил, мак, лак, липа, липка

21.Понеділок – поні, кіно, діло, дно, коло, коні, лід.

22.Портфель – порт, форель.

23.Предмет – мед, темп, метр.

24.Середа – сад, сер, дар.

25.Театр – тре

26.Учитель – чути.

27.Читання – тин.

28.Червоний – вони, новий, нове, вени, вино.

29.Черговий – горе, рев, гори, роги.

30.Черевики – реве.

31.Четвер –

32.Шофер – шеф

33.Ясен –


17.Добери відсутній склад, або букву

1.Батьківщина – батьків _ на

2.Ведмідь - в _м_д _

3.Вересень - ве _ се_

4.Вулиця - вул_ц_

5.Герой - г_рой

6.Диктант - д_ктант

7.Диван - д_ван

8.Дитина - ди_на

9.Духмяний - дух_ний

10.Дятел - дя_л

11. Жайворонок – _воронок

12.Завдання - завда__

13.Заєць - за _ц _

14.Календар - ка _ндар

15.Килим – ки_ м

16.Медаль – _даль

17.Метро - _тро

18.Неділя – н _ ді _

19.Ознака – _ знака

20.Помилка – п_м_лк_

21.Понеділок – по _ ділок

22.Портфель – портф___

23.Предмет – пр_дмет

24.Середа – се _ да

25.Театр – т _ _тр

26.Учитель – _чит_ль

27.Читання – чита_

28.Червоний – ч_рв_н_й

29.Черговий – _ ргов_й

30.Черевики – че _ вики

31.Четвер - ч_твер

32.Шофер - шоф_

33.Ясен - яс_н


18.Впізнай слово по першій і останній буквах.

1.Батьківщина – б - а 18.Неділя – н - я

2.Ведмідь - в - дь 19.Ознак – о - а

3.Вересень - в - н ь 20.Помилка – п - а

4.Вулиця - в - я 21.Понеділок – п - к

5.Герой - г - й 22.Портфель – п - ль

6.Диктант д - т 23.Предмет – п - т

7.Диван - д - н 24.Середа – с - а

8.Дитина - д - а 25.Театр – т - р

9.Духмяний - д - й 26.Учитель – у - ль

10.Дятел - д - л 27.Читання – ч - я

11. Жайворонок – ж - к 28.Червоний – ч - й

12.Завдання - з - я 29.Черговий – ч - й

13.Заєць - з - ць 30.Черевики – ч - и

14.Календар - к - р 31.Четвер - ч - р

15.Килим – к - м 32.Шофер - ш - р

16.Медаль – м - ль 33.Ясен - я - н

17.Метро - м - о19. Знайди слова, що сховалися.

1.Арлібатьківщина - Батьківщина

2.Дплведмідьпаокг – ведмідь

3.Двалощвересень – вересень

4.Здврпрпвулицяоврбібьв – вулиця

5.Поуггеройитмь – герой

6. воугдиктантппр – диктант

7.Оааиьлушдиванрог – диван

8.Дллрдитинацукщ - дитина

9.Щпардухмянийоо – духмяний

10.Акммиімдятелрвврнц – дятел

11.Движайворонокдів – жайворонок

12.Звпзавданняуек – завдання

13.Вапрзаєцьенг – заєць

14.Клвткалендарцку – календар

15.Всчкилимвап – килим

16.Орамедальпро – медаль.

17.Дьсметровар – метро

18.Донеділяват – неділя

19.Прознакастб - ознака

20.Лпомилкаро – помилка

21.Васмпонеділоктьюю – понеділок

22.Олипортфельбдл – портфель

23. Вадопредметцйуке – предмет

24.Явесередафів – середа

25.Жотеатрсва – театр

26.Фукучительро – учитель

27.Ярочитанняло – читання

28.Укчервонийло – червоний

29.Пншщчерговийфіва – черговий

30.Жолчеревикидо – черевики

31.Лдачетвергоа – черевики

32.Доршоферлід – шофер

33.Часясендлів – ясен


20. Закресли однакові літери. Яке слово утворилося? Запиши його каліграфічно.

1.Батьківщина – Балктьлккілквщлкина

2.Ведмідь - велкдлкмлкідь

3.Вересень - верелкселкнь

4.Вулиця - вуллкицлкя

5.Герой - герлкойлк

6.Диктант - дикбітабінт

7.Диван - дибівабін

8.Дитина - дибітибіна

9.Духмяний - дуібхмібяниібй

10.Дятел - дібтеібл

11. Жайворонок – жайвмтормтонмток

12.Завдання - завмтдамтннмтя

13.Заєць - заємтцмть

14.Календар - камтенмтдамтр

15.Килим – кийцлийцмцй

16.Медаль – мейцдацйль

17.Метро - мйцетйцрйцо

18.Неділя – нйцедйцілйця

19.Ознак – ознйцацйка

20.Помилка – пойцмийцлка

21.Понеділок – понукеукдукілок

22.Портфель – поруктфукель

23.Предмет – прукедукмеукт

24.Середа – серукедука

25.Театр – т еукатукр

26.Учитель – учджтеджль

27.Читання – чиджтаджннджя

28.Червоний – чеджрвджонджий

29.Черговий – чеджргджоджвий

30.Черевики – чеджрджеджвики

31.Четвер - чездтвздездр

32.Шофер - шоздфездр

33.Ясен - яздсездн


21. Обведи кожну третю букву. Яке слово заховалося? Запиши його каліграфічно

( Можна вибрати будь-яку букву)

1.Батьківщина – миБуеапртпоьегккшіалвтьщрлиннга

2.Ведмідь - кнввоетьдодмлдігшдваь

3.Вересень - арвкневарнгеалстьелжнегь

4.Вулиця - уквапулдлджикнцяся

5.Герой - йугроещзрясозхй

6.Диктант - гшдьбизхксмтпрагшнват

7.Диван - йцдкеингвгшащзн

8.Дитина - кедтьидлтроиваніва

9.Духмяний - йудівупохлдмбюятьнмиисмй

10.Дятел - чсдпрятьтмиеджл

11. Жайворонок – кежапалдйжєвячотьрмиоолнваоівк

12.Завдання -укзроашщвардлдажєнсмнроя

13.Заєць - нгзибабюєсмцчсь

14.Календар - цккмиалдлбжеяснапдірагшр

15.Килим – енкджиятлтбидєм

16.Медаль – івмсаеродяіакглфвь

17.Метро - ншмолеаьтьбрвпо

18.Неділя – егнпоевадврірллямя

19.Ознака - ововтзиюнбиаьбкчса

20.Помилка – кнпаломбмпоиьбліакіпа

21.Понеділок – егпрлолднвпеводиьіцуліаоодбїк

22.Портфель – йфпівоапртьтджфсмесмлмиь

23.Предмет – нгпшшрььебьдівмакеерт

24.Середа – енсроевкртнеьодбла

25.Театр – аотмьетбаодтщзсир

26.Учитель – егупбчрдибдтадевдлідь

27.Читання – гщчожилжтвоавлніднідя

28.Червоний – цщчубепдрдєвмловбнзнисий

29.Черговий – йщчаоеслрлжгчтоодвьюицей

30.Черевики – енчвлерлржєеямвлдииткзши

31.Четвер - кнчитешщтвпвчлеіар

32.Шофер - цешчооедфидезжр

33.Ясен – княаосодеадн


22. Знайти в ланцюжку і записати словникові слова.

Четвересень

Завданнясен

Килиметро

Метрознака

Черевикилим

помилкалендар

ясенеділя

килимедаль

23. З останніх букв поданих слів утворити нове слово.

1.Батьківщина – дуб, калина, кит, осінь, ранок, холодні, читав, дощ, дубки, ясен, величезна

2.Ведмідь - зеленів, кам’янисте, назад, аеродром, автомобілі, дід, місяць.

3.Вересень - вечеряв, веселе, шофер, апельсинове, абрикос, одинадцяте, екран, мізинець.

4.Вулиця - минув, влітку, вокзал, комбайни, палац, уявлення.

5.Герой - пиріг, море, мільйонер, село, вишневий.

6.Диктант - велосипед, вершки, вершник, юннат, вірьовка, компаньйон, активіст.

7.Диван - листопад, восени, розказав, береза, мільйон.

8.Дитина - сад, книжки, кіт, пагорби, батальйон, краплина.

9.Духмяний - посуд, влітку, мох, задум, цибуля, млин, сходи, гидкий.

10.Дятел - вперед, верхів’я, депутат, високе, гол.

11. Жайворонок – йорж, вершина, веселий, заселяв, дерево, димар, весло, лимон, сало, цирк.

12.Завдання - заліз, деревина, косив, з’їзд, зеленка, слон, лан, земля.

13.Заєць - верболіз, дружба, ллє, палац, день.

14.Календар - гайочок, верхівка, стіл, селище, бензин, переїзд, вигадка, майор.

15.Килим – гайок, проліски, зал, верби, акваріум.

16.Медаль – агроном, глибоке, завод, сльоза, сокіл, величність.

17.Метро - прийом, червоне, президент, мільйонер, зернятко.

18.Неділя – фазан, сільське, йод, стрижі, футбол, земля.

19.Ознака – зерно, майонез, район, берізка, деньок, лебідка.

20.Помилка – короп, морозиво, грім, вдихати, орел, равлик, ластівка.

21.Понеділок – Пилип, фламінго, графин, дзвінке, велосипед, спасибі, метал, тепло, льодовик.

22.Портфель – цап, житло, міністр, космонавт, жираф, шкіряне, дятел, зелень.

23.Предмет – кріп, фермер, дерев’яне, мед, аеродром, життєве, кріт.

24.Середа – ліс, десяте, мухомор, дешеве, верблюд, верба.

25.Театр – горизонт, живе, зима, очерет, банкір.

26.Учитель – взимку, ліворуч, вивезти, сервант, залізне, вокзал, цінність.

27.Читання – праворуч, виливати, бинт, листівка, паркан, тюльпан, конвалія

28.Червоний – ніч, рідке, гектар, зимував, пальто, льон, вечоріти, блискучий.

29.Черговий – м’яч, пшеничне, інженер, берег, ліжко, цвів, терези, дрімучий.

30.Черевики – річ, медичне, землемір, доросле, колектив, блищати, льодяник, вимивати.

31.Четвер - приборкувач, солом’яне, адресант, лев, лебедине, кілометр.

32.Шофер - вірш, радіо, шарф, вогнище, сантиметр,

33.Ясен – левеня, землетрус, близьке, локон.


24.Назвати, що зображено на малюнках. По перших звуках зібрати і записати слово.

25.Запис словникових слів напам’ять з додаванням кількох букв.

4 – ясен;

5 – герой, диван, дятел, килим, метро, шофер, театр, заєць;

6 - вулиця, дитина, медаль, неділя, ознака, середа, четвер;

7 – ведмідь, диктант, помилка, предмет, учитель, читання;

8 – духмяний, завдання, календар, портфель, червоний, черговий, черевики, вересень;

9 – понеділок;

10 – жайворонок;

11 – Батьківщина.

26.Граматична арифметика

1.Батьківщина – батько – о + ів + ліщина - лі

2.Ведмідь - верх – рх + мід

3.Вересень – веретено – тено + ясень - я

4.Вулиця – вулик – к + ця

5.Герой – герб – б + ой

6.Диктант – диктор – тор + танк – к + т

7.Диван - диво – о + ан

8.Дитина – дим – м + тин + а

9.Духмяний – дух + мя + дозорний – дозор

10.Дятел – дяка – ка + теля – я

11.Жайворонок – жай + ворона - а + око – о

12.Завдання – завжди – жди – дах – х + нора – ора + ня

13.Заєць – забіг – біг + боєць – бо

14.Календар – канат – нат + легенда – ге + р

15.Килим – кий – й + лимон – он

16.Медаль – мед + вада – ва + кисіль – кисі

17.Метро - метр + огріх – гріх

18.Неділя – невинний – винний + ді + хвиля – хв.

19.Ознака – озеро – зеро + знак + а

20.Помилка – покупка – купка + мило – о + ка

21.Понеділок – поні – і + е + діло + к

22.Портфель – порт + форель – ор

23.Предмет – пред + мета – а

24.Середа – серце – ц + вода – во

25.Театр – теза – з + три – и

26.Учитель – учень – ень + и + теля – я + ь

27.Читання – читач – ч + насіння – насі

28.Червоний – черв’як – в’як + вона – а + ий

29.Черговий – черга – а + волошковий - волошк

30.Черевики – черев + веселики – весел

31.Четвер – чет + вершник – шник

32.Шофер – шо + ферма – ма

33.Ясен – зоря – зор + секунда – ку – да27. Виписати слова в яких є

на – Батьківщина, дитина, ознака;

ре – вересень, середа, черевики;

не – неділя, понеділок.28. Виписати слова, в яких є ноти.

Ре- вересень, середа, черевики.

Ля – неділя.
29. Знайди малюнок з правильно написаним словом

30. Утвори слова. Які букви змив дощик?

Ч АННЯ ЗАВДА

31. Запиши словникові слова, які підходять до теми малюнка.

32. Назвати одним словом.

Перший осінній місяць – вересень


33. Придумати ряд слів – ознак предмета

Ясен – тонкий, молодий, стрункий.
34. Придумати ряд слів – дію предмета

Ведмідь – спить, збирає, шукає, реве, ричить, бродить десь, ведмеді водяться (на півночі).
Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал