Формування життєвих компетенцій дітей дошкільного вікуСкачати 91,24 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір91,24 Kb.
Формування життєвих компетенцій дітей дошкільного віку.

Сучасна система освіти переживає процес оновлення. Існує тенденція до пошуку нових підходів щодо виховання та навчання дітей, реалізації інноваційних напрямків у діяльності закладів освіти.

Питання оновлення змісту освіти, приведення його у відповідність до сучасних вимог турбують і колектив нашого дошкільного закладу. Педагоги активно працюють над вивченням новітніх педагогічних технологій та впровадженням їх в освітній простір.

Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на впровадження у практику компетентного підходу до особистості, згідно з яким найважливішим завданням сучасного дошкільного закладу є навчання дітей науки життя, турбота про життєздатність дитини, збагачення її навичками практичної діяльності. Сьогодні, як ніколи, необхідно формувати особистість, здатну в умовах життєдіяльності діяти доцільно, застосовувати набуті раніше знання і досвід за нових обставин, докладати зусилля для досягнення мети, поводитись оптимістично, домагатись успіху та визначення іншими людьми, оновлювати свої знання, збагачувати досвід, виявляти гнучкість, самовдосконалюватися.

Життєдіяльність колективу нашого дошкільного закладу багатогранна й різноманітна. Але головним його завданням є допомогти вихованцям віднайти своє місце в житті, навчитись повноцінно жити, почуватися щасливим, потрібним іншим.

Враховуючи загальну проблему ,,Формування компетентностей дитини дошкільного віку через підвищення якості освіти та здійснення соціально-орієнтованого підходу до управління навчальним закладом”, колектив визначив для себе такі пріоритетні напрямки:

• Підвищити результативність освітньо-виховної роботи за змістовними лініями Базової програми ,,Я у Світі”, шляхом вдосконалення експертних навичок у вихователів в процесі проведення аналітико-діагностичних процедур;

• Знизити рівень захворюваності дошкільників шляхом впровадження ефективних фізкультурно-оздоровчих заходів;

• Оптимізувати процес впровадження ППД та новітніх технологій в освітньо-виховний процесс;

• Урізноманітнити форми роботи з сім’єю, віддаючи перевагу активним формам;

• Організувати роботу з дітьми щодо отримання якісної дошкільної освіти;

В нашому дошкільному закладі «Дзвіночок» створено гарні умови для дітей: затишні, естетично оформлені групи, гарне предметно-розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані згідно з вимогами програми "Я у Світі", Базового Компонента дошкільної освіти України.

Метою роботи колективу є забезпечення цілісного розвитку дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей при збережені дитячої субкультури та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості.

Формування соціально-компетентної особистості дитини відбувається через виховання у дітей моральних цінностей. Колективом нашого закладу здійснюється реалізація єдиної науково-методичної теми: «Шляхи реалізації роботи з морально-етичного виховання». В зв’язку з цим в навчально - виховний процес впроваджується «Виховання казкою» за В.О.Сухомлинським, використовуються нетрадиційні прийоми в роботі з казкою (робота в парах, прийом емпатії, біном фантазій, театралізація казок з цієї теми тощо).

Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагоги постійно відвідують методичні об’єднання міста, підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.Також за перспективним планом-графіком атестацій педагогічних працівників здійснюється чергова атестація.

В закладі вихователі впроваджують передовий педагогічний досвід: ,,Ознайомлення з природою та екологічне виховання дошкільників через блокову систему” (Фролова С.М..), ,,Розвиток творчого мислення дітей старшого дошкільного віку за допомогою нетрадиційного малювання” (Сокирко Н.В.), ,,Розвиток музичних здібностей за допомогою дидактичних ігор у старших дошкільників” (Кутузова С.В..), ,,Фізичне виховання дітей раннього віку ” (Галушко С.В..) та інші.

На високому рівні організовано навчально-виховний процес. Навчально-виховний процес дошкільного закладу № 14 неможливо обмежити проведенням групових занять та режимних процесів. Він наповнює цікавим змістом усю життєдіяльність дитини впродовж дня, тижня, року, вікового періоду.

Життя дошкільника характеризується організованістю, повнотою, продуктивністю. Завдяки активному буттю задовольняються матеріальні та морально-духовні потреби дитини, виробляються необхідні звички, розвиваються здібності, формуються особистісні якості, зароджуються життєві цінності. Важливим результатом повноцінного буття дошкільника є його індивідуальний життєвий досвід – практичний, пізнавальний, комунікативний.

Умовами ефективної організації життєдіяльності дитини в дошкільному закладі є: /слайд/

1. Забезпечення емоційного комфорту, створення атмосфери доброзичливості, надання дитині можливості звернутися до дорослого в ситуаціях страху, невідомості; сприяння відчуттю захищеності, довіри до навколишнього світу.

2. Створення розвивального, природного, предметно-ігрового та соціального середовища.

3. Інтеграція змісту освіти в різних видах діяльності дітей.

4. Професійна готовність педагога ( компетентність в основних сферах життєдіяльності, знання вікових та індивідуальних особливостей дошкільників, готовність до змістовного спілкування з ними, володіння сучасними освітніми технологіями).

Маємо гарну методичну базу, використовуємо новітні досягнення в педагогіці. Реально запроваджуються в освітній процес сучасні науково-методичні підходи:

• особистісно-орієнтований;

• індивідуальний;

• діяльнісний;

• інтегрований;

• психологізація освітнього процесу.

Використання з максимальною продуктивністю як перевірених освітніх технологій, так і впровадження в практику інноваційних:

• втілення в життя ідей С.Русової з національного виховання дошкільників;

• ігрових ідей М.Монтессорі;

• використання технології розвитку творчої особистості, зокрема Теорії розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ);

• впровадження системи розвиваючих ігор Б.Нікітіна на основі створення предметно - розвивального середовища;

• Упровадження інтегрованої особистісно-орієнтованої технології Якименко С.І. в освітній процес дошкільного навчального закладу;

Для охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням створена психологічна служба. Її роботу координує практичний психолог.

Ми розуміємо, що для життя та розвитку дітей перш за все головним є здоров'я. В закладі створено умови для забезпечення оптимального рухового режиму:

• спортивна та музична зали,

• спортивний та ігрові майданчики,

• фізкультурні куточки по всіх вікових групах,

• обладнання (звичайне та нетрадиційне) для загартування.

• Щоденно відводиться достатньо часу на різні види рухової активності дітей ( ранкова гімнастика, хореографічні, фізкультурні, музичні заняття, фізкультхвилинки, рухливі ігри).

• Велика увага приділяється загально - зміцнювальним та загартувальним заходам, таким як: полоскання ротової порожнини водою з морською сіллю та трав’яними відварами, обливання стоп ніг (влітку), ходіння босоніж по природному матеріалу, аромотерапія.

В роботу з дітьми втілюються нетрадиційні форми і методи роботи:

• ТРВЗ

Проведення занять з фізкультури за методикою М.Єфименка• Цикл занять за блоковою системою (старші групи)

• Заняття валеологічного змісту

• Заняття з нетрадиційної зображувальної діяльності

• Гурткова робота естетичного та фізкультурного напрямку.

• Широке використання психогімнастики.

У дошкільному закладі здійснюється музично-естетична діяльність, яка розглядається як цілісна система. В ДНЗ чудова музична зала, яка є естетично оформленною. Організовані музкерівником свята, розваги несуть справжнє естетичне задоволення дітям та батькам. Наявна велика база театральних костюмів, яка весь час поповнюється. Є свій ляльковий театр. Силами педагогів та вихованців проводяться лялькові та театральні вистави, які завжди створюють атмосферу справжньої радості у дітей.

Ігри, розваги, пізнавально-дослідницька діяльність сприяють всебічному розвиткові дітей.

На формування дитини впливає багато чинників, серед яких посідають місце культура і мистецтво.

Поступово знайомлячись з культурною спадщиною людства, дитина прилучається до її цінностей, збагачує власний життєвий досвід, має можливість творчо застосовувати набуті знання у видах діяльності. Відповідно, розвивається уява, мислення, комунікативні навики. Вміння розуміти іншого, тощо. Музика, художнє слово, зображувальне мистецтво, театр стають для дитини джерелом переживання радощів, відкривають дитині мистецтво, забезпечують багатство вражень. Образ, що сприйняла і створила дитина, несе в собі яскраве емоційне забарвлення. Діти переживають бурхливу радість, сприймають образи навколишнього світу додаючи до них що – небудь з фантазії.

Дошкільнята малюють – грають, танцюють – грають, конструюють – грають, називають слова, вигадують казки й постійно грають. Якщо поспостерігати за дітьми та проаналізувати їхню діяльність, можна помітити, що все, чим вони займаються, є своєрідною творчістю : дитина пізнає властивості оточуючих предметів; „грає” зі словами; експерементує різними матеріалами; просто грає. У грі малюк має змогу поексперементувати, багаторазово виконати будь – яку дію, від якої він отримує задоволення і можливо, різні результати.

Компетентністю дошкільника у субсфері „ Мистецтво ” є усвідомлення дитиною себе, як суб”єкта творчості, митцем, здатним не лише відтворювати здобуті враження, а й інтерпретувати їх, збагачувати власним досвідом, творчо самовиражатись у різних видах художньої діяльності.

Компетентність у мистецькій діяльності визначається рівнем розвитку естетичного сприймання об”єктів та явищ, умінням працювати з різними матеріалами, використовувати різні техніки, добирати відповідні засоби реалізації задуму, виявляти творчу уяву, естетичну чутливість, емоційно – ціннісне ставлення до навколишнього.

В образотворчій діяльності малята не стільки прагнуть чітко передати в малюнку, ліпленні, аплікації риси й властивості об”єктів, скільки активно входять в „образ” „ проживають” його, ніби оживлюють мазок, лінію, форму.

Художня література була і залишається одним з важливих засобів виховання особистості у дошкільному віці.

Малята дуже люблять слухати казки, читати книги, запам”ятовувати вірші не менше ніж гратись, рухатись під музику.

Тому у своїй роботі, використовуємо художнє слово повсякчас : на прогулянці під час спостережень, під час ігор, а також у вихованні культурно – гігієнічних навиків та самостійності у дітей.

Як відомо, музика – вид мистецтва, який істотно впливає на становлення особистості у дошкільному віці. Вона збагачує почуття та уявлення дитини, сприяє виробленню вміння відчувати ритм, та мелодійність твору, розвиває інтерес до різних музичних інструментів та бажання на них грати.

Театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дитини. Вона передбачає формування умінь в дітей „ входити в образ ”, та „ утримувати ” його впродовж усієї театралізованої діяльності; усвідомлювати мовленнєві та виконавські дії; передавати характерні особливості різних художніх образів; прищеплювати інтерес до театру як до виду мистецтва.

Театралізована діяльність є одним з найулюбленіших видів творчості. Через театр діти реалізують свою потребу у самовираженні себе через відтворення різних образів. Ми знайомимо дітей з різними видами театрів: ляльковим, пальчиковим, настільним театром тіней, театром іграшок. У театральних іграх створюємо дітям такий емоційний настрій, щоб вони хотіли брати участь у грі, розподіляли ролі.

Організована ігрова діяльність дошкільників посідає особливе місце в системі організованих освітніх впливів, оскільки ігрова діяльність – провідна упродовж усього дошкільного періоду. Саме в грі визріває готовність малюка до розгортання інших видів діяльності ( спілкування, праці, навчання ), закладаються і розвиваються основні вікові новоутворення особистості.

Уявити дитинство без гри неможливо. Гра – це чарівна скринька, за допомогою якої можна навчити малюка читати, писати і головне – мислити, спостерігати, доводити, розуміти, творити.

Велика увага приділяється трудовому вихованню дошкільників. У цьому напрямку створено міні-городи, квітники, екологічну стежину. Діти разом із своїми батьками приймають активну участь в житті ДНЗ, є учасниками таких заходів як:

• конкурси малюнків,

• виробів із солоного тіста, природного матеріалу та паперу тощо.

Організація педпроцесу проходить в цікавій ігровій формі з використанням особливостей психофізичного розвитку дошкільників.

В закладі приділяється велика увага організації безпеки життєдіяльності дітей:

• це заняття,

• розваги,

• екскурсії.

В кожній групі виготовлені куточки з ОБЖД. В дошкільному закладі працює кабінет безпеки життєдіяльності..В кабінеті є папки-пересувки, стенди, дидактичні ігри, конспекти розваг. Вихователями плануються та проводяться тижні ОБЖД та фізкультури, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Мета співробітництва з родинами вихованців не обмежується якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо догляду, виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив ДНЗ сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів по групах, оформлення батьківських куточків, консультувань.

Сьогодні родина вибирає дитячий садок не за найближчим територіальним розташуванням, а за програмою навчання та виховання. Тобто за перспективою найближчого розвитку малюка, найголовніше - за психологічним мікрокліматом у педколективі, створенням розвивального середовища, а головне - любові до дитини.Добре відомо, що все, до чого пригорнулося серце в дитинстві, залишається назавжди. І саме тому заклад № 14 «Дзвіночок»- це той, де дітям затишно і весело, де їх люблять і дбайливо доглядають. Тут піклуються про здоров'я дітей і про якісну підготовку до сучасної школи.
Каталог: DNZ
DNZ -> Інтегрований підхід в організації мистецької діяльності дошкільника
DNZ -> Закону України «Про дошкільну освіту»
DNZ -> Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника
DNZ -> Україн а чернівецька область Заставнівська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
DNZ -> Методичні рекомендації щодо тематичного вивчення стану роботи днз з патріотичного виховання дітей дошкільного віку
DNZ -> Наказ № Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»
DNZ -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,організаціях,підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України від 18. 04. 2006 №304
DNZ -> Розвиток театральної діяльності
DNZ -> Забезпечення наступності між дошкільним
DNZ -> Дитина в сенсорно пізнавальному просторі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал