Довідка за результатами проведення тематичної перевіркиСкачати 64,18 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір64,18 Kb.
ТипДовідка
Довідка

за результатами проведення тематичної перевірки

«Вивчення стану правовиховної роботи

в загальноосвітніх навчальних закладах»

у Посухівському НВК І-ІІ ступенів, Дубівському НВК І-ІІІ ступенів, Городницькій, Іванівській, Кочубіївській, Старобабанівській,

Сушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів


Згідно з планом роботи відділу освіти затвердженого від 22.08.2014 року, на виконання річного плану методичного кабінету, затвердженого Радою методичного кабінету від 05.09.2014 протокол №1, наказу відділу освіти №87/01-21 від 13.11. 2014, з метою удосконалення правовиховної роботи в навчальних закладах Уманського району з 17.11 по 28.11.2014 здійснено тематичну перевірку «Вивчення стану правовиховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» у Посухівському НВК І-ІІ ступенів, Дубівському НВК І-ІІІ ступенів, Городницькій, Іванівській, Кочубіївській, Старобабанівській, Сушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Освітяни навчальних закладів спрямовують свою роботу на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України».

Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», регіональними програмами в галузі правової освіти та виховання: Програма правової освіти населення Черкаської області на 2011-2015 роки, Програма профілактики злочинності в Уманському районі на 2011-2015 роки.

У загальноосвітніх навчальних закладах району завдання правовиховної роботи реалізуються наступним шляхами:

- правоосвітньої роботи з учнями та батьками,

- профілактичної роботи з попередження шкідливих звичок та негативних проявів поведінки,

- співпраці з правоохоронними органами,

- превентивного виховання,

- діяльності учнівського самоврядування.

Правовиховна робота в школах спланована згідно планів роботи школи та засідань методичних обєднань. У плануванні роботи директорів шкіл, заступників з навчально-виховної роботи, соціальних педагогів, практичних психологів та педагогів-організаторів заплановано заходи з профілактики правопорушень серед учнів та тижні правової освіти.Перевіркою встановлено, що навчальні заклади проводять відповідну роботу щодо попередження злочинності й правопорушень серед учнівської молоді. 
З метою своєчасного контролю керівники навчальних закладів проводять моніторинг стану правовиховної роботи серед неповнолітніх, узагальнюють результати та розробляють рекомендації щодо поліпшення превентивно-профілактичної роботи з попередження дитячої злочинності, бездоглядності та безпритульності.

Адміністрації Сушівської, Городницької, Кочубіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів звертає увагу на ініціювання розгляду проблемних питань конкретної сім'ї на засіданнях піклувальної ради щодо забезпечення педагогічного впливу на батьків та дітей з кризових сімей, проведення з ними профілактичної роботи.

Питання правовиховної роботи постійно розглядаються на засіданнях педагогічних рад Городницької, Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів: «Правове виховання як складова частина громадянського виховання в сучасній школі». «Стан профілактичної та правової роботи», «Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей», Удосконалення системи правової освіти і виховання», «Сукупність взаємопов’язаних засобів, методів, процесів – необхідна складова створення цілеспрямованого педагогічного впливу на особистість учня», «Профілактика жорстокого поводження з дітьми».

Правовиховна робота контролюється директорами ЗНЗ про що свідчать своєчасні та аналітичні накази з даного питання: це - Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор школи Омельчук С. О.), Кочубіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор КисільА.О.), Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Панченко С.А.), Сушківська ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Даценко Л.П.). Тематика наказів: «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень»; «Про посилення контролю за відвідуванням учнями школи»; «Про роботу з підлітками, що потребують особливої педагогічної уваги»; «Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів» (видається щорічно); «Про організацію правовиховної роботи в школі»; затверджуються заходи щодо профілактики злочинності серед учнів.

Своєчасні, але не аналітичні накази у Дубівському НВК І-ІІІ ступенів (директор Косаринська Н.О.), Посухівському НВК І-ІІ ступенів (директор Мелехін С.М.), Старобабанівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Фіголь О.В.).

У планах роботи класних керівників прослідковується правовиховна робота з учнями. На засіданнях методичного об'єднання класних керівників Сушківської, Городницької, Кочубіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів систематично заслуховуються питання: «Шкідливі звички у дітей та шляхи їх викорінення», «Потреба та формування здорового способу життя в учнів» , «Формування громадянських цінностей учнівської молоді», «Сучасна школа і формування активної громадянської позиції особистості учня», «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи», «Роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів».

В усіх навчальних закладах, охоплених перевіркою, забезпечується виконання законодавства щодо обліку та аналізу відвідування навчальних занять учнями, видаються відповідні накази.

У Городницькій, Кочубіївській, Сушківській, Старобабанівській, Іванівській ЗОШ діють ради профілактики правопорушень проводиться засідання ради профілактики правопорушень згідно плану роботи (є протоколи).

Велику допомогу в правовиховній роботі надають шкільні органи учнівського самоврядування. Учні разом з учителями правознавства беруть участь в різноманітних правознавчих конкурсах: «Знаю та реалізую свої права», «Світ моїх прав», «Алеєю правових знань». Випускають стіннівки, бюлетні, проводять конкурси малюнків на правову тематику.З метою підвищення якості надання соціально-психологічних послуг в закладах освіти ведеться робота працівниками психологічної служби. Соціальними педагогами, проводяться бесіди, лекції, виховні заходи, години спілкування, що сприяють гармонійному розвитку особистості, формуванню громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору, гармонізації відносин особистості й суспільства, вирішенню проблем психологічного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, профілактиці конфліктів, правопорушень: «Психологія», «Етика і психологія сімейного життя», «Психологія особистості» «Школа проти СНІДу», «Здоровий спосіб життя», «Пізнай себе», «Статеве виховання», «Психологія спілкування», «Захисти себе від ВІЛ», «Я, моє життя, моє здоров’я», «Формування позитивної мотивації і здоровий спосіб життя».

Соціальними педагогами Кочубіївської, Іванівської, Старобабанівської, Городницької ЗОШ І- ІІІ ведеться облік та аналіз стану профілактичної роботи з дітьми: розроблені невідкладні заходи щодо попередження правопорушень серед учнів; ведеться облік та проводиться відповідна робота з дітьми, схильними до правопорушень. Проводяться виховні години, бесіди, тренінги, ділові ігри «Діти та їхні права»; «Конвенція ООН про права дитини»; «Наш закон – наша сила»; правовий всеобуч «Подолання корупції в судовій системі».У навчальних закладах систематично проводяться батьківські збори, на яких розглядаються питання правовиховної роботи, бесіди з батьками, які порушують право на освіту власних дітей, застосовують або реально загрожують вчиненням будь-якого насильства над ними.

За резутьтатами проведеної перевірки встановлено, що робота щодо стану правовиховної роботи в Іванівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор школи Омельчук С. О.), Кочубіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Кисіль А.О., Городницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів ( директор Панченко С. А.), Сушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів ( директор Даценко Л.П.), Дубівському НВК І-ІІІ ступенів (директор Косаринська Н.О.), Посухівському НВК І-ІІ ступенів (директор Мелехін С.М.) здійснюється на належному рівні.

У всіх навчальних закладах рекомендовано використовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять, необхідно підвищити внутрішній контроль з цього питання, співпрацювати з працівниками правоохоронних органів, служб у справах дітей, освітніх закладів, батьківської громади, громадських організацій, вживати заходів щодо ширшого залучення органів учнівського самоврядування до роботи, спрямованої на запобігання правопорушень, злочинності, інших протиправних вчинків неповнолітніх, забезпечувати високоякісний психолого-педагогічний супровід, домогтися покращення якості індивідуальної корекційної роботи психологічної служби з підлітками, схильними до правопорушень, та тими, хто вже скоїли протиправні дії; щоквартально аналізувати на педагогічних радах, нарадах при директорові якість правоосвітньої роботи з питань запобігання вживанню учнями пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин як важливих чинників зростання злочинності; залучати батьківську громадськість до профілактики негативних явищ в учнівському середовищі; вживати дієвих заходів щодо суттєвого покращення роботи батьківського правового всеобучу, позбавитися формалізму в його роботі.
Каталог: Metodkabinet -> RMK
Metodkabinet -> 7 клас Географія материків та океанів (70 годин, 2 години на тиждень)
Metodkabinet -> Методичні рекомендації щодо викладання предмета основи здоров’я у 2013-2014 навчальному році
Metodkabinet -> Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня
Metodkabinet -> М. Умань 2013 рік Їх імена та досвід занесено до картотеки Передового педагогічного досвіду освітян
RMK -> Конкурсу «Кращий предметний тиждень»
Metodkabinet -> Відділ освіти Уманської райдержадміністрації Методичний кабінет
Metodkabinet -> Уроків української літератури за рівнем стандарту, академічним рівнем 11 клас
Metodkabinet -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал