Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному році Методична робота здійснюваласьСкачати 216,62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.02.2017
Розмір216,62 Kb.
ТипДовідка
  1   2
Довідка про підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

у 2015/2016 навчальному році

Методична робота здійснювалась відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, державної національної програми «Освіта», Положення про методичний кабінет,Положення про методичну роботу, Положення про методичну раду, іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями МОН України, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної роботи», відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації.

Найважливішим методом підвищення педагогічної майстерності вчителів, який об‘єднає в одне ціле всю систему роботи школи, є методична робота. Система методичної роботи має чітку структуру. Вона спрямована на всебічне підвищення компетентності та професійної майстерності кожного вчителя і є сукупністю заходів, що впроваджуються адміністрацією школи та вчителями з метою оволодіння найбільш ефективними, раціональними методами та формами навчально-виховної роботи, творчого застосування їх на уроках та в позакласній роботі.

Третій рік педагогічний колектив школи працює над методичною темою «Формування самоосвітньої компетентності учнів і вчителів шляхом застосування інноваційних технологій у навчально-виховний процес в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

Найвищою формою колективної методичної работи завжди була і залишається педагогічна рада. Педагогічна рада є органом самоуправління колективу педагогів, на якому вони поєднують в собі функції об’єкта і суб’єкта адміністративного внутрішкільного управління в відповідності з закріпленими за кожним з них повноваженнями та обов’язками. Протягом навчального року, відповідно Річного плану роботи, було проведено шість засідань педагогічної ради наступної тематики:


 • про особливості вивчення базових дисциплін у ЗНЗ у 2015/2016 навчальному році;

 • організаційно – методичний супровід навчально – виховного процесу в 4 та 7 класів в умовах упровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

 • про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2015/2016 н.р.

- про форми роботи з обдарованими учнями під час навчально – виховного процесу (за наслідками атестації закладу);

 • про дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (за наслідками атестації закладу);

 • про підсумки оздоровлення дітей влітку 2015 року;

 • про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм;

 • про здійснення медико – педагогічного контрою за уроками фізичного виховання у школі;

 • про охоплення учнів профільним навчанням. Урахування запитів учнів під час розподілу годин варіативної складової робочого навчального плану;

 • про закінчення 2015/2016 н.р., проведення ДПА,навчальних екскурсій та практики.

З метою вивчення методичної, психологічної підготовленості вчителів у школі  здійснювалося діагностування та педагогічний моніторинг як форма організації, збирання та опрацювання інформації. Це забезпечує відстеження професійного рівня вчителів, динаміки і тенденції розвитку освітнього процесу.

У січні 2016 року було проведено «Моніторинг професійної компетентності. Методика оцінки професійної спрямованості особистості педагога». Метою моніторингового дослідження було:

- відстеження та оцінка ступеня сформованості професійної компетентності вчителів;

- підвищення якості навчально-виховного процесу до рівня сучасних вимог шляхом розвитку професійної компетентності вчителів.

Об’єктом дослідження: діяльність учителя.

Предметом дослідження: визначення професіоналізму, рівня професійної компетентності вчителя.

Було використано інструментарій:


 • результати експертної оцінки складових професійної компетентності вчителя (самооцінка, оцінка колег та адміністрації);

 • самодіагностика вчителя (для вчителів);

 • визначення рівня професійної компетентності колегами;

 • діагностика професійної компетентності педагога (визначення рівня адміністрацією);

 • діагностична картка.

 • Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

 • Засоби ілюстрування результатів - діаграми, підсумкові таблиці.

На основі проведених досліджень було зроблено висновки:

1.Вчителі,які мають допустимий або достатній рівень професійної компетентності обізнані з передовими педагогічними технологіями, враховують вікові та індивідуальні особливості учнів, здійснюють оптимальний вибір форм та методів навчання.

2.Вчителі,які мають критичний рівень професійної компетентності поодиноко використовують індивідуальний підхід до учнів, епізодично застосовують ІКТ, недосконало володіють методами, прийомами викладання, засобами навчання з предмета, типологією уроків, прийомами планування та організації особистої праці й праці школяра.

Вироблено рекомендації:

1.Усім учителям школи підвищувати рівень методичної та фахової компетентності.

2.Малодосвідченим учителям відвідувати уроки колег – наставників, підвищувати рівень знань про методи та прийоми викладання предмета, про типи сучасного уроку, впроваджувати сучасні інноваційні педагогічні технології.

3.Вчителям, які мають достатній рівень професійної компетентності проявляти креативність, ініціативу, брати участь у професійних конкурсах, семінарах, конференціях, вебінарах, ділитися досвідом з молодими та малодосвідченими вчителями.

Методична рада координує методичну роботу у школі. До її складу входять заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально - виховної роботи та керівники шкільних методичних об’єднань. Система методичної роботи з педагогами з метою реалізації методичної теми

школи включає в себе такі форми роботи, які взаємодіють та доповнюють одна одну. Членами методичної ради проведено чотири засідання, на яких розглядалися такі питання:


 • обговорення і затвердження планів роботи методичної ради, методичного кабінету та плану методичної роботи на 2015/2016 н.р.;

 • обговорення і затвердження планів роботи шкільних МО на 2015/2016 н.р.;

 • обговорення і затвердження списків учнів для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін;

 • про хід атестації педагогічних працівників школи;

 • про курси підвищення кваліфікації вчителів школи;

 • про вивчення ефективного педагогічного досвіду Кас’яненко Ю.О.;

 • про участь Кас’яненко Ю.О. у конкурсі «Учитель року - 2016» (номінація «Історія»).

 • Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін,конкурсах;

 • творчі звіти вчителів, які атестуються;

 • про організоване закінчення навчального року, підготовку та організацію проведення державної підсумкової атестації та ЗНО.

Вчитель початкових класів, Киценко О.С., підготувала до друку роботу «Особливості взаємодії вчителя початкових класів з сім’єю учнів у математичному розвитку першокласників» у журнал «Розкажіть онуку!».

16 лютого 2016 року на базі школи було проведено семінар директорів шкіл на тему: «Інноваційні підходи до управління зростанням професійної компетентності вчителя». Учасники семінару переглянули презентації, створені з досвіду роботи педагогічного колективу школи (диференційовані групи) та фрагмент засідання педагогічної ради – конференції. Директори навчальних закладів, працюючи у групах, складали алгоритм підвищення компетентності педагога школи.

Вчитель історії, Кас’яненко Ю.О., взяла участь у конкурсі «Учитель року - 2016» (номінація «Історія»), стала переможцем районного етапу конкурсу та лауреатом обласного.

У травні 2016 року вчитель трудового навчання Коловоротна Н.Ю., була учасником Всеукраїнської науково – практичної конференції «Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», присвяченій 160-річчю від дня народження Івана Франка (у межах реалізації науково - дослідної проблеми «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»).

Методичний кабінет забезпечує методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходять стажування молоді спеціалісти, організовано роботу атестаційної комісії І рівня.

У школі діють чотири методичні об’єднання вчителів, що працюють над своїми методичними проблемами, які тісно пов’язані з методичними завданнями школи:

1. ШМО вчителів початкових класів: «Використання інтерактивних технологій на уроках. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах безперервної освіти»;

2. ШМО вчителів природничо-математичного циклу:«Підвищення ефективності уроку шляхом упровадження інноваційних технологій навчання й виховання в умовах упровадження нового Державного стандарту»;

3. ШМО вчителів суспільно - гуманітарного циклу:«Підвищення ефективності уроку шляхом упровадження інноваційних технологій навчання й виховання в умовах упровадження нового Державного стандарту»;

4. ШМО класних керівників: «Впровадження в роботу «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

На засіданнях МО обговорювались такі питання як:

-аналіз роботи МО за минулий навчальний рік;

- розподіл доручень між членами ШМО;

- затвердження плану на 2015/2016 н. р.;

- вивчення нормативних документів та змін в програмах;

- затвердження індивідуальних тем самоосвіти;

- підготовка до проведення шкільних олімпіад;

- аналіз навчальних досягнень учнів. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр та ІІ семестр 2015 / 2016 н. р.;

- аналіз проведення шкільних олімпіад;

- аналіз проведення ІІ етапу олімпіад;

- підготовка до ІІІ етапу олімпіад;

- підготовка до ДПА та ЗНО;

- організоване закінчення 2015/2016 навчального року.

У 2015/2016 навчальному році на шкільному рівні вивчався ефективний педагогічний досвід вчителя історії Кас’яненко Юлії Олександрівни з теми «Актуалізація пізнавальної діяльності на уроках історії».

У школі працює один молодий спеціаліст, за ним закріплений наставник:

П.І.Б.

вчителя


Спеціальність за дипломом


П.І.Б.

наставникаЛопатенко

Юлія АнатоліївнаВчитель англійської мови

Колісник Л.В.

Сплановано роботу Школи молодого вчителя і передбачено такі форми роботи: практична допомога, анкетування, методична порада, методична допомога, взаємовідвідування уроків, підвищення педагогічної майстерності. Лопатенко Ю.А. вела особистий щоденник. Наприкінці навчального року звітувала про свою діяльність.

Протягом року проводилося вивчення стану навчання з таких предметів: основи здоров’я, музичне мистецтво, природознавство,фізика, Захист Вітчизни.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.

Згідно Річного плану роботи школи та планів роботи шкільних методичних об’єднань були проведені тижні педагогічної майстерності вчителів школи.

Стабільність кадрового складу, віковий та практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють достатньо високий рівень працездатності, забезпечують вирішення інноваційних ідей розвитку школи.

Із 20 вчителів, які працюють у школі в 2015/2016 навчальному році, 17 мають вищу освіту (85%), 3 – середню спеціальну (15%).

Склад педагогів за кваліфікацією:

спеціаліст вищої категорії – 2, що складає 10 %;

спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 10, що складає 50 %;

спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії - 3, що складає 15 %;

спеціаліст – 5, що складає 25 %.Атестація педагогічних працівників – одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань, це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічної компетентності й професіоналізму та продуктивної діяльності працівників закладу освіти.

У школі складено перспективний план атестації педагогічних працівників, який передбачає проходження атестації вчителями не рідше, ніж один раз на п’ять років. Учителі вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, що передують атестації.

У 2015/2016 навчальному атестувалися такі вчителі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Підвищення кваліфікації

1

Горобець Марія Олександрівна

Вчитель початкових класів

08.05.2015

2

Бондаренко Любов Петрівна

Вчитель початкових класів

29.05.2015

Каталог: 2015
2015 -> Володимир Мельниченко Тарас Шевченко: «Мій великий друг Щепкін» Москва олма медіа Групп
2015 -> Тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві» Москва
2015 -> 1–31 травня Художні виставки
2015 -> Світлій пам’яті моєї дружини Люби Богдан
2015 -> Програма ewb має наступність знизу нагору, тобто всі схеми, створені у версіях 0 І 1, можуть бути промодельовані у версії Крім того ewb дозволяє також моделювати пристрої, для яких завдання на моделювання підготовлено в текстовому форматі
2015 -> Чепиліївський нвк «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
2015 -> Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2015-2016 навчальному році
2015 -> Володимир Мельниченко Москва Михайла Грушевського
2015 -> Узагальнюючий урок з теми «Слово. Значення слова»
2015 -> „ Малі винуватці великого лиха


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал