2012 р. План роботи навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернігівській області на 2012рікСкачати 363,68 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір363,68 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління

освіти і науки

облдержадміністрації

___________А.А.Заліський
«______»_____________ 2012 р.

ПЛАН

роботи навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти

в Чернігівській області на 2012рік

Чернігів

2012
План

роботи навчально-методичного центру професійно-технічної освіти

в Чернігівській області на 2012 рік
І. Вступ.

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Чернігівській області протягом 2011 року працював над проблемою «Підвищення якості навчального процесу шляхом формування високої фахової компетентності педагогічних працівників». Її реалізація здійснювалась через впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, роботу творчих груп, проведення проблемних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, відкритих уроків із застосуванням сучасних педагогічних технологій і комп’ютерної техніки.

Позитивний вплив на формування фахової майстерності педпрацівників мав також обласний конкурс молодих педагогів професійно-технічних навчальних закладів «Надія профтехосвіти», проведений у листопаді 2011 року, в якому взяли участь 15 викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Проведення конкурсу молодих педагогів, розгляд питань, пов’язаних з реалізацією проблемної теми на засіданнях обласних методичних секцій, семінарах, під час презентацій сприяли позитивному вирішенню питань підвищення якості організації навчально-виробничого процесу в ПТНЗ області.

Протягом року під керівництвом НМЦ ПТО працювали 26 методичних секцій різних категорій педагогічних працівників ПТНЗ області. За звітний період проведено 43 засідання, де розглядались питання удосконалення організації навчально-виховного процесу, обговорювались творчі звіти інженерно-педагогічних працівників, вивчались нормативно-правові документи, що регламентують діяльність ПТНЗ, проводились огляди навчально-методичної літератури, виставки дидактичних матеріалів.

Проблема формування фахової компетенції педкадрів, передового досвіду знаходилась під постійним контролем методцентру. Так, в 2011 році проведено і обговорено 31 відкритий урок, 16 позаурочних заходів, 9 презентацій.

Всі засідання обласних методичних секцій проходили із мультимедійним супроводом. Під час засідань проводились круглі столи, методичні фестивалі, методичні тренінги, ярмарки педагогічних ідей, методичні калейдоскопи та інші інноваційні форми роботи.

Розгляд на засіданнях обласних методичних секцій питань, пов’язаних з реалізацією проблемної теми, сприяв підвищенню якості організації навчально-виробничого процесу в ПТНЗ області.

Актуальним напрямом роботи НМЦ ПТО також залишалась діяльність із удосконалення регіональної інформаційної мережі ПТНЗ, запровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій, електронних версій навчальних та методичних посібників. З цією метою протягом 2011 року в ПТНЗ проведені тренінги з викладачами і майстрами виробничого навчання, за програмою Intel пройшли навчання 118 інженерно-педагогічних працівників.

У 2011 році між НМЦ ПТО та Інститутом ПТО НАПН України заключено угоду про співробітництво в інноваційному проекті з розробки відкритого інформаційного середовища для ПТО. Для реалізації угоди проведено спеціальні курси для 10 кращих викладачів спецпредметів за програмою розробки електронних підручників. Всі викладачі, що завершили курси, отримали завдання з експериментальної розробки визначених тем для електронних підручників.

Якість навчального процесу залежить від професійної майстерності та компетенції інженерно-педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін здійснювалось на базі Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників та на базі навчально-практичних центрів за профілем.

У 2011 році пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Донецького інституту ППО 56 майстрів виробничого навчання та 36 викладачів спецдисциплін.

Крім того, 23 майстри виробничого навчання пройшли курси підвищення кваліфікації на базі навчально-практичних центрів за професійним спрямуванням та 80 майстрів пройшли стажування на підприємствах в тому числі 12 з них за кордоном.

Зміни в оновленні змісту професійної підготовки відбулися внаслідок впровадження Державних стандартів професійно-технічної освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135. Так, в цьому навчальному році в ПТНЗ області підготовка кваліфікованих робітників проводиться за 82-ма професіями

В зв’язку з проведенням в Україні футбольного чемпіонату «Евро-2012» навчально-методичним центром професійно-технічної освіти здійснена відповідна організаційна та практична допомога ПТНЗ області щодо розробки робочих навчальних планів для завершення навчального року до 25 травня. Навчально-методичний центр ПТО систематично надає методичну та практичну допомогу професійно-технічним навчальним закладам області незалежно від форм власності та підпорядкування з питань ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти та атестації навчальних закладів у встановленому порядку.

Значна робота із підвищення фахової компетенції та запровадження нових виробничих технологій здійснювалась через навчально-практичні центри. На даний період в області працює 8 навчально-практичних центрів:

За підтримки НМЦ ПТО на базі Чернігівського ПЛЗТ відкрито в жовтні 2011 року регіональний навчально-практичний центр інноваційних будівельних технологій KNAUF з підготовки монтажників гіпсокартонних конструкцій.

Підвищення рівня професійної підготовки учнів забезпечило проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіад з предметів профтехциклу. Так, у звітному році проведені обласні конкурси професійної майстерності серед учнів з професій:


 • «Кондитер» на базі Чернігівського центру ПТО;

 • «Електрозварник ручного зварювання» на базі Чернігівського ПЛ залізничного транспорту;

 • «Штукатур» на базі Чернігівського ПБЛ;

 • «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» на базі Куликівського ПАЛ;

 • «Верстатник широкого профілю» на базі Чернігівського ВПУ.

Переможці обласних конкурсів брали участь у Всеукраїнських конкурсах. Учениця Чернігівського центру професійно-технічної освіти Католик Марина на Всеукраїнському конкурсі «Кондитерів» зайняла 4 місце.

У червні 2011 році було проведено обласну Інтернет-олімпіаду серед учнів будівельних професій з предметів загальнотехнічної підготовки.

Поряд з навчальною діяльністю значну увагу методцентр приділяв створенню ефективної системи виховної роботи в ПТНЗ.

З метою виявлення творчих педагогів, популяризації і впровадження інноваційних технологій виховання, що обумовлюють розвиток особистості учнів, морально підготовлених до ефективної праці в сучасних умовах, стимулювання розвитку учнівського самоврядування у 2010-2011 навчальному році проведено огляд-конкурс позаурочної виховної роботи «Від креативного класного керівника до творчого вихованця» в професійно-технічних навчальних закладах області.

Свій професіоналізм у здійсненні виховної роботи продемонстрували 19 класних керівників, з яких двоє мають звання «старший викладач», один – «викладач-методист», 7 – вищу категорію.

Під керівництвом НМЦ ПТО в області продовжує свою роботу клубне об’єднання “Ровесник” для учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування, що навчаються в ПТНЗ м. Чернігова. Мета його діяльності – сприяти соціально-психологічному та правовому захисту дітей цієї категорії. Кожен учень протягом року отримував кваліфіковану допомогу в соціальному, правовому, медичному, психологічному захисті.

Протягом року НМЦ ПТО виконував замовлення закладів на видачу учнівських квитків, забезпечував підручниками, бланками паперових свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації адміністратора та бланками навчальної документації, а також здійснював моніторинг функціонування сайтів професійно-технічних закладів області всіх типів та форм власності.Разом з тим недостатньо уваги приділено таким напрямкам:

 • формуванню системи безперервної освіти педагогічних кадрів;

 • забезпеченню участі ПТНЗ у Всеукраїнських та Міжнародних виставках;

 • створенню позитивного іміджу системи ПТО через ЗМІ;

 • формуванню та навчанню дійового резерву керівних кадрів;

Методична проблема: Формування високої фахової компетентності педагогічних працівників шляхом освоєння сучасних педагогічних та професійних технологій..
ІІ. Організаційно-методична роботаЗміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Здійснити моніторинг якості професійно-технічної освіти області (за показниками МОН молодь спорту)

1 квартал

Відділ інформаційно-методичного забезпечення

2

Відвідати державну підсумкову атестацію учнів із загальноосвітніх дисциплін і провести порівняльний аналіз з навчальними досягненнями учнів за рік і результатами діагностичних контрольних робіт

ІІ квартал за графіком

Методисти лабораторії загальноосвітньої підготовки

3

Здійснити організаційну роботу по участі в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання учнів ПТНЗ області, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів

І-ІІ квартал

Методисти лабораторії загальноосвітньої підготовки

4

Відвідати поетапні та державні кваліфікаційні атестації учнів ПТНЗ області, проаналізувати стан професійної підготовки та надати пропозиції щодо її удосконалення

Згідно графіка проведення

Методисти лабораторії професійної підготовки

5

З метою надання методичної допомоги керівникам та педагогічним працівникам навчальних закладів вивчити:

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професій сільськогосподарського виробництва та автотранспортної галузі;

 • стан професійної підготовки незайнятого населення в Прилуцькому ліцеї;

 • стан ефективності підготовки учнів у навчально-практичних центрах з професій:

 • перукар (ЧПЛП);

 • швачка, кравець (ЧВПУПО);

 • кухар, кондитер, офіціант (ЧЦПТО)

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професії «Агент з постачання» у Прилуцькому ПЛ;

 • стан викладання предмета «Технологія приготування їжі» у ПТНЗ області

 • стан загальноосвітньої підготовки учнів у Чернігівському ВПУ;

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професій сільськогосподарського виробництва

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професії «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника» в Щорському ВПУ лісового господарства»;

 • організацію методичної роботи з вивчення стану викладання загальноосвітніх предметів у Дігтярівському ПАЛ;

 • стан організації професійної підготовки учнів на випуску корисної продукції в Щорському ВПУ лісового господарства;

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професій сільськогосподарського виробництва і автомобільного транспорту в Мринському ПТУ №33;

 • стан ведення журналів теоретичного навчання в групах з отриманням повної загальної середньої освіти;

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професій сільськогосподарського виробництва і автомобільного транспорту в Дігтярівському ПАЛ;

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професій сільськогосподарського виробництва в Ічнянському ПАЛ;

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професій:

 • електрозварник ручного зварювання в Чернігівському ПБЛ;

 • залізничного транспорту в Чернігівському ПЛ залізничного транспорту;

 • стан запровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес з професії «Перукар» у ПТНЗ області;

 • стан професійної підготовки з професії «Швачка,кравець» у Чернігівському ПЛП;

 • стан загальноосвітньої підготовки учнів у Ічнянському ПАЛ;

 • стан професійної підготовки «Агент з організації туризму» в Чернігівському ВПУПО;

 • організацію методичної роботи з вивчення стану викладання загальноосвітніх предметів у Прилуцькому ПЛ;

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професій сільськогосподарського виробництва і автомобільного транспорту в Куликівському ПАЛ;

 • стан викладання спецпредметів з професії «Продавець» у ПТНЗ області;

 • стан професійної підготовки та комплексного методичного забезпечення з професії «Оператор комп’ютерного набору; адміністратор» у Чернігівському ВПУ;

 • стан професійної підготовки незайнятого населення:

 • Чернігівське ВПУ ПО

 • Куликівський ПАЛ

 • стан дотримання ліцензійних умов ПТНЗ, що здійснюють діяльність з надання освітніх послуг у сфері ПТО:

 • обласний навчально-курсовий комбінат ТСО України;

 • Менський СТК ТСО України

 • Сосницький СТК ТСО України

Лютий

Лютий

Січень-лютийБерезень

Березень-квітень


Березень
Березень

Квітень


Квітень

Квітень


Квітень
Травень

Травень


Вересень

Вересень

Вересень-жовтень

Жовтень
Жовтень


Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад-грудень


Грудень

Жовтень


грудень

Січень
Березень

Квітень

Горонович О.В.

Науменко М.П.

Зінченко В.П.

Медвєдєва О.І.

Бесєдіна А.М.

Медвєдєва О.І.
Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Горонович О.В.

Бесєдіна А.М.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Калініна Л.М.

Горонович О.В.

Науменко М.П.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.
Горонович О.В.

Науменко М.П.


Горонович О.В.


Науменко М.П.


Медвєдєва О.І.


Медвєдєва О.І.


Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Бесєдіна А.М.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Горонович О.В.

Науменко М.П.

Медвєдєва О.І.


Бесєдіна А.М.

Зінченко В.П.


Кривопиша Ф.П.


6

Проаналізувати стан працевлаштування випускників ПТНЗ в 2011 році та вказати шляхи покращення балансу між пропозицією і попитом ринку праці області

СіченьЗінченко В.П.


7

Зробити аналіз результатів діагностичних контрольних робіт із базових загальноосвітніх предметів за курс базової школи учнів І курсу

Жовтень


Ткач Н.М.

Красковська І.І.8

Здійснити моніторинг навчальної діяльності ПТНЗ області за 2011-2012 навчальний рік

Червень


Гріненко В.В.

Методисти НМЦ ПТО9

Надавати методичну допомогу ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування з підготовки документації для отримання ліцензії на право підготовки кваліфікованих робітників та здійснювати підготовку відповідних матеріалів для розгляду їх на засіданнях РЕР та експертної ради ДАК

Згідно графіка засідань


Кривопиша Ф.П.


10

Надати методичну допомогу ПТНЗ у підготовці та проведенні атестації:

Сосницький ПАЛ;

Носівський СТК ТСОУ;

Сокиринський ПАЛ;

Ніжинський ПЛПС;

Чернігівське ВПУ;

Щорське ВПУЛГ.


Лютий-квітень

Січень-березень

Березень-травень

Березень-травень

Листопад-грудень

Жовтень-грудень


Кривопиша Ф.П.

Методисти НМЦ ПТО11

Підготувати атестаційні матеріали ПТНЗ для розгляду їх на засіданні РЕР та експертної ради ДАК

Травень-липень


Кривопиша Ф.П.


12

Організувати роботу творчих груп з питань розробки:

 • завдань для проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів з професій:

 • продавець продовольчих товарів;

 • агент з організації туризму;

 • слюсар з ремонту автомобілів;

 • пекар;

 • монтажник гіпсокартонних конструкцій;

 • завдань обласних олімпіад серед учнів ПТНЗ із загальноосвітніх предметів;

 • завдань для проведення олімпіад з будівельних з професій;

 • текстів діагностичних контрольних робіт для І курсу;

 • завдання ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика;

 • завдань ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу Т. Шевченка

Січень


Лютий

Січень


Лютий

Лютий
Січень


Квітень
Травень
Жовтень
Жовтень

Медвєдєва О.І.

Бесєдіна А.М.

Науменко М.П.

Медвєдєва О.І.

Калініна Л.М.


Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Калініна Л.М.
Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Красковська І.І.
Красковська І.І.


13

Підготувати методичні листи, рекомендації та розробки:

 • Методичний лист «Використання Чернігівського будівельного порталу в навчальному процесі будівельних ПТНЗ»;

 • Методичний лист про організацію методичної роботи з вивчення стану викладання предметів у Дігтярівському та Прилуцькому професійних ліцеях;

 • Методичний лист «Стан працевлаштування випускників ПТНЗ в 2011 році та шляхи покращення балансу між пропозицією та попитом робочої сили на регіональному ринку праці»;

 • Методичні рекомендації «Організація та порядок здійснення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, сільськогосподарських машин і меліоративної техніки»;

 • Методичні рекомендації «Методичне забезпечення проведення атестації ПТНЗ»

 • Методичні рекомендації «Структурні особливості уроків виробничого навчання»;

 • Методична розробка «Траєкторія розвитку творчості педагогічного колективу. Основні види методичної продукції»;

 • Методичні рекомендації «Підготовка викладача (майстра виробничого навчання) до уроку в умовах запровадження новітніх сучасних технологій;

 • Методичні напрацювання «Тести для визначення рівня навчальних досягнень учнів з предмета «Інформаційні технології в комерційній діяльності» для професій «Агент з постачання»

Січень


Жовтень

Березень

Січень

Березень


Травень

Серпень

Жовтень

Листопад-грудень
Калініна Л.М.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Зінченко В.П.

Горонович О.В.

Кривопиша Ф.П.
Медвєдєва О.І.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.

Науменко М.П.

Бесєдіна А.М.


14

Організувати роботу обласної школи резерву керівних кадрів ТПО

Березень,

Жовтень


Гріненко В.В.

Підгайна Л.А15

Здійснити координацію та аналіз роботи регіональних навчально-практичних центрів

Січень-лютий


Науменко М.П.

16

Здійснювати методичний супровід та надавати методичну допомогу в плануванні та організації роботи навчально-практичних центрів

Постійно


Методисти лабораторії профпідготовки

ІІІ. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду

1

Вивчити та узагальнити досвід роботи:

 • Педагогічних працівників з професійного навчання безробітних у Чернігівському ПЛП;

 • Систему організації і проведення лабораторних і практичних робіт викладача технології опоряджувальних робіт Чернігівського ПБЛ Антощук І.М.;

 • Викладача світової літератури Дігятрівського ПАЛ Орхіменко В.Ю.

 • Викладача хімії Щорського ВПУ Демченко В.Т.

 • Викладача інформатики Чернігівського ПЛДП Курач О.С.;

 • Викладача української мови та літератури Чернігівського ПЛДП Грицан Л.О.;

 • Викладача спецдисциплін Чернігівського ВПУ Галаган Н.З.

Березень

Березень-червень

Квітень


Вересень
Листопад
Листопад

Листопад

Зінченко В.П.

Калініна Л.М.


Красковська І.І.

Ткач Н.М.
Ткач Н.М.
Красковська І.І.

Бесєдіна А.М.2

Провести засідання круглих столів:

 • Стимулювання пізнавальної діяльності учнів як засіб їхнього саморозвитку і самореалізації на уроках української мови та літератури;

 • Ексклюзивне оздоблення вечірніх суконь;

 • Обмін досвідом щодо організації проведення виробничої практики на виробництві в сучасних умовах;

 • Методика підготовки і проведення лабораторно-практичних робіт з предметів профтехциклу з професій харчової промисловості;

 • Шляхи формування в учнів креативних та інтелектуальних компетентностей на уроках української мови;

 • Обмін досвідом щодо розробки завдань до тематичних, ступеневих та кваліфікаційних атестацій учнів сільськогосподарських професій;

 • Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні загально-навчальних умінь і навичок, ключових компетентностей учнів

Лютий

Лютий
Березень

Травень

Жовтень

Жовтень


Листопад

Красковська І.І.


Медвєдєва О.І.


Науменко М.П.

Медвєдєва О.І.


Красковська І.І.

Горонович О.В.

Ткач Н.М.
3

Провести обласні семінари:

 • Семінар-практикум з монтажу санітарно-технічних систем за технологіями та інструментами і пристосуваннями фірми Ротенберга, Remz, Bosch;

 • Семінар-практикум з монтажу гіпсокартонних конструкцій за технологіями та інструментами торгової марки КНАУФ;

 • Семінар-практикум «Застосування комп’ютерних технологій у проектному навчанні»

 • Семінар голів МК ПТНЗ області «Основні види методичної продукції»;

 • Інтернет-семінар з розробниками електронних підручників для ПТНЗ;

 • Семінар «Підвищення професійної компетенції викладачів спецдисциплін на основі досягнень науки, техніки та передового педагогічного досвіду;

 • Проблемний семінар «Формування гіпотез та побудови умовиводів, розвиток просторового мислення учнів на уроках математики

Лютий – жовтень


Березень – Листопад

Березень

Червень


Травень
Жовтень

Грудень


Калініна Л.М.


Калініна Л.М.


Ткач Н.М.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.


Гріненко В.В.
Гріненко В.В.

Методисти профпідготовки


Ткач Н.М.


4

Інноваційні форми роботи

 • Методичний фестиваль «Проблемне навчання та екологізація фізичної освіти в процесі розв’язування задач»;

 • Калейдоскоп методичних ідей «Інформаційні технології у позаурочній роботі з учнями. Використання ресурсів Інтернет для самоосвіти учнів»;

 • Презентація проекту «Ексклюзивне оздоблення вечірніх суконь»;

 • Методичний вернісаж «Предметні тижні як засіб інтелектуального зростання учня та його творчого потенціалу»

 • Методичний калейдоскоп «Траєкторія розвитку творчості педагогічного колективу»;

 • Педагогічна майстерня «Формування критичного мислення учнів на уроках суспільних дисциплін»

 • Методичний калейдоскоп «Професійна спрямованість викладання хімії та біології»

 • Методичний фестиваль «Проектні технології як засіб підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови, створення мовного портфоліо»;

 • Педагогічна майстерня «Моніторинг професійної педагогічної майстерності»

 • Педагогічна скарбничка «Актуальні проблеми сучасної історичної освіти: гармонія чи компроміс між наукою та історичною пам’яттю»

Лютий


Березень

Лютий
Квітень

Квітень

КвітеньТравень
Травень

Вересень


Жовтень

Ткач Н.М.

Ткач Н.М.

Медвєдєва О.І.


Красковська І.І.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.
Красковська І.І.

Ткач Н.М.


Красковська І.І.

Ткач Н.М.

Красковська І.І.
Красковська І.І.


IV. Проведення обласних конкурсів, олімпіад, виставок

1

Провести обласні конкурси фахової майстерності серед учнів з професій:

 • Продавець продовольчих товарів;

 • Агент з організації туризму;

 • Слюсар з ремонту автомобілів;

 • Пекар

 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Січень


Лютий

Лютий


Лютий

БерезеньМедвєдєва О.І.

Бесєдіна А.М.

Науменко М.П.

Медвєдєва О.І.

Калініна Л.М.2

Провести обласний огляд-конкурс кабінетів спецдисциплін

Січень- Листопад

Оргкомітет журі конкурсу

3

Провести ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

жовтень

Красковська І.І.


4

Провести ІІ етап Всеукраїнського конкурсу ім. Т. Шевченка

Жовтень


Красковська І.І.


5

Провести обласний конкурс фахової майстерності майстрів виробничого навчання з професій «Перукар»

Вересень

Медвєдєва О.І.


6

Провести обласні олімпіади серед учнів ПТНЗ із загальноосвітніх предметів

І квартал

Ткач Н.М.

Красковська І.І.7

Провести інтернет-олімпіаду серед учнів ПТНЗ з будівельних професій

Травень

Калініна Л.М.

8

Організовувати та проводити виставки методичних та дидактичних матеріалів, виробів під час проведення засідань обласних методичних секцій, семінарів, круглих столів, конференцій та «Ярмарок професій»

Згідно з планом їх проведення

Методисти НМЦ ПТО

V. Підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ

1

Організувати направлення на курси підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ до Київського університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України

За планом університету

Гріненко В.В.

Підгайна Л.А.2

Організувати підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітніх предметів на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

За планом інституту

Підгайна Л.А.

3

Організувати і провести курси підвищення кваліфікації викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання на базі Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників та на базі НМЦ за галузевим спрямуванням.


За планом інституту

Гріненко В.В.

Підгайна Л.А.4

Розробити проект плану підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ області на 2013 рік

Червень-липень

Гріненко В.В.

Підгайна Л.А.VІ. Інформаційно-аналітична діяльність

1

Підготовка і видання аналітичних матеріалів діяльності ПТНЗ області з напрямків:

 • стан ринку праці;

 • моніторинг діяльності ПТНЗ за визначеними Міністерством освіти індикаторами:

 • анкетування випускників та роботодавців;

 • якісний склад працівників ПТНЗ;

 • моніторинг оновлення інформації та баз даних ПТНЗ на порталі ПТО в Україні

Протягом року

Бесєдіна А.М.

Зінченко В.П.

Підгайна Л.А.


2

Розроблення нових комп’ютерних програм, електронних текстових програм для покращення інформатизації ПТНЗ області

Протягом року

Бесєдіна А.М.


3

Іфнормаційно-консультативний супровід діяльності з напрямку розробки планів розвитку ПТНЗ області

Вересень-жовтень

Гріненко В.В.

Бесєдіна А.М.
4

Організаційна робота з використання в ПТНЗ програми «Вивчаємо та впроваджуємо освітню програму «Інтел. Навчання для майбутнього»

Січень-червень

Бесєдіна А.М.


5

Забезпечення функціонування офіційного сайту НМЦ ПТО, надавати допомогу ПТНЗ в створенні і функцію ванні власних інформаційних ресурсів

Постійно

Бесєдіна А.М.


6

Забезпечення функціонування автоматизованої системи замовлення документів для учнів ПТНЗ

Постійно

Бесєдіна А.М.


VIІ. Організаційно-масові та навчально-методичні заходи

1

Провести круглий стіл заступників директора з навчально-виховної роботи «Оновлення функцій контролю за виховним процесом у ПТНЗ: традиційне інноваційне управління»

Лютий

Головешкіна Т.П.

2

Організувати і провести регіональні етапи конкурсу літературно-музичних-спортивних міні-композицій «Молодь обирає здоров’я!»

Лютий-квітень

Головешкіна Т.П.

Лісовський В.Р.

Яцун М.П.

Поклад С.В.

Жорова О.О.

Костюк Н.М.3

Організувати і провести регіональні конкурси плакатів «Я обираю здоров’я!»

Лютий-квітень

Журі конкурсу

4

Організувати і провести регіональні етапи конкурсу фотографій, які пропагують здоровий спосіб життя»

Лютий-квітень

Журі конкурсу

5

Провести засідання молодіжного об’єднання «Ровесник» для учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування міста

ЩоквартальноПоклад С.В.


6

Провести обласний етап Всеукраїнського Конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’я»

Квітень

Головешкіна Т.П. члени журі

7

Організувати засідання школи молодих:

 • працівників психологічної служби;

 • класних керівників;

 • вихователів гуртожиткуПоклад С.В.


Костюк Н.М.

8

Надати методичну допомогу щодо організації виховного процесу в ПТНЗ

Постійно

Методисти

9

Організувати та провести засідання школи лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ області

Квітень

Костюк Н.М.

10

Провести обласні збори лідерів учнівського самоврядування

Листопад

Костюк Н.М.

11

Скласти розклад та навчальний план роботи гуртків НМЦ ПТО

Вересень-січень

Яцун М.П.


12

Продовжити роботу постійно діючих секцій

Відповідно до плану роботи секцій

Працівники лабораторії

13

Розробити положення про проведення у 2012-2013 н.р. обласного огляду-конкурсу позаурочної виховної роботи

Травень-червень

Головешкіна Т.П.

працівники відділу14

Відповідно до проходження здійснювати розподіл літератури серед ПТНЗ області за рахунок коштів державного бюджету

Постійно

Жорова О.О.


15

Організувати та провести взаємовідвідування просвітницьких та корекційно-відновлювальних занять серед працівників психологічної служби

За графіком

Поклад С.В.


16

Провести консультпункти для новопризначених соціальних педагогів та практичних психологів

За потребою

Поклад С.В.


17

Провести обласний огляд-конкурс на кращій музей року системи МОНМС серед ПТНЗ

Лютий-жовтень

Лісовський В.Р.

VIІI Вивчення, аналіз, узагальнення відповідної інформації та досвіду роботи

1

Зібрати та проаналізувати дані про:

 • кількість і освіту класних керівників ПТНЗ області;

 • лідерів учнівського самоврядування;

 • вихователів гуртожитків

Жовтень

Поклад С.В.
Костюк Н.М.


2

Узагальнити інформацію про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді

До 1 листопада

До 1 червняГоловешкіна Т.П.

3

Вивчити стан проведення бібліотечно-бібліографічних занять бібліотекарями ПТНЗ

І півріччя

Жорова О.О.


4

Вивчити умови проживання учнів ПТНЗ у гуртожитках

ІV квартал

Головешкіна Т.П.

Костюк Н.М.5

Проаналізувати стан матеріально-технічного забезпечення спортивно-масової роботи.

ІІ півріччя

Лісовський В.Р.

6

Проаналізувати організацію превентивного виховання неповнолітніх учнів, які здійснюють правопорушення

Протягом року

Головешкіна Т.П.

7

Вивчити стан проведення вихователями позаурочних заходів за місцем проживання учнів у гуртожитках.

Березень

Костюк Н.М.

8

Проаналізувати стан ведення журналів обліку:

 • гурткової роботи;

 • виховної роботи у навчальних групах класними керівниками;

 • виховної роботи у гуртожитку вихователями

Травень


І півріччя
Лютий

Яцун М.П.

Поклад С.В.

Головешкіна Т.П.

Костюк Н.М.


9

Узагальнити інформацію про виконання обласної Програми Молодь Чернігівщини на 2011-2015 роки»

До 05.01.

До 05.07.Головешкіна Т.П.

10

Проаналізувати стан плануючої документації вихователями гуртожитку

Жовтень

Костюк Н.М.

11

Проаналізувати та погодити плануючу документацію працівників психологічної служби ПТНЗ області

ІІІ квартал, грудень, травень

Поклад С.В.


12

Вивчити стан комплексно-методичного забезпечення гурткової роботи

І півріччя

Яцун М.П.


13

Узагальнити матеріали щодо організації фізичного виховання у позаурочний час у Куликівському ПАЛ

Січень

Лісовський В.Р.

14

Вивчити та узагальнити досвід:

 • викладача фізкультури НПЛПС Шовкун О.Б. «Дотримання правил безпеки на уроках фізкультури»;

 • керівника фокального гуртка Замглайського ПАЛ Остапенка М.М. «Робота вокального гуртка ПТНЗ сільськогосподарського напрямку»;

 • роботи творчої молодіжної майстерні при гуртожитку Дігтярівського ПАЛ «Поетична скарбничка»;

 • системи контролю за відвідуванням учнями занять у ПТНЗ області;

 • практичного психолога Прилуцького професійного ліцею Вовк Н.М. «Профілактика роботи з девіантними підлітками»

Грудень


Грудень

Травень


Червень
Грудень

Лісовський В.Р.

Яцун М.П.

Костюк Н.М.

Головешкіна Т.П.

Поклад С.В.
15

Провести моніторинг ефективності заходів:

 • програми розвитку психологічної служби ПТНЗ;

 • плану заходів формування позитивної «Я-концепції» в учнівської молоді ПТНЗ

До 20.06.

До 20.12

До 1.12


Поклад С.В.


16

Узагальнити матеріали психологічного супроводу з превентивного виховання (профілактика ВІЛ/СНІДу, гендерне виховання, попередження правопорушень, насильства, торгівлі людьми, формування навичок здорового способу життя)

До 20.05

До 20.12


Поклад С.В.


ІX Інформаційно-видавнича діяльність

1

Підготувати матеріали до методичних збірників:

 • «На допомогу в проведенні бібліотечно-бібліографічних занять бібліотекарями ПТНЗ»;

 • «З досвіду організації системи контролю за відвідуванням учнями занять»;

 • «На допомогу у проведенні Дня психології у ПТНЗ»

Червень
Жовтень


Листопад

Жорова О.О.


Головешкіна Т.П.

Поклад С.В.2

Підготувати методичні листи, рекомендації:

 • теоретичні відомості з історії розвитку спортивних ігор для учнів І курсу;

 • теоретичні відомості для учнів ІІІ курсу за темою «основи ППФП»;

 • календар знаменних та пам’ятних дат;

 • моделювання системи управління за виховним процесом у ПТНЗ;

 • вдосконалення змісту психологічної служби ПТНЗ;

 • особливості залучення учнів до гурткової роботи;

 • естетичне оформлення внутрішнього інтер’єру житлових кімнат

Лютий
Травень


Грудень
Лютий
Квітень
Жовтень
ІІ івріччя

Лісовський В.Р.


Лісовський В.Р.
Жорова О.О.
Головешкіна Т.П.

Поклад С.В.


Яцун М.П.
Костюк Н.М.

X. Організація забезпечення ПТНЗ навчальною літературою

1

Підготувати статистичний та аналітичний звіти про роботу бібліотек та бібліотечних клубів за 2011 рік

Січень

Жорова О.О.

3

Підготувати інформацію про отриману ПТНЗ області навчальну літературу за рахунок коштів державного бюджету за 2011-2012 рік

Травень

Жорова О.О.


4

Провести щорічну інвентаризацію фонду підручників та підготувати інформацію про стан забезпеченості навчальною літературою ПТНЗ на 2011-2012 рік.

Травень-червень

Жорова О.О.


5

Зібрати банк даних про контингент учнів ПТНЗ та МНВК області щодо розподілу літератури

Жовтень

Жорова О.О.


6

Проаналізувати бланк замовлення на підручники на 2011-2012 н.р. за рахунок коштів державного бюджету для ПТНЗ та МНВК області

Протягом року

Жорова О.О.


XI.Розгляд питань на засіданні методичної Ради

1.

Про роботу навчально-практичних центрів сучасних виробничих технологій за галузевим спрямуванням.

1 квартал

Гріненко В.В.

2.

Про запровадження системи моніторингу якості професійно-технічної освіти в області.

2 квартал

Гріненко В.В.

3

Про створення електронних бібліотек при НМЦ ПТО та ПТНЗ області.

3 квартал

Головешкіна Т.П..

4.

Хід виконання угоди між НМЦ ПТО та Інститутом ПТО НАПН України про участь у інноваційному проекті з розробки відкритого інформаційного середовища ПТО.

4 квартал

Гріненко В.В.

VI.Економічно-господарська діяльність

1.

Забезпечити ПТНЗ бланками навчальної документації на 2012-2013 н. р.

серпень

Вінниченко Л.М.

2.

Замовити та отримати для ПТНЗ свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації та учнівські квитки.

2 квартал

Інформаційний відділ

3.

Провести ремонт гаража для службового автомобіля.

червень-липень

Вінниченко Л.М.

4.

Встановити бездротову корпоративну Інтернет-мережу в приміщенні вул. Коцюбинського,42

1 квартал

Гріненко В.В.

5.

Упорядкувати внутрішню територію біля адміністративного приміщення.

Квітень-травень

Вінниченко Л.М.

6.

Провести заміну меблів в кабінеті заст.директора

лютий

Вінниченко Л.М.

7.

Провести поточний ремонт покрівлі в приміщенні по вул. Коцюбинського,42

Квітень-липень

Вінниченко Л.М.

8.

Влаштувати підвісну стелю в коридорі 2 поверху приміщення по вул. Коцюбинського,42

Жовтень-листопад

Вінниченко Л.МДиректор НМЦ ПТО В.В.ГріненкоКаталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал