№ уроку Тема уроку Дата Примітка Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й класСкачати 232,2 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір232,2 Kb.
ТипУрок


Календарне планування уроків математики у 3 клас

І семестр (4 год.)
уроку


Тема уроку

Дата

Примітка

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас.

1

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.2

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника.3

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Складання і розв'язування задач за коротким записом.4

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням.5

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі.6

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць.7

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Периметр трикутника.8

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складання і розв'язання рівнянь за текстовим формулюванням. Задачі на знаходження третього доданка.9

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач двома способами.10

Дія множення. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії.11

Табель-календар. Століття. Розв’язування задач.12

Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць.13

Контрольна робота.14

Аналіз контрольної роботи. Таблиця ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.
Тема.Множення чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9 та ділення на 4, 5, 6, 7, 8, 9.


15

Таблиця множення числа 4 і ділення на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.16

Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв'язування задач.17

Таблиця множення числа 5 . Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня.18

Таблиця ділення на число 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.
Зошит

19

Таблиця множення числа 6. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.20

Таблиця ділення на 6. Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.21

Ознайомлення із взаємопов'язаними величинами: ціна, кількість, вартість.22

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.23

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.24

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.25

Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці.26

Таблиця ділення на число 7. Задачі з буквеними даними (знайомство). Складання виразів та знаходження їх значень.27

Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними.28

Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розширена задача на зведення до одиниці.29

Розв’язування виразів і задач. Самостійна робота.30

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника.
Зошит

Тема


31

Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей.32

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).33

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Порівняння виразів. Види трикутників.34

Розв’язування складених задач. Складання і розв'язування рівнянь. Самостійна робота.35

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними.36

Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Розв'язування задач.37

Розв'язування задач на дві і три дії.38

Складання задач за поданим виразом. Розв'язування задач двома способами.39

Розвязування виразів та задач.40

Переставний закон множення.41

Сполучний закон множення.42

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1.43

Ділення на 1. Ділення рівних чисел.44

Контрольна робота.45

Аналіз контрольної роботи. Ділення 0. Неможливість ділення на 0.
Тема

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел.

46

Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.47

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного.
Зошит

48

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.49

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею.50

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел.51

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв'язування задач на три дії.52

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв'язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів.53

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Кресленні і вимірювання відрізків. Аналіз розв'язання задачі на три дії.54

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.55

Контрольна робота.56

Аналіз контрольної роботи. Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси. Задачі з буквеними даними.
Тема

Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000.


57

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею.58

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці.59

Додавання виду 520+340. Розширена задача на зведення до одиниці. Перевірка автоматизованих навичок.60

Усне віднімання виду 670-420. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків.61

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760-40, 760-400. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків.62

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці.
Зошит

Тема

ІІ семестр

4 год. на тиждень63

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задачі на три дії.64

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач.65

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці.66

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці.67

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.68


Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650-290.69

Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600-270. Периметр трикутника.
Тема

Письмове додавання і віднімання чисел

70

Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв'язування та порівняння складених задач, у складі є пряме і непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць.71

Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над задачами.72

Письмове додавання трицифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці. Складання та розв'язування рівнянь.73

Письмове відніманя двоцифрових чисел. Розв'язування задач, що містять подвійне збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.74

Письмове відніманя двоцифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці, що містить буквені дані.
Зошит

75

Письмове відніманя трицифрових чисел. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Види трикутників.76

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.77

Письмове віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.78

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків.79

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.80

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.81

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розширена задача на зведення до одиниці.82

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розвя'зання рівнянь.83

Розв'язання виразів, що містять сумісні дії (письмове додавання і віднімання). Розв'язання розширеної задачі на зведення до одиниці двома способами.84

Додавання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач.85

Контрольна робота з теми Письмове додавання і віднімання чисел.86

Аналіз контрольної роботи. Віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач, що містять буквені дані.
Тема

Множення і ділення в межах 1000

87

Множення на 1 і 0. Розв'язування розширеної задачі на зведення до одиниці, що містить непряме зменшення на кілька одиниць.88

Ділення числа на те саме число, ділення на 1. Ділення 0 на число. Розв'язання задач на знаходження невідомих доданків за відомими сумами двох і трьох доданків.89

Множення числа на 100. Ділення чисел, що закінчуються нулями на 100.90

Ділення виду 80:8, 700:7. Розв’язування задачі на три дії.91

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задача на знаходження суми двох добутків.
Зошит

92

Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Розв'язування задач.93

Ділення виду 80:20, 600:30, 600:300 способом послідовного ділення та способом випробовування.94

Множення суми на число.95


Множення числа на суму.96

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач. Периметр прямокутника.97

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач.98

Повторення та закріплення вивченого.99

Контрольна робота з теми «Множення і ділення в межах тисячі»100

Аналіз контрольної роботи . Множення різниці на число. Творча робота над задачею. Порівняння виразів.
Тема

101

Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Розв'язання задач.102

Множення виду 320∙3. Розв'язування задач. Знаходження довжини сторони трикутника за двома відомими сторонами та периметром.103

Ділення суми на число.104

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.
Зошит

105

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3, 50:2.106

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове. Розв'язання задач.107

Перевірка ділення множенням.108

Перевірка дії множення дією ділення.109

Ділення виду 360:3.110

Ділення виду 64:16. Розв'язування задач.111

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.112

Залежність між множнком і добутком. Розв'язування задач.113

Залежність між діленим, дільником і часткою. Розв'язування задач.114

Залежність між дільником, діленим і часткою. Розв'язування задач.115

Самостійна робота.116

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.117

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.
Тема

118

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.119

Частини. Позначення частин числа цифрами. Розв'язування задач, що включають знаходження частини числа.120

Розв’язування задач на час. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)121

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові.
Зошит

122

Знаходження числа за його частиною.123

Ділення з остачею (ознайомлення).124

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.125

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.126

Перевірка ділення з остачаю. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.127

Закони ділення без остачі на 2 і на 5. Нерівності. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.128

Підсумкова контрольна робота.
Тема

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням.

129

Аналіз контрольної роботи. Повторення табличного множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число.130

Табличне множення і ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число.131

Нумерація трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число.132

Ділення. Частини. Чисельник, знаменник. Ділення з остачею. Ділення суми на число. Розв’язування задач.133

Розв’язування задач. Дії з іменованими числами.134

Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.
Тема

Зошит

Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал