Досвід удосконалення організації навчального процесу по заочній формі навчання викладач І категорії Омелько М. АСкачати 45,88 Kb.
Дата конвертації04.02.2017
Розмір45,88 Kb.
УДК 378

ДОСВІД Удосконалення організації навчального процесу ПО заочній формі навчання
викладач І категорії Омелько М.А.

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університету
Викладач завжди займає центральне місце в навчально-виховному процесі. Особливо велика педагогічна майстерність вимагається від викладачів, які проводять заняття на заочному відділенні.

З метою удосконалення форм і методів навчання під час підготовки студентів-заочників, підвищення майстерності й кваліфікації викладачів щорічно на засіданнях циклової комісії постійно вивчаються і розглядаються питання, що стосуються заочного відділення. Так, аналізуючи роботу циклових комісій, можна виділити наступні напрямки:  1. Самоаналіз якості методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на заочному відділенні;

  2. Якість виконання студентами заочного відділення звітів-щоденників з переддипломної практики по спеціальності “Бухгалтерський облік”;

  3. Схвалення варіантів контрольних робіт, пакетів екзаменаційних матеріалів з обліково-економічних дисциплін, включаючи до Державної атестації зі спеціальності “Бухгалтерський облік”;

  4. Розгляд тематики курсових робіт для студентів з/в спец. “Бухгалтерського обліку”;

  5. Розгляд письмових консультацій, звітів-щоденників з навчальної та переддипломної практик по спеціальності “Бухгалтерський облік”.

Організація навчально-виховного процесу заочного відділення (як і денного) залежить від морально-психологічного рівня та діяльності педагогічного колективу; матеріально-технічної бази навчального закладу; загальної, наукової, методичної, фахової і педагогічної діяльності викладача; якісного складу контингенту студентів та інших об’єктивних факторів, що впливають на підготовку спеціалістів без відриву від виробництва.

Викладачі обліково-економічних дисциплін з першого – настановчого заняття – намагаються вселити в студентів віру і впевненість у необхідності та можливості здобуття міцних знань, умінь, навичок з дисципліни і обраної спеціальності, створити сприятливу атмосферу, розкриваючи зміст і значення дисципліни. На конкретних практичних прикладах досвідчені викладачі циклу постійно переконують студентів, що без систематичної самостійної роботи вони не можуть ґрунтовно оволодіти необхідними знаннями, уміннями і навичками з окремої дисципліни та спеціальності загалом.

При проведенні аудиторних занять та групових консультацій на заочному відділенні викладачі застосовують різні методи і форми навчання, завдяки яким формується професійна компетентність майбутніх фахівців. Крім того, студенти вчаться працювати із нормативною базою, законами, стандартами бухгалтерського обліку. Серед різноманітних форм організації навчальної діяльності практичним заняттям відводиться важливе місце, під час яких студенти мають можливість застосувати здобуті теоретичні знання на практиці, навчити використовувати технічні прийоми у вирішенні практичних питань, різноманітних облікових розрахунків тощо.

Вважаю, що на заочному відділенні варто практикувати проведення відкритих занять. Така форма роботи на занятті дає можливість розвивати у студентів-заочників активність і самостійність у прийнятті рішень, а також можливість співпраці зі своїми колегами; у майбутніх фахівців формуються практичні вміння і навички по вирішенню проблемних професійних завдань.

Що стосується організації курсової роботи з бухгалтерського обліку, то можна стверджувати, що на заочному відділенні вона відрізняється від стаціонару, при чому в кращу сторону. Мова йде про те, що студенти-заочники спеціальності „Бухгалтерський облік” отримують теми курсових робіт заздалегідь до їх виконання і тим самим мають можливість зібрати на підприємстві всю необхідну інформацію, краще вивчити порядок ведення обліку на тій чи іншій ділянці. Зокрема, виконуючи курсові роботи студенти-заочники використовують матеріали, зібрані під час виробничої переддипломної практики.

За останні роки контингент студентів-заочників помолодшав, значна їх частина не працює на виробництві або працює не за фахом і має невеликий практичний досвід. Разом з тим, використання викладачами циклової комісії практичного досвіду студентів-заочників активізує їх пізнавальну діяльність, так як викликає велику зацікавленість до досвіду роботи своїх товаришів.

Найбільше застосування практичного досвіду можна прослідкувати на заняттях з дисциплін “Бухгалтерський облік”; “Фінансовий облік”; “Облік у бюджетних організаціях”; “Податкова система”, “Контроль і ревізія”, під час яких студенти діляться досвідом з організації та веденню обліку, виконанню розрахунків з нарахуванням податків, різних обов’язкових платежів, оформленню первинної та зведеної документації відповідно до обраної і застосовуваної підприємством форми ведення обліку, використанню і тлумаченню основних положень нормативно-інструктивних матеріалів, застосуванню штрафних санкцій за невиконання посадових обов’язків.

Самостійна робота студентів заочної форми навчання – це основа надання глибоких знань, її успіх залежить від формування викладачем у студентській аудиторії вміння працювати з нормативними актами, спеціальною, методичною літературою.Методичне забезпечення самостійної роботи включає: методичні розробки, навчальні посібники, практикуми, довідники, робочі зошити для практичних робіт, збірники завдань. Під час самостійного вивчення програмового матеріалу студентами заочного відділення (паралельно із денним) викладачами обліково-економічних дисциплін підготовлені різноманітні методичні напрацювання, серед яких: письмові консультації, навчальні посібники з дисциплін, комплекси самостійного вивчення, електронні посібники тощо.

З метою ефективного керування навчальною діяльністю студентів-заочників у міжсесійний період викладачі обліково-економічних дисциплін постійно розробляють письмові консультації. Зміст письмових консультацій обов’язково передбачає останні зміни законодавства, нові форми і методи ведення обліку, здійснення економічних розрахунків, доступну інформацію тих чи інших питань, які в літературі є складними, важко засвоюваними для студента. Проте на сьогоднішній день на зміну письмовим консультаціям приходять конспекти лекцій, електронні та мультимедійні посібники, що дають можливість краще засвоїти програмовий матеріал, поданий у вигляді структурно-логічних схем, таблиць, текстового матеріалу, а це, в свою чергу, активізує увагу студентів та забезпечує комплексне сприйняття та формування професійної компетентності спеціалістів.
Каталог: pdf -> 2013 -> 2%20Sm
2%20Sm -> Процес інтеграції на заняттях української мови у внз І – ІІ рівнів акредитації викладач І категорії, Кордонська А. В
2%20Sm -> Математичний розвиток дітей дошкільного віку: теоретико-методичний аспект к п. н., професор Люріна Т.І
2%20Sm -> Девіантність у великому місті: міждисциплінарні дослідження
2%20Sm -> Синергетичний підхід до активізації механізму формування у студентів інтересу до навчання к п. н. Лебедєва А. В
2%20Sm -> Теоретичні основи та аналіз світового досвіту міжнародного розвитку високотехнологічних кластерів омельяненко В. А., Вернидуб Н. О
2%20Sm -> Обговорення методологічного апарату узгодження філософії освіта в продовж всього життя на смузі – зош – внз
2%20Sm -> Поняття проституції: міжкатегоріальний аналіз кушнірчук О. Р
2%20Sm -> Види мобільності індивіда


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал