kray/2012
  Тема. Розмаїття культур на Буковині Мета
pdf/2012/1 Sp
  Використання інтерактивних методів навчання у внз кандидат філософських наук Яцик І. С
pdf/2012/1 K
  Практична розробка уроку читання у 2 класі комунального закладу «василівська гімназія
Uchiteli_rozrob/2012-2013
  Державні символи України як історична цінність
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 Kg
  Педагогічні умови застосування міжпредметної інтеграції у підготовці фахівців комерційної діяльності войцехівська І. С., Ільєва О. П
kray/2012
  Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових і науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна»
2012/avgust/21
  Методичі рекомендації до проведення першого уроку у 2012/2013 навчальному році відповідно до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових
pdf/2012/1 Kg
  Інноваційний розвиток економіки та вищої освіти в україні к е. н., доцент Горшунова І. В
metod2013
  Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія України. Всесвітня історія
pdf/2012/1 K
  Формування соціальної компетентності обдарованих дітей у процесі музично-творчої діяльності: теоретико-методичний аспект булгакова Т. М
  Психолого-педагогічні умови формування професійно-етичної культури студентів Вищих навчальних закладів
  Використання міжпредметних зв’язків у формуванні комунікативних компетенцій студентів внз
  Концепція підготовки фахівців з обліку та аудиту в контексті інтеграційних І глобалізаційних процесів к е. н., доцент Кравченко О. В
pdf/2012/1 Kg
  Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В
wp-content/uploads/2012/11
  Жовтень 1–14 жовтня Художні виставки
  Вересень 1−30 вересня До Дня Незалежності України
  Вересень 1–18 вересня Художні виставки
1
  Роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи
wp-content/uploads/2012/11
  Січень 1–31 січня До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка
kray/2012
  Відповіді до завдання туру «Правила змагань»
docs/2012
  Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Комунальний заклад „Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді”
pdf/2012/1 Sp
  Спогади про шкільні роки (1943-1953) поета володимира підпалого І не тільки к т. н., с н. с. Кайдаш І. Н
kray/2012
  Наказ №30А м. Київ Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна»
wp-content/uploads/2012/11
  Липень 1–31 липня До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка
nakaz_vo/2012/02
  Відділ освіти
wp-content/uploads/2012/11
  Січень 1−31 січня До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка
pdf/2012/1 K
  Застосування swot-аналізу в якості інструменту розробки стратегії організації будівельного комплексу к е. н., доц. Жеребйов Я.І
Psixolog/dok/2012/01
  Наказ №568 Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 Kg
  Міждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця к е. н., доцент Кривоконь О. С., Омелько М. А
pdf/2012/1 Sp
  К пед н., доцент Козяр М. М. Національний університет водного господарства та природокористування
pdf/2012/1 Kg
  Реалізація міждисциплінарних зв’язків при вивченні спеціальних дисциплін спеціальності „виробництво харчової продукції” Соляр Л. В., Бережна Г. М
pdf/2012/1 K
  Інформації як об'єкт міждисциплінарного аналізу ливенко В.І. Аспірант відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень
2012-2013
  Іі етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін І тур – відбірковий Відповідальні та термін проведення районних олімпіад з базових дисциплін
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 K
  Особливості інтегрованого підходу у процесі художньо-творчої діяльності особистості майстер-викладач мпц «Академія мистецтва краси» Долгих В. О. Науковий керівник – канд пед наук Лебедєва А. В
docs/2012
  Наказ №325 Про проведення наради з відповідальними за туристсько-краєзнавчу роботу в районах (містах) області
2012
  Звіт директора школи за 2012-2013 навчальний рік

  Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році
pdf/2012/1 K
  Про доцільність використання програми maple на уроках алгебри у загальноосвітній школі
pdf/2012/1 Sp
  Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект
  Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв'язок її з важливими науковими завданнями
pdf/2012/1 Kg
  Початок фрактального міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання майбутнього вченого 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф
pdf/2012/1 Sp
  Досвід розробки та впровадження виховних методик у лабораторії духовно-морального виховання нді духовного розвитку людини сну ім. В. Даля та мдпу ім. Б. Хмельницького доктор педагогічних наук, доцент Москальова Л. Ю
pdf/2012/1 K
  Структура позааудиторної діяльності студентів
docs/2012
  Наказ №469 Про підсумки огляду, відомчої реєстрації та перереєстрації музеїв при навчальних закладах Чернівецької області у 2012 році
pdf/2012/1 K
  Психолого-педагогічні умови формування професійно-етичної культури студентів Вищих навчальних закладів
pdf/2012/1 Sp
  У культуротворчому розвитку особистості к п. н., Лебедєва А. В
  Інновації та міждисциплінарні дослідження в організації навчально-виховного процесу національної академії державної прикордонної служби україни к держ упр. Мельников О. Г
  Зарубіжний досвід вищої економічної освіти: приклад США дуб Б. С
pdf/2012/1 K
  Роль андрагогічного підходу до дистанційного навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти асистент каф прикладної лінгвістики Линник Ю. М
  Взаємозв’язок структурних компонентів базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів
pdf/2012/1
  Філософія інтернет он-лайн-семінару у практиці військових навчальних закладів
pdf/2012/1 Sp
  Концептуальний підхід до прогнозування енергоспоживання в економіці країни з урахуванням потенціалу енергозбереження та процесів глобалізації світової економіки
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 Sp
  Та передавання фахових знань
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 K
  Соціально-педагогічні аспекти діагностики у профілактиці асоціальної поведінки неповнолітніх к п. н., доц. Вольнова Л. М
pdf/2012/1 Sp
  Організація мистецтвознавчої освіти у харківському імператорському університеті
pdf/2012/1 Kg
  Віті нтуу ”кпі” Ключові слова: інформаційні війни, інформаційна безпека. Вступ
  + 37. 058. 6 [378. 048. 2] Л. Ф. Мараховський, І. М. Козубцов наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури
pdf/2012/1 Sp
  Роль практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів у формуванні професійної компетентності
pdf/2012/1 K
  Історія терміну та еволюція поняття д пед н., доц. Жорнова О.І
pdf/2012/1 Sp
  Сучасний стан та проблеми розвитку системи соціального захисту населення україни
pdf/2012/1 Kg
  Зарубіжний досвід інтеграції військової та цивільної освіти к т. н., професор рае козубцов І. М. Герасименко О. О. Ткач В. О
  Філософсько-ідейна парадигма ієрархії та назв вчених ступенів в україні 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф
  Фрактальне представлення наукового пізнання в загальнодержавній науковій системі україни
pdf/2012/1 K
  Інформаційне забезпечення як складова менеджменту якості суб’єктів туристичної індустрії баєв В. В
MMO
  Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році
pdf/2012/1 Sp
  Окремі підходи щодо оцінки конкурентоспроможності регіонів к е. н. Томашевська О. А
pdf/2012/1
  Міждисциплінарна академія наук (ман), єдиний в Україні проект формування міждисциплінарної консолідації вчених
pdf/2012/1 K
  Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел»
  Філософські варіанти розвитку наукової піраміди у ХХІ столітті 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф., 2к т. н., професор рае козубцов І. М
  Організаційно-економічні засади державного регулювання харчової промисловості к е. н., Кушніренко О. М
2012/noyabr/5
  Наказ №865 Про взаємодію навчальних закладів з питань здійснення контролю за умовами
pdf/2012/1 K
  Концептуальні засади формування кадрової політики на охоронних підприємствах в умовах соціально-політичної нестабільності аспірант Семерей Б. В
pdf/2012/1 Sp
  Сучасна університетська освіта: організаційно-культурний вимір
pdf/2012/1
  Психологічна діагностика психічного здоров’я студентів
dig
  Гук г. Москвы библиотека украинской литературы личность в истории культуры
pdf/2012/1 Sp
  Перші уроки та їх наслідки к т. н., с н. с. Кайдаш І. Н
2012-2013
  Методичні рекомендації до проведення першого уроку у 2012/2013 навчальному році з проблеми формування здорового способу життя
2012/yanvar/17
  Положення про конкурс
pdf/2012/1 K
  Термінознавство як міждисциплінарна галузь знань
pdf/2012/1 Sp
  Реформування економіки в контексті активізації їх інституціональної складової к е. н., доц кафедри економічної теорії Длугопольський О. В
pdf/2012/1 K
  Контроль якості державного аудиту к е. н., доцент Слободяник Ю. Б
pdf/2012/1 Sp
  Міждисциплінарна академія наук (ман), єдиний в україні проект формування міждисциплінарної консолідації вчених
directory pdf 2012  


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал