Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високого


Тема: «Від креативної діяльності вчителя – до креативної особистості учня»Сторінка7/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема: «Від креативної діяльності вчителя – до креативної особистості учня»


Мета: ознайомити із педагогічною технологією «педагогічна майстерня», досвідом вчителів, щодо застосування креативних методів навчання; розкрити особливості їх застосування; формувати бажання бути креативним педагогом Передбачуваний результат: креативна діяльність вчителя на уроках та в позаурочний час,застосування креативних методів навчання. Форма проведення: педагогічна майстерня.

Будьте самі шукачами, дослідниками.
Не буде вогника у вас – вам ніколи
не запалити його в інших.
Василь Сухомлинський


Хід засідання

  1. Виступ ЗДНВР.

Для проведення засідання студії технопарку ми обрали технологію «педагогічна майстерня». Ця технологія була розроблена педагогами-представниками «Французької групи нової освіти». На початку 90-х вона була адаптована до сучасної освіти в Росії та на Україні. Педагогічна майстерня – це відтворення професійного досвіду з його наступним професійним аналізом і теоретичним обґрунтуванням. Це така форма навчання дорослих і дітей, яка створює умови для сходження кожного учасника до нового знання й нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття. Мета та завдання технології: навчити учасників мислити творчо та розкуто і самостійно вибудовувати свої знання. Етапи даної технології (слайд):

1.Індукція (наведення.)

Індуктор – слово, образ, фраза, предмет, мелодія - все, що може викликати асоціації.

2. Самоінструкція. Індивідуальне створення гіпотези, створення проекту, планування подальшої роботи.

3. Соціоконструкція. Зведення індивідуальних розробок в парі, групі.

4. Соціолізація. Все, що зроблено, оприлюднюється, піддається обговоренню.

5. Афішування. Перегляд створеного продукту (схем, малюнків, рішень) або автор сам їх презентує.

6. Розрив. Внутрішнє усвідомлення розриву від незнання до нового або невідповідності свого старого новим знанням.

7. Рефлексія. Відображення почуттів, що виникли підчас занять.  1. Оголошення теми, мети засідання, епіграфу.

Тема нашого засідання «Від креативної діяльності вчителя – до креативної особистості учня».

І. Індукція (наведення).

Сьогодні, як і сто років тому, перед вчителями стоїть важливе питання: Кого вчити? Чого навчити? Як вчити ? Кожний вчитель шукає відповідь на ці питання. Одна із відповідей: розвинути потребу в знаннях, уміти набувати їх (На півночі є мудра притча: «Якщо людині дати одну рибину, вона буде сита один день, якщо дати дві рибини, вона буде сита два дні, а якщо навчити людину ловити рибу, то вона буде сита все життя» ). Адже сучасному суспільству потрібні люди, які здатні приймати нестандартні рішення, вміють творчо мислити. Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти, «держава повинна забезпечувати розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості». На сьогодні педагогічна наука акцентує на таких складових якостях освіти, як діалогічність, креативність, інноваційність, прагматизм. Важливим чинником є феномен креативності, як обов’язковий атрибут знань, яких набуває людина у процесі навчання, діалогічність суб’єктів освітнього процесу та прагматизм підходів. Одним із вирішальних чинників розв’язання цих завдань є розвиток креативного мислення учнів,формування креативної особистості. Що ж таке креативність?(слайд)

Поняття «креативність» набуло значення в 50-х роках ХХст. Піонером в області креативності був Дж. Гілфорд. Дослідження в галузі креативності проводилися вітчизняними (С.Медник, Д.Богоявленська, М.Гнатко, В.Дружинін, В.Козменко) та зарубіжними (Дж. Гілфорд, Е.Торренс, Ф.Бардон, Д. Харрінгтон) вченими.Креативність – це здатність дивуватися, відшукувати рішення в нестандартних ситуаціях, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати власний досвід.

Креативність - це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації. У широкому розумінні – синонім слова « творчість».

Креативність – це значить копати глибше, дивитись крізь стіни, будувати замок на піску, літати в майбутнє. ( П. Торренс)Креативність – це не дар від народження, її завжди можна розвивати.

Креативність – це уміння зробити щось нове із добре забутого старого.

Креативність – це уміння красиво дивитись на прості речі. Креативність – це процес, складовими якого є чутливість до проблем, відчуття недостатності своїх знань та незадоволеності потреб у знаннях, чутливість до відсутніх елементів та дисгармонії, визначення проблем, пошук рішень, формулювання гіпотез, перевірка та переперевірка цих гіпотез, їхня модифікація, а також узагальнення результатів. (П.Торренс).

На сьогодні існує більше ста означень креативності. Згідно з концепціями креативності Дж. Гілфорда (1969), Е. Торренса (1962), Д. Богоявленської (1983), креативність є загальною характеристикою особистості і впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери прояву особистісної активності .

Дж. Гілфорд визначав, що «креативність – це процес дивергентного мислення». Однак він включав до структури креативності не тільки дивергентне мислення, але й здатність до перетворень, точність розв’язку та інші інтелектуальні параметри. Цим визначався позитивний зв'язок між інтелектом і креативністю. У своїх працях Гілфорд виділяє шість параметрів креативності(слайд):- здатність до знаходження і постановки проблеми;

-здатність до генерування великої кількості ідей;

-гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей;

- оригінальність – здатність відповідати на стимули нестандартно;

- здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі;

- здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу. Таким чином, він виділив один із аспектів креативності – креативне мислення, що характеризується створенням суб’єктивно нового продукту та новоутвореннями в самій пізнавальній діяльності з його створення. Новоутворення стосуються мотивації, мети, оцінок.

Деякі дослідники ототожнюють поняття креативності та творчого мислення.Вправа. Побудова «Асоціативного ряду»

Для того, щоб сформувати креативну особистість, вчитель сам повинен розвивати в собі ці якості. Для початку давайте побудуємо асоціативний ряд до слова креативність і вкажемо в ньому асоціації, риси креативної особистості.(слайд).Мета: активізувати мислення вчителів шляхом висловлювання власних думок, для розкриття сутності поняття «креативність»(слайд).

К

компетентність,кмітливість, комунікабельність

Р

результативність, реагування, рефлексія

Е

емоційність, ерудиція, емпатія

А

актуальність, активність

ТИ

талант, тьютор, тренінг

В

вимогливість, винахідництво, взаємодія

Н

науковість, наполегливість, новація

І

інтелект, інтроверсія, інтуїція

С

самоактуалізація, самоосвіта, самоконтроль

ТЬ

творчість, толерантність
ІІ.Самоінструкція (індивідуальне створення гіпотез).

-Чи ви є креативними особистостями? -Чи творчі ви?

Допомогти визначитись в цьому допоможе виконання певних завдань. Переходимо до наступного етапу.

Як вже зазначалось, креативність передбачає дивергентне мислення.1.Тест на визначення дивергентного (нестандартного мислення)

Виконання цього тесту з’ясує, наскільки у вас розвинене нестандартне мислення. Ось, наприклад, ручка. Ми її використовуємо для письма, але її можна використати і в інших випадках, наприклад, замість указки або зробити дірку в листку паперу. А якщо ручку розібрати? Як можна використати її деталі?

2.Завдання: перед вами картки і ви повинні придумати, що можна зробити з кожним з предметів : яблуко, звичайною гумкою. На кожен предмет по одній хвилині. Всього 3 хвилини.

3.Завдання. Із звичайного кола зробіть якомога більше сюжетних малюнків.


-За кожну ідею нарахуйте 2 бали. Потім підсумуйте. Максимально буде 60 балів.

- А тепер перегляньте відео, що можна було зобразити(перегляд відео). -Чи креативні ви?Для того, щоб бути креативнішим, можна тренувати свій мозок (5 вправ на розвиток мозку).

-Що на вашу думку є креативність взагалі і в роботі вчителя зокрема?

2.Роздуми вчителів. Метод «Мікрофон: – Креативність - синонім інноваційності; здатність до продукування нового; це елемент розвитку культури, чинник творення майбутнього нації. Висновок. Серед такої значної кількості підходів головним є розуміння креативності як особливості інтелекту, специфічної потреби людини в пошуково-перетворювальній діяльності, властивості цілісної особистості. Креативність учня можна формувати інноваційними, креативними методами навчання.

3.(Слайд.) Креативні методи навчання.

Метод емпатії (особистої аналогії) є одним із важливих евристичних методів вирішення творчих завдань. Процес застосування аналогії є проміжною ланкою між індуктивними та дедуктивними операціями мислення. У вирішенні творчих завдань використовуються різні аналогії: конкретні (матеріальні) та абстрактні. У ситуаціях уявної побудови аналогії іноді добрі евристичні результати дає такий прийом як гіперболізація (значне збільшення або суттєве зменшення масштабів досліджуваного об’єкта). Найчастіше емпатія – уособлення однією особою іншої. У вирішенні творчого завдання емпатія розглядається як уособлення людини з неживим об’єктом, процесом, системою .

Метод аглютинації.  Учням пропонується поєднати непоєднувальні у реальності якості, властивості, частини об'єкта та зобразити, наприклад: гарячий сніг, вершину безодні, обсяг пустоти, солодку сіль, чорне світло тощо.
Метод інверсії, або звернення, орієнтований на пошук ідей у нових, несподіваних напрямах, здебільшого протилежних традиційним поглядам та переконанням, базується на закономірності та діалектичної єдності та оптимального використання протилежних (прямих та зворотних) процедур творчого мислення: аналіз, синтез, дивергентне та конвергентне мислення, а також поширення діалектичного підходу до аналізу об’єкта дослідження.
4.Вправа «символічний образ».

-Якими ж ознаками повинна володіти креативна особистість?(високий рівень творчості, високий рівень працездатності; психічне та фізичне здоров’я; позитивне мислення,компетентність).

Пропоную закріпити все сказане у певному образі, у будь-якій символічній формі або асоціації.(2хв.)

5. Постановка завдань.

Для завершення цього етапу нам потрібно визначити завдання, проблему, над якою повинні працювати далі.

Метод «Мозковий штурм» - Чи обов’язково вчителю бути креативним, щоб формувати креативного учня? Як цьому сприяють креативні методи навчання. - Чи потрібно їх застосовувати до всіх учнів?

-Чи можна між творчістю і креативністю поставити знак рівності?

-Які особливості застосування креативних методів на уроках?

ІІІ. Соціоконструкція.

А тепер у групах ви обговорите ваше бачення процесу формування креативної особистості на своїх уроках, дайте відповіді на запитання, особливості застосування креативних методів навчання. Обговорення завдань в групах.ІV. Cоціалізація.

Все, що зроблено у групі, оприлюднюється, подається усім.

Виступи- презентації фокусних груп:

- «Застосування засобів ейдетики на уроках іноземної мови»;

- «Систематика таксономії Блума на уроках природничо-математичного циклу»;

- «Фанфік - нова форма творчої роботи на уроках української та світової літератур»V. Афішування. Перегляд фрагментів уроків від кожної групи.

VІ. Розрив. (внутрішнє усвідомлення…, питання нового дослідження…,побачив проблему в ..., відчув нові знання….)

Сьогоднішнє наше заняття стало певним підсумком, зануренням у креативну освіту. Йому передували методична нарада, де ми ознайомились із окремими креативними методами, робота в фокусних групах, методоперативки, співбесіди, індивідуальні консультації з питання креативної діяльності. Тому я думаю, що ознайомившись із досвідом своїх колег, ви розширили своє бачення креативної діяльності вчителя, якщо у когось виникне бажання застосовувати їх досвід чи ідею - це стане певним етапом вашого наступного дослідження; на засіданні МО виробіть методичні рекомендації щодо креативного навчання учнів на сучасному уроці; технологію майстерні спробувати використати на уроках з учнями.VІІ. Рефлексія.

Останній етап - рефлексія. Щоб у нас залишись приємний настрій,ви відчули себе креативними, ми з вами згадаємо казки, адже вони дарують настрій , дають наснагу для творчості.

У якій казці головна героїня постійно й нахабно обмовляла тих, хто їй робив добро? А коли вона, щоб уникнути покарання, неза­конно оволоділа чужим помешканням, то різні впливові особи намагалися провести з нею роботу з подолання її асоціальної поведінки. Вдалося це лише найменшому з усіх учасників експерименту.(Коза-дереза.)

 Назвіть казку, у якій ідеться про спортс­мена, котрий вирушає на змагання з бігу з перешкодами. Хитрість і витримка допо­могли йому дуже близько підійти до фінішу, проте фінал — трагічний. Проявивши за­надто велику самовпевненість, він гине. (Ко­лобок.)Додаток №3

План проведення триместру педагогічної майстерності

п\п


Зміст заходів


Дата

Відповідальний

1

Відкриття триместру. Огляд новинок методичної літератури.

30.01.2015р.

Гончар Г.А.

2

Круглий стіл «Колега-колезі»(з досвіду виховної роботи з учнями).

05.02.2015р.

Татаренко Т.В.

3

Методична нарада «Креативність у структурі педагогічної діяльності».

26.02.15р.

Гончар Г.А.

4

Співбесіди по роботі над портфоліо учителя.

лютий

Гончар Г.А.

5

Місячник відкритих уроків «Творча майстерня учителя».

Лютий-березень

Вчителі- предметники

6

Консультації по роботі динамічних груп:

-Шляхи мотивації особистісного розвитку та творчого самовдосконалення;

- «Діяльнісний підхід до навчання»;

- «Форми та методи продуктивного навчання»;

- «Моделювання інноваційного розвитку учня».


Лютий

Адміністрація

7

Використання сенсорної дошки на уроках (практичні заняття).

Протягом місяця

Адміністрація

8

Методична рада. Робота над проблемним питанням гімназії «Використання інноваційних технологій для особистісного розвитку та творчого самовдосконалення учасників навчально-виховного процесу» та проектом « Креативний педагог».

березень

Гончар Г.А.

9

Засідання студії технопарку

«Моделювання інноваційного розвитку учня».26.03.15р.

Гончар Г.А.

10

Розпочати роботу щодо створення учнями карти особистісного розвитку

до10.02.2015р.

Класні керівники, вчителі-предметники

11

Педрада «Атестація вчителя - один із основних чинників вдосконалення професійної майстерності».

27.03.15р.

Адміністрація, керівники МО

12

Тиждень творчості учнів.

16-20.03 2015р.

Адміністрація, класні керівники

13

Підведення результатів педагогічного конкурсу «Відзнака «Золотий колос».

квітень

Методична рада

14

Свято «Відзнака «Золоте зерно» .

квітень

Гончар Г.А.

15

Захист учнівських науково-дослідницьких робіт.

квітень

Гончар Г.А., вчителі-предметники

16

Методична нарада .

Результати впровадження державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти(6кл.)

квітень

Гончар Г.А.

17

Підведення підсумків триместру, відзначення переможців.

30.04.15р.

Адміністрація


Додаток №4

Банк даних про обдаровану учнівську молодь Новоодеської гуманітарної гімназії у 2014-2015 рр.П І Б

учня

Клас

Вид

обдарованості

Змагання,

в яких

брав участь

Результат

1

Кравченя

Діана Сергіївна6

академічний

творчий (складає вірші)Конкурс знавців

творчості

Т. Г. Шевченка


І м. в районі

Бере участь у підготовці класних свят2

Лобода Софія Едуардівна

6

академічний

Конкурс знавців мови ім. П. Яцика

відмінниця

ІІІ м. в районі3

Панчук Олександр Володимирович

6

академічний

Рейтинг «10 і вище»

відмінник

4

Нестеренко Олександр Сергійович

6

академічний

Рейтинг «10 і вище»

відмінник

5

Альбещенко Олександра Юріївна

6

творчий (складає вірші)

Виступи на заходах

Збірка віршів для бійців АТО

6

Бойчук Катерина Віталіївна

7 - а

художньо – творчий


Конкурси вокалістів районний етап «Перші ластівки», «Білий парус»

ІІ місце

ІІІ місце7

Полякова Дар’я Олександрівна

7 - а


академічний,

художньо – творчий, інтелектуаль-

ний


Відмінниця навчання;

Переможець районного етапу учнівських олімпіад з української мови.

Конкурси вокалістів:

«Перші ластівки»,

«Білий парус»

ІІ місце районний етап

ІІІ місце

ІІ місце


8

Фоменко Олександра Олександрівна

7 - а

художньо - творчий

Вокальний конкурс

«Перші ластівки»Районний етап - І м

Обласний – ІІІ місце9

Толмач Діана Віталіївна

7 - а

художньо - творчий

Години спілкування, загальногімназійні заходи

Вірші надруковані у гімназійній збірці видавництва «Вітрило»

10

Рогожан Максим Вікторович

7 - а

художньо – творчий

Всеукраїнський конкурс «Обдаровані діти України»

Конкурси технічного моделюваннярайонний – І місце, обласний – ІІ місце

11

Боровська Анна Сергіївна

7-б


академічний,
художньо – творчий, соціальний (лідерський)


-Результат у навчанні -Математичний конкурс «Кенгуру» -Конкурс з англійської мови

« Грінвіч» - ІІІ етап змагання Командний конкурс ДЮР -Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» -Учнівське самоврядування


-Відмінниця навчання. -Відмінний результат -Добрий результат -ІІІ місце -Активний учасник -Активний учасник
12

Ніколаєнко Андрій Володимирович

7-б


академічний, худ.творчий, спортивний, соціальний
(лідерський)


-Результат у навчанні

-ІІ, ІІІ етап - мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка

-ІІІ етап змагань з футболу.

-Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»

-Учнівське самоврядування


Відмінник навчання

ІІІ місце


Активний

учасник13

Руденко Микола Миколайович

7-б


спортивний


-Шкільні і районні змагання з легкої атлетики


І,ІІІ місце з бігу на короткі і довгі дистанції


14

Спірідонова Олена Леонідівна


7-б


спортивний

Шкільні і районні змагання з легкої атлетики

І,ІІ місце з бігу на 500 м., 2000 м

15

Спіян Дар'я Олександрівна


7-б


академічний, художньо – творчий, соціальний

( лідерський)
-Результат у навчанні -Конкурс з укр. мови «Соняшник» -Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» -Учнівське самоврядування

Відмінник навчання
Відмінний результат

Активний учасник

Активний учасник


16

Глухман Аліна Олександрівна

 

  

 


8

академічний

Районний етап мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Шевченка

І місце 

Обласний етап мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Шевченка

ІІІ місце 

Районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

ІІ місце

 8

 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури

ІІ місце 

Відмінниця навчання 2013-2014 н.р.

 

17

Борщ Юлія Дем'янівна

8

художній

Дитячий Міжнародний фестиваль "Золотий лелека"

ІІ місце

18

Цуркан Вероніка Іванівна

8

художній

Відкритий Чемпіонат Південного регіону зі спортивного танцю

ІІІ місце

19

Попов Дмитро Віталійович

8

психомотор-

ний (спортивний)Всеукраїнські змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" (районний етап)

ІІІ місце

20

Гажа Олександр Олегович

8

психомотор-

ний (спортивний)Всеукраїнські змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" (районний етап)

ІІІ місце

21

Кошак Володимир Павлович

8

психомотор-

ний (спортивний)Всеукраїнські змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" (районний етап)

ІІІ місце

22

Ковальський Ельдар Віталійович

8

психомотор-

ний(спортивний)Всеукраїнські змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" (районний етап)

ІІІ місце

23

Васєв Максим Юрійович

8

психомотор-

ний (спортивний)Всеукраїнські змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" (районний етап)

ІІІ місце

24

Павлик Віталій Вікторович

8

психомоторний (спортивний)

Всеукраїнські змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" (районний етап)

ІІІ місце

25

Церуш Владислав Юрійович

8

Психомотор-

ний (спортивний)Всеукраїнські змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч" (районний етап)

ІІІ місце

26

Возігнуєва Ярослава Олександрівна9

академічний


ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, історії, призер ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.П.Яцика, інтелектуальні ігри "Що? Де? Коли?"

ІІІ місце з української мови, переможці командної гри на кубок міського голови27

Крикливенко Владислав Віталійович9


психомотор-

ний(спортивний),


академічний

Обласні змагання "Шкіряний м'яч ",

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії
ІІ місце з хімії28

Чоботар Яна Валеріївна


9


академічнийпризер ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови

ім. Т.Г.Шевченка
ІІІ місце29

Люклянчук Катерина Миколаївна9

академічнийІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мовиІ місце


30

Чурсін Микола Олександрович


9

інтелектуаль ний


ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики,інформатики; МАН, інтелектуальні ігри "Що? Де? Коли?"ІІмісце з інформатики, ІІІ місце з математики, ІІІ місце з фізики, переможці командної гри на кубок міського голови

31

Радик Ксенія Володимирівна

9


лідерський (соціальний), інтелектуаль-ний


активний учасник учнівського самоврядування, ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови, інтелектуальні ігри "Що? Де? Коли?"


президент гімназії,

І місце з нім. мови,

переможці командної гри на кубок міського голови


32

Галів Алла Василівна

10

академічний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад з української мови, німецької мови, історії. ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови

ім. П.Яцика. ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад з історії, української мови


І місце Імісце Імісце

ІІ місце

ІІ місце ІІІ місце33

Карпичева Тетяна Андріївна

10

спортивний

змагання з баскетболу на Кубок Новоодеського районного спортивного клубу "Гарт";

змагання ХІІ районних спортивних ігор серед учнів ЗНЗ з баскетболу серед дівчат;

змагання ХІІ районних спортивних ігор серед учнів ЗНЗ з легкої атлетики в штовханні ядра 3 кг

ІІІ місце


ІІ місце

ІІІ місце34

Лапко Валерія Сергіїївна

10

артистичний
академічний

Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти (м. Миколаїв) Правовий квест"Керуй своїм життям" (м.Миколаїв)

ІІ місце

ІІІ місце35

Сластіна Алевтина Дмитрівна

10

спортивний

Змагання ХІ районних спортивних ігор школярів з легкоатлетичного багатоборства серед дівчат 1999-2000 р.н.;

Змагання з легкоатлетичного триборства серед дівчат 1998-2000 р.н.;

Всеукраїнські змагання «Діти – олімпійська надія України» з легкої атлетики в стрибках у довжину;

Проект «Майбутнє Новоодеського району» в номінації «Спортсмен року»І місце

І місце
ІІ місце


ІІ місце

36

Смоквін Олексій Олексійович

10

академічний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад з ІКТ;

ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад з ІКТІ місце
ІІ місце

37

Трибушенко Роксолана Олександрівна

10

артистичний

академічнийВсеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти (м. Миколаїв);

ІІ етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та студентської молоді ім.. Т.ШевченкаІІ місце

ІІ місце


38

Антоневич Анастасія

Павлівна


11

академічний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад:

правознавство;

математика


ІІм.

ІІІм.


39

Гузь Ганна Василівна

11

академічний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад:

німецька мова, біологія

учасник гри «Що?», «Де?», «Коли?» у клубі «Ерудит»

Ім.


ІІм.

40

Лобода Ян Леонідович

11

академічний, спортивний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад:

англійська мова;

призер районних змагань

військово-патріотичної гри «Зірниця»;

учасник гри «Що?», «Де?», «Коли?» у клубі «Ерудит»

ІІм.


Ім.

41

Марчак Андріана Володимирівна

11

академічний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад:

світова література; хімія

учасник гри «Що?», «Де?», «Коли?» у клубі «Ерудит»


Ім.,ІУм.


42

Мельничук Іван Олегович

11

академічний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад:

англійська мова.

ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад: англійська мова


Ім.
ІІІм.

43

Фисенко Андрій Олександрович

11

спортивний академічний

Призер районних змагань

військово-патріотичної гри «Зірниця»

учасник гри «Що?», «Де?», «Коли?» у клубі «Ерудит»

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад з ІКТ;Ім.

ІІІм.
44

Стеценко Анастасія

Юріївна


11

академічний

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад:українська мова та література; екологія;

конкурс знавців української мови

ім. П.Яцика;

мовно-літературний конкурс

ім. Т.Г.Шевченка;

ІІІетап Всеукраїнських предметних олімпіад:українська мова та література;

конкурс знавців української мови

ім. П.Яцика;Ім.,ІІІм.


Ім.
ІІм.
ІІм.
ІІІм.


Додаток № 5

БРАУНБЕГ-1

(навчання активу учнівського самоврядування)

Тема: «Добре товариство важливіше за суперництво»

Автор ідеї - заступник директора

з виховної роботи Новоодеської

гуманітарної гімназії Татаренко Т.В.***** Brownbag ( англ.«коричневий пакет») — захід або зустріч, загальна мета якого зрозуміла, але точне коло тем невідоме.

Термін походить від назви пакетів для покупок з цупкого непрозорого коричневого паперу, який широко використовувався у США до появи поліетиленових пакетів

У науковому контексті brownbag seminar — вільний за формою проведення семінар або неформальне обговорення, присвячене новим розробкам у рамках якоїсь наукової теми. Brownbag семінари зазвичай займають півтори-дві години. Традиційно вони призначались в обідній час і учасники приносили з собою їжу у пакетах, що і дало назву самим семінарам (Інформація з ВІКІПЕДІЇ).

Мета:


  • закріпити та відкорегувати уміння учнів працювати над спільним вирішенням проблеми;

  • вчити працювати у мобільних групах та доносити інформацію до незнайомої аудиторії;

  • вчити аналізувати поведінку товаришів та домовлятися у процесі роботи;

  • виховувати повагу до опонента та толерантне ставлення до його переконань.

Очікувані результати: після заходу учасники браунбегу донесуть напрацьовані матеріали до однокласників, будуть з розумінням керувати процесом підготовки до заходів, уникатимуть ускладнень; якість організації заходів та роботи над їх підготовкою стане приємнішою та більш плідною.

Форми та методи роботи: мозковий штурм, симуляційна гра, вправа з використанням методу «каруселі», робота в сталих та новоутворених групах, неформальне спілкування.


Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до проведення першого уроку з теми «Україна єдина країна»
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
text -> 1 рік Вашу дитину оглядав невропатолог. 2 роки словник не перевищує 10 слів
text -> Методическое пособие предназначено для студентов специальности "Психология"
text -> Вивчення системи роботи вчителя
text -> Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
text -> Вилоцька загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1
text -> Наказ №264 м. Прилуки Про підготовку та проведення в районі у 2012 році Року спорту та здорового способу життя
text -> Про педагога-організатора
text -> Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал