Двнз «криворізький державний педагогічний університет» інформаційний бюлетень випуск 11 №4Сторінка1/8
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДВНЗ

«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ВИПУСК 11 № 4

2016

Кривий Ріг

Інформаційний бюлетень: нові надходження до бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету. Вип. 11, № 4. – Кривий Ріг, 2016. 40 с.

В Інформаційному бюлетені представлено інформацію про нові надходження до книжкового фонду бібліотеки за період з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року (IV квартал)

Укладачі: Л. В. Головко, завідувач відділу

комплектування та наукової обробки документів;Г. П. Ростальна, завідувач сектора каталогізування

Бібліографічний редактор: О. А. Дікунова, завідувач

інформаційно-бібліографічного відділуЗагальна редакція: Г. М. Віняр, директор бібліотеки

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний

університет»

Відповідальна за випуск: О. М. Кравченко, заступник директора бібліотеки

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний

університет»

ЗМІСТ
Зміст


Передмова
6
004

Комп’ютерна наука і технології. Застосування комп’ютера

7
008

Цивілізація. Культура. Прогрес

7
016

Галузеві бібліографії

7
02

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

9
13

Філософія розуму і духу. Метафізика духовного життя

9
141

Різновиди систем, концепцій, поглядів, вчень, напрямів

10
159.9

Психологія

10
16

Логіка

10
2

Релігія. Теологія

11
316

Соціологія

11
32

Політика

11
33

34

35
Економіка

Право. Юриспруденція

Державно-адміністративне управління. Військова справа


11

12

12364

Соціальна допомога

12
37

373


Освіта, виховання, навчання. Дозвілля

Види загальноосвітніх шкіл13

14

373.2

Дошкільна освіта і виховання

15
373.3

Початкова школа. Початковий рівень. Підготовчі школи

16
373.5

Середні школи

16
377

Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Професійні коледжі. Політехнічна освіта

17
378

Вища освіта

17
39

Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

19
51

55

57Математика

Геологія. Науки про землю

Біологічні науки в цілому


20

20

20


59

Зоологія

21
62

Машинобудування. Техніка в цілому

21
63


Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство

21
7

Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

21
72

Архітектура

21
74

Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

22
78

Музика

22
79

Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

22
801

Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології

22
811.111

Англійська мова

22
811.161.1

Російська мова

23
811.161.2

Українська мова

23
821

Художня література окремими мовами

23
821.111

Англійська література

24
821.161.1

Російська література

24
821.161.2

Українська література

24
821.161.2.09

Критика української літератури

27
902

Археологія

28
903

Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя для праці, старожитності

28
908

Краєзнавство

28
911

Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія

29
929

Біографічні та подібні дослідження

29
930

Історична наука. Історіографія

29
94(47)

Історія СРСР

29
94(477)

Історія України

29Іменний покажчик

32ПЕРЕДМОВА

Мета інформаційного бюлетеня – систематичне інформування користувачів бібліотеки про нові надходження наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури.

Бібліографічні записи в бюлетені групуються відповідно до схеми класифікації, яка розроблена на основі таблиць УДК. У межах кожного розділу, за умови наявності документів, виділяються відповідні типологічні рубрики. Розташування бібліографічних записів у межах розділу – алфавітне (за зведеним українсько-російським алфавітом авторів і назв). Представлено 223 назви документів. Інформаційний бюлетень має суцільну нумерацію.

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Для зручності користування й ефективнішого використання інформаційного бюлетеня розроблено допоміжний апарат, що включає:  • іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, укладачів, редакторів;

  • передмову;

  • схему групування (зміст)

У бюлетені подано список скорочень місць збереження документів: абонемент головного корпусу аб.; читальний зал головного корпусу – ч/з; читальний зал суспільних наук – СН; читальний зал гуманітарного корпусу – г/к; бібліотека факультету дошкільної і технологічної освіти – ДТО; інформаційно-бібліографічний відділ – ІБВ ; (із зазначенням загальної кількості примірників).

Електронна версія інформаційного бюлетеня розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ruІнформаційний бюлетень розраховано на викладачів, студентів, аспірантів, здобувачів, співробітників Криворізького державного педагогічного університету.

001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ001.89(075.8)

К 84

Крушельницька, О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2006. – 206 с.

1 аб.

004 КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА004.056(075.8)

Г 75

Грайворонський, М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем : підруч. для студ. ВНЗ / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : Видав. група BHV, 2009. – 608 с.

1 аб.

008 ЦИВІЛІЗАЦІЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕС008:316.6(082)

К 90

Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матер. Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2008 р. / редкол.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, Т. Д. Булах [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2008. – 298 с.

1 ч/з

016 ГАЛУЗЕВІ БІБЛІОГРАФІЇ016:001(477.63)

Д 76

Друковані праці викладачів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет" за 2015 р. : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / упоряд.: О. А. Дікунова, Ю. С. Душко ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; техн. ред. Ю. С. Душко ; за ред. О. М. Кравченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2016. – 89 с.

1 ІБВ016:[001+008](477.63)(092)

В 42

Видатні постаті науки та культури Придніпров'я : рек. бібліографічний список літ-ри 1951-2016 рр. / уклад.: О. А. Дікунова, О. Б. Поліщук. – Кривий Ріг : КДПУ, 2016. – 36 с.

1 ІБВ016:[001:94(477)](092)

Б 48

Берегиня української історії Валентина Олексіївна Шайкан (до ювілею доктора іст. наук, професора, зав. кафедри історії України КПІ ДВНЗ "КНУ") : біобібліографічний покажчик / упоряд.: О. А. Дікунова, В. А. Фінічева ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за заг. ред. О. М. Кравченко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2015. – 74с. – (Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного ; вип. 1).

1 ІБВ016:[37.035:39](477)

У 45

Україна - це МИ! Плекаємо патріотів України : рек. бібліографічний покажчик (на допомогу національно-патріотичному вихованню студентів - майбутніх педагогів) / упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2016. – 34 с.

1 ІБВ016:58(477.63)(092)

Ю 99

Євген Давидович Ющук: життя як творчість на ниві української науки і освіти (до ювілею вченого-біолога, краєзнавця та педагога) : біобібліографічний покажчик / упоряд. О. Б. Поліщук ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр, О. М. Кравченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2016. – 80 с. – (Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного ; вип. 3).

1 ІБВ016:821.161.2.09(092)

Д 67

Віталій Григорович Дончик : біобібліографічний покажчик / уклад.: Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська. – Київ : Академперіодика, 2012. – 104 с. – (Біобібліографія вчених України).

1 ІБВ016:821.161.2.09(092)

Ж 87

Микола Григорович Жулинський : біобібліографія до 70-річчя / упоряд.: Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко [та ін.]. – Київ : ВД "Стилос", 2010. – 176 с.

1 ІБВ016:821.161.2.09(092)

М 58

"Мій поклик: праця, щастя і свобода": феномен Івана Франка (до 160 річчя від дня народження і 100-річчя від дня смерті) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик (з фондів наук. б-ки Криворізького держ. пед. ун-ту) / упоряд.: О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. Г. М. Віняр, О. М. Кравченко. – Кривий Ріг, 2016. – 125 с.

1 ІБВ

02 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО02(075.8)

І-45

Ільганаєва, В. О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студ. ф-ту бібліотекознавства та інформатики / В. О. Ільганаєва. – Харків : ХДАК, 1998. – 69 с.

1 ІБВ02(075.8)

І-48

Ільганаєва, В. О. Організація діяльності бібліотек : навч. посіб. для студ. ф-ту "Бібліотекознавство та інформатика" / В. О. Ільганаєва, М. С. Слободяник. – Харків : Діскус, 1998. – 84 с.

1 ІБВ02(082)

В 53

Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. Вип. 3 / редкол.: Н. М. Кушнаренко, В. О. Ільганаєва, Т. О. Дмитренко [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2000. – 247 с.

1 ІБВ02:339.138

И 45

Ильганаева, В. А. Маркетинг в библиотеках : учебно-метод. матер. к спец. курсу "Маркетинг в документально-информационных структурах" / В. А. Ильганаева. – Харьков, 2001. – 52 с.

1 ІБВ026:37(477)

К 65

Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / уклад. О. М. Яценко. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2010. – 28 с.

1 ІБВ026:37(477)

Р 59

Рогова, П. І. Модель Всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна. – Київ : Нілан-ЛТД, 2010. – 79 с.

1 ІБВ027.7(082)

С 40

Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матер. Всеукр. наук. ювілейної конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовтня 2009 р.) / редкол.: О. Н. Нефедова, Є. Д. Прудченко, В. Г. Римар. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 119 с.

1 ІБВ027.7:005.6(082)

І-66

Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів : матер. V наук.-практ. конференції / редкол.: А. А. Садєков, Л. О. Омелянович, С. В. Дрожжина [та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 205 с.

1 ІБВ

Каталог: Librarydocument -> Novi nadhod
Novi nadhod -> 0 загальний відділ
Novi nadhod -> Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 9 №4
Novi nadhod -> Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 10 №1
Novi nadhod -> Інформація про нові надходження до книжного фонду бібліотеки за період з 1 квітня по 30 червня 2013 року. Упорядкування, вступна стаття Головний редактор Віняр Г. М. Редакційна колегія Дікунова О. А. Укладач Головко Л. В. Зміст
Novi nadhod -> Навчальна література 0 загальний відділ
Novi nadhod -> Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет»
Novi nadhod -> Навчальна література 0 загальний відділ
Novi nadhod -> Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 8 №4
Novi nadhod -> Навчальна література 0 загальний відділ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал