Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високогоСторінка6/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Керуються класні керівники гімназії думкою: «Немає пасиву, є – резерв». Це гасло прозвучало на одному з заходів, які є гімназійним ноу-хау: Браунбегу учнівського самоврядування (додаток №5). Такі заходи дозволяють навчати, на відміну від, наприклад, тренінгів, одразу значну кількість учасників, не втрачаючи з поля зору жодного.

Вчителями приділяється увага не тільки учням з явними ознаками обдарування, але й з тими, хто з якоїсь причини не виявив їх досі. Допомогти розкрити обдарування учнів допомагають заходи плану роботи гімназії та самоврядування. Ідеї до другого пропонують самі учні. Так з’явилося у свій час свято вручення відзнак «Золоте зерно» кращим учням та колективам гімназії, на якому, за результатами досягнень за рік, відзнаки отримують до 60% гімназистів у різних номінаціях (додаток №6). Тут поруч з традиційними обдаруваннями: спортивними, лідерськими, творчими - відзначають учнів у персональних номінаціях: «Комп’ютерний геній», «Господар школи», «Золота душа», «Відкриття року», «Найактивніший користувач сайту гімназії» та ін.. Номінації з’являються, щоб створити для дітей з нестандартними, нетрадиційними обдаруваннями ситуацію успіху та заохотити їх до творчості. Саме учнівське самоврядування відповідальне за насиченість гімназійного життя, тому резерви воно черпає з власних джерел. Проводиться робота на рівні «Учень-учню», коли діти з яскраво вираженими обдаруваннями та якостями (творчими, лідерськими, соціальними тощо) допомагають відкриватися ровесникам або молодшим школярам: у гімназії користується популярністю так званий патронат, коли учні старших класів допомагають у підготовці, проведенні, постановці заходів учням молодших класів. Популярна також роль вожатого у пришкільного таборі (творчі учні з лідерськими якостями) – на них рівняються молодші, щоб за кілька років самим зайняти їх місце.

Гімназія є опорним закладом Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питання розвитку учнівського самоврядування.

У виявленні обдарувань та роботі з такими дітьми вчителі працюють разом з батьками. Проект 2013-2014 н.р. «Відкрита гімназія» був спрямований на активізацію ролі батьків у навчально-виховному процесі. Проводяться спільні виставки творчості «Батьки і діти», батьки сприяють участі дітей у гуртках. Крім гуртків, які працюють у гімназії, учні відвідують міські гуртки та студії у обласному центрі.

Гуртки у закладі мають прикладне спрямування: «Гімназійне видавництво «Вітрило» знайомить і дає можливість випробувати себе у ролі журналіста, дизайнера друкованої продукції. Учні на практиці проходять всі стадії створення газети – гуртківці видають газету «Гімназист». Учасники гуртка «Екскурсоводи-краєзнавці» є екскурсоводами справжнього музею Бойової слави, створеного за їхньої безпосередньої участі районною спілкою воїнів-інтернаціоналістів. Гуртківці неодноразово нагороджувалися за професіоналізм та активну життєву позицію. Гурток «М’яка іграшка» вчить дівчат робити власними руками багато корисних речей і допомагає у виготовленні реквізиту для шкільних заходів. Саме такий діяльнісний підхід допомагає не тільки проявити власні здібності, але, як показує досвід, й впливає на вибір професії.
Отже, організація роботи зі здібними та обдарованими учнями у системі дає змогу вивести сучасного учня на новий рівень і сформулювати всебічно розвинену, творчу. компетентно спроможну особистість.
Перспективи подальшої діяльності:


 • уведення в навчально-виховний процес дистанційних форм навчання та контролю знань учнів;

 • розробка системи раннього виявлення та діагностики обдарованості на основі діяльності психолого-педагогічної служби закладу;

 • активізація творчої співпраці з вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації,

 • організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з обдарованими дітьми;

 •  співпраця із фахівцями МОІППО, ВНЗ щодо підготовки учнів до ІІІ етапу учнівських олімпіад.

Додатки
№1 Проект «Креативний педагог».

№2 Засідання студії технопарку.

№3 План проведення триместру педагогічної майстерності.

№4 Банк даних про обдаровану учнівську молодь гімназії у 2014-2015 н.р.

№5 Браунбеги учнівського самоврядування.

№6 Вручення Відзнак «Золоте зерно» кращим учням та колективам гімназії.

№7 Підбірка матеріалів, анкет, тестів, порад вчителям, батькам для використання у роботі з обдарованими учнями.


Додаток № 1

Проект

«Креативний педагог»

Мета


 • Реалізація науково-методичної проблеми «Використання інноваційних технологій для особистісного розвитку та творчого самовдосконалення учасників навчально-виховного процесу»

 • Створення в педагогічному колективі сприятливих умов для особистісного розвитку та самореалізації вчителів

 • Формувати професійні компетентності вчителів в опануванні сучасних педагогічних технологій

 • Ефективно використовувати новітні технологій креативної освіти в навчальному процесі

 • Сприяти формуванню життєвих компетентностей учнів


Завдання

  • Опанування й відпрацювання прогресивних технологій навчання креативної освіти

  • Комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів

  • Удосконалення навчально-виховного процесу

  • Підвищення рівня методичної та фахової майстерності кожного педагога

  • Розробка моделі інноваційного розвитку дитини

  • Розробити модель креативного педагога


Очікувані результати

   • Усвідомлення пріоритетів креативної освіти

   • Розробка моделей застосування креативних методів навчання в навчально-виховному процесі

   • Удосконалення професійного рівня вчителів щодо використання сучасних технологій навчання

   • Зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації

   • Накопичення передового педагогічного досвіду з проблемного питання

   • Зростання рівня творчої компетентності учнів

   • Формування конкурентноспроможної особистості, здатної до самовдосконалення, самореалізації, застосування інноваційних технологій.

Зміст роботи

Термін виконан ня

Відпові-

дальний


Форма узагальнення

Організаційно-аналітичний етап ( 2014-2015н.р.)Аналіз наявної інформації.

Розробка етапів роботи.

Діагностика готовності, творчого потенціалу, можливостей самовдосконалення, креативності вчителів та учнів.


жовтень

листопад
ЗДНВР,

методична рада

засідання методичної ради

Організація роботи динамічних груп:

-Розробка моделі інноваційного розвитку учня (Гончар Г.А., Дорошенко С.О., Тертична С.А.)

- Шляхи мотивації творчого самовдосконалення гімназистів (Татаренко Т.В.,Третякова Л.П., Сліпуха А.С.)

- Діяльнісний підхід у навчально-виховному процесі (Іваніна Т.І., Діордіца Я.В.,Ворошилова В.П., Магда В.В.)

- Продуктивне навчання (Голуб Т.П.,Гурина О.С.,Федорова Т.О., Миндрул Д.А.)


листопадЗДНВР,

методична рада

папки з матеріалами,презентації

Поповнення довідниково-інформаційної папки «Креативна освіта»

протягом року

методична рада


матеріали методичних, фахових журналів

Круглий стіл. Поєднання діяльнісного та компетентнісного підходів щодо особистісного розвитку учнів.

жовтень

ЗДНВР

матеріали до папки самоосвіти

Методична нарада (з елементами тренінгу)

Можливості творчого самовдосконалення вчителя та учнівгрудень

Гончар Г.А

виступ

Тренінгові технології на різних етапах уроку(практикум)


січень

члени творчої групи

матеріали до папки самоосвіти

Методична нарада.

Креативність у структурі педагогічної діяльностілютий

Гончар Г.А

виступ

Педрада «Формування особистості гімназиста на основі розвитку його творчих можливостей»

січень

Гончар Г.А

протокол педради

Засідання студії технопарку «Розробка моделі інноваційного розвитку учня»

березень

методична рада

модель інноваційно-

го розвитку учняПрактичний етап ( 2015-2016н.р.)

Використання технологій креативної освіти в навчально-виховному процесі
1.Узагальнення та поширення досвіду вчителів гімназії.

протягом року

ЗДНВР

методична

рада


взаємовід- відування уроків

2.Завершення роботи динамічних груп по впровадженню креативних методів навчання.

до березняЗДНВР

методична

рада


матеріали з досвіду

3. Аналіз моніторингу якості навчання учнів.

серпень

вчителі-предметники

виступ на педраді

4.Педрада «Проведення уроку в контексті особистісного розвитку та творчого самовдосконалення учня»

січень

Гончар Г.А

протокол педради

5.Моніторинг впровадження інноваційних технологій навчання вчителями гімназії.

до березня

ЗДНВР

методична рада

анкети

4. Підготовка методичних матеріалів із питань упровадження інноваційних форм креативної освіти.

лютий

вчителі-предметники

матеріали з

досвіду роботи5.Презентація матеріалів проекту «Креативний вчитель»

(засідання студії технопарку)березень

ЗДНВР

методична рада

матеріали з

досвіду роботи6.Випуск збірки з досвіду роботи над проектом

червень

вчителі-предметники

збірка матеріалів


Додаток № 2

Засідання студії технопарку

Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до проведення першого уроку з теми «Україна єдина країна»
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
text -> 1 рік Вашу дитину оглядав невропатолог. 2 роки словник не перевищує 10 слів
text -> Методическое пособие предназначено для студентов специальности "Психология"
text -> Вивчення системи роботи вчителя
text -> Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
text -> Вилоцька загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1
text -> Наказ №264 м. Прилуки Про підготовку та проведення в районі у 2012 році Року спорту та здорового способу життя
text -> Про педагога-організатора
text -> Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал