Диктанти-вікториниСторінка3/3
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,49 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3

8. Диктант із завданням

Поставте подані словосполучення в орудному відмінку однини. По­міркуйте, який іменник "зайвий" у цьому логічному ряду. А прикмет­ник? Відповідь обґрунтуйте.Вища круча, гаряча лапша, ширша межа, смачніша каша, нижча гру­ша, дорожча парча, холодніша суміш, прудкіша миша.

9. Хвилинка епітетів

Доберіть якомога більше епітетів до слів: музика, вітер, мама, весна, барвінок, місяць, народ.10. Розподільний акродиктант

Запишіть складні прикметники у дві колонки: ті, що пишуться разом, і ті, що пишуться через дефіс.Первісноїобщинний), рожево(щокий), англо-( американський), сніжно-(білий), енерго(ощадний), німецько-(український), каро(окий), осінньо-(зимовий), рум'яно(лиций).

Ключ: перші літери складають слово "прекрасно".

11. "Німий" диктант "Географічний"

Учитель демонструє географічні об'єкти Африки, учні записують назви. Потім пояснюють правопис прикметників.Східно-Африканське плоскогір'я, мис Голковий, Атлаські гори, течія Мису Голкового, Мозамбіцька течія, Червоне море, Суецький канал.

12. Самодиктант

Запишіть якнайбільше фразеологізмів античного походження, пер­шим словом яких є прикметник. Поясніть значення фразеологізмів.Орієнтовні відповіді: сізіфова праця - важка, нескінченна і без­плідна робота; золоте руно - багатство, яким прагнуть заволодіти, омріяна мета; троянський кінь, прокрустове ложе; стоокий Аргус; не­скінченна одіссея: олімпійський спокій; панічний жах та ін.

13. Рекламна пауза

Знайдіть помилки в поданих рекламах. Поміркуйте, з якою стилі­стичною метою це зроблено.а) "Бухгалтерський облік " - найбухгалтерська газета.

б) "Чумак" - найтоматніша паста.

в) "Олейна" - найолійніша олія.

ЧИСЛІВНИК

1. Аукціон

а) учні почергово називають прислів'я, в яких є числівники;б) учні почергово називають твори, у назвах яких є числівники, а
також вказують авторів цих творів.

Завдання можна виконувати у вигляді самодиктанту.Орієнтовні відповіді: а) "За двома зайцями поженешся - жодно­го не спіймаєш"; "Де сім господинь, там хата не метена"; "Один у полі не воїн"; "Одна голова добре, а дві - ще краще"; "Сім разів відмір, а один - відріж" і т. п.

б) Марко Вовчок "Дев'ять братів і десята сестриця Галя", Т. Шев­ченко "Три літа", І. Нечуй-Левицький "Дві московки", Остап Вишня "Перший диктант", І. Карпенко-Карий "Сто тисяч", Г. Тютюнник "Три зозулі з поклоном" і т. п.2. Творчий диктант з граматичним завданням

Впишіть у фразеологізми потрібні числівники. Визначте їх відмінок та розряд. Фразеологізми введіть у речення.1. ... п'ятниць на тиждень; 2. До .... півнів; 3. Як свої ... пальців; 4. ... оком глянути; 5. За ... зайцями; 6. Сидіти в ... стінах; 7. Без ... хвилин; 8. Дерти ... шкур; 9. Як ... краплі води; 10. ... чоботи пара.

Відповіді: 1. Сім. 2. Перших. 3. П'ять. 4. Одним. 5. Двома. 6. Чотирьох. 7. П'яти. 8. Сім. 9. Дві. 10. Два.

3. Граматичний дубль-диктант

Запишіть числівники у тій самій формі: шестеро, п'ятьома, двадця­тьох, шістдесяти семи, трьомастами, на семи п'ятих, п'ятдесятьом. Узгодьте ці числівники з іменниками.4. Напишіть привітання своїй мамі, подрузі, першій вчительці з
нагоди дня народження.

У якій формі ви поставите числівник та іменник?5. На яких уроках, крім української мови, ви зустрічаєтеся з числівниками?

Випишіть відповідні тексти, поставте до них запитання і дайте відповіді.6. Рекламна пауза

Знайдіть помилки у текстах реклам. Запишіть правильно. 1. Тільки шостого січня у магазині "Зима" знижки на шуби до п'ятидесяти відсотків.

 2. Тисячу вісімсот шістдесят перший рік. Біолог Луї Пастер про­понує новий спосіб зберігання продуктів.

7. Фізкультхвилинка

Якщо вчитель називає числівник - руки підняти вгору, прикмет­ник - розвести у сторони, іменник - витягнути вперед.Стотисячний, семиденний, п'ятиденка, двадцятий'ятимільйонний, восьмирічка, столітній, трьохтисячний, п'ятнадцятирічний.

8. Диктант-вікторина

Назвіть літературні твори та їх авторів. Укажіть числівники. Зробіть

морфологічний розбір.


 1. Року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю в селі Моринцях блиснув єдиний вогник (С. Васильченко "Дитинство Шевченка").

 2. Полягло наших чимало, а татар утроє ("Ой Морозе, Морозен­ку").

 1. Суддями були: якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа та два

стареньких Цапа (Л. Глібов "Щука").

4. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом (Т. Шевченко


"Мені тринадцятий минало").

5. Острозькі міщани величалися своєю школою і під неділю запро­
шували по двоє-троє хлопців до себе.

ДІЄСЛОВО

1. Диктант-вікторина

З якого твору ці рядки? Хто їх автор? Поясніть орфограму "Не з дієсловами."а) Там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають.
(Т. Шевченко "Якби ви знали, паничі").


б) - Чому не йдеш? - В мене дитина нездужає, - каже вона (Мар­
ко Вовчок "Горпина").


в) - Чи не бачили ви, дядьку, тут буланого коня? (О. Олесь "Пече­
нізька облога Києва").


г) Немає людності такої,
Громади жодної нема,
Яка б із давнини глухої


Ішла по всесвіту німа (М. Рильський "Пісні"). ґ) Повернувся я з Сибіру, Та не маю долі, Хоч, здається, не в кайданах,

Та все ж не на волі. ("Пісня про Устима Кармелюка").

2. Творчий диктант

Уявіть, що ви учасник хорового гуртка. Відтворіть пропущені сло­ва народної пісні. Позначте орфограму "Не з дієсловами."Цвіте терен, цвіте терен. Ой візьму я кріслечко,

Та й лист опадає, Сяду край віконця.

Хто в любові (не)знається, Ащей очі (не)дрімали,

Той горя (не)знає. А вже сходить сонце.

А я, молода дівчина, Ой дрімайте, (не)дрімайте.

Вже горя зазнала! (Не)будете спати.

Вечероньки (не)доїла Десь поїхав мій миленький

Нічки (не)доспала Іншої шукати.

Нехай їде, нехай їде, Нехай (не)вертає. Хто в любові (не)знається, Той горя (не)знає.

3. Сконструюйте прислів'я

Позначте орфограму "Не з дієсловами". У яких ситуаціях ви б використали подані прислів'я?а) Без роботи, охоти (не) має.

б) (Не) правдою, пройдеш, назад, світ, весь, (не) повернешся.
в) На, спізнився, годину, (не) здоженеш, за,рік.


г) (Не) плюй, доведеться, у криницю, напиться, водиці.

4. Лінгвістична задача

Яке орфографічне правило ілюструє ця казка? Сформулюйте пра­


вило, випишіть слова-винятки, а також дієслова, що пишуться з част­
кою не окремо. Визначте, чим виступає не у кожному з випадків.
Жили-були дієслова, Та ось історія нова:

Рухливі й жвавії слова, Зізнались деякі слова,

Які скакали, веселились Що ненавидіти старались -

Й нікому зроду не корились. Незчулися - і закохались.

Та стало враз життя сумне, Нездужали, непритомніли,

Коли з'явилась часткане. Неволити себе посміли.

Вона веліла не співати, їх непокоїло й лякало:

Не пустувать, не розмовляти... Життя без не враз сірим б

стало.

Дієслова не не стерпіли Дієслова недосипали.

І стати поруч не схотіли. Недоліків недобачали

І нехтувать усім посміли

Злилися з не і скам'яніли.

5. Фразеологічна хвилинка

Запишіть 5-6 фразеологічних зворотів, де б вживалися дієслова з не. Введіть подані фразеологізми в речення.Орієнтовні відповіді: пташиного молока не вистачає; не знахо­дити собі місця; не має Бога в серці; не чути під собою ніг; не нюхати пороху і т. п.

6. Фразеологічна хвилинка

Відтворіть пропущені дієслова. Поясніть значення фразеологізмів у реченні.

... лицем в болото; комар носа ... , ... відбою, ні за холодну воду ... , слова обценьками ..., ціни ..., палець об палець ...

Відповіді: не впасти; не підточить; немає; не братися; не витяг­неш; немає; не вдарити.

7. Творчий диктант

Доведіть, що перед вами зв'язний текст. Дайте йому заголовок. Сформулюйте правило "Правопис не з дієсловами". Які ще завдання ви б запропонували, якби були вчителем? Запишіть їх.Чого тільки (не) має у світлиці! (Не) зчуєшся, як перенесешся у минуле. (Не) можна (не) захоплюватись (не) повторними барвами вишивок, майстерними розписами печі, старовинним посудом. (Не) (не) хтуймо минулим, щоб (не) зачерствіли серця наші.

8. Лінгвістична задача

Уявіть себе учасником гуртка "Культура мовленнєвого спілкуван­ня" і доведіть абсурдність поданих правил. Яка частина мови допомо­же правильно сформулювати побажання? Запишіть речення правильно, доповніть власними прикладами: 1. Ковтай закінчення, розтягуй слова.

 2. Засмічуй мову словами-паразитами.

 3. Під час розмови хитайся, розмахуй руками.

 4. Втручайся в розмову дорослих.

 5. Критикуй відсутніх поза очі, лихослов про них.

9. "Німий" диктант

Підготовлений учень демонструє фокус (пантоміму). Учні запису­ють за його рухами зв'язний текст, вживаючи дієслова теперішнього часу. Що вносять у текст ці дієслова?10. Творча робота

Напишіть гумористичний твір на тему "На перерві" ("На уроці", культпоході"), вживаючи лише дієслова. Чому цей текст буде зрозумілим?11. Тлумачний диктант

Запишіть, що означають подані дієслова. Яка пунктограма повто­рюватиметься в кожному реченні?Аргументувати, дискутувати, координувати, аудіювати, презенту­вати, копіювати.

Яке слово є багатозначним? Доведіть.12. "Четверте зайве"

Вилучіть "зайве" дієслово. Вибір обґрунтуйте. 1. Не знайти, неволити, не чути, не знати.

 2. Зібрати, варити, написати, випити.

 3. Будете писати, намалюєш, випустимо, ходять.

 4. Косити, їздити, тремтіти, жати.

 5. Ходила, сядьте, намалюєш, стоять.

13. Диктант із завданням

Визначте синтаксичну роль дієслів. 1. Вже перші зірочки висіялися на безмежному полі.

 2. Любити свій край - означає любити свою мову, звичаї, людей.

 3. Говорити - це теж мистецтво.

 4. Дівчина попросила пояснити їй задачу.

 5. Бійці отримали наказ наступати.

 1. Миколка ліг відпочити.

14. Диктант із завданням

Утворіть спільнокореневі дієслова. Виділіть словотворчі елементи: синій, міцний, зима, десятеро, четвертий, ой, трьох, промова, написаний, троє.

15. Вибірково-відтворювальний диктант

Випишіть дієслова, визначте їх час, вид, перехідність. За виписани­ми дієсловами відтворіть текст, дайте йому заголовок.

Не привітатися або не відповісти на вітання завжди вважалося невихованістю. В коротких словах вітання ховається важливий зміст: "Я тебе бачу, людино. Знай, що я бажаю тобі всього найкращого: здоро­в'я, миру, радості, щастя".

16. Сконструюйте речення. Розберіть за будовою дієслова

1. Той, до думки, не навчиться, інших, їх, не знайде, прихильності,

прислуховуватися, хто, ніколи.

2. Коли-не-коли, з-за гори, по;.оргувала, громом, поклик, блискавиця,

та, роздавався, далекого.

3. Щасливим, ним, хочеш, будь, бути.

ДІЄПРИКМЕТНИК ТА ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ

1. Лінгвістична задача

Прочитайте казку. Хто стане ЇЇ головним героєм? Напишіть закін­чення. Сформулюйте відповідне правило.Жила-була незвичайна сім'я - Прикметник та Дієслово. Прик­метник любив дивитися в дзеркало, милуватися собою і казати: "Який я!" Він гордився, що мав три славні роди, міг міняти свою форму, змінюючись за числами та відмінками. Дієслово мало гордий вид, дуже багато часу і любило всім наказувати , що робити, що зробити. У цій дивній сім'ї народилася дитина, дуже схожа і на маму, і на тата. її назвали...

2. Диктант-вікторина

З яких творів подані речення? Вкажіть дієприкметникові звороти. Зробіть синтаксичний розбір речень.1. Семеро плугів, запряжених в Петрів літак, стояли на давно не ораному полі. 2. Ліс стояв опушений білим інеєм, прикритий і прони­заний сонячним сяйвом. 3. Школяр почав розглядати написані рукою дяка псалми, щедрівки, пісні, вірші. 4. Непорушно стоять дерева, загор­нуті в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.

Відповіді: І.М. Вінграновський "Первінка". 2. Панас Мирний "Морозенко". 3.

С. Васильченко "Дитинство Шевченка". 4. М. Коцю­бинський "Ранок у лісі".3. Переклад з ... української

Замініть фрази реченнями наукового стилю з теми "Дієприкметник". • Я поєдную риси характеру своїх батьків.

 • Як мій татусь, я люблю дивитись у дзеркало і казати: "Який я!"

 • Як моя мама, я маю гордий вид і багато часу.

 • Я люблю командувати своїми друзями, і разом ми - весела ком­панія.

 • Разом з друзями ми відділяємося від усіх, але коли стоїмо після іменника.

 • Коли у мене є слово, яким я керую, мені не потрібне НЕ.

 • Коли я стаю подібним на прикметник, то забираю наголос на перший склад.

4. Графічний диктант

Накресліть схеми дієприкметників (будова слова). Пожовтілі, засмучена, настояні, зітканий, вишитий, чорніючи. За схемами розкажіть про подані дієприкметники (визначте вид і час). Доберіть власні приклади, які б відповідали схемам.5. Сконструюйте речення:

а) хмарки, небу, по, розкидані, пливли, легенькі, вітром;

б) вкриті, яблуні, гілля, нахилили, рясно, плодами, землі, до;

в) обважнілі, насіння, від, соняшники, руки, лапаті, соняшники;

г) село, розкиданими, зоряним, зачароване, небом, хороше, хатками,
синіє.

Завдання можна провести у вигляді гри "Хто перший?"6. "Четверте зайве"

Підкресліть правильну відповідь. 1. Розгорнута книга, зів'яле листя, вимиті руки, пральна машина.

 2. Нездійснені мрії, незрівнянна пора, несказані слова, нездоланий ворог.

 3. Печена картопля, печена картопля, битий шлях, відкритий урок.

 4. Киплячий, здобутий, плакучий, звільнений.

7. Лінгвістична задача

Яке завдання ви б запропонували, маючи поданий текст?

Запишіть запитання, виконайте завдання правильно.

Над селом оповитим тишою пропливав журавлиний ключ. Пта­хи прощалися з непрогрітою сонцем землею. Слухаючи їх журавлину пісню, йому пригадалося дитинство.

8. Рекламна пауза

Знайдіть помилки в текстах реклам. Запишіть правильно.

а) До відома плануючих свою відпустку: Відтепер за ті гроші
можна відпочити комфортніше.


б) Стань поруч з випереджуючими час!

ПРИСЛІВНИК

1. Спробуйте визначити, чому прислівник як частину мови назва­
ли саме так.

Складіть лінгвістичну казку на тему "Прислівник".2. Диктант із завданням

Доповніть подані речення.Прислівник це.... Поєднуючись з дієсловом, прислівник вказує..., а саме... . Поєднуючись з іменником, прислівник позначає... . У реченні прислівники бувають»..

3. Диктант із завданням

Прочитайте, визначте стиль і тип мовлення. Згрупуйте орфограми, доповніть власними прикладами. Сформулюйте відповідні правила. Прочитайте диктант товаришеві, оцініть роботу.(На) дворі було (по) особливому тихо. (По) зимовому небі про­пливав надломлений, мов крижина, місяць. (Легко) легко спускалися (в)низ (срібно) білі пушинки, погойдуючись на фоні ще(не) згаслого світла ліхтарів. (Не)охоче вставало заспане сонце.

4. Самодиктант

Запишіть якомога більше прислівників, що пишуться через два дефіси.

Складіть з ними речення.

б. Самодиктант

Запишіть в алфавітному порядку прислівникові сполучення, які ви запам'ятали. Підкресліть орфограми. Найвищий бал отримає той, хто пригадає найбільше прислівникових сполучень.6. Диктант-вікторина

Назвіть літературні твори, їх авторів. Поясніть правопис при­слівників. 1. Вгорі дим зливався докупи в один страшний стовп та все йшов угору до самих хмар.

 2. Правда, на козакові шапка-бирка, зверху дірка, травою пошита...

 3. Катря гомонить до малого безперестанку: "Ось сонечко зайде, пан пустить маму додому Тарасика годувати".

 4. Злегенька скрипнули сінешні двері, випускаючи Пилинка надвір.

Відповіді: 1.1. Франко "Захар Беркут". 2. "Дума про козака Голо­ту". 3. С. Васильченко "Дитинство Шевченка". 4. Панас Мирний "Морозенко".

7. Розподільний акродиктант

Запишіть прислівники у три колонки: пишуться разом, окремо, через дефіс.Навпочіпки, напам'ять, в далечині, по-київськи, ні на гріш, втридоро­га, зранку, в нагороду, на ніщо, по-іншому, де-небудь, завидна, в затишку, як-не-як, в заперті, навесні, внизу, до вподоби, інколи, в цілому, хтозна-звідки, увосьме, до діла, щонайкраще.

Ключ: підкресліть третю літеру в кожному слові. Прочитайте: Впра­ва виконана на "відмінно".

8. Орфографічна хвилинка

Запишіть синоніми-прислівники. Поясніть правопис.(Аби) коли, (вряди) годи, (пліч) о (пліч), дружно, (без) упину, (будь) коли, (без) угаву, (час) від (часу), (без) перестанку, (коли) не (коли), (по) всякчас, завжди.

9. Аукціон

"Розіграйте" на аукціоні якомога більше прислівникових сполу­чень.

10. "Четверте зайве"

Підкресліть слово, що відрізняється орфограмою. 1. Навесні, на-гора, надворі, натщесерце.

 2. По-доброму, по-друге, по двоє, по-моєму.

 3. Віч-на-віч, десь-не-десь, пліч-о-пліч, з року в рік.

 4. Без угаву, без упину, без ліку, безвісти. 5.Абияк, хтозна-як, казна-як, як-небудь.

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

1. Відтворювальний диктант

Учитель диктує сполучники, учні записують їх у стовпчики, розпо­діляючи по групах.Тому що, немов, незважаючи на те що, однак, чи, якби.ні... ні, для того щоб.

Після перевірки завдання учні записують сполучники, що відпові­дають назвам груп.2. Диктант-вікторина

Назвіть літературні твори та їх авторів. Знайдіть частки, розберіть їх. 1. Коли забули, бодай заснули, про мою доленьку щоб і не чули.

 2. Лину я, лину, думку гадаю, і ніби серце відпочиває.

 3. Бодай ту панщину дідько забрав собі до пекла!" - промовив син зі злістю.

 4. Чи не ми живемо в тій щасливій тобі відродження, про яку говорив Захар?

 5. Ну, безперечно, знає цілий світ про роль почесну трактора й комбайна.

Відповіді: 1. Т. Шевченко "Зоре моя вечірняя". 2. Т. Шевченко "Зоре моя вечірняя". 3. І. Нечуй-Левицький "Микола Джеря". 4. І. Франко "Захар Беркут". 5. М. Рильський "Спасибі".

3. Антонімічна хвилинка

Запишіть прийменники-антоніми. Наприклад: перед — за.4. Синонімічна хвилинка

Запишіть сполучники-синоніми. Наприклад: бо, тому що, через те що.5. Омонімічна хвилинка

Доведіть, що подані службові частини мови є омонімами повно­значних. Складіть для підтвердження речення. Коло, край, браво, салют. Наведіть власні приклади.6. Диктант-вікторина

З яких творів ці уривки?

Відтворіть пропущені прийменники, назвіть відповідні твори.

Розберіть прийменники як частину мови.1. Як умру, то поховайте

Мене ... могилі

... степу широкого

... Вкраїні милій.

2.1 виріс я ... чужині І сивію ... чужому краї.

3. ... раннього ранку
... пізньої ніченьки
голкою денно верти.


4. ... одному місці розрослись чималі вишняки, а далі ... берега, ...
самих хат, ростуть дикі груші та яблуні, розкидавши своє широке
гілля... соняшниками.


Відповіді: 1. Т. Шевченко "Заповіт". 2. Т. Шевченко "І виріс я на чужині". 3. П. Грабовський "Швачка". 4.1. Нечуй-Левицький "Мико­ла Джеря".

7. Вибірковий диктант

Випишіть прийменники разом зі словами, до яких вони відносять­ся. У кожному прийменнику підкресліть першу літеру. Яке слово от­римали? Що воно виражає?

2. Через віки наш народ проніс у серці любов до рідної пісні, мови, істдрії. 1. Об наші пороги, безславно спіткнувшись, чужинець вертався назад.

 2. Від щирого слова миліша розмова.

 3. Збираймося нині о п'ятій годині. Ключ: чудово!

Каталог: Ukr mova
Ukr mova -> Урок узагальнення й систематизації вивченого
Ukr mova -> Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Ukr mova -> Вчитель: 119 годин
Ukr mova -> № уроку Тема уроку №№ завдань Дата
Ukr mova -> Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Ukr mova -> Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Ukr mova -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
Ukr mova -> Урок №1 мовленняяк предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення, їх
Ukr mova -> Програма для середніх загальноосвітніх шкіл Миколаївщини література рідного краю 5-12 класи 2008 Затверджено Вченою радою моіппо
Ukr mova -> Тема. Вимова та правопис слів з ненаголошеними е, и в коренях, які перевіряються наголосом. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал