№ уроку Тема уроку Види навчальної діяльності 1 2Сторінка1/3
Дата конвертації04.02.2017
Розмір0,66 Mb.
ТипУрок
  1   2   3
Календарно-тематичне планування вивчення теми «Електронні таблиці»


№ уроку

Тема уроку

Види навчальної діяльності

1 -- 2

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Основні функції

електронних таблиць. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової

інформації. Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги. Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування

Евристична

лекція. Видача

ДДР


3

Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додавання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, вилучення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів. Пошук даних в електронних таблицях. Виведення табличних даних на друк

Семінар-доповідь

4

Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації

П/РзаПК

5

Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації

С/Р (контрольного характеру)

6

Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних. Друкування діаграм

П/РзаПК

7

Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук інформації. Фільтрування даних. Групування даних. Аналіз даних у середовищі табличного процесора

П/РзаПК

8

Узагальнення та систематизація знань з теми «Електронні таблиці»

Дидактична гра

9

Тематичне оцінювання з теми «Електронні таблиці»

Тест. П/Р за ПК

10

Аналіз перевірочної роботи. Заліковий урок

Захист ДДР

Навчальний комплекс для учнів:

1. Зарецька І.Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/ 2 ч. X.: Факт, 2001.

2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. В.М. Мадзігона. К.: Фенікс, 2001. 370 с.

3. Малярчук С.Н. Основьі информатики в определениях, таблицах и схемах: Справочно-учебное пособие / Под ред. канд. физ.-мат. наук С.А. Ракова. X.: Веста: Изд-во «Ранок», 2003. 112 с.

4. Куценкова Л.А. Сборник задач по информатике: Учебное пособие. Минск: УП «Технопринт», 2003. 139 с.

5. Збірник практичних завдань для проведення державної підсумкової атестації з інформатики: Посібник для вчителів та учнів 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Донецк, 2003.111с.

У календарно-тематичному плануванні використано такі скорочення:

ДДР — домашня довгострокова робота;

С/Р — самостійна робота;

П/Р — практична робота;

К/Р — контрольна робота;ПК — персональний комп' ютер.


Побудова діаграми
Побудова графіків
Створення бази даних в Excel
Упорядкування та пошук інформації
Фільтрування інформаціїДілова графіка
Бази даних

І І

Електронні таблиці

ІПрогнозовані результати навчання


Вміння

Сформованість умінь на базовому рівні

1) створювати й редаїувати таблиці в середовищі табличного процесора

Створіть та заповніть за зразком таблицю в середовищі табличного процесора


Місто

Обсяг за продажів за місяць

січень

лютий

березень

За І кв

Київ

2 250 000

2 340 000

3 200 000
Львів

1 150 000

1 550 000

1 640 000
Харків

1 050 000

175 000

1 100 000
Одеса

1 212 000

850 000

1 300 000
Донецьк

85 000

1 250 000

1 450 000
Разом

■ Максимум

МІНІМУМ
2) форматувати електронну таблицю

Встановіть для 2— 4 стовпчиків таблиці — грошовий формат комірок (0 знаків після коми, позначення грошової одиниці — немає). Встановіть автоформат до таблиці — Класичний 2. Вирівняйте дані в комірках по правому краю

3)використовувати таблиці для розв'язування задач

Умова задачі: Запас риби в ставку оцінено в 1800 т. Щорічний приріст риби становить 17 %. Щорічний план вилову 400 т. Мінімальний відновлюваний запас риби становить 500 т. Створіть таблицю, що обчислює кількість риби в ставку на 16 років

4) використовувати вбудовані функції та формули

Підрахуйте, використовуючи функцію Автосума, обсяг продажів за три місяці по Києву (див. табл. в п.1). Обчислення обсягу продажів для інших місць виконати за цією ж формулою. Підрахуйте загальний обсяг продажів по всіх містах за січень,використовуючи функцію СУММ, та скористайтеся цією ж формулою для

обчислень за лютий, березень. Знайдіть максимум та мінімум обсягу продажів по містах за січень. Аналогічно — за лютий, березень5) будувати діаграми та графіки

Побудуйте кругову діаграму, яка відображає порівняний аналіз обсягу продажів за три місяці по Донецьку. Побудуйте гістограму, яка відображає аналіз обсягу продажів по всіх містах. Побудуйте графік, шо відображає зміни обсягів продажів в Одесі

6)Визначте місто з найменшим обсягом продажів.

Визначте місяць із найбільшим обсягом продажів по Україні

7) упорядковувати дані в таблиці

Упорядкуйте дані за алфавітом.

Упорядкуйте дані по містах за збільшенням обсягу продажі»-—8) фільтрувати дані списку

Відфільтруйте дані, менші за 1 212 000 у січні місяціУРОКИ 1-2. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ. СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ. ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

Мета:

 • актуалізувати знання учнів із теми; ознайомити учнів із ЕТ та їхнім призначенням, си­стемами опрацювання електронних таблиць та їхніми основними функціями;

 • формувати навички введення й редагування числової, формульної та текстової інфор­мації, роботи з файлами електронних таблиць (книгами);

 • формувати навички самоорганізації, інформаційну компетентність учнів.

Тип уроку: урок-евристична лекція + практична робота.

Хід уроку

Етап уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Актуалізація опорних знань

Мотивація (евристична бесіда)

Ми з вами вивчили тему «Текстовий редактор».? Як побудувати таблицю в текстовому редакторі? Як ввести дані в побудовану таблицю? Чи можна виконувати обчислення за формулами? Учні створюють таблицю:
Мозковий штурм у динамічних парах

оо

↕ ↕


оо
Фронтальна робота з класом. Учні заповнюють таблицю.

Записують тему уроку


Таблиця в Місгоsoft WordТаблиця в Місгоsoft:

ЕхсеlТема уроку, мета та завдання уроку. «Електронні таблиці Ехсеl»

Вивчення нового матеріалу

Виклад нового матеріалу (евристична лекція) за планом:.

а)електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення;

б)системи опрацювання електронних таблиць,
їхні основні функції;

в)координати комірок;

г)діапазон комірок.
Складання опорного конспекту (метод
самоорганізації учнів)


Робота в динамічних парах.

оо

↕ ↕


оо


Первинне закріплення

нового матеріалуЗавдання для учнів: використовуючи знання з теми «Текстовий редактор МS Word» та діючи за аналогією, запустити табличний процесор Ехсеl та виконати завдання з картки 1 (с. 6). Учні сформують навички введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

Індивідуальна робота за ПК

Вивчення нового матеріалу

Виклад нового матеріалу (евристична лекція) за планом:

а) робота з файлами електронних таблиць


(книгами): відкриття існуючої книги, створення
нової книги на основі шаблону, збереження книги,
перегляд книги, закриття книги;

б) опрацювання табличної інформації в
середовищі табличного процесора: копіювання,
редагування, вилучення, переміщення,
форматування.

Складання опорного конспекту (метод самоорганізації учнів).Робота в динамічних парах.

оо

↕ ↕


оо


УРОК З . РОБОТА З АРКУШАМИ. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. ВИВЕДЕННЯ ТАБЛИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ДРУК

Мета:

• закріпити знання про табличний процесор Ехсеl, сформувати уміння роботи з аркуша­ми, навчити учнів застосовувати знання в нових умовах;

• формувати навички самоорганізації та самоконтролю.

Тип уроку : семінар-доповідь.

Хід уроку

Етап уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Оргмомент

Оголошення теми та мети уроку

Записують тему та мету уроку

Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання

Опитування учнів за питаннями:

1. Електронні таблиці (ЕТ) та їхнє
призначення.

2. Системи опрацювання


електронних таблиць, їхні основні
функції.

3. Координати комірок. Діапазон
комірок

Індивідуальна робота

Вивчення нового матеріалу — доповіді

учнів


Група учнів «Аркуші» готує тему «Робота з аркушами». Вони повинні подати такий матеріал: переміщення по робочому аркушу, додавання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, вилучення аркушів. Це може бути один учень із групи, два учні (один розказує, інший показує на ПК) або декілька учнів.

Група учнів «Пошук» розповідає про пошук інформації в середовищі табличного процесора (команда Правка/ Найти, а також довідкова система Ехсеl)Група учнів «Пошук» складає опорний конспект

Група учнів «Аркуші» складає опорний конспектВідтворення вивченого та його застосування в стандартних умовах. Формування вмінь роботи з аркушами та пошуку даних

Робота за ПК. Група учнів «Аркуші» виконують завдання, що підготувала група «Пошук», а учні групи «Пошук» виконують завдання, що підготувала група «Аркуші» (метод самоорганізації навчання)

Групова робота: учні працюють за ПК, але учні однієї групи можуть спілкуватися один з одним, а різних груп — ні. Взаємоперевірка (учні першого ряду перевіряють роботи учнів другого ряду і навпаки)

Застосування знань у нових умовах

Завдання: використовуючи знання текстового процесору MS Word, проаналізувати всі команди меню, які є аналогічними в табличному редакторі МS Ехсеl (метод «мозкового штурму»). За виконання цього завдання виставляється оцінка

Індивідуальна робота. Аналіз оформлюється на аркуші із зазначенням прізвищ учнів, що його виконували

Підбиття підсумків. Домашнє завдання

[1]: Розділ 1. §2—4 п. 4.1—4.3, §5

повторити. С. 18 — вміти відповідати на запитання 5—8. Конспекти вивчитиЗаписують домашнє завданняУРОК 4. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФОРМУЛ І ФУНКЦІЙ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

Мета:

• ознайомити учнів із вбудованими формулами і функціями, скласти алгоритм роботи з


формулами і функціями у середовищі табличного процесора

• формувати навички самоорганізації, співпраці, формувати соціальну компетентність.Тип уроку: урок засвоєння нових знань (практична робота).

Хід уроку

Етап уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Оргмомент


Мотивація (евристична бесіда). Ми з вами вміємо знаходити середнє арифметичне кількох комірок, але якщо потрібно знайти середнє арифметичне багатьох комірок, то цей процес стає трудомістким.

?Чи хтось знає засіб , що не є трудомістким?

Мозковий штурм у динамічних парах

оо

↕ ↕


оо

Актуалізація

опорних знань. Перевірка домашнього завдання
Індивідуальні завдання на картках (задача-

софізм)


Картка 1. Знайдіть та поясніть помилку в

записі формули =2-х.Картка 2. Знайдіть та поясніть помилку в
Записі формули =A2/B5

Класу:

Як можна обчислити значення функції


у = 5 — (х + З)2, користуючись Ехсеl?

2 учні –індивідуально

Фронтальна робота з класом—мозковий штурм
Мотивація .

Оголошення теми та мети урокуЩоб відповісти на всі ці питання, ми з вами вивчимо тему ‹‹Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора››

Записують тему і мету уроку

Вивчення нового матеріалу


За допомогою навчальної презентації проводиться евристична бесіда, бо дещо про формули учні вже знають Перегляд учнями 4 слайдів з презентації (метод самоорганізації навчання).Виконати завдання 1 картки виконати завдання 2 картки. Таким чином, учні приходять до відкриття абсолютних та відносних посилань


Евристична бесіда Запис конспекту до зошитів Створення опорного конспекту Практична робота на ПК. Практична робота в динамічних групах. Пошук розв'язання проблеми (евристичне спостереження)

Звіт про роботу групи (по

одному учню з групи за

бажанням). Наводять пояснення.Створення опорного

конспектуЗакріплення нового матеріалу

Самостійна робота навчального характеру за
картками

Виконують самостійну роботу навчального характеру

Підсумки уроку. Домашнє завдання


[1]: Розділ 1. § 3 повторити, § 4, п. 4.4—4.

прочитати.

Розділ 1. § 6, приклад № 1 розібрати.

Конспекти вивчити. Виконати завдання самостійної роботи протилежного варіанта
Записують домашнє завдання
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ

Картка 2

Завдання для виконання за ПК

 1. Створити таблицю обчислення функції у = 5 - + З)2 від -10 до 10 із кроком 0,5.

 1. У середовищі табличного процесора відкрийте таблицю реалізації морозива в магазині «Геркулес»з/п


Найменування

Кількість

Закупівельна ціна, грн

Ціна

реалізації,

грн


Прибуток з 1 шт., грн

Загальний

прибуток,

грн


1

Спортивне

2800

0,78

1,102

Чебурашка

3000

0,75

1,10З

Му-му

4000

0,40

0,604

Кавове

1400

0,44

0,605

Сімейне

210

2,10

3,5Разом:
1 .Визначите прибуток із реалізації однієї порції морозива «Спортивне».

2. Скопіюйте отриману формулу у комірки нижче, при цьому проаналізуйте, як змінилися фор­мули.

3.Обчисліть загальний прибуток з реалізації морозива «Спортивне».4.Скопіюйте отриману формулу у комірки нижче, при цьому проаналізуйте, як змінилися фор мули.

5.Визначте кількість реалізованих одиниць.6.Скопіюйте отриману формулу у комірки праворуч, при цьому проаналізуйте, як змінилися формули.

7.Визначите вид морозива, що вигідніше закуповувати для реалізації.8.Скопіюйте цю таблицю на другий аркуш. Вилучіть стовпчик С. Нехай у комірці Н1 збері­гається кількість порцій морозива, що було реалізовано, і ця кількість однакова для всіх видів ( морозива. Як обчислити прибуток з однієї порції? Загальний прибуток?

9.Скопіюйте отриману формулу у комірки нижче, при цьому проаналізуйте, як змінилися фор-| мули. Як змінити формули так, щоб обчислення були виконані коректно?
КАРТКИ ІЗ ЗАВДАННЯМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

 1. У комірці В4 записана формула: =АЗ+D5. Її скопіювали в комірку В5. Який вигляд матиме формула в комірці В5?

 1. У комірці Н10 записана формула: =$С$5*F5. її скопіювали в комірку Е7. Який вигляд матиме формула в комірці Е7?

 1. У комірці В6 записана формула: =А$б+$В10. її скопіювали в комірку В7. Який вигляд матиме формула в комірці В7?

 2. У комірці D4 записана формула: =В$3*3. Чи можна її скопіювати в комірку:
 • D2;

 • D1

 • В4

 • А4?

5. При копіюванні формули з комірки С4 в комірки Е4 і С5 у них було занесено відповід­но формули =DЗ*3 і =В4*3. Що було записано в комірці С4?

Варіант 2

 1. У комірці Е7 записана формула: =В4-Е10. її скопіювали в комірку Е6. Який вигляд матиме формула в комірці Е6?

 1. У комірці D5 записана формула: =$D$4+С4. її скопіювали в комірку F7. Який вигляд матиме формула в комірці F7?
 1. У комірці ЕЗ записана формула: =$В10-F$5. її скопіювали в комірку Е6. Який вигляд матиме формула в комірці Е6?

 2. У комірці Е5 записана формула: = C$4*4. Чи можна її скопіювати в комірку:

D2

• D1


• В5

• А5?


6. При копіюванні формули з комірки ВЗ в комірки DЗ і В2 у них було занесено відповідно формули =С2+2 і =А1+2.Що було записано в комірці ВЗ?

УРОК 5. ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета:

 • ознайомити учнів із логічними функціями; закріпити навички учнів використовувати функції в електронному процесорі, застосовувати ці вміння при розв'язуванні задач в Ехсеl;

 • формувати навички самоорганізації, критичне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань + урок контролю та перевірки знань.

Хід уроку

Етап уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Оргмомент

Оголошення теми уроку та мети уроку

Формулюють мету уроку під керівництвом учителя

Актуалізація опорних знань.

Перевірка

домашнього

завдання

Сформулювати понятгя формули, функції. Навести власні приклади з поясненнями. Прокоментувати ланцюжки переміщень формул з домашнього завдання.

В комірці D4 записана формула =Е5+С3. Чи можна скопіювати її до комірки:

• D6 • D1

• Н4 • В4

• А4 • F7

В комірці D4 записана формула =$В$3*3. Чи можна скопіювати її до комірки:

• D2 • D1

•B4 •A4

В комірці F5 записана формула =Е$3+4. Чи можна скопіювати її до комірки:

• В5 • А5

• FЗ • F1


2 учні — індивідуальна робота біля дошки з наступною перевіркою учнями класу. Фронтальна робота. Гра «Вчитель-клас» (правильна відповідь приносить 1 очко класу, неправильна вчителю)

Мотивація практичної значущості матеріалу___

Скажіть, що робити, якщо формула обчислення залежить від того, які одиниці виміру використовуються (кг або т)? (Треба скористатися логічними функціями.)

Мозковий штурм

Вивчення нового матеріалу

Виклад нового матеріалу (евристична бесіда) за планом:

а)логічні функції та їх призначення;

б)структура логічної функції.
Складання опорного конспекту (метод
самоорганізації учнів)

Користуючись довідкою, створюють опорний конспект

Застосування знань

для розв 'язування задач

Давайте пограємося. Запустіть файл Ьоgiс.ехе. Пройдіть якнайбільше рівнів. Розв'язання завдань (логічний диктант): Визначте значення логічного виразу (складної умови) за всіх можливих значень простих умов А, В, С:

* не (А або не В і С) або С;

* не (А і не В або С) і В;

* не (не А або В і С) або А;

* не (А і В) і (не А або не С)


Учні працюють

індивідуально.

Робота в динамічних парах.
оо

↕ ↕


оо

Перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу

Самостійна робота.

Кожне завдання оцінюється в 1 бал (див.

навчально-методичне забезпечення уроку)


Самостійна робота

контрольного характеруПідсумки уроку. Домашнє завдання

[1]: Розділ 1. § 1—5 повторити, § 6 — розглянути приклад № 6. Конспекти вивчити. Виконати на ПК завдання на картці

Записують домашнє завданняНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ

Картка Із самостійною роботою

Картка 3
A

B

C

D

E

Народонаселення окремих країн СНД

1

Країна

Площа, тис. км

Чисельність населення, тис. осіб

Густота

населення,

осіб/км2


Частка від чисельності населення світу загалом

2

Білорусь

447

16 6003

Росія

17075

149 0004

Україна

604

49 0885

6


Світ

Разом


125 600

5 292 000 1. Запустіть Ехсеl, відкрийте нову книгу. На першому аркуші створіть таблицю. Останні два стовпчики в таблиці повинні мати процентний формат із двома десятковими розрядами після коми.

 1. Збережіть книгу під назвою Сам_роб_1 в папці Student.

 2. Коміркам Лист1!В5 і Лист1!С5 дайте імена відповідно Площа__Світу та Чисельність_Світу.

 3. Виділіть діапазон В2:В4, що складається з 3 комірок.

 4. Клацніть правою кнопкою миші на полі Автовычисление в рядку стану.

 1. Викличте функцію СЧЕТЗ, клацнувши на пункті меню Количество значений. Скільки значень містить виділений діапазон?

 1. Знову відкрийте контекстне меню і викличте функцію СЧЕТ клацанням на пункті Количество чисел. Визначте, скільки числових значень містить виділений діапазон.

 1. Так само обчисліть суму числових значень, клацнувши на пункті контекстного меню Сумма.

 2. Перейменуйте Лист1 у Народонаселение і збережіть книгу під назвою Сам_роб__2.
 1. Відкрийте книгу Сам_роб__1 і підрахуйте суми у графах Площа (скориставшись кнопкою Вставка функции панелі інструментів Стандартная та функцією СУММ) і Чисельність населення (скориставшись кнопкою Автосумма панелі інструментів Стандартная).

 1. Для кожної країни визначте густота населення. Для цього:

 • виділіть комірку D2 і, використовуючи відносні посилання, введіть у неї формулу =С2/В2;

 • потягнувши мишею маркер автозаповнення комірки D2, скопіюйте формулу в комірку D3,D4, D5, D6

12.Для кожної країни визначте частку її населення від чисельності населення світу загалом.
Для цього:

 • виділіть комірку Е2 і в рядку формул натисніть кнопку Изменить формулу,

 • виділіть комірку С2 і натисніть клавішу « / »,

 • виділіть комірку Чиєельність_світу і натисніть Епtег.

13.Так само для кожної країни визначте частку її території від території, яку заселено людьми на всій земній кулі (комірка Площa_світу).

14.Визначте середню густоту населення у країнах. Результати помістіть у рядки Разом відповідних граф.

Результати збережіть і покажіть викладачеві.


КАРТКА ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ ЗА ПK

«Реалізація умовних конструкцій»1. Скопіюйте із комп'ютера №2 з папки Тетр у власний каталог файл Лаб. роб_8_1 .xls

і відкрийте його. У файлі розміщується таблиця Штат працівників фірми з такими даними (стовпчиками): Прізвище, Ім'я, По-бать-кові, Стать («ч» для чоловічої та «ж» для жіночої), Рік народження (чотири цифри), Оклад (грн).2. Окремими рядками після таблиці виведіть такі рядки: Чоловіків кількість, Жінок кількість.

Окремим рядком після таблиці виведіть кількість працівників із роком народження, як у першого працівника. 1. Окремим рядком після таблиці виведіть кількість працівників, старших від 30 років.

 1. Розрахуйте кількість Андріїв та Олен серед працівників.

 1. Розрахуйте середній вік працівників серед чоловіків та жінок.

 2. Розрахуйте середню зарплатню працівників серед чоловіків та жінок. 1. Розрахуйте середню зарплатню праців­ників віком до 40 років і старших за 40 років.

 1. Створіть новий стовпчик у таблиці, де для кожного працівника зазначте відхилення його зарплатні від середнього на фірмі (це має бути число зі знаком).

10. Створіть новий стовпчик Преміювання у таблиці, де нарахуйте премію у відсотках їхньої зарплатні для ювілярів: 1) 20 років — 120 %; 2) ЗО років - 150 %; 3) 40 років - 200 %; 4) 50 років — 250 %; 5) 60 років — 300 %..

11. Виконайте умовне форматування у стовпчику Преміювання таблиці так, щоб значення премій від 1000 грн були виділені червоним кольором.


УРОК 6. ДІЛОВА ГРАФІКА. ПОБУДОВА ДІАГРАМ І ГРАФІКІВ НА ОСНОВІ ТАБЛИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ДРУКУВАННЯ ДІАГРАМ

Мета:

• ознайомити учнів із діаграмами, її властивостями, з графіком, формувати вміння будувати діаграми і графіки;

• формувати інформаційну компетентність.
Тип уроку: урок-практична робота.

Хід уроку

Етап уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Оргмомент

Мотивація

Нехай Н — висота, на якій знаходиться кинутий вгору м'яч, t — час польоту. Залежність Н від t виражається формулою h=24t - 4,9t2. Якої найбільшої висоти досягне м'яч? Через який час м'яч впаде на землю? Для того, щоб дати відповіді на ці запитання, потрібно побудувати функцію h(t) = 24t - 4,9t2. Оголошується тема та завдання урокуВизначають мету уроку

Вивчення нового

За допомогою програми «6 семестрів»

Робота з комп'ютерною

матеріалу.

учні вчаться працювати з графікою в

програмою «б семестрів».

Первинне осмислення

табличному процесорі.

Коментування побудови

та закріплення нового

За допомогою програми «б семестрів»

діаграми, запис алгоритму

матеріалу

учні вчаться будувати діаграми.

побудови до зошита.Як побудувати графік функції?Складання опорного конспекту.Мозковий штурм у динамічних
Відповідь. Побудувати графік функції

парах
можна за допомогою команди Вставка/Диаграмма/ График.Проведіть евристичне дослідження та

Проводять дослідження
побудуйте графік функції, після цього складіть правило-орієнтир побудови графіка (метод евристичного дослідження)

індивідуально

Підсумки уроку.

[1]: § 6, розглянути приклади № 2—4;

Записують домашнє завдання

Домашнє завдання

виконати на с. 71 вправу 1


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ

картка 4

Метод евристичного дослідження

Завдання. Побудуйте графік функції: у = х5- 4х3- Зх + 5, використовуючи значення аргументів у таких границях:

x

-2

-1

-0,5

0

1 і2

3 4

5
y


1. Створіть таблицю, наведену в завданні, за допомогою МS Ехсel

та заповніть її.

2. Побудуйте для ціеї таблиці графік спочатку за допомогою програми Gran 1W, а потім за допомогою програми MS Excel.

3. Порівняйте отримані графіки . Що не збігаеться ?

4. Зробіть припущеня щодо побудови графіка в MS Excel.

5. Перевірте свое припущеня і змініть отриманий графік так, щоб він збігся з графіком,

Побудованим за допомогою Gran 1W

Сформулюйте алгоритм побудови графіка за допомогою MS Excel
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал