№ уроку Тема уроку Вправи Дата Мова і мовлення МоваСкачати 193,05 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір193,05 Kb.
ТипУрок

Календарне планування уроків української мови у 3 класі


1 семестр

№ уроку

Тема уроку

Вправи

Дата

Мова і мовлення

Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українська мова – державна мова України. Український алфавіт.


1-9

01.09

Культура усного і писемного мовлення. Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання .


10-23

02.09

Текст


Текст. Добирання заголовків до тексту Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків

24-35

07.09


Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту

36-40

08.09


Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками

41-46

09.09


Урок розвитку зв’язного мовлення№1.Текст-розповідь за власними враженнями (спостереженнями) «Спогади про літо».

57-59

14.09


Текст-міркування. Його основні частини .

47-52

15.09


Контольна робота. Диктант.16.09


Аналіз контрольної роботи. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів .

53-56

21.09


Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки.

60-67

22.09


Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси

68-74

23.09


Урок розвитку зв’язного мовлення№2. Твір-розповідь за уявою «Осінь зачаровує красою».28.09

Тема

Речення

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення


75-79

29.09


Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень .

80-84

30.09

Зошит


Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних .

85-87

05.10


Звертання. Розділові знаки при звертаннях . Головні і другорядні члени речення

88-97

06.10


Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами

98-107

07.10


Контрольна робота: з мовної теми «Речення». (тест)12.10


Аналіз контрольної роботи.Урок розвитку зв’язного мовлення№3. Детальний переказ твору за планом та опорними словами «Осінні дарунки»
13.10

Тема.

Слово. Значення слова.


Слова з прямим і переносним значенням

108-111

19.10


Слова, що мають кілька значень .

112-115

20.10


Слова, що звучать і пишуться однаково Слова, близькі за значенням (синоніми) .

116-125

21.10

зошит


Ознайомлення з фразеологізмами Слова, протилежні за значенням (антоніми) .

126-134

02.11


Контрольна робота: з мовної теми «Слово. Значення слова» (тест)03.11

Тема.


Аналіз контрольної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення№4. Твір - опис на основі власних спостережень «Верба»04.11

Будова слова.


Закінчення слова .

135-140

09.11


Основа слова . Частини основи.

141-151

10.11
Спільнокореневі слова. Корінь

152-155

11.11


Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова

156-159

16.11


Урок розвитку зв’язного мовлення№5. Твір – опис „Білочка"
17.11


Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення

160-163

18.11


Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів .

164-168

23.11


Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

169-173

24.11


Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом . Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом .

174-183

25.11


Контрольна робота: списування .30.11

зошит


Аналіз перевірної роботи.Урок розвитку зв’язного мовлення№6. Детальний переказ тексту «Вірний друг»01.12


Контрольна робота: з мовної теми «Будова слова»02.12

Тема


Аналіз контрольної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими .

190 -197

07.12


Контрольна робота: диктант.08.12


Аналіз контрольної роботи. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

198-204

09.12


Префікс. Словотворча роль префіксів. Префікси і прийменники . Правопис префіксів роз-, без-. Перев. автоматизованих навичок.

205-224

14.12


Урок розвитку зв’язного мовлення№7. Стислий переказ твору за планом та опорними словами «Де зимує коник-стрибунець»15.12


Контрольна робота: аудіювання. Написання префіксів з- (с-)

225-228

16.12


Аналіз контрольної роботи.Апостроф після префіксів . Перенос слів із префіксами .

233-236

21.12


Суфікс, роль суфіксів у словах.

237-245

22.12


Урок розвитку зв’язного мовлення№8. Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною та за кінцівкою)23.12

Зошит

Тема

Календарне планування уроків української мови у 3 класі2 семестр


№ уроку

Тема уроку

Вправи

Дата

Частини мови

1

Загальне уявлення про частини мови.

259-262
2.

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

263-266
3

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами.

267-271
4

Закріплення вивченого

272-275Іменник


5

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот.

276-279
6

Урок розвитку зв’язного мовлення.7

Іменники, що означають назви істот та неістот. Зв’язок іменників з іншими словами у реченні.

280-283
8

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

284-287
9

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.

288-293
10

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.

294-297
11

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії.

298-303
12

Урок розвитку зв’язного мовлення.13

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

304-307
14

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.

308-312
15

Змінювання іменників за числами.

313-317
16

Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині.

318-321
17

Змінювання іменників за відмінками

322-325
18

Урок розвитку зв’язного мовлення.19

Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні.

326-330
20

Перевірна робота. Диктант.


Прикметник


21

Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

331-335
22

Зв’язок прикметників з іменниками.

336-340
23

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками.

341-345
24

Урок розвитку зв’язного мовлення.25

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

346-350
26

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметника, редагувати текст.

351-355
27

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

356-359
28

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми.

360-369
29

Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як частини мови.

365-369
30

Урок розвитку зв’язного мовлення.31

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

369-373
32

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Закріплення вивченого.

374-378
33

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками.

379-383
34

Закріплення й узагальнення знань про прикметник.

384-387
35

Контроль та оцінювання знань за темами «Іменник. Прикметник»36

Урок розвитку зв’язного мовлення.


Дієслово


37

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

388-391
38

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

392-394
39

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

395-398
40

Дієслова синоніми.

399-403
41

Дієслова антоніми.

404-407
42

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Усний твір.43

Закріплення вивченого.

408-412
44

Закріплення вивченого.

413-417
45

Змінювання дієслів за часами.

418-422
46

Розрізнення часових форм дієслів.

423-426
47

Дієслова завершеної і незавершеної дії.

427-431
48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ.49

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

432-436
50

Закріплення вивченого.

437-440
51

Написання не з дієсловами.

441-445
52

Закріплення знань і вмінь з теми.

446-449
53

Контроль та оцінювання знань з теми «Дієслово»54

Повторення вивченого на протязі року. Перевірна робота. Аудіювання.

450-456
55

Перевірна робота. Диктант56

Урок розвитку зв’язного мовлення.57

Повторення вивченого на протязі року. Перевірна робота. Списування.

457-461
58

Повторення вивченого на протязі року.

462-466
59

Повторення вивченого на протязі року.

467-470
60


Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал