Державний вищий навчальний закладСкачати 134,32 Kb.
Дата конвертації02.02.2017
Розмір134,32 Kb.
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Кафедра теорії літератури та журналістикиМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНАТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

((друга половина ХХ століття)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.030201 - бакалавр

Напрям підготовки: 0302 - журналістика

Спеціальність: 6.030201 - журналістика

Статус курсу: фаховий


Запоріжжя 2011

Заняття 1.

ТЕМА: ПОЕЗІЯ АНДРІЯ МАЛИШКА

План.
1.Головні мотиви поезії А.Малишка:

а) довоєнного періоду;

б)фронтова муза;

в) творчість 1945 – 1970 рр.

2. Жанрове багатство поезії:

а) розвиток поетом жанру балади;

б) жанри інтимної лірики;

в) жанри пейзажної лірики;

г) філософська поезія;

ґ) громадянська лірика;

д) ліричні портрети сучасників: аналіз пісенної творчості.

3. Художня самобутність поезій:

а) багатство художніх засобів;

б) синтез героїчного, ліричного й сатиричного в поетиці;

в) оригінальність тропів.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:


 1. Барабаш С. Чарівні джерела поезії. Естетичні функції фольклору в поетиці А.Малишка. – К.: Вища школа, 1990. – 123 с.

 2. Бій ішов святий і правий: Українська література в роки Великої Вітчизняної війни. – К., 1989.

 3. Гаєвська Н. Андрій Малишко: Семінарій. – К.: НКМ ВО, 1991. – 152 с.

 4. Дем’янівська Л. Андрій Малишко. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1985. – 207 с.

 5. Думи про поезію // Малишко А. Поетичні твори. Літературно-критичні статті. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 600 – 650.

 6. Малишко В. Тату, я тебе люблю: Пережите. – К.: Просвіта, 2003. – 144 с.

 7. Малишкові дороги. Спогади про А. Малишка. – К.: Дніпро, 1975. – 231 с.

 8. Неділько В. Андрій Малишко // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. У 4-х кн. –Кн.2 - К.: Рось, 1994. – С. 699 – 704.

 9. Неділько В. Вивчення творчості А. Малишка: Посібник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1977. – 158 с.

 10. Ткаченко А. Андрій Малишко // Історія української літератури ХХ століття. У 2-х кн. – Кн. 2. – К.: Либідь, 1998. – С. 111 -115.

Додаткова:

 1. Журавльова Н. Повтор як експресивний засіб у поезії А.С. Малишка // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. – 2001. - № 1. – С. 34 -36.

 2. Іванисенко В. Наш Малишко! (До 85-річчя від дня народження поета) // Дивослово. – 1997. – № 11. – С. 6-9.

 3. Костенко А. Андрій Малишко: Біографічна повість. – К.: Дніпро, 1984.- 412 с.

 4. Мерчанська Є. Урок української літератури в 11 класі: „Пісенна творчість А.С.Малишка” // Українська література і мова в школі. – 2003. – № 8. – С. 43-46.

 5. Проненко В. Про Малишка, якого не знали // Вітчизна. – 2005. - № 1-2.- С. 143 -147.

 6. П’янов В. Визначні, відомі й «та інші». Спогади. Есеї. Нариси. – Український письменник, 2002. – 464 с.

 7. Розповіді про Андрія Малишка // Київ. - 2003. - № 5. – С. 114 – 121.

 8. Сембрак Л. «Пісня про рушник» А. Малишка – гімн материнської любові в 11 класі // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. - № 32. – С. 15 – 17.

 9. Шишук А. Стежками малишкових пісень // Дивослово. – 2002.- № 10. – С.61 -63.

ЗАВДАННЯ:

Вивчити напам’ять поезію А.Малишка (за власним вибором). Проаналізувати публіцистику А.Малишка.


Заняття 2.

ТЕМА: ПОЕЗІЯ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
План.


 1. Громадянська напруга лірики у збірці «Правда кличе».

 2. Змістовна глибина і міра правди у збірці «Гранослов».

 3. Поеми Д.Павличка.

 4. Майстерність поетичного живопису у збірці «Сонети подільської осені».

 5. Особливості інтимної лірики. Збірка «Таємниці твого обличчя».

 6. Збагачення жанру притчі. Поезія для дітей. Перекладацька діяльність.ЛІТЕРАТУРА
Основна:

 1. Випробування істиною. – К., 1989.

 2. Ільницький М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1985. – 189 с.

 3. Моренець В. Дмитро Павличко // Історія української літератури ХХ століття. У 2-х кн. – Кн. 2. – К.: Либідь, 1998. – С. 115 - 120.

 4. Моренець В. На відстані серця. Літературно-критичні статті, нариси, есе. – К.: Радянський письменник, 1986. – 240 с.

 5. Неділько В. Дмитро Павличко // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. У 4-х кн. –Кн.3 - К.: Рось, 1994. – С. 170 – 177.

 6. Скирда Л. Сучасна українська поезія. – К.: Вища школа, 1983. – 167с.


Додаткова:


 1. Барабаш С. Інтимне переживання світу у континиумі поетичного слова (Ліна Костенко, Дмитро Павличко) // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. – 2003. - № 2. – С. 14 -19.

 2. Гришаєнко Н. Основні мотиви лірики Дмитра Павличка //Українська мова і література в школі. – 1991. – №1. – С. 69-73.

 3. Івончак С. „Таємниця твого обличчя”. Літературна година в 11 класі за інтимною лірикою Д.Павличка // Дивослово. – 2002. – № 6. – С. 48- 49.

 4. Маковей Г. Динаміка почуттів ліричного героя інтимної поезії Дмитра Павличка // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. – 2001. – № 4. – С. 81-88.

 5. Маковей Г. Еротична лірика Дмитра Павичка (зб. «Золоте ябко») // Слово і час. – 2002. - № 11. – С. 50 – 57.

 6. Маковей Г. Образ коханої у збірці Дмитра Павличка «Таємниця твого обличчя» (аналіз деяких опозицій) // Наукові записки. – Вип. 27. – Кір-град: РВЦ КДПУ, 2000. – С. 190 – 199.

 7. Мойсеєнко А. Рясна галузка дерева поетичного. Про дитячу поезію // Дніпро. – 1990. - № 9. – С 126 - 129.

ЗАВДАННЯ:

Вивчити напам’ять поезію Д.Павличка (за власним вибором). Проаналізувати публіцистику поета.Заняття 3.

ТЕМА: НОВАТОРСЬКІ РИСИ ПОЕЗІЇ

ІВАНА ДРАЧА

План.


 1. Філософська поезія І.Драча. Роздуми над коло обігом світових перетворень.

 2. Сонцепоклонницькі поезії І. Драча. Незвичайна метафоричність, асоціативність, контекстуальний поліфонізм.

 3. Конфлікт творчого та руйнівного начал у поемі «Ніж у сонці».

 4. Тема відповідальності за минуле, сучасне, майбутнє людства в поемі «Чорнобильська мадонна» та поезії «Ода молодості».

 5. Художнє осмислення людського життя, високої духовності і безсмертя у поемі-симфонії «Смерть Шевченка».

ЛІТЕРАТУРА

Основна:


 1. Випробування істиною. – К., 1989.

 2. Драч І. Духовний меч: Літературно-критичні статті та есе. – К.: Радянський письменник, 1983. – 351 с.

 3. Ільницький М. Багатогранність єдності: Проблемно-стильові тенденції сучасної української поезії. – К.: Дніпро, 1984. - 242 с.

 4. Ільницький М. Іван Драч: Нарис творчості. – К.: Радянська школа, 1986. – 221с.

 5. Новиченко Л. Синхрофазотрони посеред калини // Драч І. Вибрані твори: В 2-х т. – Т. 1. Поезії. – К.: Дніпро, 1986. - С. 3- 34.

 6. Олійник Б. Тривожні дзвони І. Драча // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. У 4-х кн. –Кн.3 - К.: Рось, 1994. – С. 313 – 319.

 7. Ткаченко А. Іван Драч // Історія української літератури ХХ століття. У 2-х кн. – Кн. 2. – К.: Либідь, 1998. – С. 136 -142.

 8. Скирда Л. Сучасна українська поема. – К.: Либідь, 1990. - 168 с.

 9. Скирда Л. Сучасна українська поезія. – К.: Вища школа, 1983. – 167с.

 10. Ткаченко А. Іван Драч. – К.: Дніпро, 1988. – 217с.

Додаткова:


 1. Герман В. Неологізми Івана Драча // Дивослово. -1998. - № 5. - С. 13 -15.

 2. Гречаснюк С. Сонце і слово Івана Драча // Дзвін. – 1990. - № 9. – С. 130 -135.

 3. Килимник В. Символика образно-смысловых единств в поэтической речи И.Драча // Культура слова. – Вип.. 34.- К., 1988. – С. 11.

 4. Кудрявцев М. Морально-етичні колізії в поетичній драмі І.Драча // Українська мова та література. – 2001. - № 15. – С. 12- 14.

 5. Кужільна Л. Національна модель світу в творчості Івана Драча ( в аспекті категорії гармонійного) // Рідна школа. – 2003.- № 12.- С. 66- 68.

 6. Куликова З. Відродження української поезії: Методичні рекомендації на допомогу вчителям по вивченню творчості В.Стуса та І.Драча. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993.- 115 с.

 7. Максименко Г. Екологія природи – екологія душі. Матеріали до уроку за поемою І.Драча «Чорнобильська мадона» // Українська мова та література. – 2004. - № 37. – С. 7 – 8.

 8. Обухів Н., Овдієнко М. « … криниці стародавні з океаном…». Лінгвістичний аналіз поезії І.Драча «В мікрофон криниці» //Українська мова та література. – 2004. - № 15. – С. 28 -31.

 9. Ромащенко Л. Крила як символ духовного злету людини // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 1998. - № 12. – С. 17 – 18.

 10. Рубан В. Третє пришестя Івана Драча // Київ. – 1996. - № 9 -10. – С. 131 – 134.

 11. Світличний І. Перша книга поета // Слово і час. – 1997. - № 7. – С. 33 – 35.

 12. Ткаченко А. Мета-морфози? // Слово і час. – 1991. - № 4.- С. 32 -40.

 13. Ткачук М. Іван Драч // Українська мова та література. – 2001. - № 15. – С. 1- 6.

 14. Шевченко А. Сонце і слово Івана Драча // Дивослово. – 1996. – № 10. – С.9-10.

ЗАВДАННЯ:

Вивчити напам’ять поезію І. Драча (за власним вибором). Проаналізувати публіцистику поета.


Заняття 4.

ТЕМА: ПОЕТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

План.

 1. Спільне і відмінне у змалюванні людини на війні у романах «Прапороносці» та «Людина і зброя».

 2. Філософська заглибленість, ідейно-художня поліфонія у романі «Циклон».

 3. Соціальна і моральна проблематика, жанрова своєрідність роману «Тронка».

 4. Гострота, актуальність проблематики образів роману «Собор». Оцінки твору в літературознавстві.

 5. Філософсько-гуманістична спрямованість, особливості композиції та образотворення у романі «Твоя зоря».

 6. О.Гончар – майстер психологічної новели.

ЛІТЕРАТУРА Основна:

 1. Галич В. Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика. – Луганськ: Знання, 2002. – 212 с.

 2. Гончар О. Чим живемо: На шляхах українського Відродження. – К.: Радянський письменник, 1992. – 400 с.

 3. Гуменний М. Поетика романного жанру: проблеми типологій. – К.: Акцент, 2005. – 240 с.

 4. Зощенко М. Українське небо Олеся Гончара: Есеї, студії, полеміка. – Львів: Видавництво М.Коць, 2003. – 144 с.

 5. Ковальчук О. Український повоєнний роман: Проблеми жанрового розвитку. – К.: Вища школа, 1972. – 174 с.

 6. Коваль В. Серце моє в колючому дроті … Есе. Спогади. Документи. – К.: Редакція журналу «Дніпро», 2005. – 703 с.

 7. Коваль В. Собор і навколо собору. – К.: Молодь, 1987. - 272 с.

 8. Наєнко М. Олесь Гончар // Історія української літератури ХХ століття. У 2-х кн. – Кн. 2. – К.: Либідь, 1998. – С. 267 -273.

 9. Наєнко М. Краса вірності. У творчому світі Олеся Гончара. – К.: Дніпро, 1981. – 216 с.

 10. Погрібний А. Олесь Гончар: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1987. – 242 с.

 11. Семенчук І. Олесь Гончар – художник слова: Дослідження. – К.: Дніпро, 1986. – 260с.

 12. Стрельбицький М. Проза монументального історизму: Доробок О.Гончара. – К.: Радянський письменник, 1988. – 229 с.

 13. Хом’як Т. Ліричний епос Олеся Гончара. – К.: Вища школа, 1988. – 114с.

Додаткова:

 1. Бронзенко Г. Піднятись на вершину духовності (за романом О.Гончара «Людина і зброя») // Українська мова та література в школі. – 2006. - № 4. – С. 31 -37.

 2. Вервес Г. Роман-застереження „Собор” // Слово і час. – 1990. – № 4. – С. 37- 42.

 3. Довженко О. Національний характер у романі «Прапороносці» та новелах Олеся Гончара // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. – 2004. - № 3. – С. 75 -79.

 4. Касьян К. Студентство воєнних років у романі Олеся Гончара «Людина і зброя» // Современное студенчество Украины: опыт, проблемы, перспективы. – Запорожье: ЗГУ, 2002 . – С. 140 -142.

 5. Ковальчук О. Образ війни у прозі Олеся Гончара: Роман «Людина і зброя» // Дивослово. – 2003. - № 5. – С. 46 -47.

 6. Пащенко В. Руйнівники і будівничі: державна церковна політика через призму роману Олеся Гончара «Собор» // Рідний край. – 2005. - № 2. – С. 145 -152.

 7. Сагайдак Т. Руйнація свідомості в романі О.Гончара „Собор” // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 8. – С. 46-48.

 8. Сєрих С. Урок на тему: „Актуальні проблеми сьогодення в романі О.Гончара „Собор” // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 14. – С. 16-18.

ЗАВДАННЯ:

Написати реферат на тему : «Публіцистика Олеся Гончара»Законспектувати: Баран Є. Олесь Гончар крізь призму щоденників // Кур’єр Кривбасу. – 2004. - № 177.

Заняття 5.

ТЕМА: ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ТА НОВИЗНА

ПРОЗИ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

План.

 1. Особливості композиційної будови роману «Диво». Хронотоп твору.

 2. Історична правда і художній вимисел у романі «Первоміст».

 3. Переосмислення життя і діяльності Юрія Долгорукова у романі «Смерть у Києві».

 4. Полемічність постаті Роксолани в одноіменному творі.

 5. Художня своєрідність у творі « Я, Богдан».

 6. Новаторство творів кінця 80 – 90 років («Тисячолітній Миколай», «Юлія»).


Література

Основна:

 1. Випробування істиною. – К., 1989.

 2. Дончик В. Істина – особистість: Проза П. Загребельного. Літературно-критичний нарис. – К.: Радянський письменник, 1984. – 248 с.

 3. Дончик В. Павло Загребельний // Історія української літератури ХХ століття. У 2-х кн. – Кн. 2. – К.: Либідь, 1998. – С. 273 - 279.

 4. Дончик В. Покликання письменника - писати // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. У 4-х кн. –Кн. 4 - К.: Рось, 1994. – С. 481 -483.

 5. Загребельний П. «Замкнене коло нашої історії – ось це я мавна увазі…». Розмову3 вів В.Панченко // Дивослово. – 1999. - № 2. – С. 42 -45.

 6. Загребельний П. Неможними устами: Статті, есе, портрети. – К., 1981.

 7. Зборовська Н. Імперія чоловіка і жінки у романі «Роксолана» Павла Загребельного // Кур’єр Кривбасу. – 2005. - № 186.

 8. Ільницький М. Людина в історії: Сучасний український історичний роман. – К.: Дніпро, 1989. - 365 с.

 9. Фащенко В. Проза Павла Загребельного. Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1984. – 207 с.

Додаткова:

 1. Галич О., Нестерук С. Символіка прози П.Загребельного 90-х років // Вітчизна. – 1999. - № 5-6. – С. 130 -134.

 2. Мельник Н.Своєрідність висвітлення морально-психологічних проблем українського суспільства в романі П.Загребельного «Брухт» // Рідна школа. - 2005. - № 2. – С. 36 – 37.

 3. Насонова Г. Образи студентів у романі П. Загребельного «Тисячолітній Миколай» // Современное студенчество Украины: опыт, проблемы, перспективы. – Запорожье: ЗГУ, 2002 . – С. 159 – 161.

 4. Нестерук С. Образи-символи в творчості Павла Загребельного // Слово і час. – 1999. - № 8. – С. 62 -65.

 5. Осадча І. «А ще історія – коріння… чим глибше, тим міцніше стоїмо»: Образ Ярослава Мудрого в романі П.Загребельного «Диво» // Дивослово. – 1999. - № 2.- С. 39 -41.

 6. Осадча І. Ім’я літературного героя як характеротворчий засіб: за творами Павла Загребельного про київську Русь // Диво слово. – 2000. - № 7. – С. 5 – 8.

 7. Павлишин М. «Я, Богдан (Сповідь у славі)» Павла Загребельного // Сучасність. – 1985. - № 9. – С. 17.

 8. Санакоєва Н. Почуття провини – рушійна сила життєвої філософії Роксолани і Євпраксії з одноіменних романів П. Загребельного // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. – 2002. - № 2. – С. 105 – 108.

 9. Чумак В. Людина в історії – історія в людині (образ Хмельницького в романі П.Загребельного «Я, Богдан» // Українське літературознавство. – Вип. 53. –К., 1983. – С. 93 -99.

 10. Шпиталь А. Диво від Загребельного: мандрівка лабіринтами творчості //Українська мова та література. – 1999. - № 37. – С. 1- 4.

ЗАВДАННЯ:

Написати реферат на тему: «Оцінка творчості П.Загребельного літературознавцями та публіцистами»Заняття 6.

Тема: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НАПРИКІНЦІ XX ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

План.

 1. Поняття «сучасна література», її особливості в контексті української культури XX ст. і нової літератури. Історичні передумови. Зміна характеру розвитку літературного процесу. Пошук мовних естетичних способів моделювання й зображення дійсності.

 2. Модерний дискурс у сучасній українській літера­турі. Нові зрушення у прозі, її естетичній системі у в доробку поетів письменників старшого покоління. Неотрадиціоналісти у сучасній українській літературі: І.Жиленко, В.Затуливітер, В.Осадчий, Н.Білоцерківець.

 3. Поетика постмодернізму: інтертекстуальність, іронічність, еклектизм, елітарність, масовість, гра з мовною стилізацією, карнавалізм, перевага структурного принципу, ге­рой постмодерного наративу. Передумови постмодерного дискурсу в сучасній українській літературі. Особливості укра­їнського постмодернізму.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Мануйкін О., Мануйкіна Л. Сучасний літературний процес на уроках української літератури у 11 класі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. - № 2. – С. 12 -19.

 2. Сивокінь Г. Процес пішо геть? До теорії літературно процесу // Літературна Україна. – 1998. – 22 січня.

 3. Жулинський М. Літературний процес в інформаційному процесі України // Літературна Україна. – 1998. – 28 травня.

 4. Боровська Н. Літературний процес і завдання критики // Слово і час. – 2004. - № 4. – С. 3 -7.

 5. Поліщук Я. Між модернізмом і постмодернізмом: українська література як культуротворення // Слово і час. – 2002. - № 4. – С. 66 – 67.

 6. Домбровська М. Дефініції «масової літератури» // Слово і час. – 2005. - № 11. – С. 54 – 65.

 7. Сучасний український літературний процес // Українська мова та література. -2001. - № 29 – 32. – С. 82 – 84.

 8. Пахаренко В, Постмодерн. Сучасний український процес // Українська мова і література в школі. – 2002. - № 4. – С. 59 – 64.

 9. Наєнко М. Типи творчості в епоху постмодернізму // Слово і час. – 2002. - № 4. – С. 59 – 60.

 10. Горідько Ю. До питання про національну своєрідність українського постмодернізму //Філологічні семінари: Випуск 5. – К., 2002. – С. 56 – 66.

 11. Ільницький М. «Із західної перспективи…» (Модернізм та постмодернізм в українській літературі) // З його Духа печаттю. – Т. 1. – Львів: ЛНУ, 2001. – С. 226 – 235.

 12. Лаврінович Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? // Слово і час. - № 1. – С. 39 -46.

 13. Старовойт І. Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця ХХ століття. – Автореферат канд. філол. наук. – Львів, 2001. – 20 с.

 14. Сивокінь Г. «Постколоніалізм» у сучасній українській літературі: тенденції, явища // Дивослово. – 2003. - № 7. – С. 8 -12.

ЗАВДАННЯ:

1.Написати реферат на тему: «Есеїстика сучасних письменників»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал