Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»


ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “ЗДОРОВ'Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА”Сторінка6/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,92 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   65. ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “ЗДОРОВ'Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА”
Головною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток фізичних, соціальних, психічних, духовних якостей особистості формування життєзберігаючої та фізичної культури; підготовка учнів до повноцінного життя у постійно змінюваному навколишньому середовищі.

Зміст освітньої галузі “Здоров'я і фізична культура” спрямований на формування в учнів знань, життєвих навичок, що сприяють здоровому способу життя та практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами й проведення активного відпочинку; розширення рухового досвіду, функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей; вдосконалення навичок базових рухових дій та використання їх в повсякденній та ігровій діяльності; формування потреби в рухових діях для забезпечення біологічно необхідного обсягу рухової активності як одного з головних чинників здорового способу життя: виховання потреби в здоров’ї як важливої життєвої цінності.

У початковій школі зміст освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” включає такі змістові лінії: здоров’я людини, фізична складова здоров’я, соціальна складова здоров’я, психічна і духовна складові здоров’я.

Зміст освіти

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Здоров'я людини


Вікові зміни в організмі дитини.

Здоров'я та його складові: фізична, соціальна, психічна, духовна. Показники здоров'я.

Значення здоров'я для людини.

Чинники, які впливають на здоров'я.

Здоровий спосіб життя – провідна умова збереження і зміцнення здоров'я.

Гуманне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям
Мати уявлення про: здоров’я як єдине ціле, його складові взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням значення здоров’я для життя людини здоровий спосіб життя, взаємозв’язок між його складовими.

Знати про: складові здоров’я (фізичну, соціальну, психічну, духовну) вплив основних природних і соціальних чинників, фізичної активності на здоров’я.

Уміти: виконувати поради щодо здорового способу життя розпізнавати ознаки нездоров’я людини, надавати хворому посильну допомогу надавати першу само- і взаємодопомогу при незначних травмах та само оцінювати своє здоров’я виконувати правила зміцнення і збереження здоров’я; комплекс вправ ранкової гімнастики, організовувати фізкультпаузи під час виконання домашніх завданьФізична складова здоров’я

Значення фізичної культури у житті сучасної людини.

Вплив фізичних вправ, загартовуючих процедур, особистої гігієни, режиму дня, режиму харчування, праці та відпочинку на збереження та зміцнення здоров’я.. Вплив шкідливих звичок на здоров’я.

Загальні відомості про будову тіла людини і його положення у просторі (стійки, сіди, упори, виси).

Постава, засоби її формування та корекції.

Плоскостопість, засоби запобігання плоскостопості.

Основи самоконтролю.

Термінологія: назви фізичних вправ, вихідних положень.

Організуючі стройові команди, прийоми та їх виконання.

Основні засоби пересування людини. Відмінність фізичних вправ від побутових рухів людини.

Життєво важливі рухові навички та вміння (ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання).

Фізичні здібності: кондиційні (силові, швидкісно-силові, витривалості та гнучкості) і координаційні (швидкість та узгодженість рухових дій, здатність до довільного розслаблення м’язів, вестибулярна стійкість) та їх зв’язок з фізичним розвитком

Правила безпечної поведінки та профілактики травматизму під час занять фізичними вправами

Мати уявлення про зв’язок занять фізичними вправами із збереженням та зміцненням здоров’я; фізичні якості; різновиди фізичних вправ: загальнорозвивальні, підвідні, змагальні; фізичні навантаження та засоби їх дозування; здоров’я та чинники його формування; будову тіла людини (загальні відомості).


Знати про: основні засоби пересування людини; режим дня; особисту гігієну; правила проведення процедур загартування; поставу та засоби її формування та корекції; плоскостопість та засоби її запобігання; правила складання комплексів ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурних пауз і хвилинок; термінології (назви фізичних вправ, вихідних положень, стройових команд); причини виникнення травм під час занять фізичними вправами та профілактику травматизму; правил рухливих, народних та спортивних ігор (спрощені).

Уміти:

Співвідносити результати особистого виконання рухових дій з еталоном (малюнком, фото, відеозапис тощо);

Приймати положення тіла у просторі (стійки, сіди, упори, виси);

виконувати стройові команди; комплекси вправ, спрямованих на формування правильної постави, профілактику плоскостопості, комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурних пауз та хвилинок;

виконувати процедури загартування;

вести спостереження за частотою серцевих скорочень під час занять фізичними вправами;

виконувати тестові вправи для визначення рівня розвитку кондиційних (силові, швидкісно-силові, витривалості та гнучкості) здібностей

Уміти виконувати різноманітні засоби пересування ходьбою, бігом, стрибками, пересування по підвищеній опорі з обмеженою площею; метання малого м’яча на дальність та в ціль; вправи в передачах, кидках та веденні м’яча, ударів по м’ячу; вправи у висах та упорах на гімнастичних приладах; акробатичні вправи (простіші); ігрові дії у футболі, баскетболі, гандболі тощо; грати у рухливі та народні ігри, спортивні ігри (футбол, баскетбол, гандбол тощо) за спрощеними правилами, використовуючи їх під час активного відпочинку;

оволодіти основами життєважливої навички - плавання;

уміти пересуватись на лижах та ковзанах;

уміти реалізувати координаційні (швидкість перешикувань і узгодженість рухових дій, здатність до довільного розслаблення м’язів, вестибулярна стійкість) здібності;

уміти готувати і упаковувати особисте спорядження під час туристських походів;

дотримуватись правил безпечної поведінки під час занять фізичними вправами; засад здорового способу життя


Соціальна складова здоров’я

Індивідуальність людини.

Сім'я як чинник збереження і зміцнення здоров'я. Традиції збереження здоров'я у сім’ї.


Стосунки між людьми.

Корисні і шкідливі звички.

Безпечна поведінка у навколишньому середовищі. Безпека пішоходів, пасажирів.

Права дитини на здоров'я в сім’ї та суспільстві. ВІЛ/СНІД. Шляхи зараження ВІЛ.

Охорона здоров'я дитини в медичних закладах


Психічна та духовна складові здоров’я
Роль емоцій у формуванні здоров'я .

Правила між особистісного спілкування.

Корисні і шкідливі звички, їх вплив на здоров'я.

Характер, поведінка, увага, пам’ять, творчість і здоров'я.

Особа і особистість. Розвиток особистості.

Народні традиції здорового спосо- бу життя.Мати уявлення про: соціальну складову здоров’я схожість та відмінність дівчаток і хлопчиків, толерантні та дружні стосунки між ними народні традиції здорового способу життя: права дитини (за Конвенцією про права дитини) ВІЛ/СНІД шкідливість алкоголю, нікотину, наркотиків для здоров’я; природні, соціальні, техногенні небезпеки.

Знати про: функції сім’ї щодо збереження і зміцнення здоров’я правила спілкування між людьми: правила поведінки під час конфліктної ситуації основні ознаки природних, соціальних, техногенних небезпек; Правила дорожнього руху для пішоходів та пасажирів; безпечної поведінки у навколишньому середовищі; медичні заклади свого населеного пункту.

Уміти: керувати собою і розв’язувати життєві конфлікти, контактувати з людьми в соціумі, протистояти негативному впливу оточення встановлювати (за певними ознаками) схожість і відмінність людей, визначати вплив сім’ї на здоров’я оцінювати власні вчинки щодо інших поважати думку інших виконувати правила спілкування та ввічливої поведінки в різних ситуаціях, дотримуватися безпечної поведінки щодо ВІЛ/СНІДу та інших небезпечних хвороб для здоров’я розпізнавати небезпечні ситуації та повідомляти про них служби захисту населення безпечно поводитися в навколишньому середовищі, передбачати негативні наслідки порушення правил безпечного поводження додержуватися Правил дорожнього руху, правил безпечної поведінки в різних видах діяльності

Мати уявлення про: психічну і духовну складові здоров’я емоції, настрій, почуття характер, його становлення особистість, становлення особистості вплив позитивних і негативних емоцій на здоров’я; народні традиції здорового способу життя.Знати про: вплив емоцій, настроїв, почуттів на здоров’я риси характеру, його вплив на власне здоров’я й здоров’я інших правила спілкування індивідуальні риси особистості.

Уміти: аналізувати власний емоційний стан та емоційних стан інших, розпізнавати основні емоції у себе, в інших людей, словесно їх пояснювати, контролювати власні емоції, розуміти й оцінювати власні почуття, сприймати й розуміти почуття інших оцінювати своє ставлення до самого себе та інших, до навчання, фізичної праці, фізкультури як умов, що сприяють збереженню життя і зміцненню здоров’я

6. Освітня галузь "Людина і світ"
Метою освітньої галузі “Людина і світ” є формування ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя, культурній спадщині України, регіону, сім'ї шляхом оволодіння знаннями про природу, суспільство, що відображають основні властивості та закономірності реального світу, місце в ньому людини засвоєння соціальних норм, загальнолюдських, загальнокультурних і національних цінностей, народних традицій українського суспільства.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

формування на доступному учням рівні системи знань (емпіричні факти, уявлення, елементарні поняття), яка опосередковано відображає закони і закономірності природи і суспільства та місце в ній людини

розвиток розумових здібностей учнів, їхньої емоційної сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування в спільній діяльності

вихованні гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, бережливо ставитися до природи, до людей, до самого себе.

Змістовими лініями освітньої галузі: Людина як особистість, Людина серед людей, Людина, природа і суспільство, Культура, Об’єкти природи, Планета Земля, Україна, Рідний край.
Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Людина як особистість


Людина як складноорганізована, моральна і самоцінна істота.

Неповторність кожної людиниУсвідомлювати людину як частину природи і суспільства знати її відмінності від інших живих істот усвідомлювати неповторність і самоцінність кожної людини розглядати людське життя як найвищу цінність вважати неприпустимим заподіяння будь-якої шкоди собі та іншим розуміти цінність таких особистісних якостей як чесність, правдивість, доброта, милосердя, працьовитість, наполегливість, відповідальність прагнути до вироблення цих властивостей

Людина серед людей


Взаємодія людей у родині, колективі, суспільстві. Моральні цінності українського народу

Мати уявлення про правила співжиття й взаємодію людей у родині, в колективі, у суспільстві, узгодження власних потреб з потребами інших людей для уникнення конфліктів мати уявлення про загальновизнані права людини та рівноправність, взаємні обов'язки батьків і дітей про основні правопорушення, поширені серед дітей, юридичну відповідальність за них усвідомлювати відповідальність за свої вчинки знати і дотримуватися моральних вимог до товаришування і дружби розуміти цінність таких рис як скромність, вірність, обов’язковість, виховувати їх у себе, прагнути до взаємодії з іншими людьми

Людина, природа, суспільство


Поетапне усвідомлення довкілля і себе у ньому

Знати свій родовід, історію і традиції своєї школи дотримуватися правил поведінки учня з повагою ставитися до вчителів та інших працівників школи відповідально ставитися до навчання і доручень учителів знати національну символіку і державні символи основні права та обов’язки громадянина мати уявлення про Конституцію України, державний устрій, головні історичні події, традиції і звичаї українського народу, етнічний і демографічний склад населення; відчувати гордість за свою Батьківщину розуміти її місце серед інших країн світу бережливо і шанобливо ставитися до всього живого в довкіллі, до результатів людської праці

Культура


Елементи культурно-історичного середовища (пам'ятки писемності, національні герої, визначні діячі культури, пам'ятки архітектури і народного мистецтва тощо)

Мати уявлення про основні пам'ятки, заклади і визначних діячів культури України, рідного краю розуміти і цінувати кращі зразки народної культури брати посильну участь у культуротворчій і культуроохоронній діяльності краю

Об’єкти природи


Природа. Жива і нежива природа. Тіла, речовини, частинки.

Мати уявлення про природу, про неживу і живу природу, елементарні уявлення про тіло, речовину спостерігати за змінами, що відбуваються з тілами і речовинами визначати їх властивості з допомогою дослідів,

знати про три стани речовин: твердий, рідкий, газоподібний, перехід одного стану в інший залежно від температури розрізняти твердий, рідкий та газоподібний стан речовин, які використовується у повсякденному життіСонце — головне джерело енергії на Землі

Мати уявлення про значення сонячного світла і тепла в природі, особливості нагрівання поверхні Землі сонячними променями вміти вимірювати температуру повітря і води встановлювати залежність температури повітря від висоти сонця на небосхилі мати уявлення про теплові процеси (нагрівання тіл, випаровування і кипіння води), про енергоносії (сонячне випромінювання, вітер, кам'яне вугілля, нафта, природний газ, рухома вода) знати способи і вміти зберігати тепло і електроенергію у побуті

Повітря, вода, гірські породи, ґрунт

Мати уявлення про повітря, воду, ґрунт і гірські породи, про способи видобування та використання корисних копалин знати про значення й охорону повітря, води, гірських порід, ґрунту уміти досліджувати деякі їх властивості

Організм – одиниця живої природи. Індивідуальний розвиток живих організмів. Різноманітність живих організмів

Мати уявлення про зовнішню будову живих організмів, про їх основні ознаки (живлення, дихання, ріст, розвиток, розмножен­ня, рух, старіння, відмирання) уміти спостерігати за живими організмами, їх поведінкою, процесами життє­діяльності, планувати і виконувати найпростіші досліди для виявлення росту, розвитку і поведінки живих організмів уміти відрізняти живі організми від предметів неживої природи

мати уявлення про особливості розвитку рослин, тварин, людини, залежність їх розвитку від дії зовнішнього середовища і про деякі ознаки пристосування до умов життя;

мати уявлення про різноманітність живих організмів (віруси бактерії гриби рослини, тварини, людина) уміти розрізняти серед рослин дерева, кущі, трав’янисті рослини, дикорослі і культурні рослини, серед тварин - комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі, дикі і свійські тварини про значення живих ороганізмів у природі

знати основні органи і системи органів людини, їх значення;

мати уявлення про організм людини як єдине ціле


Взаємозв'язки в природі

Знати про сезонні зміни в природі, про взаємодію людини і природи, цінність природи для життя людини (практична, моральна, пізнавальна, валеологічна, естетична), залежність життя людей від стану навколишнього середовища уміти встановлювати найпростіші зв'язки: в неживій і живій природі, між об’єктами неживої і живої природи дотримуватися правил поведінки в природі

Методи пізнання об’єктів природи: спостереження, практична робота, дослід

Уміти вести спостереження за об'єктами природи, виконувати досліди, практичні роботи знати призначення деяких приладів (гномон, бінокль, компас, підзорна труба, термометр, флюгер), уміти користуватися ними

Планета Земля


Земля – планета Сонячної системи. Зображення земної поверхні на плані та карті. Різноманітність природи на Землі

Мати уявлення про Сонячну систему, форму Землі, глобус - модель Землі,

обертання Землі навколо осі і рух Землі навколо Сонця

мати уявлення про план, масштаб, карту, компас уміти орієнтуватися на місцевості за Сонцем, компасом і місцевими ознаками

мати уявлення про материки й океани Землі, особливості природи материків та океанів


Населення Землі


Мати елементарне уявлення про раси людей на Землі

Охорона і збереження Землі — завдання людства

Мати уявлення про екологічні проблеми Землі (забруднення морів, океанів, знищення чисельності та різноманітності видів рослин, тварин, забруднення земної поверхні побутовим сміттям, промисловими відходами, транспортом тощо), про міжнародну Червону книгу

Україна


Розташування України

Уміти показувати кордони України, її розташування на фізичних картах світу, півкуль та Європи і на глобусі

Різноманітність природи України

Мати уявлення про основні форми земної поверхні, природні і штучні водойми та корисні копалини України знати назви морів, найбільших річок та озер, уміти показувати їх на фізичній карті України мати уявлення про розташування природних зон на території України, особливості їх природних умов, рослинного і тваринного світу та взаємозв’язки між ними знати деякі ознаки пристосування рослин і тварин до умов зовнішнього середовища в природних зонах уміти користуватися географічними картами

Населення України

Мати уявлення про населення України, її територіальний поділ (на області), сільське і міське населення, залежність розташування міст і сіл від природних умов уміти пояснювати причини, що впливають на зайнятість населення кожної природної зони України

Охорона і збереження природи України

Мати уявлення про природоохоронну діяльність в Україні, Червону книгу України знати найбільші державні заповідники України

Рідний край


Розташування рідного краю на карті України

Уміти показувати розташування свого краю на фізичній карті України

Різноманітність природи рідного краю

Уміти розпізнавати форми земної поверхні знати водойми, корисні копалини, ґрунти та особливості погоди своєї місцевості мати уявлення про деякі природні угруповання живих організмів (ліс, лука, озеро, болото) і сільськогосподарські угіддя (сад, город, поле) та елементарні зв'язки між їх компонентами уміти спостерігати за сезонними змінами в природі, передбачати погоду на основі атмосферних явищ та за народними прикметами, дотримуватися народних традицій у взаємовідносинах людини з природою

Господарська діяльність населення рідного краю

Мати уявлення про галузі сільського господарства і промисловості рідного краю спостерігати за господарською діяльністю людей у своїй місцевості, здійснювати посильну побутову та господарську діяльність

Охорона і збереження природи рідного краю

Мати уявлення про природоохоронну діяльність у своїй місцевості (охорону повітря, води, ґрунтів, корисних копалин, рослин і тварин) знати кілька рослин і тварин свого краю, занесених до Червоної книги України шанобливо ставитися до природних багатств виконувати правила поведінки в природі брати посильну участь в природоохоронній діяльності

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року
olderfiles -> Закон України "Про освіту" таке важливе завдання ставить даржава перед освітянами


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал