Диканська гімназія імені М. В. Гоголя з досвіду роботиСкачати 221,46 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір221,46 Kb.
Диканська гімназія імені М.В.Гоголя

З досвіду роботи

Вчителя англійської мови

Кострикіної С.М.Диканька 2009

Лист - ознайомлення


Кострикіна Світлана Миколаївна


Освіта : вища , закінчила Полтавський державний педагогічний

Інститут ім.Короленка В.Г. в 1995 році


Спеціальність : російська мова та література і англійська мова
Педагогічний стаж : 14 років
Рік попередньої атестації :2007р.
Результат попередньої атестації :

Кваліфікаційна категорія ,, Спеціаліст вищої категорії”,звання ,,Старший вчитель”


Рік проходження курсової перепідготовки : 2005р.
Проблема , над якою працює вчитель :

,, Вивчення граматики на уроках англійської мови “

Навчання на основі спілкування, дозволяє досягти кращих результатів. Навчання в інтерактивному режимі - основа всіх інтенсивних технологій навчання іноземної мови.

Цільові орієнтації: • оволодіння мовою, що вивчається;

 • мова як засіб міжкультурного спілкування;

 • удосконалення іншомовної вимови;

 • оволодіння продуктивним лексичним мінімумом;

 • більш глибоке засвоєння і використання граматичних явищ мови, що вивчаються;

 • ведення діалогу, ділової бесіди, дискусії;

 • читання оригінальних текстів.

Концептуальні положення іноземної мови є і метою, і засобом навчання.

Головні учасники навчальної діяльності - вчитель-учень.

Принципи побудови змісту:


 • мовленнєва спрямованість навчання іноземної мови;

 • функціональність передбачає дієвий характер навчання;

 • ситуативність передбачає процес навчання на основі ситуацій, проблем спілкування;

 • новизна сприяє активізації процесу спілкування;

 • особистісна орієнтація спілкування забезпечує позитивну емоціональну насиченість, цілеспрямованість спілкування;

 • колективне спілкування забезпечує активне спілкування учнів і самореалізацію особистості в групі;

 • моделювання допомагає відтворенню необхідних знань про культуру країни і систему мови.

Основною метою навчання іноземної мови є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності

Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, тобто формування здатності та готовності спілкуватися у чотирьох його видах: розумінні ( аудіюванні, читанні) , говорінні, письмі.

Існують різні погляди на викладання граматики за комунікативного підходу. Одні вважають , що спочатку потрібно побудувати хорошу структурну базу, а потім на основі цієї бази будувати комунікативні вміння. Інші стверджують, що основне – це швидкість мовлення. А граматична компетенція сформується сама собою. Але і ті , і інші погоджуються з тією думкою, що оволодіння граматичним матеріалом є однією із умов переходу до активної мовної діяльності, що і є метою вивчення іноземної мови взагалі.

В Диканській гімназії ім.М.В.Гоголя працюю з 1995 року на посаді вчителя англійської мови після закінчення Полтавського державного педагогічного інституту.

Однією із проблем, над якою я працюю в ході процесу навчання дітей – Це ,, Вивчення граматики на уроках англійської мови “.

На сучасному етапі навчання граматиці передбачає не просто знання певних граматичних правил або слів, а вміння учня використати їх на практиці, тобто подати у відповідній формі значення, що існує в конкретному контексті. Від учня очікують уміння правильно, відповідно до контексту вживати певні частини мови, фрази, словосполучення, ідіоматичні та розмовні вислови, що демонструє словниковий запас учня. В інших випадках учень повинен використовувати правильну граматичну форму ( tense, comparative forms, model and auxiliary verbs, linking verbs, plurals, pronouns) для того, щоб показати, як він розуміє певне речення, тобто має практичні граматичні вміння.

Під час уроків часто використовую тренувальні лексико- граматичні вправи, які можна класифікувати:


 • відкриті завдання заповнення пропусків

 • вибір однієї правильної відповіді

 • заповнення пропусків з виділеними словами

 • словотворення

 • пошук і встановлення помилки

 • завдання на встановлення відповідної ( правильної) граматичної форми( дієслова, прикметника, відповідного прийменника, сполучника і т. д.)

Інколи наші уроки повторюються, а учні до цього звикають і звикають до методичних прийомів, що ми використовуємо на заняттях. Більш того, тренування учнів в використанні граматичних структур вимагає багаторазового їх повторення, а це втомлює своєю монотонністю і витрачені зусилля не приносять швидкого задоволення і тим більше результатів. На мою думку, зробити таку нудну роботу цікавою допоможе гра. Вона може використовуватись і при введенні нових, лексичних одиниць, і при активізації розвитку вмінь усного мовлення, а також при засвоєнні основних граматичних структур та мовленнєвих зразків, граматичних правил.

Гра завжди імітує ситуацію, побудова якої нагадує драматичний твір зі своїм сюжетом, конфліктом і дійовими особами. Таким чином, гру можна використовувати як ситуативно-варіативну вправу, де існує можливість для багаторазового повторення зразка або граматичної моделі в умовах, максимально наближених до реальної ситуації, в якій те чи інше явище буде використане.

Беручи участь у грі, діти включаються в процес навчання без особливих зусиль, забуваючи, що іде урок. Крім того, в ігри з радістю грають учні різного віку. Звісно , частіше я використовую ігрові елементи роботи на початковому періоді вивчення іноземної мови, так як ускладнюється матеріал, іде переосмислення орієнтацій них цінностей.

Дуже часто на уроках я використовую елементи групової роботи (наприклад, змагання), роботи у парах (діалогічне мовлення) , самостійну роботу ( виконання тестів, робота з комп’ютером).

У навчальному процесі я працюю з підручниками вітчизняних авторів , а також автентичні навчально-методичні комплекси, аудіо - записи, різноманітні дидактичні матеріали. Намагаюсь систематично слідкувати за новинками навчальної літератури, багато інформації отримую із газети ,,English” , дитячого журналу ,,Pyznayko”.

При підготовці до уроків намагаюсь все продумати до дрібниць. Враховуючи індивідуальні особливості дітей та різні здібності, використовую диференційований підхід. Учні у класі можуть виконувати одне і те ж завдання по різних рівнях.

Особливо при вивченні граматичних явищ є корисними матеріали з досвіду роботи Златопольської Ж.Я.,елементи досвіду якої впроваджую в своїй роботі. Вивчення таких римівок, дитячих пісень допомагає використати ситуацію, активізувати граматичні конструкції. Проговорювання римування підключає моторну пам’ять, зацікавлює всіх учнів.

Досить цікавими є матеріали з досвіду роботи Тесленко Г. при вивченні теми граматичних часів та під час вивчення окремих граматичних тем, які я часто використовую на своїх уроках. Учні із задоволенням знаходять еквіваленти англійських прислів’їв та приказок у своїй рідній мові, відгадують значення цих виразів. Поповнюється не тільки база граматичних знань учнів, а й фразеологічна , що дає змогу збагатити усне мовлення.

В старших класах знижується мотивація вивчення іноземної мови. Для того, щоб підтримати цікавість до предмету часто використовую завдання із досвіду роботи Буренко В., які в жартівливій формі допомагають поновити відчуття зацікавленості та подолає бар’єр , що виникає при вивченні граматики.

Також впроваджую в практику передовий педагогічний досвід Мороз В.А., користуюсь ілюстративними та словесними опорами, за допомогою яких краще сприймається граматичний матеріал. Метод використання формул при вивченні граматичних явищ допомагає швидкому засвоєнню матеріалу, тому що знання представлені у вигляді чіткої логічної схеми.

Використовую методику комунікативного підходу Пасова Є.І. щодо вивчення іноземної мови, тобто навчання через говоріння, яка є основною і базовою методикою.

Стараюсь використовувати якомога більше завдань із автентичних підручників, де поряд із комунікативними задачами іде оволодіння граматичним матеріалом.

Уроки здебільшого проводжу в традиційній або комбінованій формі , проте намагаюсь , щоб уроки не були схожі один на одного.

Уроки узагальнення проводжу у формі змагань , конкурсів , вікторин , брейнрингу. Для уроків домашнього читання використовую елементи уроку-суду , гри ,, Щасливий випадок “,

,, Лото”.

При поясненні нового матеріалу, особливо граматичного, стараюсь спонукати учнів на вирішення нової проблеми, внаслідок чого діти самі можуть зробити висновки щодо правил утворення нової часової форми , визначення частин мови і т. д.

Звичайно вчитись цікавитись англійською мовою – це не лише привчити дітей строго виконувати завдання дані вчителем і мислити тільки так , як говорить вчитель. Я намагаюсь підбирати матеріал до уроків , який би був їм цікавий , відповідав їх інтересам та віку , щоб вони відчували себе не тільки учнями , а і співрозмовниками, .друзями. Обов’язково поважаю думку моїх учнів , навіть якщо вона чимось відрізняється від загальної .Намагаюсь поважати особистості дітей , створювати в ході нашої діяльності атмосферу взаєморозуміння . стараюсь викликати позитивні емоції . що необхідні у ході пізнавальної діяльності.

Англійську мову вивчаємо не лише на уроках , а і в позаурочний час .Діти готують різноманітні реферати на предметний куточок . проводять конкурси під час тематичного тижня , складають та розгадують кросворди , беруть участь у постановці п’єс на англійській мові.

Іноді мені допомагають готуватись до уроків і самі учні , які із радістю діляться новинками літератури на англійській мові або підказують нестандартний хід думок . Стараюсь ніколи не зупинятись на досягненому та завжди ,, іти в ногу з життям”, навчати дітей цікавими завданнями. Продовжую вчитися далі , тому що цього вимагає наша професія.

Використана література :


1.Дидактичний матеріал :Навч.- метод. Посібник. К.:Освіта, 1991, 112с.

2. 130 ігор для уроків з англійської мови .- Харків.- Видавнича група ,,Основа”.-2004

3.Wanda S. Ballard “ Indivsdualized Developmental English Activities”.- Whittier.- 1981.

4.Газета “ English “ – 2000- 2003 рр.5.Tom Hutchinson. New Hotline .- Oxford University Press, 1998.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал