Для бібліотекарів загальноосвітніх шкіл


Інструкція про порядок доставки, комплектуванняСторінка3/5
Дата конвертації14.01.2017
Розмір1,51 Mb.
1   2   3   4   5

Інструкція

про порядок доставки, комплектування

та облік навчальної літератури

І. Доставка і розповсюдження навчальної літератури
1. Відповідно до галузевої системи книгодоставки, створеної за рішенням колегії Міністерства освіти України від 26.01.1994 № 20/1-1-20, постачання підручників для шкіл, професійних та вищих навчальних закладів здійснюється до обласних центрів, міст Києва і Севастополя через оптово-роздрібні підприємства: Харківське, Київське, Львівське, а також видавничо-торгову фірму «Перун» (м.Ірпінь) і підприємство «Освіта» (м.Вишневе).

2. В обласних центрах, містах Києві і Севастополі підручники надходять на адресу місцевих підприємств, з якими обласні (міські) управління освіти мають угоди на доставку книг до навчальних закладів.

3. Розрахунки із підприємствами за доставлену літературу до областей (міст Києва і Севастополя) здійснює Методично-видавничий центр організації випуску та доставки освітянської літератури. Розрахунки із підприємствами за доставлені підручники до навчальних закладів проводять обласні (міські) управління освіти відповідно до укладених угод.

4. Після випуску підручника видавництво подає Методично-видавничому центру наряд-повідомлення із зазначенням автора, назви книги, класу, тиражу, вартості одного примірника та кількості примірників в одній пачці. Після одержання наряду-повідомлення Методично-видавничий центр надсилає підприємству рознарядку на відвантаження підручника чи посібника до областей. Розподіл книг між школами та профтехучилищами проводиться за рознарядками місцевих органів освіти, а між вузами – за рознарядками Інституту системних досліджень освіти України. Вищеназваний Центр щомісяця інформує обласні (міміські) управління освіти про випущені підручники на відповідний навчальний рік та виділену їм кількість.

5. Видані підручники доставляються підприємствами до обласних центрів, міст Києва і Севастополя не пізніше як через місяць після їх надходження на книжкові бази. До навчальних закладів надходять протягом 10-20 днів.

6. У супровідних документах на відвантажену літературу чітко зазначаються автор, назва підручника, клас, кількість примірників, що виділена відповідній області з поміткою «оплачено» Методично-видавничим центром, кількість пачок та вартість одного примірника. Відвантажені підручники відпускаються виключно за рознарядками тільки школам, професійним і вищим навчальним закладам. Методична і дидактична література закуповується для бібліотек цих закладів за рахунок місцевого бюджету, інших доброчинних джерел фінансування.


7. Харківське, Київське і Львівське оптово-роздрібні підприємства, видавничо-торгова фірма «Перун» та підприємство «Освіта» подають бухгалтерії Методично-видавничого центру до 10 числа поточного місяця звітні документи про використання коштів, перерахованих їм на відвантаження книг до областей. Піся цього бухгалтерія в триденний термін перераховує підприємствам аванс на виконання робіт у поточному місяці.


ІІ. Комплектування та облік навчальної літератури
1. До бібліотечного фонду шкіл і профтехучилищ закладаються всі підручники і навчальні посібники (у тому числі пробні та експериментальні), а також словники, математичні таблиці, збірники задач і вправ, розмовники для учнів і вчителів, видані державними і недержавними видавництвами.

2. Не підлягають оприбуткуванню окремі види навчальної літератури: зошити, календарі, програми, періодичні видання, брошурна та аркушна продукція тощо.

3. Навчальна література, що закладається до бібліотечних фондів, друкується один раз на чотири роки: у рік закладення до фондів 120 відсотків, і через рік – додрук 40 відсотків.

4. Деякі підручники, що використовуються в школі чи профтехучилищі один-два рази на тиждень, можуть випускатися лише один раз на чотирирічний цикл фондування тиражем менше 160 відсотків контингенту учнів.

5. Фінансування заходів, пов’язаних із створенням, поповненням і використанням бібліотечних фондів шкільної літератури, здійснюється за рахунок державного бюджету і централізується Міністерством освіти. Ця література може також закуповуватися до бібліотек шкіл, професійних та вищих навчальних закладів за рахунок місцевих бюджетів, спонсорських та інших добродійних джерел фінансування.

6. Бібліотечний підручниковий фонд щорічно поповнюється необхідними книгами, які використовуються не менше чотирьох років, облікується і зберігається окремо від фонду бібліотеки.

7. Облік бібліотечного фонду шкільних підручників повинен сприяти його збереженню, правильному формуванню і використанню, відображати надходження, вибуття, загальну кількість і розподіл їх по класах.

8. Обліку підлягають всі види шкільних і вузівських підручників, закладених до бібліотечного фонду, за винятком видань, не оприбуткованих бухгалтерією. До процесу обліку фонду відносяться: прийом, штемпелювання, реєстрація надходження, переміщення підручників, їх вибуття, а також підбиття підсумків щодо руху фонду і його переліку. Всі операції по бліку бібліотечного фонду здійснюються бібліотекарем.


9. Облік підручників ведеться груповим способом і відображається у «Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників» (додаток № 1), а також у реєстраційній картотеці руху підручників на картках стандартного розміру (додаток № 2). Картки з коротким бібліографічним списком видань (автор, назва, видавництво) розставляються у картотеці по класах, а в них – за алфавітом назв підручників.

10. На титульному аркуші кожного примірника підручника над вихідними даними ставиться спеціальний штемпель, що вказує на назву і номер школи.

11. Перед початком навчального року бібліотекар видає підручники учителям початкових класів, класним керівникам 5-11 класів на їх окремий читацький формуляр із зазначенням автора, назви підручника, року видання, кількості примірників. Одержавши підручники, учителі та класні керівники разом із бібліотекарем мають вести їх облік (додаток № 3), обов’язково відмічаючи стан збереження видань. (Педагогічна рада навчального закладу може внести зміни у цей пункт відповідно до встановленої у школі системи).

12. Непридатні для користування підручники списуються комісією, до складу якої входять директор школи або його заступник, бібліотекар, 1-2 учителі, працівник бухгалтерії, яка обслуговує школу. В акті на списання зазначаються автор і назва підручника, рік видання, ціна, кількість примірників, що списуються, і сума. Число списаних за актом примірників підручника і залишена кількість реєструються у «Книзі сумарного бібліотечного фонду шкільних підручників» і в «Реєстраційній картотеці руху підручників».

13. Списані згідно з актом підручники передаються до організацій по заготівлі вторсировини. Кошти, одержані від зданих підручників, перераховуються на відповідний розрахунковий рахунок школи і можуть бути використані для придбання необхідної навчальної, програмної художньої літератури та службових потреб бібліотеки. Окремі списані книги при необхідності передаються до навчальних кабінетів або ж використовуються для ремонту діючих підручників.

14. За організацію роботи щодо створення і своєчасного поповнення бібліотечного фонду шкільних підручників відповідає директор школи.

15. Безпосередню роботу з бібліотечним фондом підручників у школі веде бібліотекар, а при його відсутності – інший працівник, призначений директором школи. Додаткова оплата відповідальному за роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників проводиться відповідно до чинного законодавства.

16. Директор школи та його заступники, педагогічний і учнівський колективи проводять систематичну роботу щодо збереження бібліотечного фонду, організовують огляди-конкурси книг, гуртки палітурної справи по ремонту підручників тощо.

17. Бібліотекар школи при видачі підручників із бібліотечного фонду для вступників до вищих навчальних закладів керується вимогами, встановленими педагогічною радою або батьківським комітетом відповідного навчального закладу.18. Учні 1-11 класів зобов’язані бережливо ставитися до підручників і нести за них відповідальність. Якщо підручник загублений або зіпсований учнем і використовувався не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість, виходячи із діючого ціноутворення на період розрахунку за втрачений підручник. Якщо ж використовувався більше одного року, то сплачують п’ятдесят відсотків його вартості. Одержані кошти вносяться на розрахунковий рахунок школи і можуть бути використані для поповнення бібліотечного фонду. В окремих випадках з дозволу директора школи замість загублених або зіпсованих підручників до бібліотеки може бути повернута рівноцінна навчальна чи художня література (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар). Повернуті книги замість загублених реєструються у «Книзі обліку» (додаток № 4).

Додаток № 1. «Книга сумарного обліку бібліотечного фонду підручників»
Частина І. Надходження до фонду


Дата запису

Номер запису по порядку

Звідки надійшли

або дата супровідного документа

Всього надійшло

На суму

У тому числі

для вчителів

для учнів

1

2

3

4

5

6

7

8


Частина ІІ. Вибуття з фонду


Дата запису

Номер акта списання по порядку

Всього примірників

На суму

У тому числі

для вчителів

для учнів

1

2

3

4

5

6
Частина ІІІ. Підсумки руху бібліотечного фонду підручників


Рух бібліотечного фонду підручників

Всього примірників

На суму

У тому числі

Відмітка бухгалтера про звірку

для вчителів

для учнів

1

2

3

4

5

6

є на 19____р.
надійшло за
вибуло за
є на 19____р.
надійшло за
вибуло за
є на 19____р.


Додаток № 2. «Реєстраційна картотека руху підручників»


(Автор, назва підручника, клас)

Рік видання (отримання)

запису в «Сумарній книзі»

Надійшло

Вибуло

У наявності

Примітка

Кількість примірників

Ціна 1 примірника

Кількість примірників

Кількість примірників

1

2

3

4

5

6

7Додаток № 3. «Облік виданих підручників класу школи»


Прізвище, ініціали учня

Назва підручника, рік видання

Стан збереження підручників

Примітка1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Додаток № 4. «Облік книг, прийнятих від учнів замість загублених»


Дата

Прізвище, ініціали учня

Відомості про загублений підручник

Відомості про отримані книги

Розписка учня

Інвен-тарний номер

Автор, назва

Ціна

Інвен-тарний номер

Автор, назва

Ціна

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ______________ЗОШ І-ІІІст.____________________(П.І.Б.)

__________________2010ПРАВИЛА

користування шкільною бібліотекою

________________________загальноосвітньої школи І-ІП ступенів
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», «Правилами користування Черкаською обласною бібліотекою для дітей ім.Олега Кошового».

1.2. Бібліотека є культурно-просвітницькою та науково-інформаційною установою.

1.3. Основними напрямами діяльності бібліотеки є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

1.4. Право користування бібліотекою мають учні, працівники школи, батьки.


II. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ
2.1. Читачі мають право:

 • користуватися бібліотекою незалежно від місця проживання;

 • безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-інформаційних послуг;

2.1.1. Читачі можуть отримати додому до 5 книг терміном на 30 днів, книги підвищеного попиту на 15 днів;

 • книги-довідники та інші видання, що є в бібліотеці в одному примірнику, видаються для користування тільки в бібліотеці;

 • журнали видаються додому терміном на 5 днів.

2.1.2. Читачі мають право продовжити термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів, але найбільше 2-х разів.
2.2. Читачі зобов’язані:

2.2.1. При запису до бібліотеки ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх дотримання своїм підписом на обкладинці читацького формуляру;


2.2.2. Читачі повинні дбайливо ставитись до одержаних в бібліотеці книг та інших документів, не робити на них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін;

 • не порушувати розстановку фонду на полицях з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів та картотек;

 • при одержанні книг та інших документів переглянути їх стан і при виявленні в них дефектів повідомити про це бібліотекаря.

2.2.3. За загублені, зіпсовані або несвоєчасно повернені до бібліотеки книги та інші документи читачі та батьки читачів-дітей або особи, які їх замінюють несуть матеріальну відповідальність:

 • повертають такі ж видання або інші, визнані бібліотекою рівноцінними за змістом та вартістю;


2.2.4. Читачі зобов'язані дотримуватися прийнятого в бібліотеці режиму:

 • залишати в коридорі сумки, портфелі, за які відповідальності бібліотека не несе;

 • не порушувати тишу в бібліотеці.
 1. При зміні адреси проживання необхідно повідомити про це бібліотекаря.

 2. За порушення Правил користування бібліотекою читачі можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом на термін, визначений адміністрацією школи.

Бібліотечний фонд – упорядковані зібрання документів, що зберігаються у бібліотеці, потребує систематичного обліку. Аби встановити відповідність між даними обліку та фактичним станом справ необхідно проводити інвентаризацію бібліотечного фонду.


Інвентаризація бібліотечного

фонду навчального закладу
Інвентаризація бібліотечного фонду проводиться один раз на 5 років. Під час її проведення перевіряється збереження бібліотечного фонду навчального закладу та встановлюється фактична наявність друкованої продукції й інших документів.

Одним з основних нормативних актів, що регулюють порядок проведення інвентаризації, є інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року.Організація проведення інвентаризації

бібліотечного фонду
Інвентаризація починається з видання наказу навчального закладу. У наказі зазначається склад інвентаризаційної комісії та строки, об’єкти і порядок відображення результатів інвентаризації в обліку.

Головою комісії призначається керівник навчального закладу або його заступник. До її складу входять спеціалісти, які добре знають об’єкт інвентаризації і первинний облік, та бухгалтер навчального закладу.


Умови проведення інвентаризації
Інвентаризація повинна проводитися при повному складі комісії, інакше її результати можуть бути визнані недійсними.

При перевірці залишків матеріальних цінностей у натурі обов’язково мають бути присутніми матеріально-відповідальні особи.


Способи проведення інвентаризації

бібліотечного фонду
Існує два способи проведення інвентаризації бібліотечного фонду:

1. За допомогою контрольних талонів.

2. Шляхом безпосереднього звіряння складу фонду із записами інвентарної книги або описом інвентарних номерів.

Перевірка фонду полягає у звірянні наявності кожної книжки із записом в інвентарній книзі. Перевіркою, як правило, займається два працівники: перший знімає по одній книжці з полиці і називає їх інвентарні номери, другий за цими номерами знаходить відповідний запис в інвентарній книзі.

На книжці ставиться штемпель перевірки, а в інвентарній книзі в графі «Відмітка про перевірку бібліотеки» – умовний знак. Якщо такий знак відсутній, це свідчить про те, що цієї книжки у фонді немає.
Виявлення нестачі книжок
Якщо під час інвентаризації встановлено нестачу книжок, то її повинно бути обов’язково усунено.

Матеріальну відповідальність за нестачу книжок несуть бібліотечні працівники, якщо збиток завдано з їх вини під час приймання, обліку та збереження документів.

Відповідальність за втрату книжок неповнолітніми читачами несуть їхні батьки.

Читачі, які загубили книжку, зобов’язані замінити її таким самим виданням або рівноцінним йому. Якщо це неможливо, вони відшкодовують її вартість за ринковими цінами в порядку, встановленому статтею 23 Закону України « Про внесення змін до закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 року № 1561


Результати інвентаризації
За підсумками інвентаризації складається акт у двох примірниках. До акта подається список книжок, які знаходяться на балансі бібліотеки, але під час інвентаризації виявилися відсутніми.

У разі виявлення розбіжностей інвентаризаційна комісія повинна отримати від матеріально відповідальних осіб письмові пояснення. Це можуть бути заяви або пояснювальні записки працівників, в яких детально пояснюються причини розбіжностей, зазначається чи винен у тому, що сталося працівник, і проставляється дата складання документа.

За результатами інвентаризації складається протокол, який передається інвентаризаційною комісією керівнику навчального закладу на розгляд і затвердження у п’ятиденний строк.

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку в місяці завершення перевірки, але не пізніше грудня звітного року.


Затверджена Міністерством фінансів СРСР в 1985р.


ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙОПИС (звіряльна відомість) №___________


Форма № 401 за ЗКУД

Коди
04801

на «______» ____________200___р. Дата
Централізована бухгалтеріяПідприємство ________________________ за ЗКПО
Відділ ______________________________________
Матеріально-відповідальна особа _______________
Контрольне число ____________________________
Комісія в складі

посада, прізвище, ім’я, по-батькові

посада, прізвище, ім’я, по-батьковіпосада, прізвище, ім’я, по-батьковіпосада, прізвище, ім’я, по-батькові

На підставі

Провела перевірку наявності

Місце перевірки

Прізвище, ім’я, по-батькові матеріально-відповідальної особи

Висновки керівника підприємства
РОЗПИСКА

(оформляється на початку інвентаризації)

До почату проведення інвентаризації всі документи, які відносяться до надходження або видатку цінностей, здані в бухгалтерію і ніяких не оприбуткованих або списаних до видатку цінностей немає
Матеріально-відповідальна особа (особи)

_______________ _____________ ________________

посада підпис розшифровка підпису
«____» ________________200_р.


Всі цінності, поіменовані в теперішньому інвентаризаційному опису з №______ по № ______

комісією перевірені в дійсності в моїй присутності і внесені в опис, в зв’язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в опису, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні


« » 200 р.

підписЗОШ І-ІІІст.

(назва установи)Типова форма № ОЗ- 4 (бюджет)

Затверджено наказом Головного управління Державного

казначейства України та Державного комітету статистики

України від 2 грудня 1997р. ; 125/70Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за ДКУДКод

установи


Інвентарний

номер


Основний

рахунок


Кореспондуючий

рахунок
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ______________ЗОШ І-ІІІст.____________________(П.І.Б.)

__________________2010
А К Т № 1

про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури


«____»___________20___р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від «___»_______20___р. № _______ у складі:

- (П.І.Б., посада), завуч школи, голова комісії;

члени комісії:

- (П.І.Б., посада), голова ПК;

- (П.І.Б., посада), бібліотекар;

- (П.І.Б., посада), методист відділу освіти ЧРДА;

- (П.І.Б., посада), бухгалтер

здійснила перевірку стану морально застарілої, фізично зношеної, загубленої (непотрібне викреслити*) літератури в бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку в кількості _____примірників на загальну суму ____грн.__коп. (цифрами та прописом).


Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої ( зношеної ) літератури на 1 аркуші.

В інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено.


Голова комісії Завуч ____________

Члени комісії: Голова ПК ____________

Бібліотекар ____________

Методист ____________

Бухгалтер ____________

Списану літературу здано місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за квитанцією № ____ від « _____» ___________ 200__ р.


Голова комісії Завуч ____________

Члени комісії6 Голова ПК ____________

Бібліотекар ____________

Методист ____________

Бухгалтер ____________
*Акти складаються окремо по кожній причині списання
«____» _______________ 20___р.

назва закладу

До акта №___ від « ____» _______________ 2010р.
О П И С

на вилучення з бібліотеки морально застарілої,фізично зношеної, загубленої літератури


з\п

Автор. Назва підручника

Інвент номер

Клас

Рік видання

Одиниця виміру

Ціна

Сума
Голова комісії Завуч

(підпис) (П.І.Б.)
Члени комісії: Голова ПК

(підпис) (П.І.Б.)


Бібліотекар

(підпис) (П.І.Б.)


Методист

(підпис) (П.І.Б.)


Бухгалтер

(підпис) (П.І.Б.)Каталог: bibliot
bibliot -> Бібліотечні уроки 1-11 класи Анотація „Люди перестають мислити, коли перестають читати”
bibliot -> Крок 2 Лікувальна справа Первинний банк. 25 січня 2001 року Медичний профіль Гігієна
bibliot -> Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і
bibliot -> Патологічна фізіологія нервової системи. Порушення сенсорної функції нервової системи
bibliot -> Панас мирний хіба ревуть воли, як ясла повні?
bibliot -> Урок для учнів 1-4 класів. Мета
bibliot -> Крок 2 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Гігієна, озо
bibliot -> Шановний користувач!
bibliot -> Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів деякі аспекти виявлення творчих здібностей школярів у позашкільному закладі
bibliot -> В. О. Сухомлинського Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичні рекомендації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал