Домашні досліди та спостереження з фізикиСкачати 494,03 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір494,03 Kb.
1   2   3   4   5   6

Тема 4

Робота і потужність. ЕнергіяРобота і потужність . Енергія

(до параграфа 46 - 51)

174. На книжку, що лежить на столі, діє сила тяжіння. Чи виконується під дією цієї сили вданому разі робота? Штовхаючи пальцем, пересувайте книжку по поверхні стола. Під дією якої сили переміщується книжка? Чи виконується під дією цієї сили робота?

175. Складіть вчетверо смужку паперу і покладіть на неї книжку. Один кінець смужкизатисніть між сторінками книжки, а до другого приєднайте динамометр і виміряйте силу, з якою треба діяти, щоб переміщати книжку. Перемістіть книжку на 80 см. Обчисліть виконану при цьому роботу.

176.Чому, розрізаючи товстий папір або картон, розміщуємо їх ближче до осі ножиць?

177.Чому сірник легко розламати по середині і важче відламати маленький кусочок від

нього?


178.Підмітаючи підлогу, віник тримають двома руками. Зверніть увагу на те, яка рука

більше працює. Чому?

179.Прищіпка для білизни є важелем. Які сили діють на цей важіль та де його точка

опори?


180.Проробіть такий дослід. Зліва до лінійки на відстані двох поділок від осі обертання

причепіть важок 200 г .Скільки треба важків по 50 г та де їх почепити, щоб лінійка була в

рівновазі?

181.Набираючи лопатою грунт ми діємо як важелем. Де будуть точки прикладання сил і

точка опори? Зробіть малюнок.

182.Визначте за допомогою динамометра вагу якого-небудь тіла. Спробуйте рівномірно підіймати та опускати це тіло за допомогою нерухомого блока. Чи однакова сила потрібна для рівномірного підіймання та опускання тіла? Чому для підіймання потрібна сила більша, а для опускання менша за вагу тіла? Як знаючи ці сили, обчислити силу тертя? Визначте коефіцієнт корисної дії даного блока.

183..Якщо ми користуємось нерухомим блоком, ми не маємо виграшу ні в силі, ні в

швидкості, то з якою метою його застосовують?

184.Покладіть дошку одним кінцем на якусь підставку і обчисліть, який виграш у силі

можна дістати за допомогою такої похилої площини.

185.Що легше - утримувати тіло на похилій площині чи рівномірно підіймати по ній?

Перевірте це на досліді.

186. Долото має більший кут загострення, ніж стамеска. Поясніть це.

187.Перевірте, чи однаково легко розрізати хліб товстим і тонким ножем ( обидва ножі

загострені). Поясніть це.

188.В яких інструментах в слюсарній та столярній майстернях застосовують клин?

Запишіть назви цих інструментів і вкажіть, яка частина інструмента є клином.

189.Назвіть сільськогосподарські знаряддя та машини, в яких застосовують клин або в

яких окремі деталі є клином.

190.Вставте олівець у отвір косинця і , вдаряючи пальцем , швидко обертайте його. Чи

видно кола, які описують кінці олівця ? Скільки кіл чітко видно? Наклейте на відстані 2 -

З см від олівця клаптик паперу і знову обертайте косинець. Що тепер видно? Усі відповіді

запишіть у зошит.

191. Назвіть приклади обертання тіл, які спостерігаєте дома. Зазначте, що саме або які

деталі обертаються.

192. Які деталі і частини велосипеда під час їзди здійснюють обертальний рух?

193. .Який рух здійснює гвинт і ручка гвинта столярного верстака? Назвіть приклади

обертання частин і деталей верстаків столярної майстерні.

194.Назвіть деталі токарного верстата, які обертаються під час роботи.

195.Розгляньте уважно обертання окремих деталей велосипеда і дайте відповідь на такі

запитання:

1.Чи є деталі, які роблять однакову кількість обертів за однаковий час?

2.Чи однаково швидко обертаються ведуча ( на осі педалей ) та ведена ( на осі заднього колеса) зірочки?

3.Скільки обертів робить шків динамо машини за один оберт колеса?

196. Яка стрілка годинника обертається швидше і в скільки разів? Скільки обертів за хвилину робить секундна стрілка? хвилинна стрілка?Тема 5

Теплові явищаТемпература .

(до параграфа 1 — 4 )

197. Запропонуйте свій спосіб градуювання медичного термометра.

198.Розгляньте медичний термометр. Яка речовина використовується у ньому? Чи не

можна замінити її водою? Обчисліть, якої довжини був би термометр, у якому тілом

розширення була б вода.

199.Чому між рейками трамвайної чи залізничної колії роблять проміжки? Чому провід

лінії електропередачі роблять з "провисанням"?

Теплота і теплопередача.

( до параграфа 5 — 17 )

200. Візьміть м'яку залізну або мідну дротину діаметром 3-4 мм , перегніть її кілька разів

на одному місці і торкніться до місця згину рукою. Що відчуєте? Чому сталася ця зміна

з дротиною?

201. Поясніть чому відчувається біль, якщо під час загладжування нігтем шорсткості

паперу сильно натискувати на нього.

202. Під час роботи інструменти верстатів ( різець, свердло, фреза) сильно нагріваються.

Чому?


203.Працюючи в столярній майстерні ножівкою, торкніться до її полотна після кількох

хвилин роботи. Що відчуєте? Торкніться також рукою деталі, яку розрізаєте, і поясніть

зміни, що сталися.

204.Чому при обробці на токарному верстаті деталь з твердої сталі нагрівається більше,

ніж з м'якої?

205.Від інструмента, який заточують, у місці дотику до точила відлітає сніп іскор. Чому?

206.Чому, лазячи під час занять з фізкультури по жердині або канату, не слід швидко

опускатись, охопивши їх руками?

207.Чому свинцева пластинка або мідна дротина нагріваються від частих ударів

молотком?

208.Кусочок свинцю в 1 г можна розплавити, спалюючи сірник. Чому не вдається

розплавити сірником 100 г свинцю?

209.Чи до однакової температури можна нагріти дво - і п'ятикопієчну монети, коли

спалити один сірник?

210. Чи можна виміряти термометром температуру тіла невеликої маси, наприклад

краплини води?

211.Чотири циліндрики: алюмінієвий, латунний, залізний і свинцевий, що мають

однакову масу, нагріли в воді до однакової температури і одночасно поставили на парафінову пластинку. Чи однакову кількість теплоти віддали ці циліндри парафінові. Опишіть, що буде відбуватися з парафіном.

212.В одну пробірку налийте води, у другу - таку саму масу олії і такої ж температури.

Яка з цих рідин швидше нагріватиметься, коли занурити їх у гарячу воду? Чи однакова

кількість теплоти потрібна для їх нагрівання до температури гарячої води?

213.У склянку перед наливанням кип'ятку кладуть чайну ложечку. З якою метою це

роблять? Яка ложка - алюмінієва чи срібна однакової маси - більш придатна для цього?

214.Нагріті стальні деталі для гартування занурюють у воду або масло. В якій з цих рідин

деталь швидше охолоджується і чому?

215.Чи однакову кількість дров, торфу, вугілля треба спалити в грубці, щоб нагріти

кімнатне повітря на одну і ту ж кількість градусів?

216.Чому дрова з твердих порід дерева ( ду, бук , ясен ) ціняться дорожче, ніж дрова з

м'яких порід ( верба, осика, тополя )?

217.Відмітьте за лічильником середньодобову витрату газу і обчисліть, скільки кілограмів

дров замінює цей газ.218.Якщо в металеву трубку налити спирту, закрити її корком і натирати за допомогою шнурка, то цей корок вилетить з трубки. Які перетворення енергії відбуваються при цьому?

219.Осі машин і механізмів під час роботи нагріваються. Яка причина цього нагрівання і

які способи усунення її? Які перетворення енергії тут відбуваються?

220.Заточуючи на точилі зубило, доводиться кілька разів занурювати його у воду. Для

чого це роблять? Які перетворення енергії тут відбуваються?

221. Чому олово найчастіше використовують для паяння деталей?

222.На поверхні води у скляній банці плавають кусочки льоду. Чи однаковою буде

температура води на різних глибинах? Перевірте на досліді. Чому кусочки льоду тануть

повільно, хоч температура води біля дна посудини вища О °С?

223.У момент гасіння свічки поверхня розплавленого парафіну була горизонтальною.

Якою буде ця поверхня, коли парафін затвердне?

224.Проробіть такий дослід: налийте у невелику пляшечку вщерть води і закрийте її

щільно корком; у бляшаній посудині перемішайте 500 - 600 г кусочків льоду з 150 - 200 г

кухонної солі і покладіть у цю суміш пляшку. Після того, як почуєте тріск, вийміть її. Що з нею станеться? Чи вся вода замерзне в ній? Чому вода не виштовхнула корка?

225. Чому в заморозки швидше гинуть рослини, у тканинах яких більше води?

226.Чому сніг не зразу тане, коли принести його в теплу кімнату?

227.У відлигу при температурі вище 0°С під час дощу сніг швидко тане. Чому?

228.Чому в час льодоходу біля річки буває холодніше, ніж на віддалі від неї?

229.В якій каструлі швидше закипить однакова кількість води: накритій кришкою чи

незакритій?

230.Чому підлога швидше висохне, якщо вилиту на неї воду розтерти?

231. Чому нарізані на частини яблука, груші, гриби висихають швидше, ніж цілі?

232.Чому замокле в копиці сіно розкидають тонким шаром, а валки сіна після дощу

розтрушують?

233.Відмітьте температуру, яку показує ваш кімнатний термометр. Кусочок тонкої тканини або ватку змочіть водою і обгорніть нею кульку термометра. Простежте, яку температуру покаже термометр через 2, 4, 6 хв. Подуйте на мокру тканину протягом 1 хв . Як зміниться температура і чому?

234.Чому вийшовши в літній теплий день з води, ми відчуваємо холод, особливо коли,

обдуває легкий вітер? Температура повітря, незалежно від його руху залишається

сталою.


235.Де швидше висохне білизна: у кімнаті чи на дворі, де подуває легенький вітерець?

236.Капніть на поверхню чайника з нагрітою водою краплину води. За який час вона

випарується? Повторіть дослід, капнувши краплину води на зовнішню поверхню

холодної чашки. Налийте в цю чашку кип'ятку і простежте за висиханням краплі.

Порівняйте швидкість висихання.

237.У літній день налийте води у глиняний глечик і скляну пляшку. Де вода холодніша і чому?

238.Порівняйте масу черствого і свіжого хліба. Результати досліду поясніть.

239.Поясніть, чому хліб менше черствіє у закритій шафі, ніж на столі, а ще менше в

целофановому мішечку.  1. Дихніть на поверхню дзеркала або віконного скла (не на сонячній стороні). Опишіть
    явища, які при цьому спостерігаються. Чи утвориться роса коли дихнути на скло, нагріте сонцем?

  2. Чому людина, що носить окуляри, прийшовши з морозу до теплої кімнати, змушена їх протирати? Чи спостерігається це явище при виході з кімнати на мороз?

242.Якщо принести з морозу в кімнату не повне відро води, то на його зовнішній

поверхні з'являється роса, яка згодом залишиться лише на рівні води у відрі. Поясніть ці явища.

243. .Як пояснити появу інею, а іноді і льоду на віконному склі взимку? З якої сторони

скла з'являється іній і чому?1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка