7 клас 70 годин – 2 години на тижденьСкачати 165,13 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір165,13 Kb.
7 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

К-ть годин

Примітка

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

4

1

23

4


Осадченко А.П.,урок 1-5

Вступ

Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

Особливості живлення тварин.

Будова тварин: клітини, тканини, органи та системи органів.Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.


Учень/учениця:

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;


- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин;


- органи тварин;

- системи органів тварин та їх функції;описує:

- будову тіла тварин;

- відмінності тварин від рослин та грибів;

характеризує:

- живлення тварин;порівнює:
- будову клітин тварин і рослин;
- типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;

розпізнає:

- клітини тварин;

- тканини тварин;

висловлює судження
щодо значення зоологічних знань.


26

5/1


6/2

7/3


8/4

9/5

10/6

11/7


12/8

13/9


14/10

15/11


16/12

17/13


18/14

19/15
20/16


21/17

22/18


23/20

24/21


25/22
26/23

27/24


28/25

29/26
30/27


Сніцарук Н.І., Урок 5-10

Гаврилюк Н.М., урок 11-15

Мелехіна Н.М., урок 16-20

Кольба Н.П., урок 21-25

Мельник Т.О., урок 26-30Тема 1. Різноманітність тварин

Поняття про класифікацію тварин.

Різноманітність тварин.*

Кишковопорожнинні.Міні-проект (за вибором)

Тварини рекордсмени.

Як утворюються коралові острови?

Кільчасті черви.

Членистоногі:

Ракоподібні,

Павукоподібні,

Кліщі


Комахи.

Комахи.


Практичні роботи:

1. Різноманітність членистоногих.Узагальнення знань

Молюски.


Практична робота:

2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі.

Паразитичні безхребетні тварини.

Хордові (загальна характеристика).

Риби.

Амфібії.Рептилії.

Узагальнення знань

Птахи.


Практична робота:

3. Екологічні групи птахів.

Ссавці.

Практична робота:

4. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.Міні-проект (за вибором)

Тварини будівельники.Узагальнення знань
*[Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовища існування, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини тварин зазначених груп]

Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин

Лабораторні дослідження : Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

Виявлення ознак пристосованості комах до життя на суходолі.


Вивчення представників різних рядів комах.

Будова мушлі молюсків.

Будова яйця птахів.

Зуби ссавців.
Учень/учениця:

[на прикладі зазначених у змісті груп тварин]називає:

- середовища існування тварин;


- визначальні ознаки будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших;

- ознаки хордових тварин;

- рідкісні види України та свого краю;

наводить приклади:

-тварин, які належать до зазначених груп;


- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб;


- видів тварин, що завдають шкоди сільському господарству;
- комах-запилювачів, одомашнених комах;

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях;

характеризує:

- визначальні особливості способу життя, розмноження і розвитку тварин зазначених груп;

- різноманітність тварин;

- пристосування тварин до життя у воді;

- особливості будови тварин, зумовлені пристосуванням до життя на суходолі;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя;

- роль тварин у екосистемах та значення в житті людини;визначає:

- риси пристосованості тварин до середовища існування;застосовує знання:
- про біологічні особливості паразитичних безхребетних для попередження зараження ними;

робить висновок:
- особливості будови організму тварин - результат пристосування до умов середовища існування.

16
31/1
32/2

33/3

34/4

35/536/6

37/7

38/8

39/9
40/10


41/11


42/12

43/13

44/14

45/1546/16
47/17

Шуляк С.П.,урок

31-35

Даценко В.В., урок 36-40Карпова С.В., урок 41-45

Сарніцька Н.М.

урок 46-50


Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем.

Дихання та газообмін у тварин.Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.Практичні роботи:5.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

Виділення, його значення для організму.

Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин.

Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової си стеми.Практична робота:6.Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.Узагальнення знань
Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Захист. Пристосування для активного захисту і нападу.

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття їх значення.Міні-проект (за вибором)

Як бачать тварини.

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин.

Практична робота

7.Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин.Міні-проект (за вибором)

Турбота про потомство.Узагальнення знань

Лабораторні дослідження:

Вивчення особливостей покривів тіла тварин.

Вивчення способів дихання тварин (на прикладі хребетних).

Вивчення реакцій тварин різних груп у відповідь на подразнення.

Вивчення органів чуття тварин.

Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).


Міні-проект (за вибором)

Майстерність маскування.

Як бачать тварини.

Турбота про потомство.

Як тварини визначають напрям руху.


Учень/учениця:

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання, кровообігу, виділення;

- типи кровоносної системи;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- пристосування тварин для захисту та нападу;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини:

- типи розвитку;описує:

- способи живлення, травлення, дихання, виділення, прояву подразливості у тварин;характеризує:

- різноманітність травної системи тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття у різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

пояснює:

- значення живлення, дихання, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму;уміє визначати (за зображеннями, описом):

- тип симетрії тіла тварин;

- тип кровоносної системи;

- тип і стадію розвитку тварин;

- системи органів;

- спільні ознаки та відмінності в будові систем органів та окремих органів;порівнює і зіставляє:

- органи і системи органів у різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин;

пояснює відповідними прикладами:

- взаємозв’язок життєдіяльності і будови організму тварин;робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з ускладненням функцій.

10

48/1


49/2

50/3


51/4

52/5


53/6

54/7


55/8

56/9


57/10

Чорна Т.О.,

Урок 51-55

Хвиль Л.С., урок 56-60Тема 3. Поведінка тварин

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.

Стратегії поведінки. Інстинкт.  Біологічне значення інстинкту і научіння. 

Структура поведінкового акту. Типи поведінкових реакцій.

Видова схильність до деяких форм поведінки.

Суспільна поведінка тварин.Міні-проект (за вибором):

Спільноти тварин.

Територіальна поведінка.

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.Міні-проект (за вибором):

Як спілкуються тварини.

Як вчаться пташенята.
Практичні роботи:

8. Визначення направленості поведінкових актів тварин (за відеоматеріалами)Міні-проект (за вибором):

Як тварини користуються знаряддями праці.


Узагальнення знань
Лабораторні дослідження:

Спостереження за поведінкою тварин (вид визначається учителем).Міні-проект (за вибором):

Спільноти тварин.

Чому мігрують тварини.

Як спілкуються тварини.

Як вчаться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці.
Учень/учениця:

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- типи поведінкових реакцій тварин;

- стратегії поведінки тварин;

наводить приклади:

- проявів поведінки у тварин;

- способів орієнтування тварин, використання ехолокації;

характеризує:

- біологічне значення інстинкту та научіння;

- роль стимулу в поведінкових реакціях;

- вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки;пояснює:

- зміни поведінки тварин з часом;

- циклічні зміни поведінки;

- роль минулого досвіду і научання у поведінці;

- ритуалізацію поведінки;

- принципи соціальної поведінки;

- групову поведінку;

- принципи територіальної поведінки;спостерігає та описує:

- прояви подразливості у різних груп тварин;

- поведінку тварин;розпізнає:

направленість поведінкових актів;робить висновок про

пристосувальне значення поведінки тварин.


6

58/1


59/2

60/3


61/4

62/5


63/6

65/7


66/8

Бондаренко О.Ф., урок 61-65

Кожухівський С.В., урок 66-70


Тема 4. Організми і середовище існування

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

Ланцюги живлення і потік енергії.

Взаємозв’язок компонентів екосистеми.

Співіснування організмів в угрупованнях.

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

Основи охорони природи.

Природоохоронні території.

Червона книга України.
Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.Учень/учениця:


називає:

- чинники середовища існування;

- причини зменшення чисельності популяції;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на організми;

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

- роль організмів у кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі і повернення хімічних елементів у середовище;
характеризує:
- взаємодію організмів між собою і середовищем життя;

визначає:

організми як продуценти, консументи, редуценти;висловлює судження

щодо етичного ставлення до природи та охорони природи.


2

67/1


68/2

69/3


70
Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природиЕкскурсії

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

Єдність живої природи

Підсумковий урокУчень/учениця:

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);розпізнає:

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом;робить висновок:

- про єдність живої природи.


Екскурсії

Різноманітність тварин свого краю.Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.
Каталог: Metodkabinet
Metodkabinet -> 7 клас Географія материків та океанів (70 годин, 2 години на тиждень)
Metodkabinet -> Методичні рекомендації щодо викладання предмета основи здоров’я у 2013-2014 навчальному році
Metodkabinet -> Довідка за результатами проведення тематичної перевірки
Metodkabinet -> Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня
Metodkabinet -> М. Умань 2013 рік Їх імена та досвід занесено до картотеки Передового педагогічного досвіду освітян
Metodkabinet -> Конкурсу «Кращий предметний тиждень»
Metodkabinet -> Відділ освіти Уманської райдержадміністрації Методичний кабінет
Metodkabinet -> Уроків української літератури за рівнем стандарту, академічним рівнем 11 клас
Metodkabinet -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал