Аналіз навчально-виховного процесу Ручківської зош І-ІІ ступенів за 2010-2011 навчальний рікДата конвертації19.12.2016
Розмір230 Kb.
Аналіз

навчально-виховного процесу

Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів

за 2010-2011 навчальний рік
Педагогічний колектив Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів у 2010- 2011 навчальному році ставив перед собою основне завдання – виховання освіченої, фізично здорової, інтелектуально розвиненої особистості. Робота будувалася на основі взаємної вимогливості, поваги, довіри й атмосфери спільних успіхів. Планування роботи школи на 2010-2011 н.р. здійснювалось на основі принципів цілеспрямованості, науковості, поєднання перспективного і щоденного планування. Учителі школи спрямовували свою роботу на вдосконалення і осучаснення системи навчально-виховної роботи. Навчально-виховний процес школи організовувався на принципах гуманізму й демократизації, пріоритетними напрямами яких були:

 • творчий розвиток і саморозвиток, самовдосконалення й самореалізація;

 • співробітництво, майстерність спілкування, співтворчість учителя й учня;

 • індивідуально-особистісний підхід;

 • оптимізація процесу навчання;

 • індивідуальна робота з учнями з урахуванням їхніх можливостей;

 • цілеспрямована робота з обдарованими дітьми

У 2010-2011 навчальному році наші вихованці були активними учасниками районних предметних олімпіад, МАН, конкурсів. Учні школи посіли такі місця з базових дисциплін:

2 місце – німецька мова (Коваленко Марина, 9 клас);

3 місце – географія (Громак Любава, 7 клас);

3 місце – географія (Гнатенко Катерина, 7 клас);

4 місце – українська мова (Громак Любава, 7 клас);

1 місце – конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (Величко Мирослава, 8 клас);

Здійснюючи аналіз внеску вчителів щодо кількості зайнятих місць в предметних олімпіадах слід відзначити Мовчана В.В., учителя географії, вища категорія, „старший учитель”; Конопленко О.В., вчителя німецької мови, І категорія; Величко М.М., учителя української мови і літератури, вища категорія, Сироту Н.Ю., учителя світової літератури, ІІ категорія. Особлива увага у школі приділяється МАН. Успішно виступила на районному захисті наукових робіт учениця 6 класу Олешко Аліна з теми „Ландшафти рідного краю” (секція „Географічне краєзнавство”, керівник Мовчан В.В., учитель географії). Учні школи активні учасники різних конкурсів, акцій „До чистих джерел”, „Парки – легені міст і сіл”, „Птах року”. Учні школи призери районного етапу обласної туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської молоді „Пізнай свою країну” по напрямку “Ця планета не тільки для нас”, звіт по темі “Блакитні очі рідного краю”.

Робота педагогічного колективу була спрямована на єдину науково-теоретичну та методичну проблему „Підвищення якості знань учнів на основі оптимізації навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних технологій”. Протягом навчального року проведено 2 районних семінари: учителів української мови та літератури, учителів географії. Шкільні семінари: „Продуктивний урок. Який він.”, „Сучасні підходи до проведення уроків ”. Звіт керівників предметних методичних об’єднань за 2010-2011 навчальний рік дав змогу адміністрації школи оцінити можливості педагогічного колективу щодо кожного аспекту навчально-виховного процесу, виявити рівень фахової майстерності кожного вчителя та результати досягнень учнів. У школі практикуються творчі звіти вчителів, дискусії з гострих питань виховної роботи, проводяться тижні наук, конкурси творчих робіт, відкриті уроки. Цілу низку науково-методичних завдань, результатів діяльності педагогів розглядаємо на засіданнях методоб’єднань. Серед них науково-методичний аналіз навчально-виховного процесу, педагогічний аналіз індивідуальної роботи вчителів, затвердження науково-дослідних робіт учителя і учня, обговорення методичної і науково-пошукової роботи в процесі викладання предмета. При плануванні виховної роботи у 2010- 2011 навчальному році передбачали такі основні заходи: • виховання почуття гордості та вдячності до своєї держави, свого народу, історії;

 • вчити учнів ставити перед собою цілі та задачі, шукати оптимальні шляхи їхнього розвитку;

 • виховувати почуття відповідальності за власні вчинки ;

 • формувати в дітей високий ідеал родинно-сімейних відносин;

 • створювати передумови для подальшого успішного життя, реалізацією своїх розумових і творчих здібностей;

 • розвивати в дітей навички безпечної поведінки в суспільстві.

Постійна увага приділяється питанням збереження здоров’я учнів, створенню належних умов для працівників школи. На виконання ст. 20 Закону України „Про охорону здоров’я” та Законів України „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух” розроблені норми техніки безпеки й охорони праці та посадові інструкції для працівників школи з пожежної безпеки – для технічного персоналу, учителів, керівників гуртків, завідуючих кабінетами, майстернями. Призначено відповідального за безпечну експлуатацію електрообладнання школи (наказ від 15.09.2009 року №39). Навчання та перевірка знань з техніки безпеки учнів проводиться паралельно з вивченням курсу „Основи безпеки життєдіяльності”. Для всіх видів навчальної діяльності (під час проведення уроків, масових заходів, суспільно корисної праці), для кабінетів, майстерні, спортзалу розроблені інструкції з техніки безпеки. Усі інструкції затверджені директором школи та погоджені з профспілковим комітетом. Проводиться контроль за веденням у спеціальних журналах обліку роботи з учнями з дотримання техніки безпеки та запобігання нещасним випадкам. Розроблений графік проведення занять з охорони праці з технічним персоналом, педагогічними працівниками, учнями. Питання з техніки безпеки обговорювались на батьківських зборах та на засідання педагогічної ради. Під час проведення місячника з безпеки життєдіяльності та охорони праці у школі проведено такі заходи:

 • виховні години у формі бесід, ділових ігр, вікторин „Твій друг – дорожній рух”, „Руки – основний носій збудників хвороб” (1-4 класи), „Пішохід і автомобіль”, “Здоров”я – найдорожче багатство”, „Правила безпечної їзди на велосипеді” (5-9 класи);

 • батьківська конференція „Безпечна поведінка учнів ”.

Систематично проводиться перевірка стану освітлення класних кімнат, опалення, електропроводки. Підготовлена необхідна документація та наочні матеріали з правил дорожнього руху, поведінки на воді, поводження з електроприладами, газом. Багато уваги приділяється здоровому способу життя учнів. У практиці роботи вчителів обов’язковими є фізкультхвилинки на всіх уроках, для чого розроблені спеціальні комплекси вправ. У школі проводяться різноманітні спортивні змагання: „Веселі старти”, „Свята здоров’я”, „Спортивний КВК”, конкурси малюнків, плакатів. Активно й зацікавлено проходять у класах години спілкування з формування здорового способу життя. Доцільно застосовуються традиційні форми : бесіди, диспути, роз’яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вправ контролю і самоконтролю. Формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей сприяє проведення медичних оглядів. Результати оглядів обговорюються на засіданні педагогічної ради. Важливою ланкою в системі умов для фізичного розвитку учнів є спортивні секції та гуртки, які пропагують культ здорового духу, допомагають зберегти високу трудову активність. У школі проведено Олімпійський урок.

Забезпечення обов’язкової освіти.

На початок навчального року в школі навчалось 49 учнів, з них дівчаток – 23, що становить 47%, хлопчиків – 26, що становить 53% від загальної кількості учнів

Укомплектовано 6 класів

1 кл. – 3 (Інд.) 4 кл. – 7 7 кл. – 5

2 кл. – 5 5 кл. – 2 (Інд.) 8 кл. – 10

3 кл. – 3 (Інд.) 6 кл. – 8 9 кл. – 5


Учні 1,3,5 класів навчались за індивідуальною формою навчання. З 1 вересня минулого року по 31 травня цього року з школи вибув один учень в іншу школу за межі району.

Створюючи умови для навчання та виховання, школа працює над поліпшенням умов життя учнів пільгового контингенту. Дітей, постраждалих від Чорнобильської трагедії – 4, дітей з багатодітних сімей – 1. Значна увага приділяється громадянському вихованню, мета якого – сформувати свідомого громадянина-патріота, професіонала, людину з притаманними її особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою. Педколектив школи приділяв увагу розвиткові розумових, фізичних здібностей кожної дитини, визнавали права дітей на участь у загальношкільних заходах, сприяли наданню їм відповідних і рівних можливостей для культурної, творчої діяльності, дозвілля і відпочинку.Організація навчально-виховного процесу в школі.

Відповідно до ст. 16 Закону України „Про загальну середню освіту” 2010/2011 н. р. розпочався 1 вересня 2010 року і закінчується підсумковим оцінюванням навчальних екскурсій (1-4 кл.), навчальної практики (5-8 кл.) та державної підсумкової атестації у 9 класі. Навчальні заняття організовувались за семестровою системою. У школі запроваджений 5-денний робочий тиждень.

Навантаження на учня

1 кл. – 15 год. 5 кл. – 16 год.

2 кл. – 21 год. 6 кл. – 29 год.

3 кл. – 15 год. 7 кл. – 31 год.

4 кл. – 23 год. 8 кл. – 31,5 год.

9 кл. – 32 год.

Школа розпочинає заняття о 8 год. 30 хв. У 1 класі уроки тривають 35 хв.,

2-4 кл. – 40 хв., 5-9 кл. – 45 хв.

Розроблений режим дня
Уроки

Перерви

1

23

4

12

3

45

1

23

4

56

7

1кл.

8:30 - 9:059:25 - 10:00

10:30 - 11:05

11:40 - 12:00

2-4 кл.


8:30 - 9:10

9:25 - 10:05

10:30 - 11:10

11:40 - 12:20

12:30 - 13:10
5-9 кл.

8:30 - 9:15

9:25 - 10:10

10:20 - 11:05

11:25 - 12:10

12:30 - 13:15

13:25 - 14:10

14:20 - 15:0520хв.


30хв.

35хв.


15хв.

25хв.


30хв.

10хв.

10хв.

10хв.


20хв.

20хв.


10хв.

10хв.

Школа повністю забезпечена навчальними програмами, підручниками на 99%. Порівнюючи якість навчальних досягнень за минулий рік з попереднім вона збільшилася на 2 %. Учнів високого та достатнього рівня за ступенями: І ступінь – 10, що становить 56 % від загальної кількості учнів 1-4 класів;

ІІ ступінь – 18, що становить 42 % від загальної кількості учнів 5-9 класів.

Навчальні досягнення початкового рівня мають 2 учні з одного предмета. Аналіз написання адміністративних контрольних робіт на кінець навчального року свідчить, що учні засвоїли програмовий матеріал і навчальні досягнення збігаються з підсумковими класними контрольними роботами.

Висновки, які робить адміністрація школи: об’єктивне оцінювання знань, умінь і навичок учнів учителями школи. Проведення тематичної атестації дає змогу педагогам перевірити загальні уміння і навички навчальної діяльності учнів з тем. У школі особлива увага приділяється системі обліку відвідування учнями занять. Ведеться журнал, де вказуються учні які відсутні під час навчального процесу. Відслідковується надання довідок лікарень та інших документів про причину відсутності учнів. Позитивні результати дають спільні рейди контролю за відвідуванням учнями занять. Учителі школи своє педагогічне призначення вбачають у тому, щоб навчити дітей творити добро, виховати в них одну найціннішу якість – здатність дивуватися й радіти, відчувати душею й серцем красу навколишнього світу.


Якість виховної роботи

У 2010/2011 н.р. педагогічним колективом в основу виховної системи з учнями була визначена така мета: • сприяти формуванню особистісних рис школярів;

 • виховувати уміння захищати права людини, зокрема права дитини;

 • розвивати в учнів духовність, моральну, правову, фізичну та екологічну культуру.

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом. Сюди входять:

 • гурткова робота та робота гуртків за інтересами;

 • вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учнів у школі та поза нею;

 • взаємини з батьками;

 • проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Виховна робота проводилася за такими напрямками:

 • національно-патріотичне виховання;

 • громадянське виховання;

 • правове та превентивне виховання;

 • родинне виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • формування здорового способу життя і охорони життя та здоров”я дітей;

 • екологічне виховання.

Педагогічний колектив Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у 2010/2011 н.р. значну увагу приділяв системі правовиховної роботи з учнями та батьками. Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Статутом школи.

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

5. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

6. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.
Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада школи в складі директора школи, голови батьківського комітету. Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота штабу і комісії з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Адміністрація школи контролює роботу штабу з профілактики правопорушень. Засідання штабу відбувається один раз на місяць. Члени штабу допомагають класним керівникам залучити учнів схильних до правопорушень до гурткової роботи. Організовує різноманітну роботу про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка. Членами штабу проводяться рейди-перевірки по відвідуванню учнями школи, використання вільного часу. Двічі на семестр проводяться тренінгові заняття для батьків „Дитина та її права”, „Конфлікти з дитиною та шляхи їх вирішення”, „Шкідливі звички – наслідування негативної поведінки батьків”. Штаб підтримує зв'язок з класними керівниками і вчителями - предметниками. Учні 5-9 100% охоплені гуртковою роботою.
Форми і методи проведення профілактичної роботи з учнями.

В школі на основі річного плану роботи школи розроблено план по правовому вихованню учнів. Поновлено списки неблагонадійних сімей. Учнів схильних до правопорушень в школі не виявлено. Постійно проводяться рейди „Перерва”, „Дозвілля”, „Урок”.

Згідно з річним планом роботи школи, плану роботи по правовому вихованню проведено в жовтні місячник правових знань. Протягом місячника було проведені такі виховні заходи.
1. Виховна година для учнів 8 -9 класів „Діти: злочин і кара” (кл. керівники Сирота Н.Ю., Конопленко О.В.)

2. Година спілкування з елементами тренінгу для учнів 9 класу „Правомірна поведінка і правопорушення” (Марченко В.М., учитель правознавства).

3. Година спілкування з елементами інтерактивних методик „Толерантність” (Величко М.М., класний керівник 7 класу).

4. Виховна година „Правопорушення: причини та наслідки” (Мовчан В.В., кл. керівник 5 класу).

5. Година спілкування „Здоров’я та шкідливі звички” (Мелешко Л.М., кл. керівник 6 класу).

5. Виховна година „Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитинка мала” (Шульга Т.М., класовод 3 класу).

6. Виховна година „Права та обов’язки дітей” (Уманець С.М., класовод 1 класу.)

7. Година спілкування „Обов’язки батьків і дітей” (Жемчугова Т.І., класовод 2 класу).

8. Презентація виставки малюнків „Наші права” (Московець Н.Г., класовод 4 класу).

В школі, крім місячника правових знань, проводився тиждень правових знань, під час якого класними керівниками проводилися бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття: тренінг „Щастя – творити добро”; педагогічний практикум для батьків „Родина: ми і наші діти”; інформаційно-правова година „Живи за правилами”; інтелектуальна гра „Я – громадянин України”; диспут „Право дитини на дружбу”; година спілкування „Норми моралі та прав людини”; тренінги „Право породжує обов’язки”, „Психологічні особливості підлітків”; загальношкільний виховний захід „Справедливість і право”; ділова гра „Правовий ерудит”.

В школі обладнано куточок національної символіки, куточок правових знань, щомісяця випускається шкільна газета „Перлина”, де відводиться рубрика „Здоров’я”. В класах також розміщені куточки національної символіки, правила для учнів, інформаційні куточки, Конституція України.

В січні 2011 року проведено спільне засідання ради школи, педагогічної ради та виконкому Ручківської сільської ради з питання „ Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв та продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім на території села Ручки”.

Дирекція і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району та управлінням юстиції, лікарями, службою в справах сім’ї та молоді. Протягом навчального року проведено зустрічі з дільничним інспектором Гайдабурою В.С.

В школі вчителем історії та правознавства Марченком В.М. проводиться викладання предмету „Основи правознавства”. Володимир Миколайович проводить значну просвітницьку роботу серед учнів та батьків, опрацьовує з ними нормативно – правові документи, зокрема: „Загальну декларацію прав людини”, „Декларацію прав дитини”, Конвенцію ООН „По права дитини” у формі лекцій та бесід. Постійно поновлює матеріали куточка правових знань.

Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу „ Я і Україна. Громадянська освіта” ще в 3 класі . Курс основи здоров’я 5-9 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Класні керівники постійно підтримують зв’язки з сім’ями учнів. Два рази на семестр проводять обстеження житлово-побутових умов дітей, які виховуються у не благодійних сім’ях для подальшого визначення форм і виду надання соціальної,правової, матеріальної, педагогічної допомоги. Своєчасно складаються акти обстеження. У жовтні 2010 р. були проведені загальношкільні батьківські збори „Права та обов’язки батьків у вихованні дітей”. Протягом навчального року з батьками проведено такі заходи: круглий стіл „Егоїзм – добро чи зло”, диспут „Батьківський авторитет”, тренінг „Права і закони у житті наших дітей”.

Батьки – активні учасники всіх загальношкільних заходів, родинних свят, спортивних змагань.

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ правоосвітня робота з учнями та батьками. Плануючи роботу батьківського комітету школи, ради школи та піклувальної ради, завжди визначаються питання право виховної роботи.

Протягом 2010/2011 н.р. адміністрацією школи видано низку наказів з право виховної роботи:


 1. „Про відповідальність батьків за розвиток і виховання дітей” (наказ від 02.09.2010 р. №44)

 2. „Про вжиття заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх” (наказ від 14.09.2010 р. №47)

 3. „Про роботу з попередження злочинності та правопорушень серед учнів школи” (наказ від 29.09.2010 р. №48)

 4. „Про проведення місячника правових знань” (наказ від 01.10.2010 р. №51)

 5. „Про посилення роботи щодо захисту прав неповнолітніх від жорстокості та насильства в сім’ї” (наказ від 17.11.2010 р. №61)

 6. „Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту” (наказ від 30.11.2010 р. №63)

 7. „Про профілактику суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді” (наказ від 05.01.2011 р. №3)

Проведено засідання педагогічної ради „Стан правовиховної роботи за І семестр 2010/2011 н.р.” (протокол №2 від 11.01.2011 р.)

До адміністративної та кримінальної відповідальності вихованці школи не притягувались.

У школі проведені заходи до 15-ї річниці Конституції України: тематична година „Конституція – основний Закон України”, інформаційно-пізнавальна година „Державні символи України”.

Таким чином, педагогічний колектив намагається використати всі можливості, які є в школі та за її межами, щоб виховати громадянина нашої держави, який буде знати свої права, виконувати свої обов’язки і жити в правовому просторі.

Традиційними шкільними заходами є:

“Свято Першого дзвоника”, „День учителя”, „Свято талантів”, „Родинне свято”, „День відкритих дверей”, „Олімпійський урок”, „Останній дзвінок”.

Протягом року продовжувалась робота над проектами:

“Рослини нашої околиці”, (8 кл., керівник Сирота Н.Ю.);

“Український національний одяг”, (9 кл., керівник Конопленко О.В.);

“Вулиці села Ручок”, (7 кл., керівник Величко М.М.).

Учні школи брали активну участь у обласних та районних конкурсах, акціях, змаганнях.

На належному рівні в школі організована туристсько-краєзнавча робота. Проводились туристичні походи по рідному краю, мета яких – виявлення забруднених криниць, збирання матеріалів про природу, використання цих матеріалів у науково-дослідницьких роботах. Одним із завдань відродження школи є пошук і відновлення зв”язків з колишніми учнями Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів. Тому в школі створено музей історії школи та історико-краєзнавчий музей (керівник Марченко В.М., учитель історії, засновник Іщенко Г.І., учитель-пенсіонер). У фондах музею зберігаються оригінальні фотодокументи, колишні речі односельчан, листи, спогади.

У 2010/2011 н.р. у школі працювали гуртки:


 • „Туристсько-краєзнавчий” (керівник Мовчан В.В.);

 • „Витвір рук твоїх” (керівник Уманець С.М.);

 • „„Світ руками дітей” (керівник Сирота Н.Ю.)


Організація харчування в школі

Всього дітей в школі – 48. Гарячим харчуванням охоплені всі учні, що становить 100% від кількості дітей. Вживаються заходи, спрямовані на здешевлення вартості харчування школярів за рахунок власної заготівлі овочевої продукції та спонсорська допомога підприємств “ЛИСТ-Ручки” та “Ручки-АГРО” Учні 1-4 класів харчуються за державні кошти. Щорічно в шкільному таборі оздоровлюються учні 1-4 класів та діти пільгових категорій.Робота з педагогічними кадрами

У школі працює 13 учителів. Якісний склад педагогічних кадрів був таким:


За віком За педстажем

20-30 р. – 2 до 3 р. –

30-40 р. – 3 до 10 р. – 2

40-50 р. – 5 до 20 р. – 5

50-60 р. – 3 понад 20 – 6
спеціаліст вищої категорії – 4

спеціаліст І категорії – 6

спеціаліст ІІ категорії – 1

спеціаліст – 2

учитель-методист – 1

старший учитель – 2

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація школи регулярно проводила наради при директорові, оперативні методичні наради, співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу забезпеченню сприятливих умов ефективної роботи школи. Для забезпечення якості та ефективності окремих нововведень учителями школи адміністрація враховувала, відстежувала, прогнозувала наслідки інновацій у навчальному процесі. Для впровадження інноваційних технологій у школі проводиться діагностування серед педагогічного колективу. Систематично відвідуються уроки вчителів, даються своєчасно аналізи відвіданих уроків.
Організаційно-методична робота

Сучасність вимагає перегляду сформованих традиційних підходів до діяльності учасників навчально-виховного процесу. На основі діагностування й аналізу власної діяльності кожного вчителя, а також виходячи з реальних потреб педагогічного колективу, визначена науково-методична проблема школи „Підвищення якості знань учнів на основі оптимізації навчально-виховного процесу і впровадження інноваційних технологій”. В школі працювали такі методоб”єднання: • вчителів-предметників природничо-математичного циклу (голова методоб”єднання Мелешко Л.М., учитель математики, І категорія);

 • вчителів-предметників гуманітарного циклу (голова методоб”єднання Величко М.М., учитель української мови та літератури, вища категорія);

 • вчителів початкових класів (голова методоб”єднання Жемчугова Т.І., учитель початкових класів, І категорія);

 • методоб”єднання класних керівників (голова методоб”єднання Конопленко О.В., учитель іноземної мови, І категорія).

На засіданнях методоб”єднань були розглянуті такі питання:

 • „Упровадження інноваційних технологій на уроках математики”;

 • „Особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання молодших школярів”;

Проведено психолого-педагогічні семінари:

  • “Суть педагогічної технології”;

  • “Інтерактивні технології навчання”;

  • “Організація виховного процесу на основі вивчення розвитку індивідуальних здібностей учнів”.

Проблемно-наукові семінари:

 • “Нові підходи до змісту й методів організації особистісно орієнтованого навчального процесу”;

 • “Формування активно-позитивного ставлення учнів до майбутніх змін через органи учнівського самоврядування”.

Протягом навчального року вивчався стан викладання математики, фізкультури, біології, початкові класи. Здійснено тематичні перевірки з виконання практичної частини з різних предметів, рівень оволодіння програмовим матеріалом, уміннями та навичками. Вивчено стан адаптації учнів 1, 5 класів. Все це знайшло відображення в довідках, наказах по школі, матеріалах педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарах. Педагогічний колектив застосовував у своїй роботі такі форми і методи, які б спонукали учнів до творчості, створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення, залучали позаурочні інтереси і захоплення дітей до навчального процесу. Тому вчителі часто впроваджували у навчальний процес проведення нестандартних уроків: урок-семінар, урок-суд, урок-подорож, урок-розслідування, урок-брейн-ринг, урок-диспут, урок-конференція, урок-КВК. При проведенні таких уроків запроваджувались інтерактивні методи навчання:

 • ажурна пилка;

 • робота в групах;

 • мозковий штурм;

 • займи власну позицію;

 • мікрофон;

 • коло ідей;

 • два-чотири – всі разом;

 • акваріум.

Щорічний контроль техніки читання учнів 1-4 класів виявив, що 96% загальної кількості вихованців читають норму слів. Знання таблиці множення становить 97%.

Атестації педагогічних працівників минулого року підлягало чотири учителі, пройшло атестацію – 4. Атестаційна комісія присвоїла Уманець С.М., вчителю початкових класів, кваліфікаційну категорію „спеціаліст І категорії”; Шульгу Т.М. атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії”; Величко М.М. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії” та присвоєно звання „старший учитель”; Конопленко О.В. – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст І категорії”. Під час проведення атестації адміністрація дотримувалась норм управлінської етики, враховувала самооцінки вчителів та учнів. У школі проводились відкриті уроки, шкільні заходи. Щорічно проводяться тижні наук, творчі звіти учителів, які атестуються. Запровадження методики діагностування дає змогу на початку навчального року ознайомитися з самооцінкою рівня методичної кваліфікації кожного вчителя. Традиційними в школі є педради, інструктивно-методичні наради, наради за участю директора, семінари-практикуми. Протягом навчального року проведено тематичних засідань педрад – 6, нарад за участю директора – 12, загальношкільних практичних семінарів – 2, рейонних семінарів – 2. Крім традиційних форм роботи з учителями проводились тренінги, на яких педагоги вчились спілкуватися, розігрували різноманітні ситуації, опрацьовували окремі питання в дискусійних групах. З методичної роботи протягом навчального року видано 6 наказів. На засіданнях педагогічних рад розглядались такі питання з методичної роботи „Про систему роботи вчителя української мови та літератури Величко М.М.”, „Розвиток творчих здібностей учнів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання у початкових класах”, „Стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови”. Адміністрацією школи розроблені науково-методичні поради для педагогічних працівників, систематично проходять наради з обміну досвідом роботи та вивчення інноваційних методичних розробок педагогів району, області, України.


Робота допоміжних служб

Щорічно велику допомогу надає педагогічному колективу шкільна бібліотека. Пошук сучасних форм і методів популяризації літератури та розвиток літературних інтересів школярів здійснюються в бібліотеці завдяки координації зусиль бібліотекаря та педагога. У школі проведено день читацької критики, під час якого учні письмово висловлювали свої побажання щодо роботи бібліотеки. Завдяки співдружності бібліотекаря і вчителів протягом навчального року проводились конкурси, інтегровані уроки, бібліотечно-бібліографічні уроки. З нових форм роботи проведено: захист читацького формуляру, бенефіс читача, творчі завдання. До послуг дітей оформлено газетні матеріали. У школі пройшла акція „Подаруй книгу бібліотеці”. Під час акції „Живи, книго” було проведено масову роботу серед учнів школи з метою залучення їх до читання, розвитку їхніх читацьких запитів. У роботі бібліотеки використовувались різноманітні форми і методи: поле чудес, літературні ігри, калейдоскопи, подорожі, брейн-ринги, книжкові виставки, бібліотечні огляди літератури, вечори поезії, диспути. Ефективними формами популяризації бібліотеко-бібліографічних знань учнів стали бесіди, консультації, проведення бібліотечних уроків (урок-лекція, урок-бесіда, урок-доповідь, урок-змагання.) Було ознайомлено учнів із структурою книги, її оформленням, правилами користування. Головними завданнями, над якими працює бібліотекар є: • формування читацьких навичок в учнів;

 • виховання любові до рідної землі, до праці в ім”я України;

 • сприяти взаєморозумінню та довіри у відносинах між батьками та дітьми.

Проведено бібліотечний урок „Як користуватися довідковою літературою”, акція „Пам”ять”, година спілкування “Я і мої права”, усний журнал „Моя родина - Україна”, бібліотечні заходи: “Українська дитяча книга і традиції нашого народу”, “Книга – наш друг”. Школа виписує видання „Освіта України”, „Директор школи”, „Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”, „Гадяцький вісник”, „Позакласний час”, „Урядовий кур”єр”, “Шкільна бібліотека” Фінансовий стан фонду на кінець року становить – 4951

художня література – 2301

галузева література – 548

підручників – 900

з них: 1-4 кл. – 222

5-9 кл. – 678
Матеріально-технічне забезпечення

У школі створені належні умови для роботи і навчання учасників навчально-виховного процесу. Проведено ремонтних робіт на суму 4480 грн. З них позабюджетні кошти – 2400 грн., бюджетних – 1080 грн. Матеріальне забезпечення школи складають основні засоби: 1 телевізор, 2 холодильники, 2 швейні машини, 2 діапроектори, 2 магнітофони, 4 комп”ютери, 1 DVD-програвач, карооке міні домашній кінотеатр. Рада школи, піклувальна рада активно підключаються до таких аспектів управлінської діяльності директора, як вдосконалення матеріально-технічної бази, залучення додаткових ресурсів для забезпечення діяльності та розвитку школи.


Соціальний захист, охорона здоров”я

У 2010/2011 навчальному році у школі значна увага приділялася збереженню взаємозв”язку діяльності школи та батьків. Проводились індивідуальні бесіди з батьками щодо виховання їхніх дітей. Налагоджена взаємодія з підприємствами с. Ручки „ЛИСТ-Ручки” та „Ручки-АГРО”. Медичне обслуговування проводиться Ручківським ФАПом та П-Роменською дільничною лікарнею. Безкоштовним харчуванням за бюджетні кошти було охоплено 18 учнів 1-4 кл. Учням видано 4 дипломи за призові місця у районних олімпіадах з базових дисциплін, 1 диплом за призове місце у МАН. Зауважень і пропозицій з питань діяльності школи від батьків, громадськості села протягом навчального року не поступало.


Висновок

З метою розвитку інтересів учнів, їхніх здібностей і схильностей, реалізації інтелектуальних можливостей кожного педагогічний колектив у 2011/2012 н.р. ставить перед собою такі завдання: • формувати національну свідомість і самосвідомість школярів;

 • розвивати індивідуальні здібності кожного учня;

 • забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей, охорону та зміцнення їхнього здоров”я, формувати екологічну культуру;

 • систематично впроваджувати інноваційні форми роботи у навчально-виховний процес.

Каталог: metod
metod -> Методика та форми роботи з батьками учнів
metod -> Календарно-тематичне планування факультативного курсу «література рідного краю» 1-11 класи 1 клас (17 год)
metod -> Диктанти-вікторини
metod -> Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників
metod -> Методичні рекомендації для навчальних закладів: загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних
metod -> Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/2017 навчальному році
metod -> Фізична культура


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал