1 Зв'язок практичної, виховної, освітньої І розвиваючої цілей в вивченні англійської мови 13 розділ 2Сторінка2/2
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,85 Mb.
1   2
Ідея настільки продуктивна, - хоча сама по собі не нова, - що волає до пошуку відповідної технології навчання, що передбачає створення ефективних картинок-схем, в основі яких лежить асоціативне мислення і можливість скріплення окремих думок по проблемі, виділяючи при цьому основні і «залежні» ланки. Дослідження цього питання привело нас до розгляду можливості використовування для цієї мети інтелект-карт (mind- maps -англ. мова)

Інтелект-карта (ІК) - це графічний вираз процесів багатовимірного мислення, яке властиве людині від природи.

Можливо, читач випробує так званий «феномен хиндсайта» (hindsight-осяяння), що означає, що це йому добре знайомо, оскільки нагадує узяті з минулого блок-схеми, когнітивні карти, опорні сигнали. Проте, на відміну від перерахованих видів візуальної і візуально-мовної наочності, інтелект-карти конструюються не лінійно, не мають суворих правил створення, хоча базові принципи існують і направлені не тільки на фіксацію результату і його презентацію, а, в основному, па розвиток техніки мислення - з'ясування основних, допоміжних, залежних компонентів проблеми, їх взаємозв'язку і обумовленості, логічного розвитку деталей і проблеми в цілому [11, с. 109].Помітимо, що ІК має декілька еквівалентів перекладу слова mind-map на українську мову - карти розуму, пам'яті, ідейні сітки і ін. Ми приймаємо термін «інтелект-карта», оскільки він лаконічно відображає суть явища. Треба визнати, що ідея візуальної фіксації інформації виникла ще в 50-го роки XX сторіччя. Приблизно в один і той же час різні учені працювали над питаннями розробки методів системного мислення (Д.Луобол, Д. Повак, Г.П.Мірошників, П.Г. Ковалів, Г.П.Щедріковській і ін.) Проте основоположним працям в створенні ІК ми по праву зобов'язані авторам робіт «Навчи себе думати», «Працюй головою», «супермислення» (1974-1982рр.) Це американські учені Драговини і Бері Биозен. Ідея знайшла послідовний в Росії (С.Шипунов, Т.Василенко, В.Фролов і багато інших.)

Слід зазначити, що в даний час ІК успішно використовуються при організації і плануванні роботи, презентації ідеї, проекту, безпосередньому спілкуванні (переговори, зустрічі), в навчанні, де вони служать для ефективного запам'ятовування, складання оглядів, резюме, конспектів лекцій, підготовки до іспитів, рішення проблеми, зокрема за допомогою мозкового штурму, складання тематичних висловів філологічного, лінгвістичного характеру, усвідомлення наукових явищ і ін. [9, с. 107]
______________________________________________________
Ми займалися побудовою ІК на основі твору при вивченні тексту і аналізі його логико-синтаксичних і, частково, композиційно-мовних особливостей, логічного відтворення його змісту з повною заміною оригінальної лексики тексту, а також для розробки змісту розмовної теми «My summer life». Як видно, в першому випадку йдеться про структуризацію готового тексту, а в другому про «структуризацію мислення». Узагальнено роботу над створенням ІК можна представити в 4-х етапах [3, с. 157].

Етап 1, підготовчий. Повідомлення знань щодо побудови ІК: мета ІК, принципи і правила зображення змісту, демонстрація зразків РЖ, підготовка до процедури створення ІК (листи білого паперу А 4, набір маркерів, олівці і ін.).

Етап 2, аналітичний. Аналіз об'єкту, вичленяє основної думки, теми, зображення її в центрі листу у вигляді квадрата, кола, чоловічка, іншої фігури.

Етап 3, виконавський. Побудова ІК на основі одержуваних знань. Текст розбивається на смислові відрізки, які маються в свій розпорядженні промінням, витікаючим від центру: червоний, сині і зелені відображають основні ідеї. Залежні або похідні події зображені блідішим кольором, кожний промінь при цьому має різну форму (спіраль, хвиля). Кожний відрізок має ключове слово, яке написане праворуч від променя. Помітимо, що після зображення проміння, відповідного смисловим віхам тексту, доцільно структурувати одну мікротему, тобто, наприклад, якщо ми розробляємо основну, «червону тему», ми наповнюємо її деталями тексту теж червоного кольору у вигляді коротких проміннячок-відгалужень з написами за змістом тексту. Деякі учні, що мають схильність до малювання, зображають фігурки. Наступну, «синю тему» учні розробляють в групах по 2-3 люди під контролем викладача і т.д. Примітно, що в процесі роботи виникають нові варіанти малюнків, які учні мають нагоду зобразити як домашнє завдання. Завершальним етапом малювання є нумерація і розставляння стрілок, які указують на послідовність розвитку сюжетних ліній.


______________________________________________________
РОЗДІЛ 3

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

3.1. Моделювання життєвих ситуацій на уроках англійської мови

Однією із причин недостатнього володіння англійською мовою, нездатності учнів вести бесіду в ситуаціях спілкування є відсутність атмосфери іншомовного спілкування, стосунків з носіями мови. Це спонукає вчителя інтенсифікувати навчально-виховний процес, з тим щоб англійська мова була не лише предметом вивчення, але й застосовувалась як засіб спілкування.

Успішне вирішення цієї актуальної проблеми можливе за умови створення реальних та уявних ситуацій, які моделювали б дійсність. В таких умовах вивчення мови носить природний характер, самі учні, не усвідомлюючи цього, охоче беруть участь у спілкуванні, виявляють ініціативу, стають учасниками цікавих і важливих подій [18, с. 138].

Готуючи урок з використанням комунікативних ситуацій, учитель повинен ретельно відібрати реальні та уявні ситуації для мотивації дій учнів, щоб досягти мети уроку.


______________________________________________________
Вміло використовуючи їх, учитель має необмежені можливості для активізації мовленнєвої діяльності учнів кожного дня. Поруч з непередбачуваними реальними ситуаціями вчитель може організувати навчальні ситуації і включити їх у план уроку заздалегідь. Прикладом таких ситуацій можуть бути різні шкільні події, які відбуваються або відбулися, знаменні дати школи, міста, країни, різні повідомлення преси, радіо чи телебачення.

Наприклад, знаючи про те, що відбувся вечір, присвячений Дню Святого Валентина, вчитель може запропонувати учням поділитися враженнями про нього, скориставшись правильними і неправильними твердженнями вчителя про вечір:

Т: As far as I know the party didn't start in time.

P: Oh, no. The party began in time. 1. You enjoyed every minute of it.

 2. It was so boring that you left it soon.

 3. Your classmates were responsible for the program. Etc.

Така запланована бесіда, викликана реальною подією у школі, безперечно, викличе в учнів інтерес до теми спілкування і бажання спілкуватися. Найбільш вдалими є ті ситуації, які торкаються особистих почуттів та переживань учнів [14, с. 17].

Реальні ситуації можуть плануватися вчителем заздалегідь, наприклад ті, які стосуються таких подій як зустрічі з випускниками школи, цікавими і знаменитими людьми, ветеранами війни та праці, учнями з інших шкіл.

Наведемо приклад зустрічі з випускницею школи, студенткою медичного університету.
______________________________________________________
Так, при вивченні теми "Travelling" в основній школі можна запропонувати учням такі ситуації:

Ситуація 1. Уявіть, що ви в поїзді. Поруч з вами інші пасажири, розпочніть з ними розмову, щоб скоротати час.

Ситуація 2. На кінцевій зупинці вас зустрічає гід. Підтримайте розмову з ним.

Guide: Dear friends, welcome to this wonderful city Uzhgorod. What would you like to see first?

P1: We'd like to start our tour from the centre of the city.

P2: We've heard much about the History Museum in the open air. Is it possible to visit it? Guide: Sure, it's possible.

P1: We'd like to visit the Drama Theatre and see a performance in it. What's on today? Guide: Oh, you're lucky. The famous Ukrainian singers are performing folk and modern songs there. Etc [11, с. 109].

У старшій школі широко використовуються бесіди й дискусії з таких актуальних проблем: "Моє майбутнє", "Життя моїх ровесників за кордоном", "Проблеми екології навколишнього середовища", "Мій відпочинок і навчання" тощо. Обговорення цих питань набуває реального змісту, тому що старшокласники відчувають потребу в самостійному вирішенні назрілих проблем в їхньому житті та житті всієї країни.

Важливу роль у створенні ситуацій для моделювання дійсності відіграють рольові ігри. Старшокласникам до вподоби уявні зустрічі з їхніми ровесниками за кордоном. Вони є прекрасним стимулом для спілкування між учнями, які мріють про майбутнє навчання, про одержання професії, і молоддю Канади, носіями англійської мови, які вже зробили свій вибір.

Ось один із фрагментів такого спілкування:


______________________________________________________
Під час такого спілкування слід дбати про те, щоб воно носило природний, невимушений характер, а учні мали можливість вільного вибору мовних засобів.
3.2. Формування соціально-комунікативної активності підлітків у процесі вивчення ними англійської мови
Починаючи з другої половини XX сторіччя, освітні процеси характеризуються поворотом до комунікативного навчання: на зміну суб'єктивності прийшли дослідження інтерсуб'єктивності. Комунікація (лат. communicativ) — це спілкування, обмін думками, специфічна форма взаємодії людей у процесі їх пізнавальної діяльності. Спілкування між людьми — важливий і вихідний момент досліджень як філософів, психологів, педагогів, так і філологів.

Традиційний (класно-урочний) процес навчання у школі не повністю відповідає потребам формування здатності особистості до самовдосконалення, тому що він спрямований на засвоєння учнями наявних знань, а не на стимулювання активного пошуку нових. Так, ми вивчаємо англійську мову, перебуваючи у школі. А якщо англійську вивчати на базі української історії, українських традицій та сучасного суспільного життя шляхом залучення учнів, скажімо, до туристської діяльності?

Останнім часом у нашій країні поширюється науково-освітній туризм для дітей: ознайомлення з європейськими столицями, відпочинок в Болгарії, Румунії, Туреччині, гірськолижний спорт у Польщі, Чехії. До Великої Британії приїздять бажаючі вивчити англійську мову „на практиці" з багатьох країн світу. Ідеї Болонського процесу поширюються і на загальноосвітню школу. Звичайно, це передбачає подолання мовного бар'єра, витрату коштів.
______________________________________________________
Використання згаданих методів стимулювало пізнавальну активність учнів у процесі вивчення англійської мови, у сфері моральних і світоглядних проблем, розвиток рефлексії, нормативно-цінносного смислоутворення, внутрішнього діалогу та особистісної саморегуляції, які є основою формування і розвитку соціально-комунікативної активності особистості.

Мета залучення до науково-пізнавального туризму при вивченні англійської мови полягає в тому, щоб замість запам'ятовування окремих фактів, догм, викладених у підручниках, учень осмислював і засвоював закономірності людської діяльності, напрям розвитку суспільства, його історії, культури, опановував методики досліджень соціальних та природних явищ [5, с. 116].

Завжди на початку навчального року, ознайомлюючи учнів з програмою нового навчального року, гортаючи сторінки нового підручника, котрий діти будуть опановувати протягом року, ми складаємо план з науково-пізнавального туризму, тому що навчально-пізнавальна активність є одним із видів соціально-комунікативної активності особистості підлітка.

Нами було заплановано і проведено турпоходи до міста Києва за темами „Історичні пам'ятки Києва", „Музей однієї вулиці — „Андріївський узвіз", „Музичні сторінки України" з відвідуванням вистави в Національній опері України — балету „Білосніжка та семеро гномів", Музей Т.Г.Шевченка (м. Київ), Історичний музей (м. Київ), Музей українського народного побуту та архітектури в с. Пирогово (7-8 класи), мандрівка на пароплаві по Дніпру до Шевченківської гори в Каневі (8- 9 класи).

Ми, вчителі, ще тільки почали працювати над розвитком базових особистісних цінностей дитини. Структура образу „Я" дитини є переважно емоційно-чуттєвою. Дитина, торкаючись справжньої "чайки", на якій плавали запорожці по Дніпру, спонтанно виявляє яскраві емоційні риси своєї особистості і, що дуже важливо, позитивної спрямованості. Те, що вивчалося на уроках англійської мови — „Запорізьке козацтво" (8 клас) — діти побачили вочевидь, під час поїздки до Запоріжжя й відвідування історико-культурного комплексу "Запорізька Січ". Вони „спілкувалися" через віки.
______________________________________________________
Результати такої роботи показали, що залучення підлітків до участі в туристичній діяльності у процесі вивчення англійської мови позитивно вплинуло на їх ставлення до вивчення англійської мови: покращилась підготовка до уроків, виріс рівень навчальних досягнень школярів з предмета; учні почали більше працювати самостійно, використовуючи додаткову літературу, виявляти зацікавленість, відповідальність у процесі підготовки до уроків, соціально-комунікативну активність.
3.3. Виховний потенціал комунікативної методики навчання іноземної мови
У методичній літературі з навчання іноземних мов (ІМ) велике значення надається розкриттю виховного потенціалу комунікативної методики на уроках і в позакласній діяльності. Сучасні принципи організації навчального процесу з ЇМ, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування сприяють вирішенню завдань морального, культурного, естетичного, трудового й інтернаціонального виховання учнів і студентів [10, с. 105].

Уміння учнів в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі розвиваються й удосконалюються на базі широкого спектра комунікативних ситуацій. Так, учні вчаться, як презентувати себе і когось, як виявити ввічливість і радість при зустрічі, звернутися з проханням, зателефонувати чи домовитися про щось, зробити замовлення і таке інше. Основне завдання вчителя при цьому і полягає у формуванні й вихованні сучасного мовного етикету, культури слухання, адекватного реагування та вміння стимулювати співрозмовника до висловлювання.


______________________________________________________
Великі виховні можливості закладені у змісті навчального матеріалу посібників як вітчизняних, так і європейських видавництв, за якими ми працюємо. Визначальною рисою цих посібників є автентичність, що сприяє створенню реальних ситуацій, мотивує спілкування через спілкування. Тексти включають відомості з найрізноманітніших галузей знань: психології, медицини, генної інженерії, глобальних проблем.

Про виховний потенціал комунікативної методики можна, звичайно, наводити дуже багато прикладів, але особливо треба акцептувати увагу на виховному аспекті комунікативної методики у вивченні англійської мови через участь у міжнародному спілкуванні по обміну школярами, по туризму та навчанню (Додаток Б).


ВИСНОВКИ

Відкрити доступ до потенційних можливостей людини, зробити навчання доступним, результативним, цікавим, приносячим самозадоволення, означає відкрити себе назустріч багатогранному пізнанню миру, що є одним з основоположних принципів гуманістичної освіти, навчання і всестороннього розвитку.

Об'єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів, переконань, відносин, якостей особистості. Суть виховуючої функції навчання полягає в тому, що вона додає цьому об'єктивно можливому процесу певну цілеспрямованість і суспільну значущість. Підкреслимо тісний зв'язок освіти і виховання. І дійсно, вони виступають в єдності. Не випадково в англійській мові ці поняття сполучені в одне слово education.

Гуманістична філософія освіти виникла тому, що «з'явилася потреба в людині, яка не сприймає теперішній час, як варіацію минулого, і витрачає теперішній час, щоб зробити майбутнє менш небезпечними більш передбаченим... замість того, щоб зустріти гідно нові часи і відповідати новому світу, який оточує нас». Можливо, в певних випадках потрібен час, щоб усвідомити нові пріоритети, але якщо вони сприйняті - відкрито нове бачення реальності, нові шляхи розвитку, захоплюючі саму людську природу. Залишається лише зробити крок назустріч еволюційній ідеї.


______________________________________________________
У роботі були розглянуті такі питання, як цілі вивчення англійській мові - практична, виховна, освітня, розвиваюча та їх зв'язок. Гуманістичні стратегії навчання, використовування теорії численного інтелекту і інтелект-карт на заняттях по іноземних мовах допомагають дитині розвинути інтелектуальні та особистостні здібності. Розглянуті розвиваючі аспекти вивчення англійської мови: моделювання життєвих ситуацій повсякденного спілкування, формування соціально-комунікативної активності підлітків і виховний потенціал комунікативної методики вивчення іноземної мови. У роботі був підкреслений внесок вивчення іноземної мови в процес розвитку гармонійної особистості.

Список використаної літератури: 1. Англійська мова - школярам і студентам. / За ред. 3. Брема і І.Мейнке. - М.: Дрохва, 1999. - 299с.

 2. Англійська мова: викладання в школі. / За ред. акад. В.Н. Сукачєва. - М.: Наука, 1994. - 298с.

 3. Англійська мова в середній школі. / За ред. проф. Н.П. Наумова. - М.: Освіта, 1993. - 305с.

 4. Ауербах Ш. Методичні рекомендації по вивченню іноземних мов в загальноосвітній середній школі. - М.: Атоміздат, 1998. - 365с.

 5. Вивчення англійської мови в загальноосвітній середній школі. / За ред. А.О.Рувінського. - М.: Освіта, 1993. - 345с.

 6. Вивчення англійської мови в середній школі. / За ред. Н.В.Чебишева в 3 томах. - М.: 000 «Видавництво Нова Хвиля», 2002. - 300с.

 7. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Англійська мова в середній школі. Факультативний курс. - М.: Наука, 1996. - 360с.

 8. Грін Н., Тейлор Д. Английский мова: викладання в школі. - М.: Світ, 1990. - 302с.

 9. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Методичні рекомендації по вивченню іноземних мов в загальноосвітній середній школі. - М.: Школа-Прес, 1996. - 265с.

 10. Мамонотов С.Г. Методичні рекомендації по викладанню англійської мови в загальноосвітній середній школі. 5-е вид.., стереотип. - М.: Дрохва, 2002. - 295с.

 11. Маховко В.В. Англійська мова - школярам і студентам. Практикум. - M.: Школа, 1998. - 278с.

 12. Мєдніков Б.М. Англійська мова в середній школі. - М.: Освіта, 1994. - 390с.

 13. Мєдніков Б.М. Англійська мова: викладання в школі. - М.: Росія, 1995. - 305с.

 14. Методичні рекомендації по викладанню англійської мови в загальноосвітній середній школі. / За ред. В.Н. Яригіна. - 3-е вид. - М.: Вища школа, 1998. - 405с.

 15. Нестурх М.Ф. Методичні рекомендації по вивченню іноземних мов в загальноосвітній середній школі. - М.: Вид-во АН СРСР, 1958. - 422с.

 16. Огнев С.І. Методичні рекомендації по викладанню англійської мови в загальноосвітній середній школі. - М.: Наука, 1995. - 365с.

 17. Орлов В.Н. Англійська мова - школярам і студентам. - М.: Наука, 1994. - 278с.

 18. Павловський Є.Н. Методичні рекомендації по вивченню іноземних мов в загальноосвітній середній школі. - Л.: Школа, 1951. - 422с.

 19. Парин В.В., Космолинський В.В., Душков В.В. Методичні рекомендації по викладанню англійської мови в загальноосвітній середній школі. - М.: Освіта, 1990. - 365с.

 20. Пикерінг В.Р. Вивчення англійської мови в середній школі. - М.: АСТ-Пресс, 1999. - 295с.

 21. Резанов А.Г. Англійська мова - школярам і студентам. - М.: Школа 2000, 2002. - 307с.

 22. Рейвн П., Еверт Р., Айкхорн С. Английский мова в середній школі. - М.: Світ, 1990. - 405с.

 23. Родман Л.С. Англійська мова: викладання в школі. - М.: Колос, 2001. - 340с.ДОДАТКИ

Додаток А

Наведемо приклад створення реальних ситуацій пізнавального плану — проведення уроку в 6 класі в ресторані „Шел-тер" (тема „Етикет. Поведінка в ресторані, їжа"). На початку вивчення теми повідомляємо учням, що заключний урок ми будемо проводити в ресторані, кожний учень буде оцінений двома оцінками: за знання етикету та англійської.

Ми уявили себе українськими школярами-туристами, які приїхали до італійських друзів в Італію. Італійська мова у школі не вивчається, тому на допомогу нам прийдуть знання англійської. До проведення уроку в ресторані учні навчилися писати неформальні листи друзям з листування. Ознайомилися з країною, італійською кухнею, вивчили лексику з теми „Їжа. Поведінка в ресторані". На уроках етики вивчили теми „Етикет в гостях", „Столовий етикет", „Поведінка в ресторані". На запитання: "Хто з вас був у ресторані?" стверджувальну відповідь дала тільки одна дівчинка.

До проведення таких уроків ми намагаємось залучати батьків, тому що передбачаються певні фінансові витрати і велика організаційна робота. Батьки склали меню з 10 страв на кожну дитину вартістю у 50 гривень: український борщ з пампушками, хліб, вода, вершкове масло, одне варене яйце, червона ікра, французькі тістечка, спагетті з сосискою в соусі, сік, одне яблуко, чай з лимоном, салат з маринованої капусти. Чому стільки страв? Учні повинні були показати на практиці свої знання та вміння з етикету, знати, в якій послідовності і як їсти запропоновані страви, користуватися столовими наборами.

„Господинею" ресторану та „офіціантами" були теж учні, які мали кращі досягнення у вивченні англійської мови і виступали (за домовленістю з учителем і дітьми) арбітрами-спостерігачами.

Учні показали належні знання як етикету, так і англійської мови. Вони повинні були зі школи, після уроків, прийти до ресторану, роздягнутися, зайти до залу, зайняти місця, пообідати, спілкуючись лише англійською, і залишити ресторан.


Додаток Б
Навчання діалогічного мовлення проходить на базі різноманітних ситуацій, наприклад: «В офісі», «Розмова по телефону», які прослуховуються у звукозапису у виконанні носіїв мови. Діти спілкуються, спираючись на аудіо- і відеозразки, що несуть високий виховний потенціал щодо культури ділового спілкування у сучасному світі. Наприклад, у розділі Culture and Communication вправи спрямовані на вихованим етикету й поведінки у діловому спілкуванні із зарубіжним партнером. Якщо розглядається англо-американська культура, то дається, наприклад, таке завдання:

1. Work in pairs and choose the best behaviour to adopt in


each case.

1 When you meet someone for the first time, 1. it is normal to shake hands with them.

 2. you give a small bow.

 3. you kiss them on the cheek.

 4. you hug them.

2. When you are invited to someone's house for dinner,

 1. it is normal to arrive half an hour early.

 2. you must be on time.

 3. it is normal to arrive ten minutes later.

 4. you can bring a friend with you.

3 . When a person is sitting alone at a table in a bar,

 1. you can sit down at the same table if you ask permission.

 2. you should not sit down next to them if there is another table free.

 1. it depends on whether it's a man or a woman.

 1. it depends on how old he or she is.

Інша вправа, наприклад, стосується японського етикету.

2. Complete the passage with the world in the box.

ceremony threatening formal bows avoid

If you need to do business with the Japanese, it's a good idea to learn some etiquette. It helps to be formal rather than relaxed. When you begin to deal with the Japanese, remember that they don't like to negotiate face-to-face. They find it too confron tational and in their society it wherever possible. Control your gestures and keep your hands by your sides because the Japanese find big arm movements. Speak slowly and keep your voice calm and even.

Працюючи в контакті з партнерською командою, учні проводили дослідну роботу, збирали й аналізували матеріал, розвиваючи комунікативні здібності на базі інтерактивних форм роботи, в тому числі рольових ігор. Наводимо приклад і перебіг рольової гри.

a Role-play: learning to live together with our differences

Objective: Understand that reactions and behaviours, which are perfectly common in one's own culture can be different or unknown in other cultures and reflect on how to deal with this. Methodology:


 • Role-play their reactions when given specific situations

 • Role-play the same with a partner from another cultural background

 • Reflect on the differences

 • Decide together on how to handle the given situations in the face of different conceptions.

Participants:

First stage: Pairs from the same culture

Second stage: Pairs from different cultures, if possible. If there are not enough participants representing different cultures, two participants of the same culture can act as a grandparent versus a grandchild, for example.

Materials: Traditional clothing referring to participants' culture.

Setting: The students sit in a U shape to observe the role-play.

Timing: 1 period for each student pair to prepare for their role-playing

10-minute role-playing per pair in front of the other class members

5 minutes' common discussion on the main features of the role-play

1 period for each student pair representing the different cultures to prepare their role-playing, highlighting the differences in reactions to the same given situations 10 minutes of role-playing per pair

1 period to exchange ideas and to brainstorm possible ways of handling intercultural dialogue in specific situations. Instructions • Each student has in his/her hands the outlines of the situations they have to role play (see document 2.b.).

 • The students are invited to write their dialogues and to prepare their role-playing, paying attention to body language (postures, gestures, expressions and spatial relationships).

 • Students are then given 10 minutes to act out every situation consecutively (10 minutes in total).

 • After each pair's performance, the teacher facilitates the discussion -only on the issue of body language.

 • Students are divided into teams with other students representing another culture and are invited to stage the same given situations, but this time focusing on the differences the partners experience in handling the situation.

 • Students are given 10 minutes to act out the situations consecutively.

 • The teacher leads the general discussion after all the performances.

 • Then a session is spent on brainstorming ways to handle intercultural dialogue in various situations.

Beyond the classroom: Students are asked to observe people's reactions in different situations. They try to find out why the reactions are different and where these differences come from... Notebook entry: Students are asked to remain analytical when observing and examining a difference in behaviour or reaction in what they observed, and should record what they noticed (gestures/proximity) while watching the role-playing.

Після такої навчально-тренувальної роботи обох команд діти під керівництвом учителя спілкувалися через Інтернет, працюючи над спільним проектом.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал