Довідка про роботу Бобовищенської зош ι-ΙΙΙ ступенів з профілактики правопорушень серед учнівської молодіДата конвертації07.01.2017
Розмір92,1 Kb.
ТипДовідка
ДОВІДКА

про роботу Бобовищенської ЗОШ Ι-ΙΙΙ ступенів

з профілактики правопорушень серед учнівської молоді

Забезпечення соціально-правового захисту дітей, попередження правопорушень та інших негативних явищ серед неповнолітніх є одним із пріоритетних напрямків роботи Бобовищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Протягом 2012-2013 н.р. адміністрація школи слідкувала за роботою класоводів,класних керівників, психолога школи та педагога-організатора із профілактики правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. У школі навчається 296 учнів. Із них на внутрішкільному обліку перебуває 1 учень (Русин Сергій – 5 клас); на обліку служби у справах дітей-2 учнів (Головачко Дмитро - 3 клас, Головачко Михайло – 1 клас); немає учнів, що стоять на обліку у ВКМСД.

Система роботи школи з важковиховуваними учнями поєднується із системою національного виховання (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів, Комплексна програма превентивного виховання школярів) і передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин – від директора до бібліотеки і медперсоналу. Основна виконавча ланка в цій системі – класоводи й класні керівники. Важливо, щоб у цій роботі забезпечувалась наступність з 1-го по 11-й класи, що сприяє глибшому вивченню особистості, а значить, і добору найефективніших засобів впливу.

Класоводи виявляють та обліковують важковиховуваних учнів, зараховують їх до групи ризику, всього 26 учнів. На кожного такого учня класний керівник розробляє індивідуальний план роботи, до якого записує насамперед соціально-психологічну характеристику учнів. У ній відмічає причини виникнення важковиховуваності, у чому вона виявляється, виділяє позитивні та негативні якості особистості, особливості сімейного виховання, намічає засоби виховного впливу на учня, проводить бесіди. Раз на півріччя робить висновок про досягнуті результати виховної роботи й намічає план подальшої роботи з кожною групою таких учнів. Класні керівники вивчають інтереси, здібності, нахили важковиховуваних учнів і залучають їх до роботи в гуртках, спортивних секціях як у школі, так і в позашкільних закладах.

Робота класних керівників, із батьківським комітетом класу, сім’ями важковиховуваних учнів, неблагополучними родинами спрямована на озброєння їх педагогічними знаннями, надання конкретної індивідуальної методичної допомоги. Класний керівник є першим, хто встановлює контакт з сім’єю учня і його компетентність є обличчям школи. Він знаходить такі підходи і такі слова до кожної окремо взятої сім’ї, щоб відновити і посилити її позитивний потенціал. Заходи з правовиховної роботи відображено у планах виховної роботи класних керівників. Також було складено звіти про роботу з учнями, схильними до правопорушень за 2012-2013 н.р.

Робота школи з важковиховуваними учнями.

Дирекція школи вивчає особливості контингенту учнів школи, причини виникнення важковиховуваності, передовий досвід роботи з цими учнями визначає шляхи вдосконалення роботи з ними та їх сім’ями.

Заступник директора з виховної роботи Л.В.Бабіля спланувала виховну роботу з важковиховуваними учнями за допомогою комплексної програми з превентивного виховання, проводить індивідуальну роботу з учнем, який стоїть на ВШО. Русин Сергій залучений в гурток «Квітникар» (керівник Глагола В.Є.) та футбольну секцію (керівник Гичка В.І.).Сергій ознайомлений з вимогами у школі, старається дотримуватись їх. Проведено такі бесіди: «Твій вільний час», «Про культуру поведінки», «Про дружбу та товаришів», «Твоя життєва позиція», «Як вивчити свій характер»; з батьками: «Про правову відповідальність неповнолітніх», «Вплив моральної атмосфери сім´ї на дитину».

Психолог  проводить індивідуальні та групові консультації з дітьми соціально вразливих і соціально незахищених категорій, з дітьми, які потребують коригування( з учнями групи ризику), здійснює психологічну профілактику та корекцію відхилень у поведінці неповнолітніх.

Вчителі-предметники, вихователі ГПД надають індивідуальну допомогу учням в навчальній діяльності.

Педагог-організатор залучає до роботи в гуртках, секціях.

Органи учнівського самоврядування залучають до різних видів громадсько-корисної діяльності, виконання доручень, надають їм шефську допомогу.

Батьківський комітет співпрацює з педагогічним колективом в організації педагогічного всеобучу батьків, заслуховує на своїх засіданнях важковиховуваних та їх батьків.

Бібліотекар планує розвиток читацьких інтересів важковиховуваних.

Медсестра надає педагогам відомості про стан здоров’я, попереджає про нервово-психічні відхилення у неповнолітніх.

Виховна діяльність адміністрації школи у цьому напрямі здійснюється за такою програмою:  • вивчення рівня розвитку класних колективів;

  • вичення взаємин учнів між собою, з учителями та батьками;

  • вивчення громадської думки, настроїв і традицій класних колективів;

  • вивчення ступеня впливу на учнів неформальних лідерів і мікрогруп;

  • вивчення ступеня впливу на учнів формального активного класу;

  • вивчення індивідуальних психологічних якостей “важких учнів”;

  • анкетування учнів на теми: “Ваш клас”, “Ви і ваші батьки”, “Ви і ваші вчителі”;

  • анкетування учнів з відхиленнями у поведінці на тему: “Важкий підліток”;

  • проведення індивідуальної профілактичної роботи з учнями, що мають відхилення у поведінці, з неформальними лідерами та членами мікрогруп.

Педагогічна корекція застосовується як до окремого учня, так і до групи, всього колективу класу.

Питання роботи з учнями групи ризику та учня, який стоїть на ВШО розглядалося на засіданні Ради профілактики(протокол №2 від 05.11.12), на педагогічній раді(«Система роботи школи з превентивного виховання», протокол № 2 від 21.10. 2012), зборах батьківського комітету школи( 23.20. 2012 ). Видані накази по школі: «Про організацію роботи класних керівників», «Про створення комісії з профілактики та попередження правопорушень серед підлітків», «Про участь у Всеукраїнській акції «Урок»», «Про проведення тижня профорієнтації», «Про додаткові заходи з профілактичної роботи з ВІЛ/СНІДу та пропаганди здорового способу життя», «Про проведення місячника правових знань», «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах і установах та затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед учнів школи», «Про виконання Комплексної програми превентивного виховання »тощо. Згідно цих наказів розроблені заходи щодо реалізації даних питань.

Правове виховання передбачає перш за все знайомство учнів із законами нашої держави. У школі знайомство постійно відбувається не тільки на уроках з правових дисциплін, а й у позакласній роботі. Неодмінною частиною правового виховання є проведення годин спілкування (класоводи, класні керівники), заходи під час місячника правових знань, наприклад: КВК «Основні права і свободи людини і громадянина»,виховна година «Державна мова України», морально-правова експрес-гра «Подорож країнами  Закону, Права і Моралі», бесіди за круглим столом «Закон і ми», «Вчинок і відповідальність». Бесіди, лекції проводяться не тільки, спираючись на теоретичні положення  норм закону, але із конкретними прикладами.

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає правоосвітню роботу, в якій плануються бесіди не лише з учнями , а і з батьками. Класні керівники розробляють заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є індивідуальна робота, яку проводять класні керівники та класоводи.

В основному індивідуальна робота класного керівника проходить за таким планом:

• виявлення причин правопорушення;

• постійне відвідування учня вдома;

• знайомство з друзями підлітка;

• залучення до гуртків, доручення;

• відвідування уроків учителів - предметників з метою спостереження за учнями з неадекватною поведінкою;

• постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу;

• залучення до класних і загальношкільних справ;

• проведення різноманітних бесід, наприклад, для учнів початкових класів: «Розкажи мені про себе», «Золоте правило ввічливості», «Шкідливі звички», «Ти-школяр», «Я маю право на…»- класоводи Шаленик М.І., Шаленик О.І.; «Життя- найдорожчий скарб», «Твій вільний час», «Про дружбу і товаришів», «Правила поведінки у школі та за її межами»- класоводи Смочко М.М., Козар Н.І.; «Люблю Вітчизну я свою», «Кольори мого народу», «Що таке конфлікт?», «Мої недоліки», «Ти школяр»- класоводи Варга Н.С., Піняшко Н.П.; «Про дружбу і товаришування», Ні!Алкоголю і курінню», Життя-найдорожчий скарб»-Симчина М.В.; «Профілактика шкідливих звичок», «Куріння неповнолітніх», «Мої права та обов'язки»- кл.кер.Козак А.Т.; «Я-держава-суспільство», «Школа –наш дім – ми господарі в нім», «Що б я змінив у колективі»- кл.кер.Данашовська Д.М.; «Шкідливі звички», «Молодіжні субкультури», «Еталон поведінки», «Наші права- щасливе дитинство» - кл.кер.Вовків С.М., Кузьма Н.В.; «Країна, в якій я живу», «Допоможемо ветеранам», «Ми – єдиний народ», «Алкоголь – це небезпечно», «Види відповідальності підлітків за протиправні дії» - кл.кер.Герцуська О.С.; «Гуманістична мораль у громадському суспільстві», «Твоя правова культура», «Про культуру поведінки», «Шкідливі звички – це погано»- кл.кер.Петрусь О.М.; «Милосердя в нашому житті», «Торгівля людьми», «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток» - кл.кер.Глагола В.Є.; «Обов'язок. Відповідальність. Совість», «Моральні ідеали та їх місце в житті сучасної молоді», «Культура особистості, її здатність до сімейних відносин»- кл.кер.Гичка В.І.

Система правовиховної роботи, яка склалася сьогодні у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні школярів досягнуто. Вся пророблена робота педагогічним колективам школи сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.

Виходячи з вищезазначеного рекомендую на 2013-2014 н р.:1. Класним керівникам:

1.1.Забезпечити підвищення ефективності роботи з попередження та профілактики правопорушень.

1.2. Домогтися постійного охоплення гуртковою і позакласною роботою учнів своїх класів.

1.3. Посилити індивідуальну профілактичну роботу з учнями, які зараховані до «групи ризику», з метою попередження правопорушень.

2. З метою покращення правової освіти учнів школи, вчителю правознавства вдосконалити роботу під час проведення Місячника правових знань.

3. Психологу школи:

3.1.Посилити ефективність діяльності психологічної служби школи з попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

3.2. Сформувати банк методичних розробок з профілактики правопорушень.

4. Активізувати роботу Ради профілактики правопорушень шляхом ширшого залучення до її роботи працівників міліції.

6. З метою надання психологічної допомоги та підтримки учням «групи ризику», їхньої швидшої соціальної реабілітації ввести до варіативної складової робочого навчального плану на 2013 – 2014 н.р. психологічний курс «Пізнай себе».

8.Заступнику директора з виховної роботи Л.В.Бабілі :

8.1.Протягом наступного навчального року контролювати виконання заходів з питань попередження правопорушень і профілактики шкідливих звичок, формування здорового способу життя серед учнівської молоді.8.2. Розробити на новий навчальний рік план роботи шкільного лекторію (щомісячне засідання) для учнів із теми профілактики негативних звичок та правопорушень серед учнівської молоді.

Заступник директора з ВР Л.В. Бабіля


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал